Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

Sposób na VAT    Sposób na dochodowy    Sposób na kadry i płace

 

Certyfikowane narzędziowe warsztaty online

Bilans 2021 i Polski Ład – ostatnia odprawa przed zamknięciem roku podatkowego

Rozliczanie CIT i PIT w 2021 r. i 2022 r. po wdrożeniu Polskiego Ładu według najnowszych interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa

UWAGA! Program warsztatów uwzględnia najnowsze wytyczne MF po wdrożeniu Polskiego Ładu oraz rozporządzenie w sprawie zaliczek na podatek dochodowy

Podczas szkolenia Michał Staniek – ekspert z wieloletnim doświadczeniem – wskaże sprawdzone rozwiązania trudnych przypadków z rozliczaniem podatków w kontekście zamknięcia roku podatkowego. Zaprezentuje również najnowsze stanowiska Dyrektora KIS, by wyjaśnić najbardziej kontrowersyjne przepisy, które powodują wiele uchybień wychwytywanych przez fiskusa w toku kontroli. Da jasne wytyczne, jak uniknąć błędów w rozliczaniu CIT i PIT w 2022 r. po wdrożeniu Polskiego Ładu z uwzględnieniem najnowszych wytycznych MF.

Narzędziowe warsztaty online są realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentowi.

UWAGA!

Udział w warsztatach uprawnia do uzyskania 5 punktów w ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.

Dzięki warsztatom rozwiejesz swoje wszystkie wątpliwości związane z rozliczeniami:
 • przychodów i kosztów podatkowych w kontekście zamknięcia roku wg najnowszego orzecznictwa i interpretacji KIS: jak rozpoznać, czy koszt jest bezpośredni czy pośredni, udokumentować poniesienie wydatku, czy kary umowne i odszkodowania mogą stanowić KUP ze względu na epidemię COVID, kiedy transakcje powiązane mogą być kosztem, jak wprowadzić korektę kosztów, jakie ryzyka niosą za sobą biała lista i MPP, jak rozliczać wycofanie majątku z firmy na cele prywatne, czy można korzystnie podatkowo sprzedać samochód wykupiony z leasingu, kiedy wynagrodzenie pracownika jest kosztem podatkowym;
 • przychodów pracowników: paliwa opłacanego pracownikowi, zapomóg, benefitów medycznych i sportowych, gdy częściowo finansuje je pracownik, kiedy rabat przy zakupie towarów nie jest przychodem, czy upominek zawsze stanowi przychód, jak rozliczyć przychód, gdy pracownik przerwie szkolenie albo krótko po nim złoży wypowiedzenie, co jeśli samochód przekaże się zleceniobiorcy lub samozatrudnionemu;
 • podatku CIT w spółce komandytowej i jawnej: czy można legalnie uniknąć podwójnego opodatkowania, czy przy wypłacie zaliczki na poczet rocznego zysku trzeba pobrać zadatek, kiedy przekształcenie spółki komandytowej trzeba zaraportować jako schemat podatkowy, kiedy można zastosować preferencyjną stawkę 9% CIT;
 • podatku u źródła i identyfikacją podmiotów powiązanych: jak rozpoznać transakcję z podmiotem powiązanym, co w pierwszej kolejności kontroluje fiskus w dokumentacji TP, jak ustalać ceny rynkowe przy sprzedaży towarów, usług lub pożyczkach, jak dochować należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta z zagranicy, jak dokumentować ceny transferowe, kiedy można uzyskać zwolnienie w przypadku usług niematerialnych, odsetek czy dywidend, czy należy pobrać podatek u źródła przy zakupie programu komputerowego, komu i w jakim terminie należy wysłać informację IFT, kiedy należy pozyskać certyfikat rezydencji;
 • podatku dochodowego w 2022 r. po wdrożeniu Polskiego Ładu: jak prawidłowo wyliczyć składkę zdrowotną w wypadku ryczałtu, karty podatkowej, skali podatkowej, stawki liniowej; jak opłacać składkę, jeśli prowadzi się kilka działalności? Co jeśli składka przewyższa podatek dochodowy? Jak ubiegać się od ZUS-u o zwrot  nadpłaconych składek,  jak prawidłowo ustalać zaliczki na podatek dochodowy po wdrożeniu nowego rozporządzenia? Czy warto składać PIT2, jak rozliczać ulgi dla klasy średniej: czy można ją zastosować, jeśli w kilku miesiącach ona przysługuje, a w kolejnych nie, co jeśli podatnik ma przychody z kilku źródeł, które samodzielnie nie dają prawa do odliczenia, jak zastosować ulgę, jeśli podatnik jest zatrudniony na umowę o pracę i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą? Co z małżonkami, którzy wspólnie spełniają wymogi skorzystania z ulgi, a osobno już nie, jak rozliczać pozostałe ulgi po zmianach, jakie są nowe ograniczenia w rozliczeniach majątku prywatnego, który wprowadzono do firmy, ile wynosi wskaźnik, od którego zależy wysokość ryczałtu przy rozliczaniu samochodów służbowych do celów prywatnych, w jaki sposób ubiegać się o zwrot podatku u źródła, jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z estońskiego CIT-u.
Dlaczego warsztaty online są dla Ciebie?
 • Bezpośrednie konsultacje – będziesz mieć możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania w trakcie warsztatów.
 • Warsztatowa formuła – wraz z prowadzącym przeanalizujesz realne przypadki, z którymi mierzą się księgowi w czasie kontroli podatkowych – prelegent wskaże na konkretnych przykładach rozwiązania uchybień, które najczęściej wychwytuje fiskus.
 • Podnoszenie kwalifikacji – dzięki udziałowi w warsztatach w formule live zyskasz 5 pkt w ramach punktowego systemu oceny podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.
 • Wymiana doświadczenia – będziesz mógł podzielić się doświadczeniem z uczestnikami warsztatów  –  dowiesz się, jak inni księgowi radzą sobie z niejasnymi przepisami i dowolnością interpretacji kontrolerów.
Program warsztatów
Blok 1

Rozliczanie przychodów i kosztów podatkowych a zamknięcie roku – rozwiązania trudnych przypadków poparte najnowszym orzecznictwem

 • Moment rozpoznania kosztu podatkowego – jak rozpoznać, czy koszt jest bezpośredni czy pośredni? Jak udokumentować poniesienie wydatku? Czy nieudokumentowane wydatki zawsze stanowią NKUP?
 • Kary umowne i odszkodowania – czy ze względu na epidemię COVID-19 mogą stanowić koszty uzyskania przychodów? Jak udowodnić w razie kontroli, że nałożona kara ma związek z pandemią – analiza najnowszych wyroków NSA.
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi – kiedy mogą być kosztem podatkowym? Czy zawsze trzeba mieć „umowę” dla rozliczenia takich transakcji? Czy najem nieruchomości od wspólnika może być kosztem podatkowym w firmie?
 • Korekta kosztów – w którym momencie ją rozpoznać, gdy błędnie odczytaliśmy cenę z cennika? Co w sytuacji, gdy koszty rozliczaliśmy według budżetu, który trzeba skorygować? Jak korygować przychody w 2021 r.?
 • Biała lista i mechanizm podzielonej płatności – największe ryzyka z perspektywy podatków dochodowych:
  • Jak prawidłowo ustalać limit 15 tysięcy zł – analiza przykładów podanych przez Ministerstwo Finansów.
  • Czy adnotacja na fakturze „mechanizm podzielonej płatności” ma znaczenie dla kupującego? A co gdy towary nie znajdują się w załączniku nr 15 ustawy o VAT lub gdy wartość faktury nie przekracza 15 tysięcy zł?
  • Kiedy zapłacona faktura nie będzie kosztem podatkowym?
 • Wycofanie majątku z firmy na cele prywatne – czy sprzedaż np. samochodu, laptopa powoduje powstanie przychodu dla celów PIT? Co jeśli środek trwały w momencie wycofania nie został całkowicie zamortyzowany? Jak udokumentować wycofanie środka trwałego?
 • Samochód wykupiony z leasingu – czy można go korzystnie sprzedać podatkowo? Kiedy nie zapłacimy podatku przy sprzedaży – najnowsze stanowisko Dyrektora KIS.
 • Wynagrodzenie pracownika – kiedy jest kosztem podatkowym? Co gdy wynagrodzenie zapłacimy „po dziesiątym”? Jakie warunki trzeba spełnić, by składki ZUS zaliczyć do KUP?
 • Rozliczanie przychodów pracowników – rekomendowane rozwiązania:
  • Czy zawsze pracownik ma przychód, gdy otrzyma upominek/prezent od pracodawcy?
  • Paliwo opłacane pracownikowi – czy zawsze jest jego przychodem? Jak rozliczać korzystanie z samochodu firmowego przez pracowników?
  • Przekazanie samochodu zleceniobiorcy, prezesowi lub samozatrudnionemu – jak ustalić przychód?
  • Organizacja imprezy firmowej – czy rodzina pracownika ma przychód, gdy wzięła w niej udział?
  • Zapomoga wypłacona pracownikowi – kiedy jest zwolniona z PIT?
  • Podnoszenie kwalifikacji pracownika – kiedy można pracownikowi sfinansować szkolenie? Co jeśli jest to szkolenie np. z asertywności albo prawo jazdy? Jak rozliczyć przychód, gdy pracownik przerwie szkolenie albo zaraz po jego zakończeniu złoży wypowiedzenie?
  • Zakup towarów/usług firmy po niższych cenach – jak ustalać przychód pracownikom? W jaki sposób rozliczać świadczenia częściowo odpłatne? Kiedy rabat nie jest przychodem? Co jeśli promocja jest dedykowana tylko pracownikom, a nie wszystkim klientom?
  • Benefity medyczne i sportowe – czy ich wartość stanowi podstawę obliczenia składek ZUS? Co jeśli pracownik częściowo finansuje pakiet medyczny albo jest na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym?
Blok 2

Rozliczanie podatku CIT w spółce komandytowej i jawnej – jakie błędy wychwytuje najczęściej kontrola?

 • Spółka komandytowa jako podatnik CIT – jak zmieniły się zasady opodatkowania komplementariuszy i komandytariuszy w 2021 r. Czy przy wypłacie zaliczki na poczet rocznego zysku należy pobierać podatek? Czy można legalnie uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce komandytowej?
 • Przekształcenie spółki komandytowej w inną formę prawną – czy jest to korzyść podatkowa? Czy trzeba zaraportować schemat podatkowy? Kiedy spółka spełnia kryteria kwalifikowanego korzystającego?
 • Spółka jawna podatnikiem CIT – kiedy może nim zostać? W jakim terminie należy zgłosić zmianę do urzędu skarbowego? Co zrobić, by uniknąć podwójnego opodatkowania?
 • Dla kogo 9% stawki CIT – kiedy można zastosować preferencyjną stawkę? Co jeśli kwoty limitów są na granicy? Jak ustalać wysokość zaliczki w przypadku przekroczenia 2 mln euro przychodu – najnowsza interpretacja Dyrektora KIS.
Blok 3

Pobór podatku u źródła i identyfikacja podmiotów powiązanych – największe kontrowersje w 2021 r.

 • Transakcja z podmiotem powiązanym – jak ją rozpoznać? Jakie obowiązki przewiduje ustawa o PIT/CIT i VAT dla takich transakcji? Co w pierwszej kolejności kontroluje fiskus w dokumentacji TP? Jak oznaczać w JPK transakcje powiązane? Czy zawsze trzeba stosować cenę rynkową? Jak ustalać ceny rynkowe przy sprzedaży towarów, usług oraz pożyczkach? Czy urząd może zmienić wartość transakcji?
 • Nowe obowiązki w cenach transferowych – na czym polega należyta staranność w transakcjach rajowych? Co to są transakcje z rajami podatkowymi? Jak dochować należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta z zagranicy?
 • Dokumentacja cen transferowych – jakie transakcje trzeba udokumentować za 2021 r.? Limity transakcyjne i nowe obowiązki sprawozdawcze. Do kiedy trzeba złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i w jakiej formie? Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu Informacji TPR?
 • Podatek u źródła od usług niematerialnych, odsetek oraz dywidend – jakie uchybienia najczęściej wychwytuje fiskus? Kiedy można uzyskać zwolnienie? Co w wypadku zakupu usług marketingowych lub prawnych z zagranicy?
 • Zakup programu komputerowego – czy należy pobrać podatek u źródła? Jak ustalać jego wysokość w przypadku dalszej odsprzedaży?
 • Informacja IFT – kto składa deklarację? Komu i w jakim terminie należy ją wysłać? Jak rozliczać pracownika w przypadku pobytu krótszego niż 183 dni w roku, a jak w przypadku pobytu dłuższego niż 183 dni?
 • Certyfikat rezydencji: kiedy należy go pozyskać? Jak długo jest ważny? Kiedy jest wymagany oryginał, a kiedy wystarczy kopia?
Blok 4

Rewolucja w PIT i CIT – jak rozliczać podatek dochodowy w 2022 r. po wdrożeniu Polskiego Ładu

 • Wyższa kwota wolna od podatku – ile wynosi kwota wolna od podatku? Dla kogo kwota wolna – czy każdy na niej skorzysta? Czy wysokość kwoty wolnej od podatku jest uzależniona od zarobków
 • Nowe progi podatkowe – jak wpłyną nowe limity w 2022 r. na wysokość odprowadzanych podatków – analiza rozliczeń
 • Nowy katalog zwolnień z PIT – jakie przychody/dochody są zwolnione z PIT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne – jak ją prawidłowo obliczać w przypadku osób, które rozliczają się ryczałtem, liniowo, kartą podatkową. Jakie są alternatywy w przypadku ryczałtu. Jak opłacać składkę, gdy prowadzi się kilka działalności?  Jak rozliczać członków zarządu i prokurentów? Co z formą kwartalną PIT i zaliczkami uproszczonymi? Co jeśli składka zdrowotna przewyższa podatek dochodowy? Jak ubiegać się od ZUS-u o zwrot nadpłaconych składek?
 • Ulga dla klasy średniej – kto może z niej skorzystać i jak ją wyliczyć? Czy można ją zastosować w kolejnych miesiącach, jeśli w jednym miesiącu nie przysługuje ulga, bo podatnik zarobił więcej? Co w wypadku wykorzystania ulgi przy pierwszej wypłacie, a w kolejnych już nie, bo przekroczono już przychód uprawniający do jej zastosowania? Co jeśli podatnik ma przychody z kilku źródeł, które samodzielnie nie dają prawa do odliczenia? Jak rozliczyć ulgę, gdy podatnik jest zatrudniony na umowę o pracę i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą? Czy zasiłek chorobowy wlicza się do ulgi? Co z małżonkami, którzy wspólnie spełniają warunki skorzystania z ulgi, choć osobno już nie? Jak rozliczyć ulgę, gdy jeden z małżonków nie pracuje, a drugi przekracza limit? 
 • Pułapki nowego rozporządzenia w sprawie zaliczek na podatek dochodowy: czy można zwrócić nadwyżkę zaliczki, jeśli w polskim prawie podatkowym nie istnieje mechanizm zwrotu nadwyżki podatku?  Co jeśli podatnik ma kilka źródeł dochodu i w każdym z nich zastosowano korzystniejsze rozwiązanie, a kwota wolna od podatku jest tylko jedna? Co jeśli podatnik zażąda zwrotu zaliczki od pracodawcy, a przy rozliczeniu rocznym może się okazać, że zapłacił za mało i do tego po terminie? Co w wypadku gdy pracownik zrezygnuje z pobierania ulgi dla klasy średniej, a pracodawca będzie mu pobierać zgodnie z rozporządzeniem niższą zaliczkę
 • Zmiany w ulgach: Ulga mieszkaniowa – czy jest możliwe odliczenie wydatków na spłatę kredytu i odsetek? Ulga sponsoringowa – czy daje prawo zaliczenia do KUP, ulga na innowacyjnych pracowników i robotyzację – jakie warunki trzeb spełnić, by z nich skorzystać
 • Wykorzystanie samochodów służbowych dla celów prywatnych – ile wynosi wskaźnik, od którego zależy wysokość ustalanego pracownikowi ryczałtu
 • Sprzedaż samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego – co zmieniło się w sposobie rozliczania sprzedaży samochodów i innych rzeczy ruchomych wykupywanych z leasingu operacyjnego na cele prywatne? Czy ta sprzedaż generuje przychód? Jeśli tak, to z jakiego źródła? Czy jest możliwe uniknięcie opodatkowania
 • Nowe ograniczenia w rozliczeniach majątku prywatnego, który wprowadzono do firmy – co zmieniło się w amortyzacji w zakresie sposobu ustalania wartości początkowej składników majątku
 • Amortyzacja nieruchomości – jak zmienił się sposób rozliczeń przedsiębiorców wynajmujących nieruchomości mieszkalne? Co z rozliczeniami firm wynajmujących lokale na działalność? Czy można wliczać w koszty prywatne mieszkania, w których prowadzi się działalność gospodarczą
 • Podatek u źródła – jak zmodyfikowano zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania procedury zwrotu podatku? Kto może zawnioskować o opinię o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła
 • Estoński CIT – dla kogo w 2022 r. Jakie warunki trzeba spełnić, by z niego skorzystać? Ile wynoszą stawki? Jak efektywnie zmniejszyć podatki i uniknąć podwójnego opodatkowania z wykorzystaniem estońskiego CIT-u

 

Prelegent
Michał Staniek
Michał Staniek

Doradca Podatkowy / Radca Prawny.
Uprawnienia doradcy podatkowego zdobył w 2014 r. (nr wpisu 12642), w 2018 r. z wyróżnieniem ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu WR-3598). Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych firmach doradczych działających na Dolnym Śląsku. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się bieżącym doradztwem, łącząc wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Jego doświadczenie w tym zakresie obejmuje m.in. wsparcie klientów w rozliczaniu transakcji z podmiotami działającymi w międzynarodowych grupach kapitałowych, w tym budowanie modeli transakcji zgodnych z przepisami o cenach transferowych oraz sporządzanie dokumentacji podatkowych wraz z analizami porównywalności.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także udział w projektach z zakresu PIT, CIT oraz VAT. Na bieżąco doradza w kwestiach związanych z podatkiem u źródła oraz aktywnie wspiera przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z obszaru prawa podatkowego. Autor komentarzy podatkowych w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
 • specjalistów działów księgowych i podatkowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • doradców podatkowych.
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo,
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
 • Wersja SUPERPREMIUM - udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + praktyczne materiały w formie podręcznej listy kontrolnej, jak prawidłowo rozliczać CIT i PIT w kontekście zamknięcia roku podatkowego.
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • praktyczne materiały w formie podręcznej listy kontrolnej, jak prawidłowo rozliczać CIT i PIT w kontekście zamknięcia roku podatkowego.
Wybierz swoją wersję
Ostatnie miejsca!

Przy zgłoszeniu do 23 stycznia 2022 r. - taniej o 100 zł netto!
Uwaga! Liczba miejsc na warsztatach jest limitowana.

Szkolenie Online Live

26.01.2022

Udział STANDARD

Szkolenie Online Live

26.01.2022

Premium

Szkolenie Online Live

26.01.2022

Superpremium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy