Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Monitor Zamówień Publicznych

 

certyfikowane narzędziowe warsztaty online

Jak udzielać zamówień i składać oferty w postępowaniu elektronicznym po nowelizacji nowego Pzp i rozporządzeń o dokumentach i środkach komunikacji elektronicznej od 1 stycznia 2021 r.

Weź udział w narzędziowych warsztatach online, podczas których ekspert specjalizujący się w procedurach elektronicznych w zamówieniach publicznych – Lech Wendołowski – rozstrzygnie najczęstsze problemy z badaniem elektronicznych dokumentów i przygotowaniem elektronicznej oferty.

Uwaga!

Będziesz miał niepowtarzalną możliwość przetestowania narzędzi, jakie trzeba będzie stosować w komunikacji elektronicznej po 1 stycznia 2021 r.

Dzięki szkoleniu rozwiejesz wszystkie swoje wątpliwości związane z:
 • przygotowaniem wymaganej dokumentacji w postępowaniu elektronicznym według nowelizacji nowej ustawy Pzp i rozporządzeń o dokumentach i środkach komunikacji elektronicznej, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.;
 • nowymi obowiązkami, które nakłada na zamawiających pełna komunikacja elektroniczna: jak poświadczać dokumenty za zgodność z oryginałem, poznasz nowe procedury otwarcia, badania i oceny ofert opatrzonych elektronicznym podpisem, otrzymasz wzorcowe zapisy, jakie muszą się znaleźć w SWZ oraz pełny przegląd dostępnych platform pod kątem funkcjonalności;
 • składaniem elektronicznych ofert, oświadczeń i wyjaśnień po 1 stycznia 2021 r.: jakie są dopuszczalne sposoby szyfrowania ofert? Które dokumenty i oświadczenia nie muszą zawierać podpisu kwalifikowanego? Jak przygotować dokumenty podmiotów trzecich w formie elektronicznej, składać wadium i skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa;
 • podpisywaniem i weryfikacją plików elektronicznych: jak i kiedy stosować podpis zewnętrzny a kiedy wewnętrzny, czy wybrać podpis otoczony czy otaczający? Jakie elementy są kluczowe dla uznania ważności podpisu? Jak weryfikować nowy podpis zaufany i osobisty? Co w wypadku jednoczesnego użycia różnych podpisów na jednym dokumencie?
Program warsztatów
Blok 1

Jakie nowe obowiązki nakłada na zamawiającego pełna komunikacja elektroniczna po 1 stycznia 2021 r.

 • Które dokumenty należy przesyłać elektronicznie? Jakie narzędzia należą do środków komunikacji elektronicznej według ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych? Czy jest dopuszczalna komunikacja mailowa?
 • Pułapki platform do komunikacji elektronicznej – porównanie dostępnych platform pod kątem funkcjonalności. Co w wypadku pojawienia się na platformie technicznych problemów w trakcie wymiany dokumentów czy otwarcia ofert?
 • Nowa specyfikacja zamówień publicznych – wzorcowe zapisy, jakie muszą się znaleźć w SWZ, dotyczące wymagań technicznych połączenia, formatu przesyłanych danych, parametrów wykorzystywanego sprzętu.
 • Kiedy oryginał a kiedy kopia dokumentu – jak w praktyce należy poświadcza dokumenty za zgodność z oryginałem? Jaka jest różnica między formą a postacią dokumentu? Jak traktować skan dokumentu papierowego?
 • Nowe procedury otwarcia, badania i oceny ofert opatrzonych elektronicznym podpisem – w jaki sposób pobiera i otwierać oferty? Jak wzywać do wyjaśnień i uzupełnień dokumentacji poświadczającej spełnienie warunków?
Blok 2

Jak składać elektroniczne oferty, oświadczenia i wyjaśnienia po 1 stycznia 2021 r.

 • Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji – w jaki sposób zadawać pytania do SWZ po wdrożeniu elektronizacji?
 • Nowe procedury składania oświadczeń, w tym JEDZ, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert w postaci elektronicznej. Jakie są dopuszczalne sposoby szyfrowania ofert? Które dokumenty i oświadczenia nie muszą zawierać podpisu kwalifikowanego?
 • Czy można powierzyć własny podpis elektroniczny innej osobie? Kto powinien podpisać ofertę i jak powinno brzmieć pełnomocnictwo? Jakie są skutki niepodpisania oferty elektronicznym podpisem?
 • Jak należy przygotować dokumenty podmiotów trzecich w formie elektronicznej? Kto powinien je podpisać elektronicznie?
 • Wadium – czy załączenie skanu gwarancji bankowej jest traktowane jako dokument elektroniczny – problemy związane z poświadczaniem zgodności kopii dokumentów z oryginałem
 • Tajemnica przedsiębiorstwa po elektronizacji – jak skutecznie ją zastrzec?
Blok 3

Praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów z podpisywaniem i weryfikacją plików elektronicznych

 • Jak przygotować się do pracy z dokumentami elektronicznymi – przegląd dostępnych oprogramowań i wymagań sprzętowych.
 • W jaki sposób skonfigurować podpis kwalifikowany w ADOBE READER? Jak podpisywać dokument PDF podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. Treść podpisana a informacja o podpisie w formacie XAdES.
 • Jak podpisywać plik w formacie innym niż PDF (.doc, .xls, .odt itp.)?
 • Na czym polega podpis zewnętrzny i podpis wewnętrzny, podpis otoczony i otaczający?
 • Co w wypadku wymogu wielokrotnego podpisywania tego samego dokumentu PDF lub konieczności potwierdzenia więcej niż jednego dokumentu?
 • Weryfikacja dokumentu PDF  – jak sprawdzić status certyfikatu i wykluczyć ingerencję w dokument?
 • Plik podpisany – jak go odczytać w formacie XAdES? Co w wypadku wielu plików podpisanych jednym podpisem?
 • Integralność podpisu w formacie XAdES – jak ją zweryfikować w zależności od typu podpisu? Jak ponownie sprawdzić integralność pliku po modyfikacji pliku w formacie XAdES?
 • Jaką rolę odgrywa znacznik czasu w podpisie elektronicznym?
 • Elektroniczne zaświadczenia ZUS, US, KRK w formacie xml a problem wizualizacji PDF.
 • Nowe podpisy dopuszczone w zamówieniach publicznych po 1 stycznia 2021 r. – jak stosować i weryfikować podpis zaufany i osobisty? Co w wypadku jednoczesnego użycia różnych podpisów na jednym dokumencie?
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w wersji STANDARD i wersji PREMIUM.

Zamawiając szkolenie w wersji PREMIUM otrzymają Państwo dodatkowo praktyczny przewodnik z wytycznymi, jak postępować w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, np. co zrobić, gdy:

 • przekazany przez wykonawcę plik, mimo że jest odnotowany w systemie miniPortalu, to jednak fizycznie go nie ma,
 • nie można otworzyć pliku w trakcie publicznej sesji otwarcia,
 • treść oferty jest uszkodzona, wyświetla się niepoprawnie i nie można jej odczytać.
Prelegent
Lech Wendołowski

Praktyk zamówień publicznych, współtwórca pierwszej polskiej platformy przetargowej. Zgromadził wyjątkową wiedzę o procedurach elektronicznych w zamówieniach publicznych w toku ich licznych wdrożeń w sektorze publicznym i prywatnym. Członek zespołu badawczego projektu Urzędu Zamówień Publicznych „Informatyzacja zamówień publicznych” pod kierownictwem prof. Andrzeja Borowicza. Autor wielu publikacji, wykładowca licznych konferencji i szkoleń.

WERSJA STANDARD

699 zł netto

499 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • praktyczny przewodnik z wytycznymi, jak postępować w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy