Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Sposób na VAT Sposób na dochodowy

 

szkolenie online „na żywo”

Jak zaliczyć trudne wydatki w przedsiębiorstwie do kosztów uzyskania przychodu i poprawnie rozliczyć subwencje z FGŚP i PFR

Certyfikowane Warsztaty Rozliczania Trudnych Faktur

Uwaga!
 

Zgodnie z Uchwałą nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. udział w szkoleniach specjalistycznych o tematyce zbieżnej z zawodową działalnością doradcy podatkowego organizowane przez Forum Media Polska uprawniają do uzyskania punktów w ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji.
Za każdą 1 godzinę prelekcji uczestnicy otrzymają 1 punkt.

Za powyższe szkolenie uczestnicy otrzymają 5 punktów.

Jeżeli musisz:
 •  samodzielnie szukać najkorzystniejszych  rozwiązań księgowych, kiedy zarząd wymaga konkretnej klasyfikacji wydatków do kosztów uzyskania przychodów i chcesz poznać sprawdzone rozwiązania,
 • mieć pewność, że dobrze zaklasyfikowałeś wydatki do kosztów uzyskania przychodu, i wiedzieć, jak to uzasadnić, aby nie mieć problemów z US,
 • rozliczać i dokumentować wydatki pokryte ze środków PFR lub innych programów pomocowych Tarczy antykryzysowej i przygotować się do kontroli,

To zapraszamy na narzędziowe warsztaty online, podczas których wraz z prowadzącym przeanalizujesz skutki podatkowe uzyskania, wydatkowania i zwrotu subwencji z FGŚP i PFR oraz dowiesz się, jak prawidłowo uzasadniać zaliczenie do KUP „trudnych” wydatków.

Szkolenie online jest realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prelegentowi.

Podczas warsztatów prowadzący Michał Staniek, ekspert z wieloletnim doświadczeniem, odpowie m.in. na takie pytania:
 • w jakich sytuacjach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu i jak to udokumentować, co zrobić z wierzytelnościami przedawnionymi,
 • jak rozliczać wydatki związane z samochodami, komputerami i telefonami używanymi do celów służbowych i prywatnych,
 • jak klasyfikować koszty poniesione na benefity pracownicze oraz reklamę i reprezentację w ramach imprez, konkursów,  targów i konferencji,
 • jak rozliczyć koszty noclegów,  posiłków, biletów etc. poniesionych przez zarząd spółki z o.o. w trakcie delegacji, jeśli spółka nie ma regulaminu wew. na taką okoliczność? I jak rozliczyć członka zarządu bez rachunków czy faktur,
 • jak zakwalifikować wydatki na prezenty dla kontrahentów i pracowników, takie jak kwiaty, alkohol czy galanteria skórzana,
 • jak szef ma obdarować pracowników na święta w małej firmie bez funduszu socjalnego,  tak żeby uniknąć opodatkowania siebie czy też pracowników,
 • ile i w jakim terminie należy zwrócić dofinansowanie z PFR. Kiedy subwencja może zostać częściowo umorzona i jakie są skutki podatkowe anulowania pożyczki,
 • jak dokumentować wydatki finansowe z subwencji z FGŚP  i PFR oraz przygotować się do kontroli.
Program warsztatów
Blok 1

Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów

 • W jakich sytuacjach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu?
 • Jak skompletować wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty, w tym odpis aktualizujący?
 • Kiedy można wpisać wierzytelności nieściągalne w koszty uzyskania przychodu?
 • Co zrobić z wierzytelnościami przedawnionymi i czy można je rozliczyć w kosztach podatkowych?
 • Co można zrobić z wierzytelnościami niestanowiącymi przychodu należnego?
Blok 2

Mienie powierzone pracownikowi a koszty uzyskania przychodu

 • Jak rozliczać wydatki związane z samochodami używanymi do celów służbowych i prywatnych w 2020 r.?
 • W jaki sposób rozliczyć delegację pracownika, jeśli używał prywatnego samochodu i oprócz paliwa poniósł koszty np. przejazdu autostradą?
 • Jak spisać koszty zakupu sprzętu służbowego pracowników wykorzystywanego na cele prywatne (telefon, komputer itp.)?
 • Wydatki na ubiór pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, świadczenia wynikające z przepisów BHP – zasady rozliczania.
Blok 3

Jak klasyfikować koszty na rzecz pracowników i kontrahentów, aby weszły w KUP

 • Koszty związane z imprezami integracyjnymi, jubileuszowymi i okolicznościowymi, naradami i konferencjami – których wydatków nie można ująć w KUP?
 • Problemy z klasyfikacją benefitów pracowniczych – abonamenty medyczne, posiłki i napoje dla pracowników, prezenty, bony towarowe, paczki świąteczne, dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników, świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych etc.
 • Jak prawidłowo kwalifikować świadczenia o charakterze symbolicznym (okolicznościowe dyplomy, puchary, kwiaty) i jak ominąć obowiązek podatkowy pracownika?
Blok 4

Współpraca z kontrahentami i podwykonawcami – jak uzasadniać wydatki, aby mieć gwarancję bezpieczeństwa?

 • Jak klasyfikować koszty poniesione na reklamę i reprezentację w ramach imprez, targów i konferencji dla kontrahentów i pracowników (prezenty, posiłki, szkolenia wyjazdy krajowe i zagraniczne, organizacja stanowisk wystawowych, wydatki na wystrój firmy)?
 • Jak przekazywać bilety do kina, teatru, wejściówek na basen czy mecz, żeby zrobić to poprawnie?
 • Jak prawidłowo organizować konkursy dla kontrahentów, również przez podmioty zewnętrzne, i dokumentować sprzedaż premiową i promocyjną?
 • Jak przepisy regulują zapewnianie noclegów i wyżywienia kontrahentom?
 • Jak bezpiecznie wręczyć alkohol i towary luksusowe kontrahentom?
PANEL SPECJALNY

Jak prawidłowo rozliczać i dokumentować subwencje z FGŚP i PFR?

 • Na co można przeznaczyć środki z Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej?
 • Czy przyznane środki stanowią przychody podatkowe i podlegają rozliczeniu?
 • Czy faktury opłacone ze środków tarczy finansowej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i odliczyć VAT?
 • Ile i w jakim terminie należy zwrócić dofinansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju?
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby subwencja z PFR została częściowo umorzona i jakie są skutki podatkowe anulowania pożyczki? – stanowisko fiskusa i PFR.
 • Jak dokumentować wydatki finansowe z subwencji, kto będzie je kontrolował i co grozi w wypadku wykrytych uchybień?
 • Czy w okresie dofinansowania jest możliwe zwolnienie pracownika i czy w razie zawieszenia firmy trzeba zwrócić 100% subwencji?
Do udziału w warsztatach zapraszamy:
 • specjalistów działów księgowych i podatkowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • doradców podatkowych.
Prelegent
Michał Staniek
Michał Staniek

Doradca Podatkowy / Radca Prawny. Uprawnienia doradcy podatkowego zdobył w 2014 r. (nr wpisu 12642), w 2018 r. z wyróżnieniem ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu WR-3598). Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych firmach doradczych działających na Dolnym Śląsku. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się bieżącym doradztwem, łącząc wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Jego doświadczenie w tym zakresie obejmuje m.in. wsparcie klientów w rozliczaniu transakcji z podmiotami działającymi w międzynarodowych grupach kapitałowych, w tym budowanie modeli transakcji zgodnych z przepisami o cenach transferowych oraz sporządzanie dokumentacji podatkowych wraz z analizami porównywalności.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także udział w projektach z zakresu PIT, CIT oraz VAT. Na bieżąco doradza w kwestiach związanych z podatkiem u źródła oraz aktywnie wspiera przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z obszaru prawa podatkowego. Autor komentarzy podatkowych w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 799 zł.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu online.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy