Sprzedaż biletów zakończyła się. Sprawdź aktualną ofertę szkoleń >>

Patronat medialny:

Forum Stomatologii Praktycznej

Certyfikowany Ogólnopolski Kurs

Analiza tomografii komputerowej jako podstawa sukcesu implantoprotetycznego

Intensywne szkolenie oraz indywidualne konsultacje

Zapraszamy do udziału w kursie, jeżeli chcesz:
 • zyskać umiejętność trafnej diagnostyki stomatologicznej - być pewnym, kiedy należy kierować pacjenta na badanie tomografii komputerowej
 • poznać zasady prawidłowej analizy obrazów tomografii komputerowej pod kątem implantoprotetycznym
 • wiedzieć, na co zwracać uwagę, by minimalizować powikłania po zabiegach implantoprotetycznych
 • przeanalizować zasady prawidłowego planowania implantologicznego oraz uwarunkowań anatomicznych pacjenta, a w efekcie wybrać najbardziej optymalną metodę leczenia
Program kursu:
Blok I

Podstawy anatomii radiologicznej dla implantologów

Prowadzący: dr hab. n. med. Agnieszka Przystańska
 • Najważniejsze struktury anatomiczne
 • Lokalizacja otworów i kanałów kostnych
 • Struktura kości
 • Średnie wartości wymiarów koron zębowych
Blok II

Zdjęcie pantomograficzne bez tajemnic jako wstęp do skierowania na tomografię komputerową - podstawy radiologicznej diagnostyki implantologicznej

Prowadzący: dr n. med. Krzysztof Gawriołek
 • Podstawy radiologii implantologicznej
 • Dozymetria
 • Pantomogram i CBCT w analizie podłoża implantologicznego
Blok III

Planowanie leczenia implantoprotetycznego

Prowadzący: lek. dent. Tomasz Klatkiewicz
 • Omówienie podstawowych zasad planowania implantologicznego: minimalne odległości pomiędzy implantami a poszczególnymi strukturami anatomicznymi
 • Wyjaśnienie pojęcia strefy estetycznej
 • Zasady i pułapki umiejscowienia implantów w odcinku przednim
 • Zasady i pułapki implantologiczne w odcinku bocznym
Blok IV

Możliwości i ograniczenia protetyczno-implantologiczne

Prowadzący: dr n. med. Krzysztof Gawriołek
 • Rozmieszczenie implantów w planowaniu poszczególnych uzupełnień protetycznych
 • Minimalna liczba implantów wymagana do wybranych rodzajów uzupełnień protetycznych
 • Uzupełnienia implantoprotetyczne osób w podeszłym wieku

  - implanty jednofazowe (kulowe)
  - precyzyjne uzupełnienia ruchome
   
 • Trendy współczesnej stomatologii – połączenia implant-implant oraz implant-ząb
Blok V
Panel Specjalny

Pokaz przeprowadzenia pełnej analizy i planowania implantologicznego przypadków połączony z prezentacją wybranych programów do analizy tomografii komputerowej

Prowadzący: lek. dent. Tomasz Klatkiewicz

Ćwiczenia praktyczne w parach – samodzielna analiza wybranych przypadków w tomografii komputerowej

Co zyskasz, uczestnicząc w naszym Kursie:
 • Zdobędziesz większą precyzję diagnostyki stomatologicznej, która jest nieoceniona w świetle późniejszego wykonywania zabiegów implantoprotetycznych
 • Poznasz szereg sposobów na ominięcie pułapek kryjących się m.in. w łączeniu implantów z zębami własnymi pacjenta
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące interpretacji zdjęć pantomograficznych
 • Pod okiem ekspertów samodzielnie dokonasz analizy i interpretacji trudnych przypadków z zakresu analizy tomografii komputerowej i planowania leczenia implantoprotetycznego
 • Podpatrzysz autorskie metody pracy prowadzących szkolenie
 • Dowiesz się, jakie są najnowsze trendy współczesnej implantologii

NASI WYKŁADOWCY SĄ OCENIANI PRZEZ UCZESTNIKÓW

Po zakończeniu szkolenia poprosimy Cię o wypełnienie ankiety oceniającej kurs i prelegenta – analiza tych informacji pozwala nam utrzymywać wysoki poziom merytoryczny szkoleń.

MAŁE GRUPY UCZESTNIKÓW

Zapewniają najwyższy komfort w kontakcie z prelegentami oraz dają gwarancję uzyskania odpowiedzi na każde, nawet najbardziej skomplikowane pytanie.

Dbamy o jakość!

100% PRAKTYCZNYCH PORAD

Podczas szkolenia skupiamy się wyłącznie na takich rozwiązaniach, które będziesz mógł z powodzeniem wprowadzić od razu do swojego gabinetu.

POMOC W ROZWIĄZANIU INDYWIDUALNYCH PROBLEMÓW

Jak najwięcej czasu podczas szkolenia poświęcamy na analizę przypadków klinicznych, tak abyś mógł wraz z prelegentem rozwiązać trudne przypadki spotykane w Twoim gabinecie.

Prelegenci:
dr n. med. Krzysztof Gawriołek
dr n. med. Krzysztof Gawriołek

lekarz dentysta, specjalista protetyki stomatologicznej. Od 2006 pracuje w Klinice Dysfunkcji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na stanowisku adiunkta. Od 2012 roku zajmuje się implantologią i implantoprotetyką.

Na Uniwersytecie Medycznym zajmuje się leczeniem chorób stawu skroniowo-żuchwowego, zaburzeń okluzyjnych i bruksizmu oraz rekonstrukcjami zwarcia. Od 2015 roku kierownik Pracowni Symulacji Stomatologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Implantologicznego PSI-ICOI oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Prowadzi teoretyczne i praktyczne kursy podyplomowe z zakresu implantologii. Uczestniczył w licznych kursach z zakresu protetyki, stomatologii adhezyjnej, okluzji oraz implantologii i implantoprotetyki. Autor i współautor kilkunastu artykułów naukowych, zarówno w polskich jak i zagranicznych czasopismach naukowych.

lek. dent. Tomasz Klatkiewicz
lek. dent. Tomasz Klatkiewicz

absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, asystent w Klinice Dysfunkcji Narządu Żucia. W trakcie doktoratu pt. „Analiza wysokości szpary stawowej SSŻ oraz grubości mięśnia żwacza w badaniu ultrasonograficznym”. Od początku swojej pracy zawodowej jego głównym zainteresowaniem jest chirurgia stomatologiczna, implantologia i implantoprotetyka.

W ramach pracy na Uniwersytecie prowadzi badania oraz leczy schorzenia związane ze stawem skroniowo-żuchwowym, bruksizmem i zaburzeniami okluzyjnymi. Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI-ICOI oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Uczestnik licznych kursów z zakresu implantologii, protetyki oraz dysfunkcji narządu żucia. Autor i współautor prac naukowych w zagranicznych czasopismach. Organizator szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu implantologii i implantoprotetyki.

dr hab. n. med. Agnieszka Przystańska
dr hab. n. med. Agnieszka Przystańska

stomatolog, anatom. Ukończyła stomatologię na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (1994). Po studiach pracowała w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, a następnie w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej UM. Stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii uzyskała w 2004 r. Obecnie pracuje w Klinice Dysfunkcji Narządu Żucia UM. W 2017 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.

Jest nauczycielem akademickim z ponad 20-letnim doświadczeniem w nauczaniu anatomii i laureatką nagród dydaktycznych za nauczanie w języku polskim i języku angielskim. Od wielu lat prowadzi badania dotyczące morfologii i wzrostu kości twarzoczaszki, także z wykorzystaniem nowoczesnych metod obrazowania (CT, CBCT). Jest autorką licznych publikacji z dziedziny anatomii, morfologii narządu żucia i stomatologii w czasopismach polskich i zagranicznych.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 2399 zł netto i obejmuje:

  Gwarancję uczestnictwa w kursie prowadzonych przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach,

  Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej,

  Przerwy kawowe i lunch.
 • Zgłoś się

  Przedsprzedaż!

  Przy zgłoszeniu do 31 stycznia 2019 r. niższa cena – tylko 1999 zł

  CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

  W dniu szkolenia otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie.

   

  Potrzebujesz informacji?
  Skontaktuj się z nami!

  Formularz kontaktowy