Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Menedżer Produkcji

 

WARSZTATY ONLINE LIVE

CERTYFIKOWANE WARSZTATY SZEFÓW PRODUKCJI

Jak skutecznie zarządzać pracownikami produkcyjnymi, aby nie chcieli odchodzić do konkurencji?
Zarządzanie zasobami ludzkimi na produkcji w dobie COVID-19

Jeżeli zarządzasz zespołem produkcyjnym i:
 • zauważyłeś duże problemy z rotacją - zatrudniasz nowych pracowników, szkolisz ich, a oni rezygnują z pracy,
 • nie potrafisz zmobilizować pracowników do wydajniejszej pracy , a każda zmiana norm czy wymagań spotyka się z dużym oporem,
 • musisz rozwiązywać konflikty na hali produkcyjnej - również te między pracownikami o różnych narodowościach,
 • nie możesz sprawnie zaplanować pracy , bo codziennie mierzysz się z nieprzewidzianymi nieobecnościami członków zespołu, takimi jak kwarantanna, zwolnienia czy urlopy na żądanie,

to weź udział w jedynych na rynku praktycznych warsztatach, dzięki którym poznasz rozwiązania z powodzeniem stosowane przez szefów produkcji z firm o różnej wielkości i wyeliminujesz najbardziej uciążliwe problemy w zarządzaniu zespołem produkcyjnym, takie jak spóźnienia, niestawianie się na zmianę, ignorowanie poleceń czy nadużywanie alkoholu.

Podczas intensywnych warsztatów online:
 • wyposażysz się w sprawdzone metody nadzorowania i dyscyplinowania pracowników produkcyjnych , dzięki czemu zyskasz poczucie kontroli nad terminowym wykonaniem zadań,
 • stworzysz efektywną politykę motywacyjną , która wpłynie na większą wydajność przy zachowaniu odpowiednich norm jakościowych,
 • przygotujesz zespół i produkcję na wystąpienie sytuacji nieplanowanych , zaczniesz zwinnie zarządzać ludźmi, procesami i ryzykiem na produkcji w dobie koronawirusa,
 • dowiesz się, jak zyskać posłuch i szacunek wśród pracowników – jak stać się naturalnym liderem, aby pracownicy bez słowa wykonywali Twoje polecenia,
 • przeanalizujesz swój dotychczasowy system zarządzania , wyłonisz obszary do poprawy i przygotujesz plan naprawczy, który wdrożysz w życie po powrocie do firmy,
 • dowiesz się, jak wdrażać zmiany , aby nie wpłynęły negatywnie na zespół produkcyjny i nie przełożyły się na odpływ specjalistów,
KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH:
 • dyrektorzy i kierownicy produkcji
 • szefowie działów utrzymania ruchu
 • mistrzowie, brygadziści, liderzy
 • specjaliści ds. HR w firmach produkcyjnych
Program warsztatów online
Moduł 1

METODY SKUTECZNEGO BUDOWANIA AUTORYTETU WŚRÓD PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH

 • Jaki styl zachowania kierownika na hali produkcyjnej gwarantuje posłuch pracowników?
 • Jakie zachowania szefa budują szacunek w sytuacjach trudnych: konfliktu w zespole, niskiej wydajności, łamania regulaminu itp.?
 • Jak osiągnąć efekt lojalności w zespole produkcyjnym, aby pracownicy chcieli pracować i nie odchodzili?

ĆWICZENIE
Jak przemawiać do zespołu, aby osiągnąć swoje cele? Komunikacja werbalna i niewerbalna jako spójny przekaz budujący autorytet.

Moduł 2

MOTYWOWANIE I DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH

 • W jaki sposób przeprowadzać rozmowy dyscyplinujące na hali produkcyjnej, aby pracownik trwale poprawił swoje zachowanie?
 • 5 sprawdzonych technik podnoszących wydajność, gdy nie ma możliwości zastosowania nagrody finansowej.
 • W jaki sposób osiągnąć efekt trwałej motywacji w zespole? Jak umacniać raz wdrożone zachowania?
 • W jaki sposób skłonić pracowników do wytężonego wysiłku, aby czuli satysfakcję, a nie zniechęcenie?
 • Jak skonstruować umowę z pracownikiem, aby wyegzekwować odpowiedzialność za powierzane mienie na hali?
Moduł 3

SKUTECZNE DELEGOWANIE ZADAŃ I EGZEKWOWANIE WYKONANIA POLECEŃ

 • Jak się zachować, gdy pracownik podważa/kwestionuje zadanie, które jest mu zlecane?
 • W jaki sposób kontrolować realizację zadań? Jakie pytania zadawać, aby poznać faktyczny stan wykonania pracy?
 • W jaki sposób nadzorować pracowników produkcyjnych, aby mieć pewność terminowości i dobrej jakości wykonanej pracy?

ĆWICZENIE
Egzekwowanie polecenia od A do Z: Jak przekazać i rozliczyć pracownika z zadania?

Moduł 4

RADZENIE SOBIE Z SYTUACJAMI TRUDNYMI I KONFLIKTAMI NA HALI PRODUKCYJNEJ

 • Jak rozmawiać z pracownikami, którzy notorycznie ignorują nasze polecenia i nie przestrzegają zasad panujących na hali?
 • Jak radzić sobie z konfliktem w zespole pracowników o różnych narodowościach, aby zapewnić pełną integrację i wspólną realizację wyznaczonych zadań i celów?
 • Jak rozpoznać, kiedy pracownik stosuje uniki/próbuje ukryć coś przed szefem - porady i spostrzeżenia kierowników produkcji .

Ćwiczenie
Jak asertywnie przekazywać negatywne uwagi, aby krytykować zachowanie, a nie człowieka?

Moduł 5

OCENIANIE, NAGRODY I KARY

 • Jak stworzyć system nagród i kar, aby skutecznie eliminował niepożądane zachowania i promował te właściwe,
 • Uznanie jako skuteczna, pozafinansowa nagroda - które typy osobowości chwalić w szerokim gronie, a które w rozmowie indywidualnej?
 • Kiedy pracownik potrzebuje od kierownika produkcji informacji zwrotnej, aby dobrze rozumiał oczekiwania i stał się bardziej skuteczny?
 • Jakie kary stosować w przypadku jednorazowego oraz nagminnego łamania regulaminu pracy?
Moduł 6

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM W DOBIE COVID-19

 • Odporność produkcji w czasie kryzysu - jak produkcja poradziła sobie z pandemią i jak trwale zmieniła ona zarządzanie ludźmi, procesami i ryzykiem na produkcji?
 • Nowe zasady działania - jak zmieniły się strategie reagowania i przeciwdziałania sytuacjom nieplanowanym w firmach produkcyjnych?
 • Komunikacja kryzysowa na produkcji – jak odpowiednio komunikować zmiany na produkcji, by pracownicy czuli się bezpiecznie w obliczu zmian i chętnie do nich przystępowali?
 • Opór wobec zmiany - jak przezwyciężyć sprzeciw pracowników przed rosnącymi normami produkcyjnymi oraz zmianami planów produkcyjnych w nowym reżimie sanitarnym i zwinnie zarządzać lękiem przed konsekwencjami tych zmian?
Prelegent
Radosław Szmatuła

Praktyk z 15-letnim doświadczeniem w przemyśle; karierę rozwijał w takich firmach jak: Bridgestone Polska, GSK, Philips Lighting, Arjo/Getinge, Philip Morris International. W Arjo/Getinge przeszedł wszystkie szczeble kariery: Inżynier Jakości, Kierownik Jakości, Techniczny Manager Produktu, Manager Projektu, Dyrektora Produkcji. Od sierpnia 2020 r. Manager Zapewnienia Jakości w Philip Morris Internationational. Doświadczenie w budowaniu i optymalizacji zespołów zarówno inżynierskich, jak i operacyjnych do 470 osób.

Wersja PREMIUM

Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo,
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + dostęp do 2 specjalistycznych kursów:
  • 9 BOX Talent Matrix, dzięki któremu uczestnicy nauczą się:
   • jak podnieść efektywność zespołu i zdiagnozować, gdzie mogą być ewentualne wąskie gardła,
   • jak z sukcesem wyłonić talenty spośród pracowników firmy oraz zadbać o ich efektywność pracy w oparciu o narzędzie 9 BOX Talent Matrix,
   • jak zminimalizować rotację w zespole i  szukać sprawdzonych działań nastawionych na utrzymanie poziomu rotacji na optymalnym poziomie,
  • Rekrutacja oparta na kompetencjach, dzięki któremu uczestnicy nauczą się:
   • jak minimalizować ryzyko nietrafionych rekrutacji metodą umiejętnego doboru kandydatów,
   • jakie są najbardziej skuteczne narzędzia badające kompetencje stosowane do selekcji kandydatów,
   • jak w profesjonalny sposób badać kompetencje pracowników i osób rekrutowanych.
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do 2 specjalistycznych kursów:

  9 BOX Talent Matrix,

  Rekrutacja oparta na kompetencjach.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy