Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

Forum Placówek Niepublicznych     Portal Placówek Niepublicznych

 

szkolenie online LIVE

Wydatkowanie dotacji dla placówek niepublicznych w 2021 roku - dokumentowanie wykorzystania dotacji i zabezpieczenie interesów placówki podczas kontroli

Kompleksowa odprawa dla dyrektorów i właścicieli przedszkoli, szkół i niepublicznych placówek oświatowych na nowy rok budżetowy

Jeśli:
 • regularnie pozyskujesz i wydatkujesz środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • musisz wiedzieć, na co wolno wydatkować dotacje, w tym na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • chcesz wdrożyć w swojej placówce sprawdzone praktyki w dokumentowaniu wydatków ponoszonych z dotacji, by uniknąć zakwestionowania rozliczeń,
 • pragniesz mieć pewność, że bezpiecznie przejdziesz procedurę kontroli wydatkowana dotacji w swojej placówce,
 • chcesz dowiedzieć się, jak dochodzić swoich roszczeń lub bronić praw w sytuacjach spornych z organem kontrolnym,
 • musisz skutecznie przeprowadzić postępowanie o zwrot dotacji,

weź udział w certyfikowanym szkoleniu dla prowadzących placówki niepubliczne, podczas którego przeanalizowane zostaną najnowsze przepisy prawa, orzecznictwo oraz kontrowersyjne przykłady z innych placówek niepublicznych.

Szkolenie, podzielone na 3 bloki tematyczne, umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z prelegentem na zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy, kształtowanie praktycznych umiejętności i uzyskanie indywidualnych porad w trakcie chatu eksperckiego zaplanowanego jako ostatnia część szkolenia.

Podczas szkolenia nasz ekspert wyjaśni:
 • Na co należy zwrócić uwagę w nowych uchwałach dotacyjnych przygotowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na początku nowego roku budżetowego?
 • W jaki sposób samodzielnie weryfikować ponoszone wydatki, by mieć pewność, że dotacja jest wydatkowana w zgodzie z przepisami prawa, a organ kontrolujący nie zarzuci nam błędu?
 • Jak prawidłowo dokumentować ponoszone wydatki w ujęciu: wydatek > problem > rozwiązanie umożliwiające uniknięcie podważenia zasadności wydatku?
 • Jak przygotować się na kontrolę prawidłowości pobrania i wydatkowania dotacji, aby nie zostać zaskoczonym przez kontrolerów?
 • Jak z korzyścią dla placówki rozwiązać sytuacje problemowe w rozliczaniu dotacji wynikające z nieprecyzyjności i niespójności przepisów oświatowych?
 • Jak inne placówki niepubliczne radzą sobie z wydatkowaniem dotacji w kontrowersyjnych aspektach i jakie mają doświadczenia pokontrolne?
Szczegółowy program
Blok 1

Wydatkowanie dotacji w 2021 roku, w tym na kształcenie specjalne, i prawidłowe dokumentowanie ponoszonych wydatków

 • Przeznaczenie dotacji – jaki aktualnie obowiązuje katalog wydatków możliwych do sfinansowania z dotacji? Szczegółowe omówienie wydatków dopuszczalnych, spornych i niemożliwych do pokrycia z dotacji.
 • Najczęściej kwestionowane wydatki – jakie przyjmować rozwiązania, by uniknąć kontrowersji w trakcie kontroli, i jak się bronić za pomocą argumentów prawnych?
 • Zasady odrębnego rozliczania dotacji na uczniów niepełnosprawnych – co uznaje się za zapewnienie realizacji kształcenia specjalnego?
 • Jak w praktyce stosować najnowsze ograniczenia i limity wynagradzania wszystkich zatrudnionych, osób fizycznych oraz osób prowadzących, pełniących funkcję dyrektora?
 • Co zaliczyć do dowodów księgowych i jakie opisy są na nich obowiązkowe – przepisy prawa, praktyka jednostek samorządu, stanowiska sądów administracyjnych.
 • Dobre praktyki w dokumentowaniu wydatków ponoszonych z dotacji – bezpieczne rozwiązania pozwalające uniknąć zakwestionowania rozliczeń – omówienie na przykładach.
 • Zawężanie wykładni i opieranie się przez urzędy na orzeczeniach niekorzystnych dla organów prowadzących – najnowsze tendencje w orzecznictwie na przykładach z praktyki.
Blok 2

Kontrola pobrania i wydatkowania dotacji – postępowanie kontrolne, pokontrolne i administracyjne o zwrot dotacji

 • Co można kontrolować, w jakim czasie i w jakim zakresie – najważniejsze zmiany w zakresie kontroli – jakie dane osobowe można udostępniać, w jakim terminie i za jaki okres?
 • Standardy obowiązujące organ kontrolujący – czego może oczekiwać dyrektor i jakich obowiązków musi dopełnić kontroler w zakresie terminów, upoważnienia, wstępu i udostępniania dokumentacji?
 • Na jakie żądania ze strony organu kontrolującego musi być przygotowany dyrektor, by uniknąć sankcji za utrudnianie bądź uniemożliwianie kontroli?
 • Protokół kontroli i zalecenia pokontrolne – zgodne z prawem możliwości działania organu prowadzącego w przypadku zastrzeżeń do ich treści
 • Postępowanie administracyjne i sądowe o zwrot dotacji – prawa organu prowadzącego do czynnego udziału, składania dowodów i korekt, możliwości odwoławcze.
 • Procedury odwoławcze krok po kroku – obowiązujące terminy, treść, rodzaje uzasadnienia, opłaty.
Blok 3

Chat ekspercki z prowadzącym – odpowiedzi na pytania z zakresu tematycznego szkolenia

Co wyróżnia nasze szkolenie:
 • Aż 5 godzin szkolenia „na żywo” – praktyczna formuła szkolenia umożliwia zdobycie najaktualniejszej wiedzy prawnej z zakresu zarządzania dotacjami w Twojej placówce i profesjonalne przygotowanie do procedur kontrolnych.
 • Najlepszy ekspert – szkolenie poprowadzi doświadczony prawnik-praktyk i wyjątkowy specjalista w zakresie finansowania działalności placówek niepublicznych.
 • Najaktualniejsza wiedza – poznasz najnowsze przepisy prawa, aktualne tendencje w orzecznictwie, stanowiska sądów i praktyki organów kontrolujących.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia – możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia w jego trakcie.
 • Godzinny chat ekspercki w ramach szkolenia, stanowiący ostatni blok spotkania, podczas którego rozwiejesz wszystkie wątpliwości z zakresu tematycznego spotkania.
 • Dostęp do nagranego szkolenia przez 30 dni po szkoleniu – dzięki temu w każdej chwili będziesz mógł wrócić do materiału szkoleniowego.
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w wersji STANDARD i wersji PREMIUM.

Zamawiając szkolenie w wersji PREMIUM otrzymają Państwo dodatkowo dostęp do 2 filmów szkoleniowych:

1. Zasady i zakres kontroli wykorzystania dotacji oświatowych w placówce niepublicznej.

Dzięki informacjom omówionym w filmie dowiedzą uczestnicy otrzymają odpowiedzi na pytania:

 • W jaki sposób przygotować się do kontroli wydatkowania dotacji?
 • Jakie obowiązują zasady i terminy prowadzenia kontroli?
 • Jaką dokumentację należy okazać kontrolującym i jak ją przygotować?
 • Jakie obowiązują terminy i tryb odwołania od ustaleń kontroli?
 • Jak sporządzić odwołanie od jej ustaleń?

2. Dotacje oświatowe w roku szkolnym 2020/2021 – naliczanie, aktualizacja, weryfikacja

Dzięki informacjom omówionym w filmie dowiedzą uczestnicy otrzymają odpowiedzi na pytania:

 • Jakie są zasady aktualizowania kwoty dotacji, w tym również wobec skutków pandemii?
 • Jakie obowiązują terminy i reguły pomniejszania i zwiększenia kwot?
 • Jaki jest tryb kwestionowania przekazanych kwot? Jak wyglądają roszczenia o niedopłacone dotacje?
 • Jakie obowiązują zasady rozliczania dotacji, z uwzględnieniem niezbędnej dokumentacji, korekt i wydatków spornych?
 • Co trzeba wiedzieć w przypadku dotacji przeznaczonych na kształcenie specjalne?
Korzyści udziału w szkoleniu w formie online:
 • łatwy dostęp - do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu,
 • bezpieczeństwo – w obecnych trudnych czasach dajemy możliwość udziału w pełnowartosciowym szkoleniu bez konieczności ryzyka zakażenia,
 • wygoda - w szkoleniu można uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu,
 • nowoczesność - szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online na żywo,
 • oszczędność czasu i pieniędzy – szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie ma konieczności ponoszenia kosztów delegacji,
 • szkolenie na żywo - szkolenie jest przeprowadzane przez prelegenta w czasie rzeczywistym, uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały,
 • kontakt z prelegentem - uczestnicy mogą komunikować się z prelegentem i zadawać pytania na czacie,
 • dostęp po szkoleniu - uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania szkolenia, dzięki czemu będzie mogli w dowolnym momencie do niego powrócić,
 • certyfikat - gwarantujemy certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez jedną z najlepszych firm szkoleniowych w kraju.
Szkolenie poprowadzi:
Robert Kamionowski

Radca prawny w Kancelarii Peter Nielsen & Partners, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor prowadzący czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych” oraz bloga PrawoiEdukacja.pl, autor szeregu artykułów, publikacji i komentarzy w mediach.

WERSJA STANDARD

699 zł netto

549 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

779 zł netto

629 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do 2 filmów szkoleniowych: Zasady i zakres kontroli wykorzystania dotacji oświatowych w placówce niepublicznej oraz Dotacje oświatowe w roku szkolnym 2020/2021 – naliczanie, aktualizacja, weryfikacja.
Wybierz swoją wersję
Ostatnie miejsca!

Przy zgłoszeniu do 22 stycznia 2021 r. koszt uczestnictwa niższy o 150 zł netto!

szkolenie online LIVE

28.01.2021

Udział STANDARD

szkolenie online LIVE

28.01.2021

Premium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy