Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Kompletna dokumentacja techniczna, administracyjna i finansowa nieruchomości zabezpieczająca odpowiedzialność zarządcy na 2020 rok

Wymagania prawne i techniczne, „wzorcowe” dokumenty i załączniki, właściwa interpretacja zmian w Prawie Budowlanym

(warsztat praktyczny + konsultacje)

Sprawdź program
Jeżeli:
 • jako zarządca lub dyrektor techniczny obiektu chcesz zabezpieczyć swoją odpowiedzialność prawną i zawodową w 2020 roku,
 • chcesz mieć pewność, że posiadana przez Ciebie dokumentacja budynku jest kompletna i zgodna z aktualnymi wymaganiami prawnymi,
 • chcesz poznać odrębne wymogi dokumentacyjne dla nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych,
 • musisz wiedzieć, jak skutecznie egzekwować dokumenty od deweloperów, wykonawców i podwykonawców, aby nie ponosić kosztów ich sporządzenia lub uzupełnienia na własną rękę

Nie może zabraknąć Cię na najbardziej konkretnych i wartościowych warsztatach na rynku!

Podczas warsztatów pokażemy i omówimy na przykładach:
 • Jak prawidłowo udokumentować obowiązkowe kontrole okresowe obiektu i instalacji technicznych, aby mieć pewność spełnienia wymagań co do ich zgodności z prawem
 • Jak w ramach obowiązujących przepisów skutecznie uzupełniać i aktualizować brakujące dokumenty budynku, od kogo ich żądać i jak zabezpieczyć swoją odpowiedzialność w tym zakresie
 • Kiedy i w jaki sposób aktualizować i modyfikować regulaminy budynku, instrukcje użytkowania urządzeń i plany ewakuacyjne w przypadku modernizacji, aby w razie awarii bądź katastrofy budowlanej zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób użytkujących nieruchomość
 • Jak praktycznie liczyć oraz dokumentować koszty utrzymania części wspólnej obiektu
 • Jak przygotować kompletną dokumentację na 2020 rok w zależności od rodzaju budynku, którym się opiekujesz – nieruchomości przemysłowej, komercyjnej czy mieszkaniowej
Z warsztatów wyjadą Państwo z przykładami „wzorcowych” dokumentów budynkowych, które zabezpieczają odpowiedzialność zarządcy oraz dyrektora technicznego w rzeczywistości prawnej 2020 roku:
 • Książka Obiektu Budowlanego
 • Protokoły kontroli stanu technicznego
 • Oceny i ekspertyzy dotyczące nieruchomości
 • Regulaminy, instrukcje bezpieczeństwa budynku
 • Spis lokali, właścicieli i najemców
 • Umowy z dostawcami usług
Program warsztatów
Blok I

Przeglądy i kontrole budynków – jak je dokumentować, aby nie dać się zaskoczyć kontroli inspektorów Nadzoru Budowlanego w 2020 roku?

 1. Kontrole kotłów, instalacji ogrzewania i klimatyzacji, przewodów kominowych, instalacji elektrycznych – jak je dokumentować, aby wypełnić wszystkie wymagania prawne wynikające m.in. z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków?
 2. Jak na podstawie przeprowadzonych kontroli przygotować protokół kontroli stanu technicznego obiektu – co powinien zawierać, aby był zgodny z wymaganiami?
 3. Oceny i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynku – co bezwzględnie powinno się w nich znaleźć?
 4. Jakie elementy dokumentacji technicznej sprawiają największe problemy i jak sobie radzić ze zbyt ogólnymi i nieścisłymi przepisami prawnymi?
 5. W jaki sposób dokonać w KOB wpisów dotyczących kontroli okresowych obiektu – rocznych, pięcioletnich, z nakazu Nadzoru Budowlanego? Specjalnie dla uczestników warsztatów pokazujemy wzorcowe wpisy.
Blok II

W jaki sposób prawidłowo i zgodnie z aktualnymi wymaganiami Prawa Budowlanego prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego?

 1. KOB jako rejestr dokumentów technicznych nieruchomości – które zdarzenia bezwzględnie należy wpisywać do Książki Obiektu Budowlanego i jak to robić zgodnie z wymaganiami prawnymi?
 2. Najbardziej newralgiczne wpisy - gdzie występują luki w przepisach i jak sobie z tym radzić?
 3. Protokoły, projekty, opinie, ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynku – co bezwzględnie musi się w nich znaleźć i jakie inne dodatkowe dokumenty potwierdzające dokonanie określonej czynności należy dołączyć do KOB?
 4. W jaki sposób potwierdzić przeprowadzenie określonych działań pokontrolnych na terenie nieruchomości? Omawiamy, jaka ich forma będzie zgodna z wymaganiami Nadzoru Budowlanego.
Blok III

Kompletna dokumentacja ppoż, instrukcje i regulaminy w służbie zapewnienia bezpieczeństwa nieruchomości

 1. Jakie są obowiązujące normy prawne, które określają, jak powinna być przygotowana wzorcowa dokumentacja ppoż?
 2. Ćwiczenie praktyczne: jak przygotować dokumentację bezpieczeństwa pożarowego wg najnowszych przepisów na przykładzie hali magazynowej, biurowca i budynku mieszkalnego?
 3. Regulamin budynku, plan ochrony, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – jak je tworzyć, modyfikować i planować ich przestrzenne rozmieszczenie, aby zapewnić 100% bezpieczeństwo i zgodność z aktualnymi wymaganiami prawnymi?
 4. Plan ewakuacyjny i procedury alarmowe – jak dopasować strategię ewakuacji do przeznaczenia budynku i jak ją udokumentować, aby była czytelna dla osób użytkujących nieruchomość i jednocześnie zabezpieczała odpowiedzialność zarządzającego?
 5. Na co bezwzględnie należy zwrócić uwagę w umowach z ubezpieczycielem, żeby mieć pewność dopełnienia wszystkich warunków ubezpieczenia w razie niespodziewanej awarii instalacji elektrycznej?
 6. Kompletna DTR urządzeń w częściach wspólnych – na przykładzie bramy, dźwigu, monitoringu pokazujemy, co powinno się w niej znajdować i czego należy bezwzględnie dopilnować
 7. Jak sporządzić plan ochrony dla obiektów, dla których będzie taki wymóg – restauracje, hotele, kościoły, stadiony, centra handlowe i rozrywkowe.
Blok IV

Kompletowanie i ocena dokumentacji powykonawczej budowy, przebudowy i remontu

 1. Jak dokumentować rozpoczęcie procesu budowlano-remontowego - kiedy i jakie dokumenty są niezbędne i jak praktycznie odróżnić roboty budowlane od bieżącej konserwacji, aby mieć pewność, że zostały dopełnione wszelkie formalności dokumentacyjne?
 2. Jakie pisma i druki składają się na dokumentację powykonawczą? – osobno dla budynków nowych i osobno dla przebudowy/remontu
 3. Umowa o roboty budowlane – jak ją zawrzeć z korzyścią dla zarządcy i właściciela budynku, aby zabezpieczyć własne interesy? Omówienie przykładowych, korzystnych klauzul umownych.
 4. Protokoły odbiory robót budowlanych – jak powinny wyglądać i jakich informacji na temat przekazania obiektu należy żądać od głównego wykonawcy?
Blok V

W jaki sposób zarządzać dokumentacją finansową oraz na jej podstawie optymalizować koszty funkcjonowania nieruchomości?

 1. Jak opracować roczny budżet operacyjny oraz 3-letni plan inwestycyjny i jak go funkcjonalnie modyfikować, aby ująć w nim wszystkie niezapowiedziane prace, a jednocześnie zmieścić się w założonych uprzednio kosztach?
 2. Na co bezwzględnie zwrócić uwagę sprawdzając prawidłowość otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz realizowanych płatności na rzecz dostawców, aby mieć pewność, że płacisz dokładnie za to, co zamawiałeś? Pokażemy, jak czytać umowy z zewnętrznymi firmami i dostawcami mediów.
Prelegent
Michał Substyk
Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych.

Posiada długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Aktualnie prezes zarządu spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, prowadzącej prace remontowe jako inwestor zastępczy. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "Warecka", oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla różnych grup zawodowych, między innymi dla zarządców nieruchomości, nadzoru budowlanego, inwestorów. Był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości.

Szkolenie skierowane jest do:
 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • zarządców budynków,
 • administratorów nieruchomości,
 • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów)
 • działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.
 • pracowników urzędów - osób, które zarządzają mieniem własności publicznej.
Miejsce i termin

Warszawa, 16.12.2019 r.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1199 zł. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • Gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,

  • Poczęstunek.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy