Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

Forum Placówek Niepublicznych

 

szkolenie online „na żywo”

Jak prawidłowo przeprowadzić roczne rozliczenie dotacji w niepublicznej placówce oświatowej oraz poprawnie wydatkować i dokumentować wykorzystanie dotacji w 2021 r.?

Specjalistyczne szkolenie dla dyrektorów i właścicieli niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przygotowujące do rozliczeń dotacji i ich wydatkowania zgodnie z interesem placówki niepublicznej

Jeśli:
 • regularnie pozyskujesz środki finansowe z dotacji na prowadzenie niepublicznej placówki i chcesz kompleksowo przygotować się do rocznego podsumowania ich wydatkowania,
 • musisz wiedzieć, na co wydatkować i jak dokumentować wydawane środki z budżetu JST, gdy masz w swojej placówce dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • chcesz mieć pewność, że bezpiecznie przejdziesz procedurę kontroli wydatkowania dotacji w swojej placówce,
 • pragniesz dowiedzieć się, jak dochodzić swoich roszczeń lub bronić praw w sytuacjach spornych z organem kontrolnym,
 • musisz skutecznie przeprowadzić postępowanie o zwrot dotacji,

weź udział w certyfikowanym szkoleniu dla prowadzących placówki niepubliczne, podczas którego przeanalizowane zostaną najnowsze przepisy prawa, orzecznictwo oraz przykłady z innych placówek niepublicznych, w których powstają spory dotyczące rozliczania i wydatkowania dotacji w trybie rocznym.

Szkolenie jest podzielone na 3 bloki tematyczne, co umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z prelegentem na kształtowanie praktycznych umiejętności.

Podczas szkolenia nasz ekspert wyjaśni:
 • Jak przygotować się do rocznego rozliczenia dotacji i samodzielnie zweryfikować wydatki, by mieć pewność, że były ponoszone prawidłowo?
 • Na co należy się przygotować w zakresie pozyskiwania i wydatkowania dotacji na funkcjonowanie placówki w 2021 r., aby organ kontrolujący nie zarzucił nam błędu?
 • Jak przygotować się na kontrolę prawidłowości pobrania i wydatkowania dotacji, aby nie zostać zaskoczonym przez kontrolerów?
 • Jak z korzyścią dla placówki rozwiązać sytuacje problemowe w rozliczaniu dotacji wynikające z nieprecyzyjności i niespójności przepisów oświatowych?
 • Jak inne placówki niepubliczne radzą sobie z wydatkowaniem dotacji w najbardziej problematycznych aspektach i jakie mają doświadczenia pokontrolne?
Szczegółowy program
Blok 1

Przygotowanie placówki niepublicznej do rocznego rozliczenia dotacji – stan na 2020 rok

 • Najnowsza aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i jej wpływ na wysokoś dotacji. Co w sytuacji, gdy w wyniku aktualizacji wysokość dotacji uległa zmianie? Czy możliwe jest kwestionowanie prawidłowości ustalania jej stawek?
 • Czy dozwolone jest liczenie nowej kwoty dotacji „z wyrównaniem” od początku roku?
 • Jakie roszczenia przysługują placówce w przypadku stwierdzenia, że dotacja po aktualizacji została zaniżona?
 • Dozwolone i niedozwolone wydatki finansowane z dotacji oświatowej – przejrzysty katalog wydatków wraz z przykładami i komentarzem
 • Dotacje na uczniów niepełnosprawnych – sprawdzone sposoby dokumentowania poniesionych kosztów finansowanych z dotacji
 • Jakich informacji może żądać organ dotujący w rozliczeniu rocznym – jak się do niego przygotować?
 • Jak postępować, gdy organ dotujący zarzuca placówce niepublicznej nieprawidłowe wydatkowanie dotacji w ciągu roku budżetowego
Blok 2

Wydatkowanie i dokumentowanie dotacji w kolejnym roku budżetowym

 • Na co należy zwrócić uwagę w nowych uchwałach dotacyjnych przygotowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na początku nowego roku budżetowego
 • Co należy wiedzieć o finansowaniu wynagrodzeń osób zatrudnionych w placówce z dotacji? Jak prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia finansowanego z dotacji w zależności od zakresu, formy wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy?
 • Jak w praktyce kwalifikować i dokumentować wydatki na uczniów niepełnosprawnych w zgodzie z zapisami art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?
 • Dokumentowanie wydatków ponoszonych z dotacji – jak czytelnie opisywać faktury, gdy sformułowanie rachunku lub faktury jest ogólnikowe?
 • Czy gmina ma prawo narzucać sposób opisywania faktur i rachunków i ingerować w dekretację dokumentów źródłowych oraz przerzucać na kontrolowanego obowiązku sporządzania odpisów/wyciągów oraz zestawień i obliczeń?
 • Jakie dodatkowe dowody księgowe (poza fakturami) warto gromadzić, aby odpowiednio wykazać poniesione koszty?
 • Co mówi najnowsze orzecznictwo sądowe w zakresie rozstrzygania sporów na linii prowadzący placówkę niepubliczną – JST?
Blok 3

Kontrole wydatkowania dotacji w niepublicznej placówce oświatowej

 • Uprawnienia organu kontrolującego - na co powinien być przygotowany dyrektor placówki niepublicznej?
 • Jak przebiega postępowanie kontrolne, jakich danych i informacji może wymagać kontrolujący oraz jakie dokumenty finansowe i organizacyjne placówki należy okazać?
 • Procedury administracyjne w ramach kontroli – jakie znaczenie prawne mają poszczególne dokumenty wydawane w ramach kontroli?
 • Jak ma postępować organ prowadzący, gdy nie zgadza się z nieprawidłowościami wskazanymi w protokole z kontroli?
 • Postępowanie pokontrolne – z jakich etapów się składa i jakie znaczenie mają one dla placówki niepublicznej?
 • Jak można bronić się przed zwrotem dotacji – procedura działania w przypadku wszczęcia postępowania o zwrot dotacji na podstawie rozliczenia rocznego.
 • Odwołanie, skarga do sądu administracyjnego – kolejne kroki postępowania.
Co wyróżnia nasze szkolenie:
 • 4 godziny szkolenia „na żywo” – praktyczna formuła szkolenia pomoże zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania dotacjami w swojej placówce i pełnej kontroli nad całym procesem ich wydatkowania i rozliczania w trybie rocznym.
 • Najlepszy ekspert – szkolenie poprowadzi doświadczony prawnik-praktyk i wyjątkowy specjalista w zakresie finansowania działalności placówek niepublicznych.
 • Najaktualniejsza wiedza prawna – wyposażymy Cię w aktualną wiedzę umożliwiającą samodzielną weryfikację ponoszonych z dotacji wydatków, dzięki czemu ustrzeżesz się przed niekorzystnymi dla Ciebie praktykami organów dotujących.
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w wersji STANDARD i wersji PREMIUM.

Zamawiając szkolenie w wersji PREMIUM otrzymają Państwo dodatkowo dostęp do 2 filmów szkoleniowych:

1. Zasady i zakres kontroli wykorzystania dotacji oświatowych w placówce niepublicznej.

Dzięki informacjom omówionym w filmie dowiedzą uczestnicy otrzymają odpowiedzi na pytania:

 • W jaki sposób przygotować się do kontroli wydatkowania dotacji?
 • Jakie obowiązują zasady i terminy prowadzenia kontroli?
 • Jaką dokumentację należy okazać kontrolującym i jak ją przygotować?
 • Jakie obowiązują terminy i tryb odwołania od ustaleń kontroli?
 • Jak sporządzić odwołanie od jej ustaleń?

2. Dotacje oświatowe w roku szkolnym 2020/2021 – naliczanie, aktualizacja, weryfikacja

Dzięki informacjom omówionym w filmie dowiedzą uczestnicy otrzymają odpowiedzi na pytania:

 • Jakie są zasady aktualizowania kwoty dotacji, w tym również wobec skutków pandemii?
 • Jakie obowiązują terminy i reguły pomniejszania i zwiększenia kwot?
 • Jaki jest tryb kwestionowania przekazanych kwot? Jak wyglądają roszczenia o niedopłacone dotacje?
 • Jakie obowiązują zasady rozliczania dotacji, z uwzględnieniem niezbędnej dokumentacji, korekt i wydatków spornych?
 • Co trzeba wiedzieć w przypadku dotacji przeznaczonych na kształcenie specjalne?
Korzyści udziału w szkoleniu w formie online:
 • łatwy dostęp - do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu,
 • bezpieczeństwo – w obecnych trudnych czasach dajemy możliwość udziału w pełnowartosciowym szkoleniu bez konieczności ryzyka zakażenia,
 • wygoda - w szkoleniu można uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu,
 • nowoczesność - szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online na żywo,
 • oszczędność czasu i pieniędzy – szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie ma konieczności ponoszenia kosztów delegacji,
 • szkolenie na żywo - szkolenie jest przeprowadzane przez prelegenta w czasie rzeczywistym, uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały,
 • kontakt z prelegentem - uczestnicy mogą komunikować się z prelegentem i zadawać pytania na czacie,
 • dostęp po szkoleniu - uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania szkolenia, dzięki czemu będzie mogli w dowolnym momencie do niego powrócić,
 • certyfikat - gwarantujemy certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez jedną z najlepszych firm szkoleniowych w kraju.
Szkolenie poprowadzi:
Robert Kamionowski

Radca prawny w Kancelarii Peter Nielsen & Partners, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor prowadzący czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych” oraz bloga PrawoiEdukacja.pl, autor szeregu artykułów, publikacji i komentarzy w mediach.

WERSJA STANDARD

699 zł netto

499 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

779 zł netto

579 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do 2 filmów szkoleniowych: Zasady i zakres kontroli wykorzystania dotacji oświatowych w placówce niepublicznej oraz Dotacje oświatowe w roku szkolnym 2020/2021 – naliczanie, aktualizacja, weryfikacja.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy