Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

      

 

Certyfikowane szkolenie online live

Odpowiedzialność i obowiązki przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska w roku 2024

Kompletna dokumentacja pozwoleń, zezwoleń, decyzji środowiskowych oraz analiza dokumentacji ewidencyjnej i sprawozdawczej.

Warsztaty poprowadzi Mariusz Dyka

Przygotuj się na nadchodzące terminy obowiązkowego raportowania z zakresu korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami, których obowiązek złożenia przypada na koniec pierwszego kwartału 2024! Zyskaj pewność, że przygotujesz niezbędne dokumenty bezbłędnie i zabezpieczysz się na wypadek kontroli.

Jeżeli:
 • chcesz bezbłędnie przygotować m.in. raport KOBZIE i sprawozdanie BDO, których termin składania przypada na koniec pierwszego kwartału 2024 r.,
 • odpowiadasz za wypełnianie obowiązków środowiskowych w firmie, w której wprowadza się zanieczyszczenia do środowiska i gospodaruje się odpadami i musisz wiedzieć, jak w praktyce, zgodnie z wytycznymi na 2024 r. prowadzić ewidencję tych zanieczyszczeń,
 •  chcesz wiedzieć, jak w 2024 r. będzie wyglądać odpowiedzialność i obowiązki firm w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadów, by nie pominąć żadnych wytycznych na 2024 rok,
 • potrzebujesz konkretnych wskazówek, jakie pozwolenia, zezwolenia, decyzje, raporty i sprawozdania Twoja firma musi posiadać, by w każdej chwili móc je przedłożyć organom kontroli,.

to nie może Cię zabraknąć na szkoleniu online z elementami warsztatu, podczas którego szczegółowo zostaną objaśnione obowiązki ewidencyjne, dokumentacyjne i sprawozdawcze w zakresie korzystania ze środowiska. Przygotuj się na nadchodzące raporty, m.in. KOBZIE i sprawozdanie BDO, by opracować je sprawnie i bezbłędnie. Zadbaj o kompletną dokumentację w firmie na 2024 rok, by bezstresowo przebyć każdą kontrolę oraz dowiedz się, na jakich warunkach mogą one przebiegać i co konkretnie sprawdza organ kontrolny.

Podczas szkolenia online omówimy i zobrazujemy na konkretnych przykładach:
 • Jakie dane należy gromadzić, aby prawidłowo, zgodnie z najnowszymi wymaganiami, przygotować obowiązkowe dokumenty na potrzeby kontroli spełnienia wymogów środowiskowych w 2024 r.,
 • Jakie procedury wydawania zezwoleń, pozwoleń i decyzji środowiskowych będą obowiązywać w 2024 r.,
 • Na co w 2024 r. w szczególności będą zwracać uwagę inspektorzy WIOŚ i UM w obliczu nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami czy prawa wodnego,
 • W jaki sposób prowadzić dokumentację dotyczącą obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami, aby mieć pewność, że jest ona prowadzona prawidłowo,
 • Za co najczęściej przedsiębiorstwa były karane w 2023 r. – przeanalizujemy listę najczęściej popełnianych błędów i damy konkretne wytyczne, jak ustrzec przed nimi swoją firmę.
Po warsztatach online będziesz wyposażony w:
 • pakiet wskazówek, które będą pomocne podczas przygotowywania obowiązkowych raportów, by mieć pewność, że zostały ona przygotowane zgodnie ze stanem prawnym na rok 2024,
 • wzorcowy plan wdrożenia wszystkich najnowszych wymagań środowiskowych w firmie, zgodnych z aktualnymi wymogami prawnymi - powiemy, jak w ostatnim czasie zmieniły się zasady uzyskiwania zezwoleń w gospodarce odpadami i jak w 2024 r. sprawnie korzystać z bazy BDO,
 • szczegółowy i rzetelny wykaz wszystkich obowiązków środowiskowych dla Twojego przedsiębiorstwa, które musisz wykazać jako spełnione podczas kontroli, aby nie narazić się na kary finansowe i administracyjne ze strony inspektorów WIOŚ i UM,
 • poczucie pewności, że doskonale przygotowałeś przedsiębiorstwo do coraz bardziej surowych przepisów z zakresu ochrony środowiska i zabezpieczyłeś je przed poważnymi sankcjami finansowymi.
Program szkolenia
Moduł I

Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska – o czym bezwzględnie należy pamiętać, by bezproblemowo przebyć kontrole organów nadzorczych w 2024 roku?

 • Obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku inwestycji związanych z gospodarką odpadami - jak w 2024 r. realizować obowiązki wynikające z Dz. U. 2019, poz. 1839?
 • Zmiany zezwoleń i pozwoleń na gospodarowanie odpadami – w jaki sposób przygotować się do sprawdzenia aktualności decyzji administracyjnych?
 • Aktualne zasady magazynowania odpadów – co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, by uniknąć kłopotów w 2024 r.?
Moduł II

Wypełnianie zgłoszeń, wniosków o zezwolenia, i pozwolenia emisyjne w zakresie ochrony środowiska

 • Zasady wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów w 2024 r. - jak postępować z odpadami palnymi?
 • Jak przygotować wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza wg aktualnych wytycznych na 2024 r.?
 • Jak wyglądają aktualne zasady wydawania pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi?
 • Pozwolenia zintegrowane w 2024 r. – jak wyglądają procedury i wymagania ich dotyczące?
 • Wymagane zgłoszenia instalacji – kiedy trzeba ich dokonać?
 • Wytwarzanie odpadów a obowiązkowy wpis do rejestru „wprowadzających niektóre produkty, opakowania i gospodarujących odpadami”.

 

Moduł III

Aktualne wytyczne do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z tytułu korzystania ze środowiska i rozliczania opłat emisyjnych – co jest istotne dla każdego przedsiębiorcy?

 • Aktualne zasady prowadzenia ewidencji i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska - jak zmieniają się wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska i jakie zmiany przewidziane są na 2024 r.?
 • Obowiązujące w 2024 r. zasady ewidencjonowania zanieczyszczeń w 4 segmentach: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, pobór wody podziemnej i powierzchniowej, składowanie odpadów.
 • W jakich sytuacjach urzędy kwestionują zestawienia za korzystanie ze środowiska? - najczęstsze pułapki na podstawie błędów ze sprawozdań ubiegłorocznych.

Część warsztatowa:

 • Jakie dane gromadzić, aby prawidłowo składać oświadczenia na temat ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi na cele opłat za usługi wodne?
 • Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024?
 •  O czym obowiązkowo należy pamiętać prowadząc bieżącą ewidencję i jakie dane gromadzić na potrzeby kontroli i przygotowania raportu do KOBIZE?
Moduł IV

Gospodarowanie odpadami i ich ewidencja – jak prowadzić bieżącą dokumentację oraz przygotować sprawozdanie z wykorzystaniem elektronicznej bazy BDO?

 • Jak uniknąć odpowiedzialności za niewłaściwe gospodarowanie odpadami? Według jakiego systemu naliczanie są administracyjne kary pieniężne? Czy zlecanie gospodarowania odpadami nieuprawnionym podmiotom grozi karą do 1 000 000 zł?
 • Na jakich zasadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów - najczęstsze błędy i ich skutki.
 • Zasady uzyskiwania zezwoleń na gospodarowanie odpadami w 2024 r. – zezwolenie na zbieranie odpadów, decyzje na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów – kiedy WIOŚ może odmówić wydania zezwolenia oraz kiedy decyzję wydaje Marszałek, a kiedy Starosta?
 • Procedury wprowadzania zmian w wydanych decyzjach i związane z tym opłaty - kiedy wystarczy pismo o wprowadzeniu zmian, a kiedy wymagane jest złożenie nowego wniosku, w jakich sytuacjach organ może cofnąć decyzję, a nawet wstrzymać działalność?

Część warsztatowa:

 • Jak wygląda elektroniczne prowadzenie ewidencji i składanie sprawozdań przez bazę BDO w roku 2024?
 • Jakie dane są niezbędne, aby ewidencja nie została zakwestionowana w trakcie kontroli?
Moduł V

Kontrole WIOŚ, RDOŚ i UM – weryfikacja złożonych dokumentów wg najnowszych zasad

 • Omówienie obowiązków, uprawnień i zakresu kontroli WIOŚ oraz UM – co nowego w obszarze kontroli czeka przedsiębiorców w 2024 roku?
 • W jakich sytuacjach WIOŚ może kontrolować bez zapowiedzi – kiedy można odmówić przyjęcia kontroli?
 • Jak w praktyce przebiega kontrola – jaki jest możliwy zakres inspekcji i uprawnienia inspektorów? Jakie prawa w czasie kontroli przysługują kontrolowanemu? Jak w pełni przygotować się do kontroli, aby nie dać się niczym zaskoczyć?
 • Jaką dokumentację należy przedstawić, aby wykazać się pełnym i wzorcowym wywiązaniem się ze wszystkich obowiązków środowiskowych w zależności od rodzaju prowadzonej działalności – lista kontrolna obowiązkowych dokumentów.
 • Kiedy można odwoływać się od decyzji inspektorów i w jakich sytuacjach są rozpatrywane na korzyść przedsiębiorców?
DODATKOWO – przy zakupie wersji Superpremium!

Obligatoryjny certyfikat charakterystyki energetycznej. Aktualne przepisy i poprawna metodologia obliczeń 2023

Rok 2023 obfitował w zmiany w Prawie budowlanym, w tym w nowelizację przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. Wyposaż się w kompendium wiedzy o wprowadzonych przepisach oraz zyskaj pewność, że nadzorowany przez Ciebie obiekt spełnia wymagania nowelizacji Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która obowiązywać zaczęła 28 kwietnia 2023 r. Przekazywany Państwu ebook to niemal 60 stron praktycznej wiedzy i wzorowych schematów dokumentów!

Prelegent
Mariusz Dyka

Pracownik administracji rządowej i samorządowej. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Geolog powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Doświadczony trener z zakresu ochrony środowiska, przewodniczący komisji Ekologii, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Praktyk z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do ebooka „OBLIGATORYJNY CERTYFIKAT CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Aktualne przepisy i poprawna metodologia obliczeń 2023”.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy