Uwaga! Sprzedaż zakończona! Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą >>
Kurs poprowadzi:
Małgorzata Łoskot
Małgorzata Łoskot

Pedagog specjalny, socjoterapeuta i terapeuta pedagogiczny z 25-letnim stażem pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

Na warsztaty zapraszamy:
 • pedagogów i psychologów szkolnych
 • terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
 • pedagogów specjalnych realizujących rewalidację
 • dyrektorów szkół
 • osoby odpowiedzialne za nadzór i wdrażanie zmian prawnych w placówkach
Program warsztatów
Blok I

Zmiany prawne w roku szkolnym 2018/2019 a zasady pracy pedagogów i psychologów szkolnych

 • Jakie konsekwencje w organizacji pracy psychologów, pedagogów i innych specjalistów szkolnych mają zmiany w Karcie Nauczyciela – zestawienie zmian prawnych na zasadzie „było-jest”
 • NOWOŚĆ! Jakie skutki dla pracy specjalistów szkolnych niesie za sobą zmieniony wymiar pensum. który bezwzględnie obowiązuje od 1 września 2018 – omawiamy min. na przykładzie niejednoznacznych wytycznych względem dokonywania WOPFU przez pedagoga szkolnego i innych członków zespołu
 • Jaki związek zachodzi między realizacją obowiązków zawodowych specjalistów szkolnych a nowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi zasad oceny pracy i awansu zawodowego
Blok II

Praktyczne wskazówki do organizacji pracy szkolnych specjalistów w roku szkolnym 2018/2019

 • TYLKO U NAS! Wykaz zajęć prowadzonych przez pedagogów, psychologów i innych specjalistów szkolnych, które powinny się mieścić w pensum
 • W jaki sposób właściwie realizować zadania i czynności wymagane w ramach tzw. pensum łączonego oraz w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy
 • W jaki sposób organizować wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi korzystając z dostępnych instrumentów prawnych
 • W jaki sposób opracować nowe oraz dokonać prawidłowej modyfikacji istniejących już w szkole dokumentów wewnątrzszkolnych - plan pracy pedagoga/psychologa/innych specjalistów, procedurę organizacji kształcenia specjalnego , wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Blok III

Warsztat dokumentacyjny

Uczestnicy warsztatów pod okiem prowadzącego opracują przykładowe dokumenty szkolne ważne w pracy pedagogów, psychologów i innych specjalistów szkolnych i dostosują je do nowych wymogów prawnych, m.in.:

 • Arkusz ewidencji zajęć i czynności wykonywanych w ramach pensum
 • Narzędzia do diagnozy wychowawczo-profilaktycznej szkoły

Gwarantujemy pracę w małych grupach roboczych.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DO PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Podpowiemy, jakie zadania stoją przed pedagogami i psychologami szkolnymi, aby w sposób zgodny z prawem organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną i kształcenie specjalne uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2018/2019.

TYLKO U NAS! Przegląd sposobów realizacji zadań szkolnych specjalistów w zależności od specyfiki placówki i indywidualnych jej potrzeb!

BEZPOŚREDNIE KONSULTACJE Z EKSPERTEM

Dostaniesz szansę na wymianę doświadczeń, okazję do dyskusji oraz możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji eksperta z wieloletnim doświadczeniem – swoją wiedzą oraz praktycznymi pomysłami podzieli się Małgorzata Łoskot, pedagog specjalny, redaktor prowadzący miesięcznik Głos Pedagogiczny oraz portal Pedagogia, poświęcony stricte pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dlaczego nasze warsztaty są wyjątkowe?

INTERPRETACJA TRUDNYCH I NIEJASNYCH WYMOGÓW PRAWNYCH

Uzyskasz wiedzę pomocną przy interpretacji zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie nowych przepisów prawa obowiązujących od 1 września 2018r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203)

GOTOWE DOKUMENTY I MATERIAŁY MERYTORYCZNE DO WYKORZYSTANIA OD RĘKI PO WARSZTATACH

Pod okiem specjalisty opracujesz niezbędną w placówce szkolnej dokumentację według nowych regulacji prawnych oraz otrzymasz pomocne materiały merytoryczne – wyciąg najważniejszych uregulowań prawnych istotnych dla psychologów i pedagogów szkolnych oraz zestaw gotowych wzorów dokumentów do diagnozy wychowawczo-profilaktycznej.

Uwaga! Od 1 września 2018 r. obowiązuje zupełnie nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli oraz nowelizacja Karty Nauczyciela w istotny sposób zmieniająca zasady i organizację pracy specjalistów szkolnych!


Zgodnie z przyjętymi na rok szkolny 2018/2019 priorytetami MEN kontrole w przedszkolach i szkołach - prowadzone przez pracowników kuratoriów w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego - będą skupione na tym, czy placówki te prawidłowo zapewniają dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczną!


Zgłoś się

Weź udział w warsztatach, jeżeli chcesz:
 • dostosować organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do nowych regulacji prawa oświatowego, które obowiązują od 1 września 2018 roku
 • zmodyfikować obowiązkową dokumentację pedagogiczną tak, by była ona zgodna z nowymi wymogami prawnymi
 • dowiedzieć się, jak w praktyczny sposób interpretować nowe zasady pracy specjalistów szkolnych, które w świetle obowiązujących przepisów są trudne i niejasne

Ogólnopolskie Certyfikowane Warsztaty

Zasady organizacji pracy pedagogów i psychologów szkolnych po 1 września 2018 wobec nowych uregulowań prawa oświatowego

(warsztaty + konsultacje dla pedagogów, psychologów i specjalistów szkolnych)

Warsztaty poprowadzi: Małgorzata Łoskot

25 października 2018

Warszawa
godz. 10:00 - 17:00

Sprawdź program
Koszt uczestnictwa:
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 699 zł netto.

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy