Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Patronat:

HR Business Partner      HR Business Partner

 

szkolenie online w formie transmisji LIVE

Jak rozliczać VAT, PIT i CIT według nowych regulacji Tarczy 4.0 i prowadzić efektywną księgowość w czasie spowolnienia gospodarczego

Nowe przepisy – JPK, e-paragon, faktura uproszczona, podatek u źródła

Sytuacja prawno-podatkowa w 2020 r. rozwija się bardzo dynamicznie. Oprócz szeregu zmian mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego, które wejdą w życie w drugiej połowie lipca 2020 r., zaczęły obowiązywać nowe regulacje związane z rozwojem pandemii.

Nowe przepisy budzą wiele wątpliwości, dlatego aby do maksimum ograniczyć ryzyko podatkowe w firmie,  weź udział w jedynym tak przekrojowym i praktycznym szkoleniu online prowadzonym na żywo przez doświadczonego prelegenta!

Dzięki szkoleniu będziesz wiedział jak:
 • rozliczać PIT i CIT na nowych zasadach wprowadzonych Tarczą 4.0: kalkulować zaliczkę na podatek dochodowy w wypadku ulgi za złe długi, dokumentować i odliczać darowizny,
 •  prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupów oraz składać korekty w nowym JPK,
 •  wywiązać się z nowych zobowiązań dotyczących podatku u źródła od 1 lipca 2020 r.
 • księgować wydatki związane z przejściem przedsiębiorstwa na pracę zdalną,
 • odliczać koszty rezerwacji lotów i hoteli w wypadku rezygnacji z podróży służbowej,
 • rozliczać nakłady poniesione na planowane inwestycje, z których trzeba było zrezygnować z powodu pandemii,
 • prawidłowo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu kary umowne, odszkodowania i nieściągalne wierzytelności,
 • uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT i na co można je przeznaczyć,
 • rozliczać stratę podatkową za rok 2020 w zeznaniu za 2019 r. i wprowadzać korekty w zeznaniu za 2021 r.,
 • wystawiać e-paragon i fakturę uproszczoną według nowych zasad,
 • rozliczyć ulgę na zakup kasy online i prowadzić  ewidencję z jej wykorzystaniem,
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
 • specjalistów działów księgowych i podatkowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • doradców podatkowych.
Program szkolenia online
Moduł 1

Zmiany podatkowe wprowadzane przez przepisy antykryzysowe

 • Komu przysługuje obniżona stawka podatku dochodowego?
 • Jak uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT i na co można je przeznaczyć?
 • Zmiany w uldze na złe długi dla dłużników wprowadzone Tarczą 4.0:
  • zwolnienie uzależnione od spadku przychodów,
  • zmiany dla dłużników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
  • jak kalkulować zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc, w którym nie wpłynęła wpłata?
 • Kiedy można zrezygnować z zaliczek uproszczonych? Nowe zasady informowania fiskusa o zmianie trybu opłacania zaliczek.
 • Rozliczanie straty podatkowej za 2020 r. w zeznaniu za 2019 r. i konieczność korekty zeznania w 2021 r. – czy powstaje ryzyko kontroli podatkowej?
 • Podatek od przychodów z budynków – zmiany terminów płatności − kto może skorzystać z odroczonego terminu?  Otrzymanie wypłaty za skrócenie czasu umowy najmu – skutki na gruncie PIT po stronie najmującego
 • Jak udokumentować i rozliczyć VAT z tytułu obniżki i okresowego zwolnienia z czynszu?
 • Zawieszenie na wniosek lub z urzędu postępowań podatkowych oraz kontroli podatkowych:
  • Jakie warunki muszą być spełnione?
  • Wpływ zawieszenia na przedawnienie zobowiązań podatkowych.
Moduł 2

Zmiany w podatkach, które wejdą w życie w drugiej połowie 2020 r.

E-paragon, kasy fiskalne online i faktury uproszczone

 • Dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online – jak rozliczyć ulgę na zakup kasy online, leasing kasy, prowadzenie ewidencji?
 • E-paragon – zasady wystawiania i wysyłania, problematyczne sytuacje po stronie nabywcy.
 • Czym jest faktura uproszczona i kiedy można ją wystawić? Nowe stanowisko ministerstwa w sprawie ujmowania faktur uproszczonych w JPK.

 

JPK_VAT – nowe struktury logiczne od października 2020 r.

 • Konstrukcja struktury JPK_V7 – jakie inne wcześniej dotychczas składane formularze zawiera nowa struktura?
 • Nowe zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży: oznaczenia grup towarowo-usługowych, nowe regulacje dotyczące wykazywania raportów fiskalnych, faktur do paragonów, dokumentów wewnętrznych, transakcje objęte obowiązkiem podzielonej płatności.
 • Prowadzenie ewidencji zakupów od 1 lipca 2020 r.: oznaczenie niektórych rodzajów nabyć, wykazywanie dokumentów wewnętrznych, transakcje objęte MPP.
 • Składanie korekty w wypadku stwierdzenia błędów lub zmiany danych.

 

Nowe zasady poboru podatku u źródła od 1 lipca 2020 r.

 • Rodzaje przychodów objętych podatkiem u źródła.
 • Przykłady zakupów skutkujących obowiązkiem poboru podatku u źródła (m.in. usługi doradcze, reklamowe, ubezpieczeniowe, leasing samochodów).
 • Jak wywiązać się z nowych obowiązków w zakresie podatku u źródła od 1 lipca 2020 r.?
Moduł 3

Rozliczenia wydatków na ochronę pracowników w związku z zaostrzeniem norm sanitarnych

 • Jak dokumentować i odliczyć darowizny przekazywane na przeciwdziałanie epidemii według nowych przepisów wprowadzonych Tarczą 4.0
 • Jak rozliczyć podatek dochodowy od wydatków poniesionych na ochronę pracowników w czasie trwania pandemii?
 •  Czy można odliczyć podatek VAT od zakupu żeli antybakteryjnych, rękawiczek i innych środków ochrony zdrowia?
 • Na jakich warunkach można dokonać jednorazowy odpis amortyzacyjny od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19?
 • Jak księgować wydatki związane z przejściem pracowników na pracę zdalną?
 • Rozliczanie pracownika korzystającego z własnego komputera, telefonu i internetu w ramach ekwiwalentu pieniężnego.
Moduł 4

Skutki podatkowe wywołane spowolnieniem gospodarczym

 • Czy można odliczyć podatek VAT od kosztów rezerwacji lotów i hoteli, gdy delegacja służbowa nie doszła do skutku?
 • Jakie warunki trzeba spełnić, by w wypadku zaniechania inwestycji odliczyć nakłady już na nią poniesione?
 • Jak rozliczyć stratę w środkach obrotowych z powodu niesprzedania towaru z przyczyn niezawinionych przez przedsiębiorcę?
 • Kiedy można zaliczyć kary umowne, odszkodowania i nieściągalne wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu?
Prelegent
Michał Staniek
Michał Staniek

Doradca Podatkowy / Radca Prawny.
Uprawnienia doradcy podatkowego zdobył w 2014 r. (nr wpisu 12642), w 2018 r. z wyróżnieniem ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu WR-3598). Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych firmach doradczych działających na Dolnym Śląsku. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się bieżącym doradztwem, łącząc wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Jego doświadczenie w tym zakresie obejmuje m.in. wsparcie klientów w rozliczaniu transakcji z podmiotami działającymi w międzynarodowych grupach kapitałowych, w tym budowanie modeli transakcji zgodnych z przepisami o cenach transferowych oraz sporządzanie dokumentacji podatkowych wraz z analizami porównywalności.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także udział w projektach z zakresu PIT, CIT oraz VAT. Na bieżąco doradza w kwestiach związanych z podatkiem u źródła oraz aktywnie wspiera przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z obszaru prawa podatkowego. Autor komentarzy podatkowych w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Termin i miejsce

szkolenie online, 23.06.2020 r.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online wynosi 799 zł netto i zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy