Sprzedaż biletów zakończyła się. Sprawdź aktualną ofertę szkoleń >>

Organizator:

Doradca Pomocy Społecznej

 

OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY INSTYTUCJI POMOCOWYCH

Najnowsze formy wsparcia i środki prawne w pracy ze szczególnie trudnymi przypadkami rodzin dysfunkcyjnych

‣ 6 godzin praktycznej wiedzy i wskazówek do pracy z rodziną problemową

Wyposażysz się w zestaw rozwiązań z zakresu procedur prawnych i świadczeń społecznych, dzięki którym podniesiesz skuteczność oferowanej pomocy

‣ 3 bloki tematyczne wypełnione gotowymi rozwiązaniami

Narzędziowa formuła warsztatów i liczne case studies pozwolą Ci na przyswojenie ogromnej dawki wiedzy i wykorzystanie jej „od ręki” w pracy z klientem

‣ 3 ekspertów-praktyków

Omówią przetestowane przez siebie narzędzia i metody wsparcia rodziny w sytuacjach kryzysowych

Podczas warsztatów nasi prelegenci omówią następujące tematy:
 • Interwencja kryzysowa – przetestowane sposoby reagowania i udzielania doraźnej pomocy w sytuacjach nagłych, takich jak przemoc z zagrożeniem zdrowia i życia czy próba samobójcza.
 • Najbardziej trafne dla danego przypadku rozwiązania prawne – prezentacja sprawdzonych instrumentów prawnych dla poszczególnych służb: pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, straży miejskiej, policji, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Interdyscyplinarna współpraca międzyinstytucjonalna – wytyczne, jak efektywnie zorganizować  pomoc rodzinie dysfunkcyjnej ze współudziałem specjalistycznych poradni, szkoły, policji i sądu.
 • Praca z rodziną z zaburzeniem psychicznym – jakie kroki prawne może podjąć pracownik socjalny.
Program warsztatów:
Blok I

Skuteczne procedury postępowania interwencyjnego w przypadku przemocy w rodzinie

 • Zanim dojdzie do interwencji  – jak zwiększyć kontrolę nad sprawcami przemocy – międzyinstytucjonalna  współpraca specjalistycznych poradni, szkoły, kuratora, policji i sądu.
 • Kontrowersje wokół  art. 12a – jak uniknąć problemów interpretacyjnych w przeprowadzaniu procedury odebrania dziecka z rodziny lub ograniczenia praw rodzicielskich.
 • Szczególnie trudny przypadek, kiedy sprawcą przemocy jest nieletni – procedury postępowania interwencyjnego dla służb i instytucji pomocowych.

Ćwiczenie praktyczne

Na podstawie analizy 3 przypadków interwencji dobierzesz środki prawne zależnie od sytuacji, w której znalazła się omawiana rodzina.

Blok II

Środki prawne pomocy rodzinie z osobą uzależnioną

 • Rodzina z problemem alkoholowym – jakie kroki prawne można podjąć, by zapewnić ochronę rodzinie i przymusić osobę uzależnioną do leczenia.
 • Formy wsparcia i niezbędne formalności prawne związane z udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.
 • Sprawdzone formy pomocy, metody i techniki angażujące pracowników służb społecznych w pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Ćwiczenie praktyczne

Pod okiem prelegenta przeprowadzisz diagnozę przyczyny uzależnienia w analizowanym case study i zaproponujesz scenariusz postępowania.

Blok III

Pomoc prawna dla rodziny z zaburzeniem psychicznym

 • Pomoc prawna skierowana do osób doświadczających psychicznego kryzysu – w jaki sposób od strony formalnej podejmować interwencję kryzysową wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziny.
 • Jak postępować z klientami, którzy nie wyrażają zgody na leczenie psychiatryczne – w jaki sposób i w jakich sytuacjach służby społeczne mogą skierować klienta na przymusowe badania zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
 • Interwencja w sytuacji zagrożenia samobójstwem – ocena ryzyka samobójstwa i środki prawne, jakie może podjąć pracownik socjalny.

Ćwiczenie praktyczne

Studium przypadku – przygotujesz plan pracy z rodziną z zaburzeniem psychicznym z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 Pracowników socjalnych i asystentów rodziny

Kierowników oraz pracowników OPS, PCPR oraz innych instytucji pomocy społecznej

Psychologów oraz pedagogów szkolnych

Przedstawicieli policji, sądów oraz instytucji wspierających rodziny

Warsztaty poprowadzą:
Paweł Maczyński
Paweł Maczyński

Pracownik socjalny w OPS Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, a także w organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Na co dzień pracuje z osobami uzależnionymi oraz osobami i rodzinami uwikłanymi w przemoc. Specjalista terapii uzależnień oraz ekspert w zakresie pomocy społecznej jednego z wydawnictw.  Reprezentuje Federację w Radzie Pomocy Społecznej VIII Kadencji. Przewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

Alina Prusinowska-Marek
Alina Prusinowska-Marek

Mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji UW, doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, zawodowy kurator rodzinny, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy przy PARPA, certyfikowany specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autorka licznych publikacji nt. przeciwdziałania przemocy i pracy z rodziną z kryzysie.

Teresa Gens
Teresa Gens

Z wykształcenia seksuolog, psycholog sądowy, biegły Sądu Okręgowego w Warszawie, wieloletni pracownik więziennictwa. Zajmowała się problematyką diagnozowania pedofilii, opiniowaniem głośnych zabójstw. Obecnie prowadzi gabinet interwencji kryzysowej Psychologia i Edukacja w Warszawie. W kręgu jej zainteresować znajduje się problematyka rozwodowa, rodzinna, seksuologiczna, trudnej młodzieży. Oferuje usługi w zakresie psychologii sądowej.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 449 zł netto. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych i cenionych specjalistów,,

  • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach,

  • Poczęstunek, przerwy kawowe
Sprzedaż wejściówek zakończyła się. Sprawdź aktualną ofertę szkoleń lub skontaktuj się z nami.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy