Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Patronat medialny:

Nowoczesny Magazyn Logistyka a Jakość

Certyfikowane Warsztaty Online LIVE

Nowoczesne strategie, narzędzia i metody zarządzania AUDYTEM MAGAZYNOWYM w 2022

Techniki planowania oraz wdrażania audytu oparte na optymalizacji i wskaźnikach efektywności w magazynie

warsztaty poprowadzi: Krzysztof Betker

Jeżeli chcesz:
 • poznać doświadczenia innych logistyków, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z audytem w magazynie,
 • omówić, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesie audytu i jakie wzorcowo działające rozwiązania magazynowe możesz od ręki wdrożyć u siebie,
 • wyciągnąć praktyczne wnioski z analizy sytuacji związanej z audytem magazynu w Twojej firmie,
 • przećwiczyć świeżo poznane narzędzia i techniki planowania oraz wdrażania audytu,

To nie może Cię zabraknąć na profesjonalnych warsztatach prowadzonych przez eksperta naszej Redakcji, trenera i praktyka – Krzysztofa Betkera.

Po ukończeniu warsztatów:
 • samodzielnie przygotujesz wewnętrzny quick check magazynu, czyli analizę stanu bieżącego,
 • będziesz potrafił - na podstawie zdobytej wiedzy i przepracowanych formularzy - wskazać obszary wymagające usprawnienia, które dotychczas generowały koszty i spowalniały pracę w Twoim magazynie,
 • nauczysz się dobierać, wykorzystywać i prezentować kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) pracy magazynu ze względu na poziom zarządzania (strategiczny, taktyczny i operacyjny), przetestujesz, jakie wskaźniki można zastosować dla danych stref Twojego magazynu,
 • dowiesz się, jak ustandaryzować pracę na poszczególnych stanowiskach magazynowych, które elementy funkcjonowania strefy w szczególności standaryzować, aby uzyskać wymierne rezultaty i w efekcie wyeliminować kosztowne pomyłki?
 • przećwiczysz, jak zoptymalizować strefę składowania, kompletacji i dostaw towaru, by systematycznie redukować koszty logistyki magazynowej i w sposób ciągły podnosił wydajność magazynu,
 • poznasz rozwiązania, które pozwolą w sposób „szczupły” zaplanować ludzi i sprzęt do realizacji procesów, biorąc pod uwagę różne sposoby wykonywania pracy, częstotliwość wykonywania danej czynności i planowany do realizacji wolumen.
Moduł 1

Standaryzacja pracy w magazynie jako podstawa eliminacji pomyłek i skrócenia czasu pracy

 • Które elementy funkcjonowania magazynu w szczególności standaryzować, aby uzyskać wymierne rezultaty dla uporządkowania pracy magazynu i w efekcie eliminacji pomyłek, które skutkują reklamacjami?
 • W jaki sposób przeprowadzić pilotażowe wdrożenie 5S? Przedstawiamy wdrożenie „krok po kroku” wraz ze sposobami demonstrowania benefitów, ponadto przykładowe wizualizacje oraz stan „przed i po”.
 • W jaki sposób sporządzić instrukcje stanowiskowe dla poszczególnych pracowników w magazynie, aby były krótkie, czytelne, zawierały precyzyjnie określone standardy i nie pozostawiały pola do interpretacji? Jakie z 3 typów instrukcji stosować w określonych procesach, aby zapewnić wiedzę w organizacji, a jakie stosować do doskonalenia procesu?
 • Jak uczyć standaryzacji nowych pracowników i jak na podstawie instrukcji stanowiskowych przeprowadzić szkolenia, aby pracownicy uczyli się wyłącznie najlepszych praktyk?

ĆWICZENIE: Pomiar czasu dla 2 procesorów rozładunku. Użycie tabeli kombinacji czasowych do zdefiniowania zawartości pracy oraz potencjału na doskonalenie.

Moduł 2

Jak zaplanować przestrzeń w magazynie i funkcjonalnie składać towary, aby zmieścić ich jak najwięcej bez generowania nieporządku

 • Czy zastosować horyzontalną, czy wertykalną strategię? Jak rozplanować i modyfikować layout magazynu, żeby był on jak najbardziej funkcjonalny i ekonomiczny?
 • Jak dzięki analizie ABC zidentyfikować, które towary są szybko-, średnio- i wolnorotujące? W jaki sposób zaplanować ich odpowiednie rozmieszczenie w strefach magazynu?
 • Jak rozmieszczać strefy A, B oraz C w magazynie, biorąc pod uwagę z jednej strony skrócenie czasu  kompletacji, a z drugiej zagęszczenie ludzi w regałach?
Moduł 3

Jak zapewnić „szczupłe” obłożenie magazynu sprzętem i ludźmi w celu minimalizacji kosztów przy zapewnieniu bezpieczeństwa i ciągłości procesów

 • Jak dopasować ludzi/sprzęt w magazynie do wymaganej wysokości planowanych wolumenów i od czego powinna zależeć ich ilość?
 • Jaki założyć procent tolerancji (strat) w płynności procesów, a w jaki procent przy kalkulowaniu zapotrzebowania na personel?
 • Planowanie ilości ludzi, sprzętu, skanerów, zmian w magazynie - w jaki sposób na podstawie matrycy umiejętności zorganizować obłożenie pracowników na poszczególnych obszarach w ciągu dnia?
 • Jak delegować obowiązki pracownicze i wymieniać pracowników między różnymi obszarami funkcjonowania magazynu? Przykłady planowania wizualnego oraz narzędzi wymiany pracowników.

 

ĆWICZENIE: Ustalenie liczby pracowników na kolejny dzień z uwzględnieniem ich czasu pracy, przerw oraz zaplanowanego wolumenu

Moduł 4

Jak zoptymalizować proces składowania i dostaw

 • W jaki sposób przeprowadzić inwentaryzację oraz z jaką częstotliwością ją wykonywać?
 • Jakie strategie pobrań przyjąć z perspektywy danego typu magazynu? Jak powiązać pobranie z procesem dostawy do punktu użycia? W jaki sposób dostarczyć towar do puntu użycia? Jak zorganizować ekspozycje towaru w w/w punktach?
 • Jak zorganizować strefę załadunku, jeżeli nie ma dostawy do punktu użycia, a jest załadunek?

 

ĆWICZENIE: Dylemat komiwojażera oraz dylemat chińskiego listonosza

Moduł 5

Wskaźniki efektywności w magazynie, czyli jak wyznaczyć parametry jakości pracy w magazynie i na bieżąco je ulepszać

 • Jak demonstrować wskaźniki? Tablice horyzontalne i wertykalne oraz tryb PDCA w codziennej rzeczywistości magazynu.
 • Jakie wskaźniki można zastosować dla danych obszarów: IRA, PPOH, DSA, reklamacje, przestoje itd.?
 • Jak zbudować efektywną komunikację wokół wskaźników, aby faktycznie przyjęły się wśród pracowników? W których magazynach bardziej sprawdzi się podejście top down, a w których korzystniejsze będzie battom up?
 • Jak do codzienności pracowników magazynowych wprowadzić spotkania przedzmianowe? Ile powinny zajmować czasu i co powinny zawierać tzw. przekazanie zmiany  oraz jak wizualizować efekty pracy na podstawie realizacji poszczególnych wskaźników?

 

ĆWICZENIE: Audyt Waszego środowiska magazynowego (na podstawie wiedzy klienta) z użyciem arkusza zawierającego: rozładunek, sprawdzanie, lokowanie, składowanie, pobrania, dostawę do punktu użycia (lub załadunek) dające pierwszą informację, w jakich obszarach mamy potencjał w organizacji.

Po udziale w warsztatach otrzymasz:

 • Wypracowaną listą narzędzi zarządzania procesami magazynowymi, które sprawdziły się w innych firmach
 • Przykłady gotowych planów optymalizacji procesów, obrazującymi wdrażanie powyższych narzędzi
 • Prestiżowy certyfikat sygnowanym przez wydawcę czasopism „Nowoczesny Magazyn” oraz „Logistyka a jakość”
 • Konkretną listą błędów, jakich bezwzględnie należy unikać, aby skutecznie wdrożyć program optymalizacyjny, bo lepiej się jest uczyć na błędach cudzych niż własnych
Prelegent
Krzysztof Betker
Krzysztof Betker

Trener praktyk z 7-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menadżerskich i specjalistycznych, dla którego priorytetem jest budowanie konkurencyjności procesów produkcyjnych i logistycznych poprzez klimat przywództwa, innowacyjności oraz eliminacji strachu . Wykonując swoją pracę, koncentruje się przede wszystkim na technikach i narzędziach „lean” oraz sprawdzonych w biznesie rozwiązaniach. Swoje kompetencje zawodowe ukształtował rozpoczynając pracę na stanowisku specjalisty do badania i normowania czasu pracy (REFA) z czasem awansując do stanowiska kierownika zespołu. Odpowiadał przede wszystkim za: organizację i zarządzanie zespołem specjalistów, optymalizację produkcji i logistyki, planowanie i wdrażanie nowych procesów, wycenę kosztów poszczególnych etapów produkcyjnych oraz pracę transferową za granicą. Obecnie w firmie Electrolux na stanowisku Kierownik ds. Rozwoju Dostawców jako prowadzący projekty rozwoju obszarów produkcyjnych, jakościowych, logistycznych i magazynowych. W swoim dorobku szkoleniowym przeprowadził ponad 600 dni warsztatów i szkoleń. Rozwijając swoją wiedzę ukończył kilkadziesiąt certyfikowanych szkoleń w zakresie: REFA, MTM, Lean Manufacturing, kurs DMAIC 6Sigma, Material Handling Engineering, Auditor Wspomagający ISO 9001 & 14001 & 18001.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
KOSZT UCZESTNICTWA

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,

dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.

Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy