Sprzedaż biletów zakończyła się. Sprawdź aktualną ofertę szkoleń >>
Program warsztatów
Blok 1

Obowiązki pracodawcy i specjalisty BHP w zakresie oceny ryzyka zawodowego – co nowego trzeba uwzględnić w dokumentacji po zmianach prawnych z 2018 r.

 • Kto i w jaki sposób jest zobowiązany do dokonania zmian w rejestrach, ocenie ryzyka, procedurach bezpieczeństwa w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń, m. in.:
  • w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. poz. 796),
  • w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. poz. 854),
  • w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. poz. 134),
  • w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1286),  
  • w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 47),
  • w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali (Dz.U. z 2018 r., poz. 48),
  • w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2017 r., poz.1692),
 • Substancje chemiczne stosowane w zakładach pracy – jakie błędy stwierdzano w zakresie bezpieczeństwa, określania zagrożeń, oceny ryzyka, badań i pomiarów, czynników szkodliwych, co obligatoryjnie musi zawierać dokumentacja, aby nie narażać pracodawcy na kary?
 • Jak skutecznie analizować proces oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym zdarzył się wypadek? – omawiamy na podstawie analizy wypadków przy pracy w 2018 r.
 • Jak dokumentować i zapoznawać z oceną ryzyka zawodowego cudzoziemców?
Blok 2

Procedura oceny ryzyka zawodowego w 5 krokach - metodą PN-N 18002, RISK SCORE i metodą wstępnej analizy zagrożeń (metoda PHA), czyli jakie elementy procedury muszą zostać obligatoryjnie uwzględnione:

 1. Gromadzenie właściwych danych niezbędnych do przeprowadzenia ORZ
 2. Identyfikacja zagrożeń
 3. Ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami – szacowanie prawdopodobieństwa ciężkości i następstw zagrożeń
 4. Planowanie działań korygujących i naprawczych
 5. Monitorowanie i dokumentowanie ryzyka
 • Jakie są najtrudniejsze kroki oceny ryzyka zawodowego dla różnych stanowisk, w tym dla grup szczególnego ryzyka, m.in.: niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, młodocianych, kobiet w ciąży?
 • Jak prawidłowo minimalizować ryzyko resztkowe i jakie informacje należy bezwzględnie uaktualnić w karcie oceny przed i po wypadku przy pracy?
Blok 3

Jakie były najczęstsze błędy popełniane w kartach oceny ryzyka wg PIP w 2018 r.? Jakie zapisy najczęściej kwestionuje PIP i Sanepid? Na co należy zwrócić szczególną uwagę w 2019 r.?

 • Czynności wykonywane sporadycznie i zadania specjalne – jak uwzględnić zagrożenia inne niż typowe dla stanowiska, np. naprawy, konserwacje, regulacje urządzeń?
 • Jak opisywać w karcie oceny pozycję przy pracy, tempo, powtarzalność czynności, czas wykonywania zadań, aby uniknąć zakwestionowania?
 • Ryzyko akceptowalne czy pomijalne? Jak wyznaczać dopuszczalność dla różnych stanowisk tak, aby nie zakwestionowano karty?
 • Niewłaściwy dobór metody w karcie – ostatecznie rozsądzimy, jak zapewnić spójność oceny i prawidłowo ustalić kryteria dla danego stanowiska?
 • Jak monitorować pracę załogi, aby skutecznie pozyskać informacje o dodatkowych zagrożeniach i zabezpieczyć odpowiedzialność swoją, jak i pracodawcy? Wzorcowa checklista.
 • Jak motywować pracowników, aby sami zgłaszali propozycje ulepszeń i usprawnień, dzięki którym można eliminować zagrożenia?
 • Ryzyko oszacowane, czyli jak wyglądają obowiązki pracodawcy po dokonaniu oceny, jak ustrzec się przed zarzutem niedopełnienia zadań?
Blok 4
Ćwiczenia pod okiem eksperta

Warsztaty z przygotowania kart oceny ryzyka zawodowego – krok po kroku

Wspólnie z prelegentem uczestnicy przygotują wzorcowe karty oceny ryzyka metodami: PN-18002, Risk Score i metodą wstępnej analizy zagrożeń (metoda PHA):

 • Jak przygotować poprawną kartę ORZ, jeśli karta została zakwestionowana w czasie kontroli, a dane stanowisko pracy jest szczególnie niebezpieczne lub ostatnio w zakładzie zdarzył się wypadek? Prelegent wybierze minimum 3 najtrudniejsze stanowiska z nadesłanych przez Państwa propozycji i razem z uczestnikami przećwiczy krok po kroku wykonanie karty.
 • Prelegent szczegółowo wyjaśni, na jakie elementy w poszczególnych kartach należy zwrócić uwagę: przebieg oceny, zagrożenia, przypisane środki.
 • Prelegent wskaże, co najczęściej jest sprawdzane w kartach i które ich elementy są najsłabsze. Praktyczna checklista.
Blok 5

Sprawdzone sposoby eliminacji i ograniczania ryzyka zawodowego – na podstawie realnych rozwiązań wdrożonych w polskich firmach

 • Nowe zasady finansowania prewencji wypadkowej od 1 stycznia 2018r. – jakie konsekwencje będzie to miało dla służb BHP i co zrobić, by otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe celem wzrostu poziomu bezpieczeństwa w firmie?
 • Ekspert uwypukli kluczowe etapy identyfikacji i opisywania zagrożeń w kartach oceny ryzyka, tak aby na podstawie przygotowanych kart móc przygotować instrukcje stanowiskowe oraz regulaminy bezpieczeństwa i by pracownicy wiedzieli, w jaki sposób powinni unikać zagrożeń
 • W jaki sposób sporządzić instrukcje stanowiskowe dla poszczególnych stanowisk, aby były krótkie i czytelne oraz zawierały precyzyjnie określone standardy pracy? Omawiamy, jakie opisy sprawdzają się w innych firmach
 • Szczegółowo omówimy zasady profilaktyki i rekomendowane sposoby radzenia sobie z najtrudniejszymi zagrożeniami w środowisku pracy – podpowiemy, jak motywować pracowników, by sami zgłaszali propozycje ulepszeń i usprawnień, dzięki którym można eliminować zagrożenia
 • Jak potwierdzić dokumentacją działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa dla celów kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy?
Prelegent
Dawid Andrzejewski

Specjalista ds. bhp, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Poznańskiej. Były pracownik Służb BHP. Wykonujący czynności nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp oraz występujący przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych oraz o wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika.

Ogólnopolskie Warsztaty

Aktualna Ocena Ryzyka Zawodowego po zmianach prawnych w 2018 r.

Warsztaty przygotowywania i aktualizacji kart ocen ryzyka zawodowego, instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpieczeństwa

Sprawdź program

Tylko w 2018 r. pojawiło się ponad 10 aktów prawnych, które w znaczny sposób wpłynęły na zasady BHP w firmie.

Jeżeli odpowiadasz za bezpieczeństwo pracowników w firmie i musisz:
 • Na bieżąco identyfikować istniejące zagrożenia w środowisku pracy, a także odpowiednio oceniać poziom ryzyka, by zadbać o bezpieczeństwo pracowników,
 • Znać oraz prawidłowo wdrażać procedury oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N 18002, RISK SCORE i metodę wstępnej analizy zagrożeń (metoda PHA),
 • Przygotowywać i aktualizować dokumentację BHP, w tym karty oceny ryzyka i instrukcje bezpieczeństwa uwzględniając nowe przepisy z 2018 r.,
 • Maksymalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadku lub choroby zawodowej poprzez stosowanie prawidłowych regulaminów i instrukcji stanowiskowych,
 • Zabezpieczyć firmę na wypadek kontroli PIP i opracować prawidłową dokumentację, której nie zakwestionują inspektorzy,

To nie może Cię zabraknąć na jedynych tak praktycznych warsztatach, podczas których prelegent wraz z uczestnikami rozłoży na czynniki pierwsze na pozór skomplikowaną procedurę oceny ryzyka zawodowego, zgodną z obowiązującymi wytycznymi!

Dzięki udziałowi w naszych warsztatach:
 • Dowiesz się, jakie zapisy najczęściej kwestionuje PIP i Sanepid oraz na co organy będą zwracać szczególną uwagę podczas czynności kontrolnych w 2019 r. ,
 • Pod okiem prelegenta przygotujesz wzorcowe karty oceny ryzyka prawidłowo opisujące wszystkie zagrożenia występujące na stanowiskach pracy,
 • Zabezpieczysz swoich pracowników poprzez dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej, właściwej do poziomu i rodzaju zagrożeń,
 • Wyposażysz się w fachowe narzędzia, w tym gotową do wykorzystania dokumentację, dzięki której zabezpieczysz interesy swoje i pracodawcy podczas kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy,
 • Z łatwością opracujesz plan działań korygujących i zapobiegawczych dostosowany do specyfiki środowiska pracy i występujących w nich zagrożeń,
 • Na przykładach kart z innych polskich firm przeanalizujesz najczęściej pojawiające się błędy i braki w dokumentacji, a także uzyskasz jednoznaczne wskazówki dotyczącego tego, co musi znaleźć się w karcie oceny ryzyka,
 • Zyskasz wiedzę, jak zmiany prawne z 2018 r. oraz te planowane wpłyną na procedurę oceny ryzyka w przedsiębiorstwach oraz jak się na te zmiany przygotować.
Dlaczego warto uczestniczyć w warsztatach?

100% MERYTORYKI – współpracujemy z doświadczonymi specjalistami, którzy dzielą się wypracowanymi metodami, które zyskały pozytywne opinie kontrolerów

PRAKTYCZNE ĆWICZENIA – wspólnie z prelegentem przećwiczysz sporządzanie i aktualizację dokumentacji

GOTOWA DOKUMENTACJA - wyposażamy Cię w pakiet gotowej do wykorzystania dokumentacji, dzięki czemu oszczędzasz czas i masz gwarancję poprawności druków

Koszt uczestnictwa:
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1199 zł. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • Gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,

  • Poczęstunek.
Sprzedaż wejściówek zakończyła się. Sprawdź aktualną ofertę szkoleń lub skontaktuj się z nami.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy