Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

Sposób na VAT    Sposób na dochodowy    Sposób na kadry i płace

 

Certyfikowane narzędziowe warsztaty online

Bilans 2020 – CIT/PIT oraz rozliczanie podatku dochodowego i VAT, cen transferowych, podatku u źródła w 2021 r.

Podczas szkolenia Michał Staniek ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie podatków - wskaże praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów z rozliczaniem podatków w kontekście zamknięcia roku podatkowego i rewolucyjnych zmian przepisów po nowelizacji ustawy CIT i wprowadzeniu pakietu SLIM VAT w 2021 r. 

Narzędziowe warsztaty online są realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentowi.

UWAGA!

Udział w warsztatach uprawnia do uzyskania 5 punktów w ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.

Dzięki warsztatom rozwiejesz swoje wszystkie wątpliwości związane z rozliczeniami:
 • przychodów podatkowych pod kątem zamknięcia roku podatkowego: rozliczaniem usług okresowych, przychodów z przełomu 2020/2021 r., przychodów opodatkowanych na podstawie metody kasowej, niewpłaconych uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy, przychodu ze sprzedaży majątku firmy, przychodów pracowników;
 • kosztów podatkowych w ramach zamknięcia roku: jak dokumentować poniesione wydatki, wprowadzać korekty kosztów, rozliczać samochody w leasingu, kiedy zapłacona faktura nie będzie kosztem podatkowym, jak ustalać limit 15 000 zł w MPP;
 • transgranicznymi z kontrahentami w zeznaniu rocznym: jak identyfikować podmioty powiązane na potrzeby JPK, ustalać wartość transakcji z podmiotami powiązanymi, jak dokumentować pożyczki, transakcje usługowe i towarowe, rozliczać podatek u źródła, kiedy trzeba składać informację IFT, jak rozliczyć najem samochodu za granicą;
 • podatku dochodowego po nowelizacji ustawy CIT: opodatkowaniem spółek komandytowych – jak bezpiecznie zamknąć księgi rachunkowe na 30.04, gdy spółka komandytowa będzie podatnikiem CIT od 1.05.2021 r., kiedy estoński CIT jest korzystny i co zrobić, by spółka była opodatkowana zryczałtowanym podatkiem, co to są ukryte zyski i na co trzeba szczególnie uważać przy płatnościach do udziałowców i podmiotów powiązanych;
 • podatku VAT po wdrożeniu pakietu SLIM VAT: stawki 0% na wywóz towarów po nowelizacji, faktur korygujących in minus, jak ustalać wspólne kursy walut dla rozliczeń transakcji VAT i PIT/CIT,  obniżyć kwotę podatku należnego w wypadku rozliczeń miesięcznych.
Program warsztatów:
Blok 1

Jak rozliczać przychody podatkowe w związku z zamknięciem roku podatkowego?

 • W którym momencie rozpoznać przychód przy dostawie towarów, gdy kontrahent wpłacił zaliczkę w wysokości 100% ceny?
 • Rozliczanie usług okresowych – jak ustalać okres rozliczeniowy i rozliczać płatności „z góry” za kilka okresów?
 • Przychód z przełomu 2020/2021 – do którego roku go przyporządkować? Czym się kierować? Co w wypadku otrzymania przedpłaty lub zaliczki? Jak rozliczać otrzymane odszkodowanie lub odsetki od środków na rachunku firmy?
 • Zasada kasowa rozpoznawania przychodów – które przychody są opodatkowane na podstawie metody kasowej? Jak ustalić moment powstania przychodu?
 • Rezygnacja w ciągu roku z wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy – jak ją rozliczyć w rocznym PIT?
 • Czy sprzedaż majątku z firmy (np. samochodu, laptopa) na cele prywatne powoduje powstanie przychodu dla celów PIT?
 • Sprawdzone rozwiązania najczęstszych problemów z rozliczaniem przychodów pracowników:
  • Czy zawsze pracownik ma przychód, gdy otrzyma upominek/prezent od pracodawcy?
  • Czy paliwo opłacane pracownikowi jest jego przychodem?
  • Jak ustalić przychód, gdy firma przekazuje samochód zleceniobiorcy, prezesowi czy samozatrudnionemu?
  • Czy rodzina pracownika ma przychód, gdy została zaproszona na imprezę firmową?
  • Kiedy zapomoga wypłacona pracownikowi jest zwolniona z PIT?
  • Kiedy można pracownikowi sfinansować szkolenie? A co, jeśli jest to szkolenie z np. z asertywności albo prawo jazdy?
  • Czy pracownik może kupować towary/usługi firmy po niższych cenach?
  • Benefity medyczne i sportowe – czy ich wartość stanowi podstawę obliczenia składek ZUS?
Blok 2

Rozliczanie kosztów podatkowych a zamknięcie roku

 • Moment rozpoznania kosztu podatkowego – jak rozpoznać czy koszt jest bezpośredni czy pośredni? Jak udokumentować poniesienie wydatku? Czy nieudokumentowane wydatki zawsze stanowią NKUP?
 • W którym momencie rozpoznać korektę kosztów, gdy błędnie odczytaliśmy cenę z cennika? A co w sytuacji, gdy koszty rozliczaliśmy według budżetu, który trzeba skorygować?
 • Kiedy wynagrodzenie pracownika jest kosztem podatkowym? Co gdy wynagrodzenie zapłacimy „po dziesiątym”?
 • Samochód w leasingu – jak obliczyć proporcję kosztu podatkowego leasingowanego samochodu? Co z OC, NNW, AC i GAP? Jak rozliczać koszty eksploatacji pojazdu i co się do nich zalicza? Jak optymalnie podatkowo wykupić samochód z leasingu?
 • Biała lista i mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości i ryzyka z perspektywy podatków dochodowych:
  • Jak ustalać limit 15 tysięcy zł? – analiza przykładów podanych przez Ministerstwo Finansów
  • Czy adnotacja na fakturze „mechanizm podzielonej płatności” ma znaczenie dla kupującego? A co gdy towary nie znajdują się w załączniku nr 15 ustawy o VAT lub gdy wartość faktury nie przekracza 15 tysięcy zł?
  • Kiedy zapłacona faktura nie będzie kosztem podatkowym?
Blok 3

Transgraniczne rozliczenia z kontrahentami w zeznaniu rocznym – podmioty powiązane i podatek u źródła

Praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów z rozliczaniem:

 • cen transferowych:​​​​​​​​​​​​​​
  • czy firma męża/żony to podmiot powiązany? Jak identyfikować powiązania,  także na potrzeby JPK? Jak ustalić wartość transakcji z podmiotami powiązanymi?
  • jak dokumentować pożyczki, transakcje usługowe i towarowe?
  • kiedy trzeba złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i w jakiej formie?
   ​​​​​​​
 • podatku u źródła:​​​​​​​
  • które świadczenia podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła? Co w wypadku zakupu usług marketingowych lub prawnych z zagranicy?
  • jak rozliczyć najem samochodu za granicą?
  • czy zakup programu komputerowego powoduje powstanie obowiązku podatku?
  • kiedy trzeba składać informację IFT?
  • certyfikat rezydencji: kiedy trzeba go pozyskać? Jak długo jest ważny? Kiedy oryginał, a kiedy kopia?
Blok 4

Jak rozliczać podatek dochodowy w 2021 roku – praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów po wdrożeniu nowych przepisów

 • Opodatkowanie spółki komandytowej – jak bezpiecznie zamknąć księgi rachunkowe na 30 kwietnia, gdy spółka komandytowa będzie podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r.?
 • Czy istnieją legalne optymalizacje podatkowe? Na co zwracać uwagę przy ewentualnych przekształceniach?
 • Kiedy komandytariusz może skorzystać ze zwolnienia przychodu z podatku?
 • Czy spółka jawna musi zawiadomić urząd skarbowy o nowym wspólniku?
 • Kiedy estoński CIT jest korzystny? Jakie warunki trzeba spełnić, aby spółka była opodatkowana zryczałtowanym podatkiem?
 • Co to są ukryte zyski i na co trzeba szczególnie uważać przy płatnościach do udziałowców i podmiotów powiązanych?
 • Jak stworzyć specjalny fundusz i odpisy z zysku rozpoznawać w kosztach podatkowych?
Blok 5

Pakiet SLIM VAT – jak rozliczać podatek VAT po 1 stycznia 2021 r.

 • Faktura korygująca in minus – czy można obniżyć podstawę opodatkowania i VAT należny w momencie wystawienia faktury korygującej? Jakie dokumenty trzeba zebrać? Jak wykazać skorygowaną transakcję w nowym JPK, jeśli nie posiada się faktury korygującej? Co w wypadku, gdy zwiększy się podstawa opodatkowania?
 • Stawka 0% na wywóz towarów po nowelizacji – co w wypadku otrzymania zaliczki na poczet przyszłej dostawy, a towar nie zostanie wywieziony w ciągu 2 miesięcy?
 • Jak ustalać wspólne kursy walut dla rozliczeń transakcji VAT i PIT/CIT po 1 stycznia 2021 r.? Co jeśli faktura zostanie wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego?
 • Wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego – jak obniżyć kwotę podatku należnego w wypadku rozliczeń miesięcznych?
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w wersji STANDARD i wersji PREMIUM.

Zamawiając szkolenie w wersji PREMIUM otrzymają Państwo:

 • praktyczne materiały w formie listy kontrolnej na temat rozliczeń podatków po nowelizacji przepisów,
 • dostęp do nagrania szkolenia na 7 dni.
Do udziału w warsztatach zapraszamy:
 • specjalistów działów księgowych i podatkowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • doradców podatkowych.
Korzyści udziału w szkoleniu w formie online:
 • Łatwy dostęp - do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu,
 • Wygoda - w szkoleniu można uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu,
 • Nowoczesność - szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online na żywo,
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie ma konieczności ponoszenia kosztów delegacji,
 • Szkolenie na żywo - szkolenie jest przeprowadzane przez prelegenta w czasie rzeczywistym, uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały,
 • Kontakt z prelegentem - uczestnicy mogą komunikować się z prelegentem i zadawać pytania na czacie,
 • Dostęp po szkoleniu - uczestnicy, którzy zamówią szkolenie w wersji premium, otrzymają 7-dniowy dostęp do nagrania szkolenia,
 • Certyfikat - gwarantujemy certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez jedną z najlepszych firm szkoleniowych w kraju.
Prelegent
Michał Staniek

Doradca Podatkowy / Radca Prawny.
Uprawnienia doradcy podatkowego zdobył w 2014 r. (nr wpisu 12642), w 2018 r. z wyróżnieniem ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu WR-3598). Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych firmach doradczych działających na Dolnym Śląsku. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się bieżącym doradztwem, łącząc wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Jego doświadczenie w tym zakresie obejmuje m.in. wsparcie klientów w rozliczaniu transakcji z podmiotami działającymi w międzynarodowych grupach kapitałowych, w tym budowanie modeli transakcji zgodnych z przepisami o cenach transferowych oraz sporządzanie dokumentacji podatkowych wraz z analizami porównywalności.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także udział w projektach z zakresu PIT, CIT oraz VAT. Na bieżąco doradza w kwestiach związanych z podatkiem u źródła oraz aktywnie wspiera przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z obszaru prawa podatkowego. Autor komentarzy podatkowych w dzienniku „Rzeczpospolita”.

WERSJA STANDARD

699 zł netto

499 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 7 dni po zakończeniu,
 • praktyczne materiały w formie listy kontrolnej na temat rozliczeń podatków po nowelizacji przepisów.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy