Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Certyfikowane Ogólnopolskie Warsztaty

Obowiązkowa Kompletna Dokumentacja Maszynowa na 2019 r.

Dokumenty wymagane na 2019 rok, procedury i sposoby zabezpieczenia odpowiedzialności każdej firmy utrzymującej park maszynowy

Jeżeli:
 • Odpowiadasz za bezpieczeństwo pracy przy maszynach i musisz zweryfikować aktualność i poprawność dokumentacji maszynowej po remoncie, modernizacji lub utworzeniu maszyn zespolonych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Europejskich oraz Ustawy o Systemach Oceny Zgodności
 • Chcesz otrzymać wzorcowe dokumenty, które ułatwią Ci samodzielne odtworzenie brakującej dokumentacji maszyny zgodnie z minimalnymi oraz zasadniczymi wymaganiami prawnymi
 • Jako szef firmy, kierownik produkcji, szef utrzymania ruchu, brygadzista, kierownik zmiany jesteś odpowiedzialny za nadzór pracy przy maszynach i chcesz zabezpieczyć swoją odpowiedzialność z Kodeksu Pracy, cywilną oraz karną, której podlegasz z tytułu wymogów prawnych wprowadzonych w 2016 roku
 • Musisz przygotować swój zakład do kontroli PIP i poznać obowiązkowe elementy kontroli dostosowania urządzeń technicznych do wymagań zasadniczych i minimalnych, w tym dotyczące oceny ryzyka, poświadczenia zgodności czy oznakowania CE

Nie może Cię zabraknąć na praktycznych warsztatach szkoleniowych, które wyposażą Cię w zestaw gotowych do użycia wzorów dokumentów i instrukcji ułatwiających weryfikację zgodności dokumentacji maszynowej z obowiązującymi wymaganiami!

Dzięki udziałowi w warsztatach:
 • Samodzielnie przygotujesz lub uaktualnisz dokumentację techniczno-ruchową maszyny po remoncie, modernizacji lub utworzeniu nowej linii technologicznej zgodnie z wymaganiami Ustawy o Systemach Oceny Zgodności
 • Bez problemu rozstrzygniesz, które zmiany wprowadzane w maszynie prowadzą do konieczności przeprowadzenia procedury oceny zgodności na czynniki pierwsze – na warsztatach przeprowadzimy analizę poziomu modyfikacji oraz modyfikacji wg wytycznych PIP
 • Sprawdzisz poziom dostosowania parku maszynowego do aktualnych, surowych wymagań minimalnych i zasadniczych zawartych w znowelizowanych dyrektywach nowego podejścia oraz nowej Ustawie
 • Skompletujesz dokumentację maszynową na 2019 rok, która w pełni zabezpieczy Twoją odpowiedzialność z tytułu KP, cywilną i karną dla każdego szczebla odpowiedzialności w firmie: szefa, kierownika produkcji/UR, brygadzisty, mistrza, kierownika zmiany na wypadek kontroli lub wypadku na zakładzie
 • Podpatrzysz sprawdzone praktyki w zakresie przeprowadzania oceny ryzyka technicznego zgodnie z wytycznymi inspektorów PIP oraz biegłych rzeczoznawców na 2019 rok
 • Zorganizujesz obowiązkowe kontrole maszyn na terenie zakładu je użytkującego w sposób najmniej kolidujący z produkcją w toku: w trybie kontroli wstępnej, okresowej oraz specjalnej
Szczegółowy program szkolenia:

1. Ocena zgodności maszyn i urządzeń technicznych wg Ustawy o Systemach Oceny Zgodności Dz.U. 2016 poz. 542

 • Jakich maszyn i urządzeń technicznych dotyczą wymagania dyrektyw UE i polskiej ustawy o systemach oceny zgodności (w tym: dyrektywa PED 2014/68/WE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, SPVD 2014/29/UE) i jakie obowiązki na 2019 rok wprowadzają?
 • Jak w praktyce przeprowadzić ocenę zgodności eksploatowanych lub wytwarzanych maszyn i urządzeń wg wymagań nowej Ustawy o Systemach Oceny Zgodności?
 • Jak powinna wyglądać procedura oceny zgodności maszyn wytworzonych jednostkowo na własny użytek, a jak w produkcji seryjnej?
 • Jakie są sprawdzone sposoby, które można wykorzystać do zweryfikowania stopnia dostosowania maszyny oraz zbadania jej stanu technicznego? – praktyczne listy kontrolne.

2. Odpowiedzialność oraz obowiązki poszczególnych pracowników firmy w zakresie bezpieczeństwa pracy przy maszynach oraz zapewnienia kompletności dokumentacji maszynowej w 2019 roku

 • Czego musi dopilnować szef firmy i jaką odpowiedzialność nakłada na niego nowa Ustawa o Ocenie Zgodności?
 • Jak powinna zabezpieczyć swoją odpowiedzialność osoba prowadząca bezpośredni nadzór nad pracownikami pracującymi przy maszynach? – przedstawiamy konkretne wytyczne dla poszczególnych stanowisk w firmie i zakresów odpowiedzialności.
 • Na kim, według wytycznych KP, k.c., k.k. oraz ustawy o systemach oceny zgodności, spoczywa odpowiedzialność w razie ciężkiego wypadku na miejscu pracy? - praktyczna lista kontrolna elementów, w które powinna być wyposażona każda maszyna lub urządzenie techniczne na wypadek kontroli prokuratury oraz PIP.
 • Jak będzie wyglądała odpowiedzialność w praktyce egzekwowana przez polskie sądy względem polskich firm, gdy producent nie dostarczy kompletnej dokumentacji maszynowej lub gdy firmy same dokonują zmian w maszynie?
 • Analiza wypadków przy pracy – omawiamy najbardziej kontrowersyjne wypadki przy pracy wynikające z niedopilnowania poprawności wyposażenia maszyny w obowiązkowe etykiety, oznaczenia oraz dokumenty w podziale na:
  • odpowiedzialność pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami lub innymi osobami fizycznymi,
  • odpowiedzialność podmiotów wprowadzających maszyny do obrotu.

3. Warsztat dokumentacyjny – "maszyny po remoncie lub modernizacji" oraz "maszyny sprowadzane lub wykonane na własny użytek"

 • Co wchodzi w zakres dokumentacji technicznej maszyn zgodnie z nową Dyrektywą 2006/42/WE, a jak w praktyce wygląda dopuszczalne minimum i dla których maszyn może być stosowane?
 • W jakiej sytuacji maszyna "stara" staje się nowym produktem i kiedy zmiany modyfikujące jej parametry należy uznać za istotne?
 • Jak sprawdzić poprawność i kompletność dokumentacji maszyn "starych", zakupionych na rynku wtórnym oraz nowych, wprowadzanych do obrotu wg obowiązujących wytycznych rozporządzenia Dz. U. Nr 199, poz. 1228?
 • Jakie druki i formularze należy obowiązkowo przygotować dla maszyn sprowadzanych, a jakie dla wykonanych lub zmodyfikowanych na własne potrzeby? – wytyczne na 2019 rok.
 • Jak praktycznie określić poziom istotnych zmian wprowadzanych w maszynie, które mogą skutkować koniecznością przeprowadzenia procedury oceny zgodności? – przykłady drobnych oraz głębokich modernizacji.

4. Ocena ryzyka technicznego maszyny wg normy PN-EN ISO 12100

 • Zasady oceny ryzyka maszyn zgodnie z normą PN-EN ISO 12100 i dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
 • W jakich sytuacjach po remoncie lub modernizacji maszyny należy ponownie przeprowadzić ocenę ryzyka technicznego?
 • Obowiązujące wymagania podczas analizy zagrożeń i szacowania ryzyka technicznego maszyn "od A do Z" – ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dyrektyw UE oraz nowej Ustawy o Systemach Oceny Zgodności.
 • Studium przypadku: Praktyczne zastosowanie normy PN-EN ISO 12100 i metody FMEA przy ocenie ryzyka "starej" maszyny.
 • Wykaz działań zmniejszających poziom ryzyka maszyny, które można wprowadzić od ręki – zalecane środki zapobiegawcze.

5. Obowiązkowe wpisy w dokumentacji maszynowej "krok po kroku"

 • Odtworzenie brakującej instrukcji obsługi w urządzeniach, których producent już nie istnieje.
 • Zasady wprowadzania zmian w DTR po modyfikacji maszyny – jak dokonywać wpisów.
 • Przygotowanie instrukcji eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa – analiza zagrożeń i ocena ryzyka technicznego maszyny.
 • Ocena poprawności dokumentów dołączanych do maszyn wprowadzanych do użytku oraz wytworzonych lub zmodyfikowanych na własny użytek wg 2006/42/WE.
 • Przykład dostosowania dokumentacji maszyny po remoncie i modernizacji wg nowych wymagań minimalnych i zasadniczych na 2019 r.

6. Jak przygotować firmę do kontroli w 2019 roku w kontekście najnowszych zmian prawnych i zmienionych procedur stosowanych przez PIP

 • Kiedy i na jakich zasadach mogą być przeprowadzane w 2019 roku kontrole w zakładach przemysłowych i jak się do nich przygotować?
 • Jakie konsekwencje prawne wynikają ze stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowego przygotowania i wyposażenia stanowiska pracy w dokumentację techniczną i wymagane prawnie instrukcje obsługi?
 • Kto poza inspektorem może uczestniczyć w kontroli, które branże i zakłady pracy będą na celowniku w pierwszej kolejności w 2019 roku i jak w czasie kontroli uniknąć pułapek w sytuacjach prawnie ryzykownych?
 • Na przykładach pokażemy, co zweryfikować na stanowiskach pracy przed samą kontrolą, aby stan rzeczywisty firmy zgadzał się z dokumentacją, co może być uznane przeoczeniem, a co naruszeniem przepisów?
 • Praktyczna checklista – najczęściej występujące niezgodności występujące w dokumentacji technicznej maszyn.

Oferta specjalna!

Zamów wersję PREMIUM, a otrzymasz DOKUMENTACJĘ  MASZYNOWĄ W FORMIE EDYTOWALNYCH PLIKÓW I PDFÓW!

Otrzymasz pakiet informacji, jak w praktyce powinna wyglądać ocena zgodności i co powinna zawierać kompletna dokumentacja techniczna, aby nie budziła zastrzeżeń podczas kontroli PIP i UDT:

 • szczegółowy wykaz zmienionych wymagań zasadniczych wprowadzonych znowelizowanymi dyrektywami nowego podejścia i nową Ustawą o Systemach Oceny Zgodności
 • praktyczną listę kontrolną do oceny zgodności maszyn i urządzeń technicznych
 • wzorcowy uniwersalny szablon instrukcji obsługi maszyny w formie edytowalnej zgodny z dyrektywą maszynową MD 2006/42/WE
 • zatwierdzoną instrukcję opracowania lub uzupełniania dokumentacji maszynowej wraz z odniesieniem do obowiązujących wymagań dyrektyw UE
 • checklistę do weryfikacji instrukcji obsługi dostarczonej wraz z maszyną podlegającą pod MD 2006/42/WE
 • wskazówki przy opracowywaniu oraz przykładowe wpisy, jakie obowiązkowo musi zawierać poprawnie sporządzona dokumentacja maszyny
 • wzór deklaracji zgodności WE opracowany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przyjętymi praktykami jako załącznik DTR
 • przykład wzorcowo przeprowadzonej i sporządzonej oceny ryzyka technicznego maszyny zgodnie z PN-EN ISO 12100
Szkolenie poprowadzi:
Włodzimierz Łabanowski
Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, w latach 1989 – 1992 pracownik naukowy ART, od 1992 roku zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie, obecnie na stanowisku nadinspektora. Od samego początku funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce prowadzi i koordynuje w OIP Olsztyn tematy kontrolne z zakresu spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Autor szeregu ulotek i broszur dotyczących bezpieczeństwa budowy i użytkowania maszyn, wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego publikacje można również znaleźć w czasopismach branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania ruchu.
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

1099zł netto

1399zł netto

Ta wersja zawiera:

 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych i cenionych specjalistów
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach
 • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej
 • Możliwość konsultacji zawodowych z prelegentami
 • Dokumentację Mszynową w formie edytowalnych plików i pdfów
WERSJA PREMIUM

1299zł netto

1599zł netto

Ta wersja zawiera:

 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych i cenionych specjalistów
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach
 • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej
 • Możliwość konsultacji zawodowych z prelegentami
 • Dokumentację Mszynową w formie edytowalnych plików i pdfów
Skorzystaj z oferty
Wybierz swoją wersję!
Zgłoś się

Przedsprzedaż!

Rabat 300 zł netto przy zgłoszeniu do 4 stycznia 2019 r.!
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy