Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Patronat merytoryczny:

Forum Placówek Niepublicznych      Monitor Dyrektora Szkoły

 

Największe Ogólnopolskie Warsztaty

Zabezpieczenie interesów placówki niepublicznej w wydatkowaniu, rozliczaniu i dokumentowaniu dotacji w 2019 r.

Kompletna odprawa dla dyrektorów i księgowych niepublicznych placówek oświatowych

Jeżeli:
 • Regularnie pozyskujesz i wydatkujesz dotację przedszkolną i szkolną,
 • Musisz wiedzieć, jak rozliczać dotacje, gdy przyjmujesz do swojej placówki dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Chcesz wiedzieć, jak skutecznie prowadzić postępowanie o dochodzenie zaległych roszczeń względem samorządów

To weź udział w praktycznych warsztatach!

Nasze warsztaty to:
 • Praktyczna odprawa w zakresie najnowszych przepisów oświatowych – podpowiemy, jak po zmianach wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017, poz. 2203) organizować działalność swojej placówki w sposób optymalny i efektywny
 • Gotowe rozwiązania do wykorzystania od ręki po zakończeniu warsztatów – wyposażymy Cię w wiedzę dotyczącą najnowszych wymogów w zakresie rozliczania dotacji i ich wykorzystania w taki sposób, by odpowiednio zapobiec możliwości podważenia Twoich decyzji
 • Najbardziej fachowe na rynku warsztaty dotyczące finansów placówek oświatowych –przeszkoliliśmy już ponad 600 osób!
Program warsztatów
BLOK I

Nowe zasady, interpretacje i wytyczne w zakresie dotacji na 2019 r.

 • Jakimi możliwościami dysponuje placówka niepubliczna, dla której nowe stawki dotacji zostały przeliczone w nieprawidłowy sposób
 • Na co należy zwrócić uwagę w nowych uchwałach dotacyjnych przygotowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • UWAGA! Jakie zmiany nastąpiły w zakresie rozliczania dotacji na dzieci zdrowe oraz dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Zmiany w zakresie udzielania i wydatkowania dotacji wchodzące w życie w 2019 r. – na co należy się przygotować pozyskując i wydatkując dodatkowe środki na funkcjonowanie placówki
 • Czy możliwe jest kwestionowanie prawidłowości ustalania stawek dotacji
BLOK II

Największe kontrowersje i najczęstsze kwestie sporne w zakresie wydatkowania dotacji

Na konkretnych przykładach pokażemy, na jakie wydatki można wykorzystać dotację i jak uargumentować i udokumentować jej przeznaczenie na cele, które są regularnie kwestionowane przez samorządy oraz sądy – TYLKO U NAS przykłady wprost wyjęte z drogi sądowej!

 • Case study 1.Ograniczenie wysokości wynagrodzenia wszystkich osób pracujących w placówce a ich pokrycie z dotacji!
 • Case study 2. – Jak dowieść, że użytkowanie samochodu w placówce ma bezpośredni związek z prowadzeniem szkoły czy przedszkola?
 • Case study 3. –Korzystanie z lokali własnych lub współmałżonka na cele szkolne – jakie zarzuty najczęściej słyszą właściciele placówki ze strony samorządu i jak sobie z nimi poradzić?
 • Case study 4.Wydatki administracyjne – czy można je pokryć z dotacji i jak udowodnić, iż koszty te służą realizacji zadań oświatowych
 • Case study 5. Kiedy koszty wyżywienia dzieci w szkole lub przedszkolu można rozliczyć w ramach dotacji? Przedstawimy zabiegi minimalizujące ryzyko podważenia celu wydatkowania dotacji.
 • Case study 6.Wydatki inwestycyjne a dotacje
 • Case study 7.Wydatkowanie dotacji udzielanej na dzieci niepełnosprawne, wydatki wynikające z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:
Przejrzysty katalog wydatków, które można pokryć z dotacji wraz z precyzyjnie sformułowanymi zapisami zabezpieczającymi placówkę niepubliczną

BLOK III

Zasady rozliczania i dokumentowania dotacji w 2019 r.

 • NOWOŚĆ! Odrębne rozliczanie dotacji na dzieci niepełnosprawne oraz dzieci zdrowe – w jaki sposób realizować nowy obowiązek od 2019 r.
 • Jakie systemy rozliczania dotacji funkcjonują w niepublicznych placówkach oświatowych? Na przykładach z praktyki wskażemy sposoby miesięcznego, półrocznego i rocznego rozliczania dotacji.
 • Czy kwoty wydane z dotacji w poszczególnych miesiącach roku budżetowego mogą różnić się między sobą – w jednym miesiącu można wydać mniej niż mamy przyznane przez samorząd a w innym więcej
 • Dokumentowanie wydatków ponoszonych z dotacji – jak czytelnie opisywać faktury, gdy sformułowanie rachunku lub faktury jest ogólnikowe
 • Czy gmina ma prawo narzucać sposób opisywania faktur i rachunków i ingerować w dekretację dokumentów źródłowych oraz przerzucać na kontrolowanego obowiązku sporządzania odpisów/wyciągów oraz zestawień i obliczeń
 • Jakie dodatkowe dowody księgowe (poza fakturami) warto gromadzić, aby odpowiednio wykazać poniesione koszty

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

 • Przykłady i niebudzące wątpliwości schematy rozliczania dotacji w 2019 r.
 • Checklistę dokumentów i dowodów księgowych, które należy gromadzić, by zabezpieczyć swoje interesy w wydatkowaniu dotacji
Prelegent
Robert Kamionowski
Robert Kamionowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny od 1993 r., w Kancelarii Peter Nielsen & Partners od 1992 r. Specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor naczelny bloga PrawoiEdukacja.pl, autor szeregu artykułów i publikacji.

Koszt uczestnictwa
Udział STANDARD

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych i cenionych specjalistów
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach
 • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej
 • Możliwość konsultacji zawodowych z prelegentami
 •  e-book „Porady prawne” – zestaw praktycznych komentarzy prelegenta do pytań i problemów zgłaszanych przez uczestników szkoleń dla placówek oświatowych
Udział PREMIUM

899 zł netto

699 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych i cenionych specjalistów
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach
 • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej
 • Możliwość konsultacji zawodowych z prelegentami
 • e-book „Porady prawne” – zestaw praktycznych komentarzy prelegenta do pytań i problemów zgłaszanych przez uczestników szkoleń dla placówek oświatowych
Koszt uczestnictwa
Wybierz swoją wersję!
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy