Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Forum Placówek Niepublicznych     

 

SZKOLENIE ONLINE NA ŻYWO

Finanse jednostki oświatowej – prawidłowe rozliczenie i dokumentacja dotacji dla placówki niepublicznej w roku szkolnym 2023/2024

Szkolenie poprowadzi: Robert Kamionowski

Specjalistyczne szkolenie  przygotowujące do rozliczeń wydatkowania dotacji za bieżący rok, planowania budżetu na rok 2024 oraz organizacji działalności placówki niepublicznej uwzględniającej zmiany w przepisach prawnych. Szkolenie skierowane jest do:

 • dyrektorów, wicedyrektorów niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
 • osób prowadzących i właścicieli,
 • osób odpowiedzialnych za finanse i rozliczanie niepublicznych placówek oświatowych.
Szkolenie poprowadzi:
Robert Kamionowski
Robert Kamionowski

Radca prawny w Kancelarii Peter Nielsen & Partners, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

„Specjalizuję się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Jestem redaktorem prowadzącym czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych” oraz bloga PrawoiEdukacja.pl, a także autorem szeregu artykułów, publikacji i licznych komentarzy w mediach”.

Szkolenie w formule skupionej na przykładach i rozwiązaniach problemów!

Zobacz, jak w rzeczywistości:

 • opisywać faktury, by nie wzbudziły uwag organu kontrolującego,
 • kształtuje się katalog wydatków możliwych do sfinansowania z dotacji,
 • formułować zapisy w statucie pozwalające uzasadnić wydatkowanie środków.
Jeśli:
 • chcesz wiedzieć, jak najnowsze zmiany prawno-oświatowe wpływają na funkcjonowanie i finanse placówki niepublicznej,
 • regularnie pozyskujesz środki finansowe z dotacji na prowadzenie niepublicznej placówki i przygotowujesz się do rocznego podsumowania ich wydatkowania,
 • rzetelnie planujesz budżet swojej placówki na kolejny rok kalendarzowy, uwzględniając wszystkie wydatki możliwe do pokrycia z dotacji,
 • chcesz mieć pewność na co możesz wydatkować i jak dokumentować wydawane środki z budżetu JST, by uniknąć ich zakwestionowania,
 • sprawdzasz czy twoja dokumentacja zapewni ci bezpieczne przejście kontroli wydatkowania dotacji w swojej placówce,
 • szukasz odpowiedzi jak dochodzić swoich roszczeń lub bronić praw w sytuacjach spornych z organem kontrolnym,

weź udział w certyfikowanym szkoleniu dla osób prowadzących i zarządzających placówkami niepublicznymi, podczas którego przeanalizowane zostaną najnowsze przepisy prawa, orzecznictwo oraz przykłady obrazujące w dostępny sposób zawiłości związane ze środkami z budżetu JST.

Szkolenie, podzielone na 3 bloki tematyczne, umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z prelegentem na kształtowanie praktycznych umiejętności.

Podczas szkolenia nasz ekspert wyjaśni:
 • wszystkie istotne zagadnienia związane z przygotowaniem do rocznego rozliczenia pozwalające samodzielnie zweryfikować wydatki, by mieć pewność, że zostały prawidłowo udokumentowane,
 • na co należy  przygotować się w zakresie pozyskiwania i wydatkowania dotacji na funkcjonowanie placówki niepublicznej w 2024 r., aby organ kontrolujący nie zarzucił nam błędu,
 • jakich terminów należy przestrzegać w związku ze zmianami w placówce mogącymi spowodować aktualizację dotacji,
 • jakie są poszczególne kroki przygotowujące na kontrolę prawidłowości pobrania i wydatkowania dotacji, aby nie zostać zaskoczonym przez kontrolerów,
 • jakie są prawa i obowiązki placówki niepublicznej, która chce wejść w spór w związku z ustaloną wysokością dotacji?
Szczegółowy program
Blok 1

Jak przygotować placówkę niepubliczną do rozliczenia dotacji wydatkowanych w 2023 roku?

 • Dokumentacja wymagana przez organ dotujący – jak przygotować się do rozliczenia rocznego?
 • Aktualizacja wysokości dotacji. Jak postępować w sytuacji zmiany wysokości środków przekazanych placówce w wyniku aktualizacji w ciągu roku?
 • Roszczenia przysługujące placówce w przypadku stwierdzenia zaniżenia dotacji po aktualizacji. Jak dochodzić swoich praw? Czy możliwe jest kwestionowanie prawidłowości ustalania jej stawek?
 • CASE STUDY: Praktyczny katalog wydatków wraz z przykładami i komentarzem – jakie wydatki można finansować z dotacji oświatowej? Kwalifikowanie i dokumentowanie wydatków na uczniów niepełnosprawnych.
Blok 2

Planowanie, wydatkowanie i dokumentowanie dotacji w nowym roku budżetowym 2024

 • Najnowsze zmiany prawne i ich wpływ na wysokość dotacji. Jak będzie kształtować się wysokość dotacji w roku 2024 i na jakie dodatkowe wydatki powinny przygotować się placówki?
 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków przyznanych placówce – przewodnik po zakresie finansowania, formach wynagrodzenia, i wymiarze czasu pracy w kontekście finansowania wynagrodzenia z dotacji
 • CASE STUDY: Dobre praktyki w dokumentowaniu wydatków – metody wskazujące, jak opisywać ogólne rachunki i faktury, by uniknąć błędów i uchronić się przed kwestionowaniem dokumentów w przyszłości
 • Poniesione koszty – praktyczne porady, co poza fakturą może stanowić dowód księgowy?
Blok 3

Jak być przygotowanym na kontrolę wydatkowania dotacji

 • Organ kontrolujący. Kto może przeprowadzić kontrolę wydatków w placówce niepublicznej? Kiedy i na jakiej podstawie może odbyć się kontrola?
 • CASE STUDY: Zapisy w statucie i dokumentach wewnętrznych uzasadniające wydatkowanie środków otrzymanych przez placówkę – przykłady i wskazówki.
 • Jaka dokumentacja podlega kontroli – co może sprawdzić organ kontroli i jakich informacji należy mu udzielić.
 • Protokół kontroli i zalecenia pokontrolne – jakie prawa przysługują organowi prowadzącemu placówkę po zakończeniu kontroli? Jakie są możliwości odwoławcze?
Co wyróżnia nasze szkolenie?
 • Aż 4 godziny szkolenia „na żywo” – praktyczna formuła szkolenia pomoże Ci zdobyć niezbędne umiejętności z zakresu zarządzania finansami w swojej placówce i pełnej kontroli nad ich wydatkowaniem i rozliczaniem w trybie rocznym.
 • Najaktualniejsza wiedza prawna – wyposażymy Cię w aktualną wiedzę o najważniejszych zmianach w prawie oświatowym obowiązujących w roku szkolnym 2023/2024, mających wpływ na finansowanie i wydatkowanie w placówce niepublicznej.
 • Najlepszy ekspert – szkolenie poprowadzi doświadczony prawnik-praktyk i wyjątkowy specjalista w zakresie funkcjonowania i finansowania działalności placówek niepublicznych.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia – możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia. Nie możesz być na szkoleniu – prześlij pytania do nas, a przekażemy je prelegentowi przed wydarzeniem – postaramy się uwzględnić twoje wątpliwości w treści szkolenia!
 • Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu – poświadczający ukończenie szkolenia i potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet wzorów przydatnych w zarządzaniu i dokumentowaniu wydatkowania środków pochodzących z dotacji.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy