Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Centrum Kompetencji   Forum Media
 

Ogólnopolskie certyfikowane warsztaty

Skuteczne egzekwowanie roszczeń za wady i błędy budowlane wg wytycznych na 2019 rok

warsztaty + indywidualne konsultacje dla inwestorów, projektantów, wykonawców, zarządców i właścicieli nieruchomości

Jeżeli:
 • planujesz inwestycję lub odpowiadasz za jej realizację i musisz wiedzieć, jak w 2019 roku  uregulować w dokumentacji odpowiedzialność projektanta, wykonawcy i podwykonawcy za wady i błędy budowlane,
 • chcesz otrzymać gotowe wzory dokumentów, które pozwolą Ci dochodzić swoich praw z tytułu gwarancji i rękojmi,
 • potrzebujesz sprawdzonych wytycznych, jak podpisać umowę o roboty budowlane, która zabezpieczy Twoją odpowiedzialność i w jaki sposób ująć w niej kwestie dotyczące reklamacji oraz usuwania wad i błędów budowlanych,

To zapraszamy do udziału w specjalistycznych warsztatach!

Po udziale w warsztatach:
 • skutecznie zabezpieczysz swoje interesy na wypadek powstania poważnych wad i usterek budowlanych już na etapie podpisywania umowy,
 • oszczędzisz czas przy sporządzaniu dokumentacji reklamacyjnej dzięki przejrzystym wytycznym – dowiesz się, jakich argumentów użyć i na jakie przepisy prawne powoływać się przy składaniu roszczeń,
 • dokonasz kompleksowego przeglądu poszczególnych elementów budynku, dzięki czemu będziesz mógł szybko wychwycić najczęściej popełniane błędy budowlane
 • otrzymasz katalog wskazówek opracowanych na podstawie najnowszych orzeczeń sądowych, dzięki którym dowiesz się, na co podczas sporów w 2019 roku będą zwracać uwagę organy sądowe,
 • wyposażysz się w gotowe listy kontrolne umożliwiające przeprowadzenie kompleksowej kontroli budynku w zakresie poprawności projektowej i wykonawczej oraz wzory pism i oświadczeń zabezpieczające interes inwestora.
Program warsztatów
1.

Odpowiedzialność inwestora, projektanta, wykonawcy i zarządcy nieruchomości w razie stwierdzenia wad i błędów budowlanych oraz wad w funkcjonowaniu obiektów budowlanych

 • Za wystąpienie jakich błędów budowlanych pociągnąć do odpowiedzialności projektanta, a za jakie odpowiedzialność poniesie wykonawca, inwestor lub inspektor nadzoru inwestorskiego
 • Jaką dokumentację zgromadzić na etapie rozpoczęcia prac, aby zabezpieczyć się na okoliczność ewentualnego wystąpienia wad i błędów?
 • Jakie kroki powinien podjąć inwestor i do kogo się zwrócić, gdy wady zostaną zauważone po zakończeniu i odbiorze prac inwestycyjnych/ remontowych?
2.

Zasady postępowania przy wykryciu wad i błędów budowlanych

 • Kiedy warto domagać się odkrycia robót lub elementów zakrytych zgodnie z najnowszymi postanowieniami prawa budowlanego –  co jednoznacznie wskazuje na nieprawidłowości podczas wykonywania prac?
 • Jakie działania podjąć w pierwszej kolejności w przypadku wykrycia wad i błędów budowlanych oraz jak poprawnie zdiagnozować ich przyczyny i skutki podczas szacowania strat i kosztów?
 •  Jak skutecznie dochodzić roszczeń za wadliwe wykonanie prac budowlanych? Praktyczna analiza postępowania reklamacyjnego na linii inwestor-projektant-wykonawca-użytkownik nieruchomości krok po kroku.
 • Jak prawnie udowodnić i wyegzekwować naprawę popełnionych błędów oraz usunięcie szkód?
 • W jakich sytuacjach opłaca się postępowanie polubowne, a kiedy konieczna jest droga sądowa? Praktyczne zestawienie dokumentacji, jaką należy zgromadzić, by szybko zakończyć spór.
 • Jak postępować w przypadku, gdy wady i usterki wykryte zostały po odbiorze, a wykonawca zbankrutował lub zakończył działalność?
 • Co zrobić w przypadku, gdy wykonawca zasłania się zbyt dużymi kosztami usunięcia wad? Możliwe rozwiązania prawne i umowne.
 • Gwarancja jakości za roboty budowlane   w jaki sposób ją wykorzystać na korzyść właścicieli lub zarządców i jakie możliwości daje wykonawcy w momencie stwierdzenia wady budowlanej?
3.

Obowiązkowa dokumentacja zabezpieczająca interesy uczestników procesu budowlanego na wypadek stwierdzenia wad i błędów budowlanych

 • Jaką dokumentację należy gromadzić na wszystkich etapach procesu budowlanego, by skutecznie zabezpieczyć się na wypadek wystąpienia wad i usterek? Omówienie druków zabezpieczających interesy każdego uczestnika procesu budowlanego.
 • W jaki sposób przygotować wezwanie o usunięcie błędów budowlanych? Obowiązkowe elementy, które powinny się znaleźć w oficjalnym piśmie zgłaszającym roszczenia.
 • Jak na wypadek kontroli ewidencjonować w Książce Obiektu Budowlanego usterki budowlane oraz czynności podjęte w celu ich usunięcia?
4.
Warsztat specjalny

Jak przygotować bezpieczne umowy o roboty budowlane?

 • Jak powinny wyglądać wzorcowe zapisy umowy zabezpieczające należyte wykonanie prac budowlanych i minimalizujące ryzyko powstanie błędów i usterek?
 • Jakie błędy najczęściej popełniane w umowach uniemożliwiają dochodzenie roszczeń inwestora oraz wykonawcy robót?
 • Jakie klauzule należy zawrzeć w umowie, aby móc uzyskać rekompensatę za ewentualne wady?
Warsztaty poprowadzi
Andrzej Kulak
Andrzej Kulak

Adwokat, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od 2011 roku współpracuje z wiodącymi poznańskimi kancelariami.

W latach 2013-2015 odbył aplikację adwokacką pod patronatem członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących procesu budowlanego i prac projektowych. Współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji przez te podmioty inwestycji budowlanych.

MIEJSCE I TERMIN

Poznań, 27 czerwca 2019   |   Warszawa, 28 czerwca 2019

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1199 zł netto. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach,

  • poczęstunek.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy