Sprzedaż biletów zakończyła się. Sprawdź aktualną ofertę szkoleń >>
Program warsztatów:
Blok 1

Obowiązki przedsiębiorców, zarządzających transportem i kierowców zgodnie z aktualnymi przepisami transportowymi po 1 września 2018 roku:

 • Ustawa o transporcie drogowym, ustawa o czasie pracy kierowców, umowa AETR, rozporządzenie WE, Kodeks Pracy – jak na podstawie tych aktów definiowane są wzajemne zobowiązania pracodawców i kierowców?
 • Nowy taryfikator kar – jakie kary dla osoby zarządzającej transportem, przedsiębiorcy i kierowcy wprowadziła zmieniona ustawa o transporcie drogowym i o taryfikatorach?
 • Rozszerzony katalog naruszeń – jakie nowe rodzaje naruszeń wprowadziły zmienione przepisy i jak je interpretować?
 • Zmiana w zakresie klasyfikacji naruszeń – najpoważniejsze naruszenia, bardzo poważne naruszenia oraz poważne naruszenia - jak ta zmiana będzie egzekwowana w praktyce firmy transportowej?
 • Kiedy wobec przewoźnika może być wszczęte postępowanie w zakresie utraty dobrej reputacji?
 • Jak w praktyce realizować wymóg sporządzenia przez nadawcę deklaracji o masie kontenera lub nadwozia wymiennego dla przewozów intermodalnych, którą przewoźnik musi posiadać i co dokładnie będzie weryfikowane podczas kontroli?
Blok 2

Jak prawidłowo realizować obowiązek ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców po 1 września?

 • Jak zgodnie z obowiązującą ustawą o czasie pracy kierowców wyznaczyć czas pracy kierowcom niepozostającym w stosunku pracy?
 • Jak prawidłowo realizować obowiązki ewidencji czasu pracy poza granicami państwa? – analiza przepisów obowiązujących w innych krajach
 • Czym różni się obliczanie czasu pracy kierowców pozostających i niepozostających w stosunkach pracy?
 • Które czynności dokonywane w czasie przewozu drogowego należy obowiązkowo wliczyć w czas pracy kierowcy? Kiedy pozostawanie w gotowości również zalicza się do czasu pracy?
 • Jak tworzyć harmonogramy czasu pracy dla kierowców, uwzględniając wielkość firmy, wielkość i liczbę zamówień, długość tras, ilość kierowców w przedsiębiorstwie?
 • Ewidencja i rozliczanie czasu pracy w sytuacjach nietypowych: godziny nadliczbowe, praca w nocy, dyżury, podróże służbowe.
 • W jakich sytuacjach kierowca może odstąpić od przepisów określających czas pracy oraz obowiązkowy wypoczynek i jak właściwie udokumentować takie odstąpienie?
Blok 3

Jak wyglądają zasady i zakres kontroli PIP i ITD po 1 września 2018 roku?

 • Jakie najczęstsze nieprawidłowości wykryła PIP podczas kontroli w latach 2017-2018? Jakiego rodzaju kary przyznano pracodawcom i co zrobić, aby ich uniknąć?
 • Wysokości kar finansowych w 2018 roku nakładanych przez PIP i ITD – od czego zależy wysokość kary i w jaki sposób można się od niej odwołać lub zmniejszyć kwotę? Przykład procedury odwoławczej.
 • Jakie obowiązkowe dokumenty przedsiębiorca musi przedstawić inspektorom w czasie kontroli? Jak długo należy archiwizować ewidencję czasu pracy kierowców?
 • Jakie oświadczenia kierowcy muszą przedstawić pracodawcom i które z dokumentów kierowcy zawsze muszą mieć przy sobie na wypadek kontroli drogowej? Jakie inne organy, oprócz PIP i ITD są uprawnione do kontroli kierowców?
 • Uprawnienia inspektorów PIP i ITD – czym różnią się zakresy uprawnień kontrolnych poszczególnych inspektorów? Jak to zagadnienie precyzują obowiązujące przepisy?
Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1199 zł. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • Gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,

  • Poczęstunek.
Sprzedaż wejściówek zakończyła się. Sprawdź aktualną ofertę szkoleń lub skontaktuj się z nami.
Warsztaty poprowadzą Specjaliści z Kancelarii Transportowej LEGALTRANS
Legaltrans

Lider w zakresie wsparcia prawnego przedsiębiorstw z sektora TSL. Zespół tworzą doświadczeni praktycy oraz teoretycy prawa transportowego, którzy swoje umiejętności zdobywali dzięki wieloletniej obsłudze prawnej przedsiębiorstw sektora transportowego. Specjalizują się w procedurach administracyjnych, postępowaniach mediacyjnych, cywilnych, ubezpieczeniowych oraz przygotowywaniu i negocjowaniu umów handlowych.

Prowadzący:
Kamil Kiwior
Kamil Kiwior

prawnik, specjalista ds. transportu drogowego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Swoją wiedzę poszerzył i utrwalił dzięki ukończeniu studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na Wydziale Logistyki i Transportu Drogowego. Od 2012 roku właściciel przedsiębiorstwa działającego pod firmą IUSTICA, zajmującego się dziedzinami quasitransportowymi. Założyciel statutowy oraz wieloletni Prezes Zarządu KIWI-TRANS Sp. z o.o. zajmującej się wykonywaniem transportu drogowego rzeczy w zakresie zarówno transportu krajowego, jak i międzynarodowego. Specjalizacja prawa transportowego z zakresu warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Karolina Wierzchowska
Karolina Wierzchowska

prawnik, specjalista ds. prawa przewozowego

Absolwentka WPiA Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie – tytuł magistra uzyskany obroną pracy magisterskiej z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Od początku w zespole Kancelarii Transportowej LEGALTRANS na stanowisku specjalisty ds. prawa przewozowego oraz Konwencji CMR, a także postępowań administracyjnych prowadzonych zarówno na terenie kraju jak też na obszarze Unii Europejskiej. W swojej pracy łączy wiedzę praktyczną o branży TSL z wysokim poziomem merytorycznym. Zajmuje się szeroko rozumianym prawem międzynarodowym, również w kontekście europejskich ustaw o płacach minimalnych. Prelegent podczas konferencji branży TSL oraz szkoleń prowadzonych przez Kancelarię. Autorka wielu publikacji oraz szkoleń z zakresu prawa transportowego.

Piotr Zaszczudłowicz
Piotr Zaszczudłowicz

prawnik, specjalista ds. ewidencji czasu pracy kierowców

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalista prawa pracy w transporcie drogowym. W Kancelarii Transportowej LEGALTRANS odpowiedzialny za zagadnienia związane zarówno z krajowymi jak i unijnymi regulacjami dotyczącymi czasu pracy kierowców. Prelegent szkoleń z zakresu stosowania rozporządzeń unijnych, dyrektyw oraz ustawodawstwa krajowego związanego z normami czasu pracy kierowców w ruchu drogowym. Na co dzień w Kancelarii wykonuje ewidencję czasu pracy zarówno dla kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, samozatrudnionych czy też dla przedsiębiorców.

Stawiamy na praktykę i skuteczne rozwiązania!

100% case study – porzucamy zbędną teorię i nic niewnoszące wprowadzenia. Niech wdrożone rozwiązania "mówią same za siebie"

100% merytoryki – 0% prezentacji marketingowo-produktowych

100% interakcji – możesz pytać, wątpić, prosić o radę i przytaczać własne przykłady – nasz prelegent jest po to, aby wyposażyć Cię w narzędzia, dzięki którym wdrożysz rozwiązania w życie

Na warsztaty zapraszamy:
 • Właścicieli firm transportowych
 • Osoby fizyczne zatrudnione w firmie transportowej bądź wyznaczone przez przedsiębiorcę do zarządzania transportem
 • Specjalistów ds. transportu
 • Kadrę kierowniczą kierowców
 • Pracowników działów kadr i księgowości
 • Wszystkie osoby odpowiedzialne za rzeczywiste i ciągłe operacje w przedsiębiorstwie transportowym

Szukamy dla Państwa indywidualnych interpretacji

Prowadzący na bieżąco omawia jak powinna wyglądać realizacja zmienionych przepisów w Państwa przedsiębiorstwie!

Dajemy możliwość konsultacji

Każdą wątpliwość możecie Państwo omówić z prowadzącym podczas warsztatów i do dwóch tygodni po zakończeniu szkolenia za pomocą maila!

Dlaczego warto wziąć udział?

Pracujemy na przykładach

Rezygnujemy z suchej teorii, a każdy przepis omawiamy na konkretnych sytuacjach i przedstawiamy, jak powinna wyglądać jego interpretacja w praktyce!

Wyposażamy w kompleksową wiedzę

Szczegółowo omawiamy nowe obowiązki dotyczące kluczowych aspektów dla branży transportowej!

Zapraszamy do udziału w jedynych tak praktycznych warsztatach, jeżeli chcesz:
 • Dostosować przedsiębiorstwo transportowe do nowych regulacji ustawy o transporcie drogowym i ustawy o tachografach obowiązujących od 1 września 2018 r.
 • Uniknąć postępowania o utratę dobrej reputacji – której wynikiem może być zamknięcie firmy
 • Usłyszeć, jak przygotować się do kontroli i skorzystać z doświadczenia i wiedzy prowadzącego, mającego doświadczenia w podejściu służb kontrolnych w kraju i za granicą
 • Dowiedzieć się, jak prawidłowo realizować nowy obowiązek przewoźników i zgodnie z nowymi przepisami rozliczać czas pracy kierowców
 • Pracować na konkretnych przypadkach i poznać rozwiązania, które będziesz mógł zastosować w swoim przedsiębiorstwie

Partner wydarzenia:

Legaltrans

Patronat medialny:

Magazyn Transport i Spedycja

 

Ogólnopolskie Warsztaty Transportowe

Jak organizować transport drogowy i przygotować się na wypadek kontroli po 1 września 2018 r.?

warsztaty i konsultacje dla osób zarządzających transportem oraz przedsiębiorców

Sprawdź program

Aż 155 tysięcy złotych kary zapłaciła firma, której kierowca manipulował tachografem na terenie Danii. Podobnie wysokie kary obowiązują we Francji i Niemczech.

Od 1 września 2018 r. zmianie uległy przepisy prawa transportowego i ustawa o tachografach. Nowe regulacje wprowadziły zmiany w taryfikatorze kar oraz znacznie rozszerzyły katalog naruszeń.

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy