Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Obowiązkowe Rozliczenie Emisji za 2018 rok!

Jak bezbłędnie przygotować raport do Kobize oraz Urzędu Marszałkowskiego?

Prawidłowa sprawozdawczość i kompletny proces raportowania „krok po kroku” wg najnowszych wskazówek, interpretacji i wytycznych WIOŚ na 2019 rok

Jeżeli chcesz:
 • wiedzieć, jakie górne i jednostkowe stawki opłat należy zastosować w rozliczeniach za 2018 rok zgodnie z M.P. 2017 poz. 2490
 • zobaczyć, co zmieni się w sposobie raportowania emisji od stycznia 2019 roku
 • mieć pewność, że przygotowana przez Ciebie dokumentacja ewidencyjna i sprawozdawcza jest bezbłędna i nie narazi Twojego przedsiębiorstwa na kary finansowe

To zapraszamy na nasze praktyczne warsztaty!

Gwarantujemy, że po udziale w naszym szkoleniu:
 • Poznasz wszystkie konkretne stawki opłat za korzystanie ze środowiska, dzięki czemu wywiążesz się z obowiązku środowiskowego w nieprzekraczalnych terminach
 • Poprawnie obliczysz wysokość opłat za korzystanie ze środowiska
 • Przećwiczysz wraz z prelegentem „krok po kroku” procedurę raportowania do Kobize, tak aby samodzielnie zrobić to za pierwszym podejściem
 • Otrzymasz wzorcowo wypełnione dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego, na których będziesz mógł się opierać przy sporządzaniu własnego raportu
 • Dowiesz się, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów i pomyłek w rozliczaniu emisji do środowiska i zyskasz pewność, że nic Cię nie zaskoczy w trakcie kontroli WIOŚ i UM po 1 stycznia 2019 r.
Dlaczego nasze warsztaty wyróżniają się na tle innych?
 • Tylko u nas otrzymają Państwo materiały, które ułatwią szybkie i bezbłędne złożenie kompletnego raportu do Kobize
 • Podczas warsztatów doświadczony trener-praktyk „na żywo” pokaże Państwu na przykładzie realnego przedsiębiorstwa, jak wypełnić zestawienia bezbłędnie za pierwszym podejściem
 • Przekażemy wiążące informacje na temat kontroli uprawnionych organów – podpowiemy, co w pierwszej kolejności sprawdzają inspektorzy i których błędów należy się bezwzględnie wystrzegać, aby nie ryzykować karą
Program warsztatów
PANEL PRAWNY

1. Nowe zasady, interpretacje i wytyczne do raportowania za 2018 rok

 • Czym różni się sprawozdanie składane do UM za rok 2018 od tego, które dotyczyło roku 2017? Wskażemy, o czym bezwzględnie nie wolno zapomnieć dokonując nowego rozliczenia
 • Jak rozliczać się za korzystanie ze środowiska po 1 stycznia 2019 r.? – obligatoryjne terminy, progi zwolnień z ponoszenia opłaty
 • Specjalnie dla uczestników – CHECKLISTA nowych stawek opłat obowiązujących w 2019 roku wg M.P. 2018 poz. 1038
 • Nowe wymogi prawne od 1 stycznia 2019 w zakresie rozliczania emisji – w jaki sposób zmienią się opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
PANEL WARSZTATOWY

2. Najnowsze wytyczne w zakresie rejestracji w KOBIZE w 2019 r.

 • Jakie podmioty są objęte obowiązkiem rejestracji w KB i złożenia obligatoryjnego raportu: zasady, miejsce i termin rejestracji – praktyczne wyjaśnienia
 • Zasady sporządzania raportu w przypadku działania kilku zakładów w ramach jednego przedsiębiorstwa – pokazujemy w jaki sposób wprowadzać wymagane informacje
 • Dokumenty niezbędne w procesie rejestracji – kto jest upoważniony do rejestracji oraz jakie dane zakładu i osoby reprezentującej firmę należy przekazać
 • Etapy zakładania konta krok po kroku: prawidłowe wypełnianie formularza, aktywacja url, złożenie wniosku – na przykładzie gotowych do zastosowania zapisów
 • Jak zmienić dane dotyczące upoważnionego przedstawiciela, struktury własności w zakładzie?

3. Zasady sporządzania raportów – wymagania na 2019 r.

 • Jakie informacje należy przygotować aby zmieścić się w sesji wprowadzania danych do KB – w oparciu o autorskie wzory prelegenta
 • Jak właściwie określić współrzędne geograficzne emitorów – omówienie na przykładach
 • Problematyczne rubryki sprawozdań – wspólnie wyliczymy jak określić wielkość emisji dla charakterystycznych procesów technologicznych, np. użytkowania zbiorników na ON, uwolnienie czynników chłodniczych, procesów spawania; jak wskazać emisję z małych kotłów?

WARSZTAT - Wypełnimy przykładowy raport na podstawie danych realnego przedsiębiorstwa

4. Raport do UM a raport do KOBIZE – wspólne dane, zależności, różnice

 • Sposoby obliczania emisji do powietrza do UM i raporcie KOBIZE – na przykładach rzeczywistych zestawień pokażemy różnice w ewidencjonowaniu
 • Metody ryczałtowe, na podstawie obliczeń, pomiarów - czy każde metody obliczeń można wykorzystywać na potrzeby raportu do KOBIZE?
 • Ewidencjonowanie na potrzeby KOBIZE i UM – czy zachowanie spójność między sprawozdaniami jest konieczne w przypadku każdego rodzaju danych
PANEL KONTROLNY

5. Najczęstsze problemy i błędy powstałe w raportowaniu za 2017 rok – na co zwrócić uwagę w nowym raporcie

 • Które organy zobowiązane są do kontroli raportów przygotowywanych do KOBIZE I UM i jakie błędy najczęściej w nich znajdują? – na przykładach autentycznych zestawień za 2018
 • Jakie dokumenty są sprawdzanie i analizowane w celu weryfikacji prawidłowości sprawozdania i wysokości naliczonych opłat? – czego na pewno będą żądać inspektorzy
 • Jak wygląda postępowanie, które jest wszczynane w przypadku stwierdzenia błędów i uchybień w raporcie do KOBIZE oraz UM – objaśnienie procedury krok po kroku
 • Czy i jakie są sankcje za rozbieżności danych w zestawieniach do KOBIZE i UM?

 

Przez cały czas trwania warsztatów mogą Państwo zadawać pytania, na bieżąco wyjaśniać wątpliwości i konsultować z prelegentem nietypowe sytuacje z własnych firm w zakresie problematycznych wysokości opłat lub niejasnych danych do raportów.

UWAGA!
SPECJALNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Tylko u nas otrzymają Państwo materiały, które posłużą Państwu jako przewodnik przy składaniu własnego raportu do KOBIZE i do UM, w tym:

 • obowiązujące za 2018 r. wzory sprawozdań wraz z przykładowymi danymi i merytorycznym komentarzem
 • zestawienie gotowych wytycznych, jak prawidłowo wprowadzać wartości i współczynniki do KOBIZE
 • gotowe przykłady obliczeń za pomocą wskaźnika emisji vs. wskaźnika unosu czy wyników badań
Prelegent
dr. inż. Agnieszka Lipniacka-Piaskowska

W latach 1999 - 2012 r. była pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Obecnie prowadzi sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska dla kilkunastu podmiotów, w tym zakładów posiadających pozwolenie zintegrowane. Ponadto koordynuje procesy inwestycyjne, w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych. Prowadzi szkolenia w zakresie gospodarki odpadami oraz przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Koszt uczestnictwa
UDZIAŁ STANDARD

1399 zł netto

1099 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych i cenionych specjalistów
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach
 • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej
 • Możliwość konsultacji zawodowych z prelegentami
 • e-book – „Nowe Prawo Wodne dla przedsiębiorców”
UDZIAŁ PREMIUM

1499 zł netto

1199 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych i cenionych specjalistów
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach
 • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej
 • Możliwość konsultacji zawodowych z prelegentami
 • e-book – „Nowe Prawo Wodne dla przedsiębiorców”
Koszt uczestnictwa
Wybierz swoją wersję!
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy