Uwaga! Sprzedaż zakończona! Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą >>
Kurs poprowadzi:
Małgorzata Łoskot
Małgorzata Łoskot

Redaktor Naczelna portalu pedagogia.pl, od dziesięciu lat Redaktor Prowadzący czasopisma Głos Pedagogiczny, pedagog specjalny, socjoterapeuta. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Na warsztaty zapraszamy:
 • pedagogów i psychologów szkolnych
 • terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
 • pedagogów specjalnych realizujących rewalidację
 • dyrektorów szkół
 • osoby odpowiedzialne za nadzór i wdrażanie zmian prawnych w placówkach
Program warsztatów
Blok I

Zmiany prawne w roku szkolnym 2018/2019 a zasady pracy pedagogów i psychologów szkolnych

 • Jakie konsekwencje w organizacji pracy psychologów, pedagogów i innych specjalistów szkolnych mają zmiany w Karcie Nauczyciela – zestawienie zmian prawnych na zasadzie „było-jest”
 • NOWOŚĆ! Jakie skutki dla pracy specjalistów szkolnych niesie za sobą zmieniony wymiar pensum. który bezwzględnie obowiązuje od 1 września 2018 – omawiamy min. na przykładzie niejednoznacznych wytycznych względem dokonywania WOPFU przez pedagoga szkolnego i innych członków zespołu
 • Jaki związek zachodzi między realizacją obowiązków zawodowych specjalistów szkolnych a nowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi zasad oceny pracy i awansu zawodowego
Blok II

Praktyczne wskazówki do organizacji pracy szkolnych specjalistów w roku szkolnym 2018/2019

 • TYLKO U NAS! Wykaz zajęć prowadzonych przez pedagogów, psychologów i innych specjalistów szkolnych, które powinny się mieścić w pensum
 • W jaki sposób właściwie realizować zadania i czynności wymagane w ramach tzw. pensum łączonego oraz w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy
 • W jaki sposób organizować wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi korzystając z dostępnych instrumentów prawnych
 • W jaki sposób opracować nowe oraz dokonać prawidłowej modyfikacji istniejących już w szkole dokumentów wewnątrzszkolnych - plan pracy pedagoga/psychologa/innych specjalistów, procedurę organizacji kształcenia specjalnego , wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
Blok III

Warsztat dokumentacyjny

Uczestnicy warsztatów pod okiem prowadzącego opracują przykładowe dokumenty szkolne ważne w pracy pedagogów, psychologów i innych specjalistów szkolnych i dostosują je do nowych wymogów prawnych, m.in.:

 • Arkusz ewidencji zajęć i czynności wykonywanych w ramach pensum
 • Narzędzia do diagnozy wychowawczo-profilaktycznej szkoły

Gwarantujemy pracę w małych grupach roboczych.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DO PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Podpowiemy, jakie zadania stoją przed pedagogami i psychologami szkolnymi, aby w sposób zgodny z prawem organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną i kształcenie specjalne uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2018/2019.

TYLKO U NAS! Przegląd sposobów realizacji zadań szkolnych specjalistów w zależności od specyfiki placówki i indywidualnych jej potrzeb!

BEZPOŚREDNIE KONSULTACJE Z EKSPERTEM

Dostaniesz szansę na wymianę doświadczeń, okazję do dyskusji oraz możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji eksperta z wieloletnim doświadczeniem – swoją wiedzą oraz praktycznymi pomysłami podzieli się Małgorzata Łoskot, pedagog specjalny, redaktor prowadzący miesięcznik Głos Pedagogiczny oraz portal Pedagogia, poświęcony stricte pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dlaczego nasze warsztaty są wyjątkowe?

INTERPRETACJA TRUDNYCH I NIEJASNYCH WYMOGÓW PRAWNYCH

Uzyskasz wiedzę pomocną przy interpretacji zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie nowych przepisów prawa obowiązujących od 1 września 2018r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203)

GOTOWE DOKUMENTY I MATERIAŁY MERYTORYCZNE DO WYKORZYSTANIA OD RĘKI PO WARSZTATACH

Pod okiem specjalisty opracujesz niezbędną w placówce szkolnej dokumentację według nowych regulacji prawnych oraz otrzymasz pomocne materiały merytoryczne – wyciąg najważniejszych uregulowań prawnych istotnych dla psychologów i pedagogów szkolnych oraz zestaw gotowych wzorów dokumentów do diagnozy wychowawczo-profilaktycznej.

Uwaga! Od 1 września 2018 r. obowiązuje zupełnie nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli oraz nowelizacja Karty Nauczyciela w istotny sposób zmieniająca zasady i organizację pracy specjalistów szkolnych!


Zgodnie z przyjętymi na rok szkolny 2018/2019 priorytetami MEN kontrole w przedszkolach i szkołach - prowadzone przez pracowników kuratoriów w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego - będą skupione na tym, czy placówki te prawidłowo zapewniają dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczną!


Zgłoś się

Weź udział w warsztatach, jeżeli chcesz:
 • dostosować organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do nowych regulacji prawa oświatowego, które obowiązują od 1 września 2018 roku
 • zmodyfikować obowiązkową dokumentację pedagogiczną tak, by była ona zgodna z nowymi wymogami prawnymi
 • dowiedzieć się, jak w praktyczny sposób interpretować nowe zasady pracy specjalistów szkolnych, które w świetle obowiązujących przepisów są trudne i niejasne

Ogólnopolskie Certyfikowane Warsztaty

Zasady organizacji pracy pedagogów i psychologów szkolnych po 1 września 2018 wobec nowych uregulowań prawa oświatowego

(warsztaty + konsultacje dla pedagogów, psychologów i specjalistów szkolnych)

Warsztaty poprowadzi: Małgorzata Łoskot

25 października 2018

Warszawa
godz. 10:00 - 17:00

Sprawdź program
Koszt uczestnictwa:
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 699 zł netto.

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy