Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

Forum Placówek Niepublicznych     Portal Placówek Niepublicznych

 

SZKOLENIE ONLINE NA ŻYWO

Dotacje oświatowe w placówkach niepublicznych w 2023 r. – prawidłowa dokumentacja, zapisy, rozliczanie i przygotowanie do kontroli

Szkolenie dla dyrektorów, wicedyrektorów, osób prowadzących i właścicieli niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek

Szkolenie poprowadzi: Robert Kamionowski - Radca prawny w Kancelarii Peter Nielsen & Partners, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Jeżeli chcesz:
 • sprawnie i poprawnie przygotować dokumentację potrzebną do pozyskiwania i udokumentowania wydatkowania dotacji oświatowej,
 • upewnić się na co można wydatkować dotacje,
 • skutecznie kontrolować wydatkowanie dotacji w prowadzonej przez Ciebie placówce,
 • wiedzieć jak zachować się w sytuacji spornej z organem kontrolnym,
 • uniknąć i dochodzić swoich roszczeń w przypadku zakwestionowania rozliczeń,
 • mieć pewność jakie są twoje prawa i obowiązki w trakcie postępowania o zwrot dotacji,

weź udział w certyfikowanym szkoleniu dla prowadzących placówki niepubliczne, podczas którego przeanalizowane zostaną najnowsze przepisy prawa, orzecznictwo oraz przykłady z placówek niepublicznych, które wzorcowo poradziły sobie z wydatkowaniem środków z budżetu JST.

Szkolenie, podzielone na 4 bloki tematyczne, umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z prelegentem na zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy, kształtowanie praktycznych umiejętności prawidłowego wydatkowania dotacji oświatowych i uzyskanie indywidualnych porad w trakcie chatu eksperckiego zaplanowanego jako ostatnia część szkolenia.

Podczas szkolenia nasz ekspert wyjaśni:
 • Na co należy zwrócić uwagę w nowych uchwałach dotacyjnych przygotowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na początku nowego roku budżetowego?
 • W jaki sposób samodzielnie weryfikować ponoszone wydatki, by mieć pewność, że dotacja jest wydatkowana w zgodzie z przepisami prawa, a organ kontrolujący nie zarzuci nam błędu?
 • Jak prawidłowo dokumentować ponoszone wydatki umożliwiające uniknięcie podważenia zasadności wydatku?
 • Jak przygotować się na kontrolę prawidłowości pobrania i wydatkowania dotacji, aby nie zostać zaskoczonym przez kontrolerów?
 • Jak z korzyścią dla placówki rozwiązać sytuacje problemowe w rozliczaniu dotacji wynikające z nieprecyzyjności i niespójności przepisów oświatowych?
 • Jak inne placówki niepubliczne radzą sobie z wydatkowaniem dotacji w kontrowersyjnych aspektach i jakie mają doświadczenia pokontrolne?
PROGRAM SZKOLENIA
Blok 1

Dokumentacja niezbędna w placówce oświatowej w związku z wydatkowaniem dotacji w 2023 roku

 • Statut placówki – jakie zapisy w świetle najnowszych przepisów są niezbędne dla funkcjonowania placówki, wydatkowania i rozliczania dotacji?
 • CASE STUDY: Co powinno znajdować się w umowach i regulaminach, by móc poprawnie wydatkować środki pozyskane z JST? Wskazówki i przykłady.
 • CASE STUDY: Jak obliczyć wysokość dotacji przysługującej na dziecko, w tym dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?
 • CASE STUDY: Wzory zapisów i przykłady z niepublicznych placówek oświatowych.
Blok 2

Prawidłowe wydatkowanie dotacji – przepisy regulujące wydatkowanie i dokumentację

 • Przykłady regulacji prawnych z uchwał budżetowych JST i przepisów regulujących przekazanie dotacji.
 • Aktualny katalog wydatków możliwych do sfinansowania z dotacji.
 • Ograniczenia i limity dotacji wynagradzania pracowników, osób fizycznych i kontrahentów.
 • Dowody księgowe – przykłady z praktyki jak je opisywać zgodnie z przepisami, by uniknąć zakwestionowania.
 • Orzeczenia sądów administracyjnych i praktyka JST – najnowsze przykłady z praktyki organów oceniających wydatkowanie dotacji.
Blok 3

Pobranie i wydatkowanie dotacji w postępowaniu kontrolnym, pokontrolnym i administracyjnym o zwrot dotacji

 • Kontrola w 2023 r. – jaki okres podlega kontroli, co się zmieniło prawnie względem ubiegłego roku?
 • Prawa i obowiązki kontrolowanej placówki oraz standardy kontroli – przykłady dokumentów i informacji, których może zażądać kontroler. Czego może oczekiwać kontrolowana placówka od kontrolera?
 • Zalecenia pokontrolne i protokół kontroli – zastrzeżenia organu prowadzącego placówkę do wyniku kontroli i możliwości ich zgłoszenia.
 • Jak wygląda postepowanie administracyjne i sądowe o zwrot dotacji oraz procedura odwoławcza – omówienie na przykładach praw i obowiązków niepublicznej placówki oświatowej.
Blok 4

Chat ekspercki z prowadzącym – odpowiedzi na pytania związane z tematem szkolenia.

Co wyróżnia nasze szkolenie:
 • Aż 5 godzin szkolenia „na żywo” – praktyczna formuła szkolenia umożliwia zdobycie najaktualniejszej wiedzy prawnej z zakresu zarządzania dotacjami w Twojej placówce i profesjonalne przygotowanie do procedur kontrolnych.
 • Najlepszy ekspert – szkolenie poprowadzi doświadczony prawnik-praktyk i wyjątkowy specjalista w zakresie finansowania działalności placówek niepublicznych.
 • Najaktualniejsza wiedza – poznasz najnowsze przepisy prawa, aktualne tendencje w orzecznictwie, stanowiska sądów i praktyki organów kontrolujących.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia – możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia w trakcie chatu eksperckiego.
 • Dostęp do nagranego szkolenia przez 14 dni po szkoleniu (w wersji premium i superpremium) – dzięki temu w każdej chwili będziesz mógł wrócić do materiału szkoleniowego.
Prowadzący
Robert Kamionowski
Robert Kamionowski

Radca prawny w Kancelarii Peter Nielsen & Partners, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor prowadzący czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych” oraz bloga PrawoiEdukacja.pl, autor szeregu artykułów, publikacji i komentarzy w mediach.

„Specjalizuję się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Jestem redaktorem prowadzącym czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych” oraz bloga PrawoiEdukacja.pl, a także autorem szeregu artykułów, publikacji i licznych komentarzy w mediach”.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 • STANDARD – udział w szkoleniu na żywo + certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu  + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + pakiet dokumentów dla placówki niepublicznej,
 • SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + pakiet dokumentów dla placówki niepublicznej + dostęp do filmu szkoleniowego: „Ocena pracy nauczyciela w zgodzie z przepisami obowiązującymi w roku szkolnym 2022/2023”.
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do filmu szkoleniowego: „Ocena pracy nauczyciela w zgodzie z przepisami obowiązującymi w roku szkolnym 2022/2023”.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy