Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

Sposób na VAT    Sposób na dochodowy    Sposób na kadry i płace

 

Certyfikowane narzędziowe warsztaty online LIVE

Bilans 2020 – CIT i PIT, tarcze antykryzysowe a zamknięcie roku podatkowego

Rozliczanie przychodów, kosztów podatkowych, cen transferowych, podatku u źródła, subwencji i tarcz antykryzysowych

Podczas szkolenia Michał Staniek, ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie podatków, wskaże praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów z rozliczaniem podatków i nowych dofinansowań z tarcz antykryzysowych w kontekście zamknięcia roku podatkowego i zapowiadanych kontroli.

Narzędziowe warsztaty online są realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentowi.

UWAGA!

Udział w warsztatach uprawnia do uzyskania 5 punktów w ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.

Dzięki warsztatom rozwiejesz swoje wszystkie wątpliwości związane z rozliczeniami:
 • przychodów podatkowych pod kątem zamknięcia roku podatkowego: rozliczaniem usług okresowych, przychodów z przełomu 2020/2021 r., przychodów opodatkowanych na podstawie metody kasowej, niewpłaconych uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy, przychodu ze sprzedaży majątku firmy, przychodów pracowników;
 • kosztów podatkowych w ramach zamknięcia roku: jak dokumentować poniesione wydatki, wprowadzać korekty kosztów, rozliczać samochody w leasingu, kiedy zapłacona faktura nie będzie kosztem podatkowym, jak ustalać limit 15 000 zł w MPP;
 • transgranicznymi z kontrahentami w zeznaniu rocznym: jak identyfikować podmioty powiązane na potrzeby JPK, ustalać wartość transakcji z podmiotami powiązanymi, jak dokumentować pożyczki, transakcje usługowe i towarowe, jak rozliczać podatek u źródła, kiedy trzeba składać informację IFT, jak rozliczyć najem samochodu za granicą;
 • subwencji z PFR i tarcz antykryzysowych w kontekście bilansu i kontroli podatkowej: co będzie kontrolować PFR, jak zaksięgować subwencję z PFR, jeśli nie stanowi przychodu w momencie otrzymania, czy umorzona subwencja jest przychodem wg najnowszej interpretacji MF, odszkodowania a COVID-19, nowe limity zwolnień świadczeń i nowe zwolnienia przedmiotowe, zmiany w uldze za złe długi.
Program warsztatów
Blok 1

Jak rozliczać przychody podatkowe w związku z zamknięciem roku podatkowego?

 • W którym momencie rozpoznać przychód przy dostawie towarów, gdy kontrahent wpłacił zaliczkę w wysokości 100% ceny?
 • Rozliczanie usług okresowych – jak ustalać okres rozliczeniowy i rozliczać płatności „z góry” za kilka okresów?
 • Przychód z przełomu 2020/2021 – do którego roku go przyporządkować? Czym się kierować? Co w wypadku otrzymania przedpłaty lub zaliczki? Jak rozliczać otrzymane odszkodowanie lub odsetki od środków na rachunku firmy
 • Zasada kasowa rozpoznawania przychodów – które przychody są opodatkowane na podstawie metody kasowej? Jak ustalić moment powstania przychodu?
 • Rezygnacja w ciągu roku z wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy – jak ją rozliczyć w rocznym PIT?
 • Czy sprzedaż majątku z firmy (np. samochodu, laptopa) na cele prywatne powoduje powstanie przychodu dla celów PIT?
 • Sprawdzone rozwiązania najczęstszych problemów z rozliczaniem przychodów pracowników:
  • Czy zawsze pracownik ma przychód, gdy otrzyma upominek/prezent od pracodawcy?
  • Czy paliwo opłacane pracownikowi jest jego przychodem?
  • Jak ustalić przychód, gdy firma przekazuje samochód zleceniobiorcy, prezesowi czy samozatrudnionemu?
  • Czy rodzina pracownika ma przychód, gdy została zaproszona na imprezę firmową?
  • Kiedy zapomoga wypłacona pracownikowi jest zwolniona z PIT?
  • Kiedy można pracownikowi sfinansować szkolenie? A co, jeśli jest to szkolenie z np. z asertywności albo prawo jazdy?
  • Czy pracownik może kupować towary/usługi firmy po niższych cenach?
  • Benefity medyczne i sportowe – czy ich wartość stanowi podstawę obliczenia składek ZUS?
Blok 2

Rozliczanie kosztów podatkowych a zamknięcie roku

 • Moment rozpoznania kosztu podatkowego – jak rozpoznać czy koszt jest bezpośredni czy pośredni? Jak udokumentować poniesienie wydatku? Czy nieudokumentowane wydatki zawsze stanowią NKUP?
 • W którym momencie rozpoznać korektę kosztów, gdy błędnie odczytaliśmy cenę z cennika? A co w sytuacji, gdy koszty rozliczaliśmy według budżetu, który trzeba skorygować?
 • Kiedy wynagrodzenie pracownika jest kosztem podatkowym? Co w sytuacji, gdy wynagrodzenie zapłacimy „po dziesiątym”?
 • Samochód w leasingu – jak obliczyć proporcję kosztu podatkowego leasingowanego samochodu? Co z OC, NNW, AC i GAP? Jak rozliczać koszty eksploatacji pojazdu i co się do nich zalicza? Jak optymalnie podatkowo wykupić samochód z leasingu?
 • Biała lista i mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości i ryzyka z perspektywy podatków dochodowych:
  • Jak ustalać limit 15 tysięcy zł? – analiza przykładów podanych przez Ministerstwo Finansów;
  • Czy adnotacja na fakturze „mechanizm podzielonej płatności” ma znaczenie dla kupującego? A co, gdy towary nie znajdują się w załączniku nr 15 ustawy o VAT lub gdy wartość faktury nie przekracza 15 tysięcy zł?
  • Kiedy zapłacona faktura nie będzie kosztem podatkowym?
Blok 3

Wpływ pandemii COVID-19 na zamknięcie roku podatkowego

 • Co będzie kontrolować PFR? – analiza ryzyk związanych z otrzymaniem subwencji z PFR. Co, gdy błędnie ustaliliśmy spadek obrotów gospodarczych lub status przedsiębiorstwa?
 • Jak zaksięgować subwencję z PFR, jeśli nie stanowi przychodu w momencie otrzymania?
 • Kiedy trzeba zwrócić przyznane dofinansowanie? Czy firmie grozi odpowiedzialność karna?
 • Czy umorzona subwencja jest przychodem? – najnowsza interpretacja Ministra Finansów;
 • Które środki trwałe można zamortyzować na zasadach jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis?
 • Odszkodowania a COVID-19 – czy kosztem podatkowym mogą być kary umowne i odszkodowania ponoszone w celu minimalizowania strat gospodarczych? Co w wypadku kar umownych i odszkodowań płaconych z powodu wad towarów lub usług?
 • Podatkowe rozwiązania najczęstszych problemów z rozliczaniem tarcz antykryzysowych:
  • Nowe limity zwolnień niektórych świadczeń oraz nowe zwolnienia przedmiotowe.
  • Nowe zasady odliczania darowizn od dochodu.
  • Zmiany w uldze na złe długi. Czy można jednocześnie skorzystać z ulgi za złe długi i odliczyć od przychodu nieściągalne wierzytelności?
  • Jak wstecznie rozliczyć stratę podatkową?
  • Koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo-rozwojową – jak rozliczyć ulgę w trakcie roku podatkowego?
  • Jak stosować ulgę IP-BOX przy obliczaniu zaliczek na CIT/PIT?
Blok 4

Transgraniczne rozliczenia z kontrahentami w zeznaniu rocznym – podmioty powiązane i podatek u źródła

Praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów z rozliczaniem:

 • cen transferowych:
  • Czy firma męża/żony to podmiot powiązany? Jak identyfikować powiązania, także na potrzeby JPK? Jak ustalić wartość transakcji z podmiotami powiązanymi?
  • Jak dokumentować pożyczki, transakcje usługowe i towarowe?
  • Kiedy trzeba złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i w jakiej formie?
 •  podatku u źródła:
  • Które świadczenia podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła? Co w wypadku zakupu usług marketingowych lub prawnych z zagranicy?
  • Jak rozliczyć najem samochodu za granicą
  • Czy zakup programu komputerowego powoduje powstanie obowiązku podatku
  • Kiedy trzeba składać informację IFT?
  • Certyfikat rezydencji: kiedy trzeba go pozyskać? Jak długo jest ważny? Kiedy oryginał, a kiedy kopia?
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w wersji STANDARD i wersji PREMIUM.

Zamawiając szkolenie w wersji PREMIUM otrzymają Państwo praktyczne materiały w formie listy kontrolnej na temat rozliczeń subwencji z PFR i dofinansowań w ramach tarcz antykryzysowych.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
 • specjalistów działów księgowych i podatkowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • doradców podatkowych.
Korzyści udziału w szkoleniu w formie online:
 • łatwy dostęp - do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu,
 • wygoda - w szkoleniu można uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu,
 • nowoczesność - szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online na żywo,
 • oszczędność czasu i pieniędzy – szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie ma konieczności ponoszenia kosztów delegacji,
 • szkolenie na żywo - szkolenie jest przeprowadzane przez prelegenta w czasie rzeczywistym, uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały,
 • kontakt z prelegentem - uczestnicy mogą komunikować się z prelegentem i zadawać pytania na czacie,
 • dostęp po szkoleniu - uczestnicy otrzymają 30-dniowy dostęp do nagrania szkolenia, dzięki czemu będzie mogli w dowolnym momencie do niego powrócić,
 • certyfikat - gwarantujemy certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez jedną z najlepszych firm szkoleniowych w kraju.
Szkolenie poprowadzi:
Michał Staniek

Doradca Podatkowy / Radca Prawny.
Uprawnienia doradcy podatkowego zdobył w 2014 r. (nr wpisu 12642), w 2018 r. z wyróżnieniem ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu WR-3598). Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych firmach doradczych działających na Dolnym Śląsku. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się bieżącym doradztwem, łącząc wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Jego doświadczenie w tym zakresie obejmuje m.in. wsparcie klientów w rozliczaniu transakcji z podmiotami działającymi w międzynarodowych grupach kapitałowych, w tym budowanie modeli transakcji zgodnych z przepisami o cenach transferowych oraz sporządzanie dokumentacji podatkowych wraz z analizami porównywalności.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także udział w projektach z zakresu PIT, CIT oraz VAT. Na bieżąco doradza w kwestiach związanych z podatkiem u źródła oraz aktywnie wspiera przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z obszaru prawa podatkowego. Autor komentarzy podatkowych w dzienniku „Rzeczpospolita”.

WERSJA STANDARD

699 zł netto

499 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • praktyczne materiały w formie listy kontrolnej na temat rozliczeń subwencji z PFR i dofinansowań w ramach tarcz antykryzysowych.
Wybierz swoją wersję
Ostatnie miejsca!

Przy zgłoszeniu do 22 stycznia 2021 r. koszt uczestnictwa niższy o 200 zł netto!

szkolenie online LIVE

27.01.2021

Udział STANDARD

szkolenie online LIVE

27.01.2021

Premium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy