Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Certyfikowane Szkolenie

Kompleksowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych

Jak prawidłowo prowadzić przeglądy dróg, przygotować dokumentację i przejść procedury reklamacyjne?

Sprawdź program
Jeżeli chcesz:
 • Obniżyć koszty bieżącego utrzymania dróg i podpatrzeć przetestowane przez zarządców dróg rozwiązania, które z łatwością wdrożysz u siebie,
 • Zebrać dowody potwierdzające prawidłowe zarządzanie drogami, w tym kompletną dokumentację, aby zabezpieczyć swoje interesy na wypadek kontroli organów zewnętrznych,
 • Dowiedzieć się, jak skutecznie dochodzić roszczeń od wykonawcy z tytułu usterek i wad budowlanych,

To zapraszamy na szkolenie prowadzone przez jednego z najbardziej uznanych praktyków na rynku!

Uwaga! Stawiamy tylko na rozwiązania, które są realne do zastosowania!

Za pomocą przykładów z całej Polski Prowadzący udowodni, że można:

 • Przygotować zarządzane drogi tak, aby uniknąć kosztownych i nietrwałych napraw w trakcie sezonu oraz zminimalizować ryzyko uszkodzeń dróg utwardzonych i gruntowych
 • Wybrać tanią i skuteczną metodę naprawy ubytków i mieć pewność, że nawierzchnia wytrzyma działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych
 • Wykorzystać dobre pomysły zarządców dróg gminnych i powiatowych - na podstawie wnikliwej analizy zastosowanych rozwiązań od projektu przez realizację aż do późniejszego użytkowania
 • Szybko i poprawnie udokumentować przeglądy zgodnie z obowiązującym prawem,
 • Zmniejszyć koszty zarządzania drogami gminnymi i powiatowymi, dzięki szczegółowym wytycznym, jak utrzymywać drogi w dobrym stanie przy ograniczonych budżetach
 • Skutecznie dochodzić roszczeń i mieć gwarancję usunięcia braków dzięki wzorcowo przygotowanej dokumentacji stwierdzającej wady i usterki
Co zyskasz dzięki udziałowi w szkoleniu?
 • Zmniejszysz koszty zarządzania drogami gminnymi i powiatowymi - dzięki szczegółowym wytycznym, jak utrzymywać drogi w dobrym stanie przy ograniczonych budżetach,
 • Oszczędzisz czas podczas prowadzenia przeglądów dróg, dzięki kompleksowym wskazówkom prowadzącego, co i w jakim terminie należy sprawdzić,
 • Dzięki wskazówkom prowadzącego będziesz wiedział na co warto zwrócić uwagę przy analizie i ocenie wyników przeglądów dróg,
 • Otrzymasz prestiżowy certyfikat podpisany przez mgr. inż. Wojciecha Pieńkowskiego, projektanta dróg i ulic, specjalisty w zakresie inżynierii ruchu, który potwierdzi Twoje kompetencje zdobyte podczas kursu.
Program szkolenia:
Blok I

Systematyka i zakres prac związanych z przeglądami dróg - w podziale na obowiązkowe przeglądy bieżące, roczne i 5-letnie

 • Obowiązujące wymagania wobec zarządców dróg odnośnie częstotliwości i zakresu prac przeglądowych wykonywanych dla dróg
 • Jakie dane obligatoryjne i dodatkowe należy gromadzić podczas przeglądów i jak je opracowywać
 • Sprawdzone metody organizacyjne prowadzenia przeglądów – w tym minimalna częstotliwość prac terenowych na przykładach konkretnych typów dróg
 • Jak się przygotować na kontrolę zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z prawem budowlanym
Blok II

Sprawdzone metody prowadzenia przeglądów dróg, w tym poboczy, ścieżek rowerowych i urządzeń odwadniających – omówienie na przykładach

 • Jak rozpoznawać uszkodzenia i objawy zużycia poszczególnych elementów infrastruktury drogowej, m.in.  spowodowane działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych?
 • Sprawdzone, a także wadliwe sposoby prowadzenia przeglądów dróg –  również na przykładach dróg niższej kategorii
 • Rola systemów referencyjnych przy przeglądach okresowych dróg
 • Jak w praktyce wykorzystać system GIS w pracach przeglądowych
Blok III

Formy i zakres dokumentowania obserwacji i wyników przeglądów dróg – jak nie popełnić błędu

 • Przegląd okresowy drogi a ocena stanu nawierzchni jezdni –jakie są różnice i podobieństwa, przykładowa dokumentacja
 • Standardowe i niestandardowe formy dokumentowania rezultatów przeglądów – m.in.  fotorejestracja, formularze przeglądowe, szkice i notatki
 • Rekomendowane zasady prowadzenia protokołów, wykazów oraz dzienników objazdu
 • Stan i drożność przepustów, podmycie drogi – jak dokumentować przypadki szczególne na przykładach
Blok IV

Analiza i ocena wyników przeglądów dróg – na co trzeba zwrócić uwagę i jak wykorzystać uzyskane informacje

 • Jak skategoryzować uszkodzenia zidentyfikowane podczas przeglądu oraz jakie działania podjąć w takich przypadkach
 • Wykorzystanie technik komputerowych i wizualizacji wyników jako form wsparcia zarządców dróg na praktycznych przykładach
 • Możliwości łączenia wyników okresowego przeglądu drogi z innymi grupami danych drogowych
 • Jak zaplanować wymagane prace remontowe w oparciu o przeprowadzone kontrole techniczne
 • Specyfika i ocena rezultatów przeglądów okresowych dróg prowadzonych na rzecz administracji drogowej przez podmioty / osoby zewnętrzne
Na szkolenie zapraszamy:
 • Zarządców dróg na każdym szczeblu administracyjnym – gmin, miast, powiatów
 • Osoby przygotowujące decyzje w organach administrujących drogami i dokonujące przeglądów dróg
 • Przedstawicieli policji i samorządów
 • Pracowników wydziałów infrastruktury drogowej
 • Projektantów dróg
Koszt uczestnictwa:
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 1199 zł netto.
Sprzedaż wejściówek zakończyła się. Sprawdź aktualną ofertę szkoleń lub skontaktuj się z nami.
Warsztaty poprowadzi:
mgr inż. Wojciech Pieńkowski
mgr inż. Wojciech Pieńkowski

Prezes zarządu firmy TRANSCOMP Sp. z o.o.

Projektant dróg i ulic , specjalista w zakresie inżynierii ruchu. Posiada duże doświadczenie w dziedzinie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa ruchu, parkowania i "uspakajania ruchu" w miastach oraz w dziedzinie zarządzania i eksploatacji dróg, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ewidencji dróg i okresowych przeglądów technicznych dróg. Jest niezależnym konsultantem m.in. w zakresie technicznym i merytorycznym aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ewidencji dróg i systemów referencyjnych.

Jest organizatorem lub współorganizatorem szeregu szkoleń w zakresie problematyki zarządzania drogami oraz wspomagania administracji drogowej w procesach decyzyjnych, zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym. Jest autorem metodyki prowadzenia i oceny wyników uzyskanych w rezultacie przeglądów okresowych dróg, prowadzonych w dowiązaniu do przyjętego systemu referencyjnego. Współuczestniczy w organizacji i prowadzi zajęcia na uczelniach technicznych, zarówno zakresie problematyki nowoczesnych systemów zarządzania drogami, w tym m.in. podstaw asset management oraz zasad systemowego utrzymania dróg oraz wspierania tych dziedzin przy zastosowaniu technik informatycznych i Internetu.
Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, opiniuje prace inżynierskie i magisterskie osób studiujących na uczelniach technicznych.

Jest posiadaczem nadawanego przez organizację FEANI tytułu Inżyniera Europejskiego (EUR ING) oraz posiadaczem specjalizacji inżynierskiej I stopnia. Od 1995 roku kieruje pracami Biura Badawczo – Projektowego Budownictwa komunikacyjnego TRANSCOMP Sp. z o.o. – e-mail w.pienkowski@transcomp.pl

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy