Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      

 

Certyfikowane warsztaty online

Profilaktyka, diagnoza oraz terapia zaburzeń snu i czuwania

Specjalistyczny warsztat dla psychologów i psychoterapeutów pogłębiający wiedzę na temat higieny snu oraz profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń snu i czuwania

Warsztat poprowadzi dr n. med. Małgorzata Fornal-Pawłowska

Zaburzenia snu i czuwania okazują się być stale rosnącym problemem społeczeństwa. Badania* wskazują, że ponad 60% Polaków doświadcza problemów ze snem. Wyniki są szczególnie alarmujące ze względu na to, że zaburzenia snu mogą stanowić podłoże do rozwoju chorób psychicznych, jak np. depresja, zaburzenia lękowe czy uzależnienia.

Głównym celem warsztatu jest wyposażenie specjalistów w narzędzia niezbędne do prawidłowego identyfikowania mechanizmów powstawania zaburzeń snu i czuwania oraz ich wpływu na pojawianie się innych zaburzeń psychicznych, a także szczegółowe omówienie zagadnień diagnostycznych i związanych z terapią zaburzeń snu i czuwania.

W trakcie szkolenia specjalistka z wieloletnim doświadczeniem przedstawi uczestnikom specyfikę zaburzenia, niuanse diagnostyczne oraz trudności dotyczące pracy z klientem z zaburzeniami snu i czuwania oraz na przykładach konkretnych studiów przypadku pokaże, jak wykorzystywać tę wiedzę w praktyce.

*Badanie Jak (nie) śpią Polacy, zrealizowane w dniach 25.01-29.01.2021 przez agencję SW RESEARCH, metodą wywiadów on-line (CAWI), na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1008 ankiet wśród osób, które ukończyły 18 lat.

Weź udział w warsztacie, jeśli:
 • Chcesz zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą profilaktyki, specyfiki powstawania oraz pracy z pacjentami z zaburzeniami snu i czuwania tak, aby zapewnić swoim klientom kompleksowe wsparcie i pomoc w redukowaniu doświadczanych przez nich trudności,
 • W Twoim gabinecie coraz częściej pojawiają się klienci zgłaszający trudności związane ze snem, m.in. bezsenność czy nadmierną senność, w związku z czym chcesz umieć postawić trafną diagnozę,
 • Zauważasz, że kłopoty ze snem u Twoich klientów często współwystępują z innymi zaburzeniami, np. z depresją lub zaburzeniami lękowymi, i chcesz się dowiedzieć, jakich metod i narzędzi terapeutycznych użyć, aby zwiększyć efektywność prowadzonej terapii zaburzeń snu i czuwania.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak zaburzenia snu mogą wpływać na ogólny stan psychofizyczny klienta oraz jakie znaczenie dla pracy psychologa i psychoterapeuty ma chronotyp danej osoby i jak go uwzględnić w prowadzonym procesie diagnostycznym, a później także w terapii?
 • W jaki sposób przełożyć wiedzę teoretyczną na realne działania, które będą stanowić podstawę profilaktyki zaburzeń snu i czuwania u Twoich klientów – omówienie w oparciu o studium przypadku przykładowych działań, takich jak: odpowiednio dopasowana aktywność fizyczna, wyciszanie się przed snem/relaksacja czy odpowiednie warunki w miejscu odpoczynku.
 • Jak zaplanować proces diagnostyczny, aby na podstawie aktualnych kryteriów ICSD-3, DSM-V oraz ICD-11 prawidłowo zdiagnozować zaburzenia snu i czuwania, a także uwzględnić możliwość ich występowania jako konsekwencji innych zaburzeń?
 • Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na zgłaszane przez klientów trudności ze snem? – szczegółowa charakterystyka nowego zaburzenia oraz praktyczne wskazówki niezbędne w pracy specjalistów pracujących z klientami z koronasomnią omówione w oparciu o studium przypadku.
 • Jakie interwencje należy podjąć, aby zapewnić klientowi efektywną pomoc psychologiczną i zredukować zgłaszane przez niego problemy w sferze snu i czuwania?
 • Jakie techniki z obszaru terapii poznawczo-behawioralnej przynoszą najlepsze efekty w leczeniu trudności związanych ze snem i jak skutecznie wykorzystać te techniki w pracy gabinetowej z klientem ze zdiagnozowanymi zaburzeniami snu i czuwania?
 • W jakich sytuacjach terapia zaburzeń snu i czuwania wymaga współdziałania specjalistów z innych dziedzin oraz w jakich konkretnych przypadkach warto rozszerzyć leczenie o farmakoterapię?
Program szkolenia
MODUŁ 1

Fizjologia i psychologia snu z perspektywy terapeuty

 • Jaką rolę w codziennym funkcjonowaniu człowieka pełni sen? – omówienie na konkretnych przykładach najważniejszych funkcji snu, które bezpośrednio wpływają na prawidłowe funkcjonowanie klienta i zapobiegają powstawaniu zaburzeń somatycznych i psychicznych
 • Faza REM i NREM – praktyczne porady dotyczące wykorzystania wiedzy teoretycznej na temat charakterystyki poszczególnych faz snu i przełożenia jej na użyteczne w procesie diagnostycznym wskazówki.
 • Marzenia i koszmary senne jako nośniki specyficznych informacji na temat zaburzeń snu – w jaki sposób analiza snów może wspomóc proces diagnostyczny i terapię klienta?
 • Chronotyp snu w perspektywie pracy psychologa i psychoterapeuty – jak wykorzystać wiedzę o chronotypie klienta do prognozowania przebiegu i konsekwencji psychologiczno-społecznych zaburzenia, a także planowania procesu terapeutycznego?
MODUŁ 2

Skuteczna diagnoza zaburzeń snu – jak ją przeprowadzić krok po kroku

 • Zaburzenia snu i czuwania w ICSD-3, DSM-V oraz ICD-11 – praktyczne porady dotyczące rozpoznawania zaburzeń snu i czuwania, ich głównych objawów oraz tego kiedy traktować je jako objaw innych zaburzeń a kiedy jako odrębny problem
 • Jaką rolę na etapie procesu diagnostyczne odgrywa wywiad okołosenny i dziennik snu? – przykłady pytań diagnostycznych do użycia podczas wywiadu oraz wskazanie na korzyści wynikające ze stosowania dziennika snu klienta
 • Jakie mechanizmy psychologiczne, biologiczne i społeczne odpowiadają za powstawanie zaburzeń snu? – szczegółowe omówienie przyczyn i rodzajów czynników wyodrębnianych w modelu Spielmanna, przedstawione na przykładzie studium przypadku klienta z bezsennością
 • Zespół opóźnionej fazy snu i czuwania oraz zespół przyspieszonej fazy snu i czuwania – praktyczne wskazówki, dzięki którym rozróżnisz wskazane zespoły oraz w wymagających tego sytuacjach wdrożysz skuteczne postępowanie terapeutyczne
MODUŁ 3

Leczenie zaburzeń snu – metody i terapie stosowane w praktyce gabinetowej

 • Pierwsza pomoc psychologiczna – działania, które może podjąć psycholog lub psychoterapeuta tuż po postawieniu diagnozy, aby pomóc swojemu klientowi w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji – omówienie najważniejszych interwencji na konkretnym studium przypadku klienta z przewlekłą bezsennością  
 • Jak wdrożyć CBT-I oraz program Good Sleeper do pracy terapeutycznej z klientem z zaburzeniami snu, aby uzyskać możliwie najlepsze efekty terapii? – omówienie założeń i specyfiki pracy w nurcie poznawczo-behawioralnym przedstawione na przykładzie studium przypadku klienta w procesie terapeutycznym
 • Metoda ograniczenia czasu snu – jak za pomocą ścisłej kontroli czasu poprawić jakość snu doświadczanego przez klienta z zaburzeniami w tym obszarze?
 • Metoda kontroli bodźców w leczeniu zaburzeń snu i czuwania – jak zwiększyć samoświadomość klientów i budować w nich uważność, dzięki której poprawią nawyki dotyczące snu oraz polepszą jego jakość
 • Kiedy wskazane jest poszerzenie terapii o metody farmakologiczne? – dowiesz się jakie są najważniejsze zasady stosowania leków nasennych, kiedy się je wdraża i z jakimi rodzajami leków możesz spotkać się w praktyce klinicznej
MODUŁ 4

Profilaktyka zaburzeń snu. Jak wdrażać zasady higieny snu?

 • Efektywna psychoedukacja w zaburzeniach snu i czuwania - jak przeprowadzić skuteczną psychoedukację klienta i pomóc mu we wdrażaniu zdrowych nawyków - praktyczne wskazówki przedstawione na podstawie przykładowych dzienników snu
 • W jaki sposób warunki otoczenia wpływają na jakość snu? – omówienie sposobu oddziaływania czynników, jak np. ilość światła (w szczególności światła niebieskiego) czy bodźce dźwiękowe, na sen klienta - omówienie sposobu oddziaływania czynników, jak np. ilość światła (w szczególności światła niebieskiego) czy bodźce dźwiękowe, na sen klienta, z odniesieniem do przykładów z praktyki klinicznej
 • Techniki relaksacji i medytacja  – jak dzięki ich wykorzystaniu pomóc klientowi w wyciszeniu  przed snem? – wskazania do zastosowania oraz gotowe pomysły na ich wprowadzenie do codziennej praktyki gabinetowej
Warsztaty poprowadzi
dr n. med. Małgorzata Fornal–Pawłowska

Psychoterapeutka, specjalistka w zakresie psychologii klinicznej osób dorosłych. W latach 2005-2021 pracowała w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie na oddziale ogólnopsychiatrycznym oraz w tamtejszej Poradni Leczenia Zaburzeń Snu, gdzie opracowała pierwszy w Polsce program terapii grupowej dla osób z bezsennością. Napisała pracę doktorską poświęconą skuteczności psychoterapii bezsenności, obronioną na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Współautorka aplikacji medycznej do terapii bezsenności Good Sleeper oraz poradnika „Pokonaj Bezsenność w 6 krokach”. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Wykładowca w Szkole Psychoterapii Uniwersytetu SWPS i Inter Ego. Prowadzi prywaty gabinet w Warszawie.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

WERSJA STANDARD
Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

WERSJA PREMIUM
Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu.

WERSJA SUPERPREMIUM
Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu,
 • pakiet artykułów:
  • „Kiedy sen nie nadchodzi… Poznawczo-behawioralne metody radzenia sobie z bezsennością i koszmarami” - Marta Banout,
  • „Zaburzenia rytmu okołodobowego snu i czuwania” - Joanna Szmyd , Adam Wichniak
  • „Koronasomnia, czyli jak pandemia wpływa na problemy ze snem” - Małgorzata Fornal-Pawłowska
  • „Bezsenne noce, czyli dlaczego senność nie przychodzi?” - Małgorzata Fornal-Pawłowska.
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet artykułów dodatkowych w formacie pdf.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy