Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY

Jak prawidłowo przeprowadzić roczne rozliczenie dotacji w niepublicznej placówce oświatowej, aby zabezpieczyć interesy placówki?

Kompleksowa odprawa dla dyrektorów oraz właścicieli przedszkoli, szkół i niepublicznych placówek oświatowych

Sprawdź program
Jeżeli:
 • regularnie pozyskujesz środki finansowe z dotacji na prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej i chcesz kompleksowo przygotować się do rocznego podsumowania ich wydatkowania
 • musisz odpowiednio zabezpieczyć swoją placówkę w kontekście kontroli dotacji
 • chcesz dowiedzieć się, jak dochodzić swoich roszczeń lub bronić praw w sytuacjach spornych z organem kontrolnym

To nie może Cię zabraknąć na tych warsztatach praktycznych!

7 godzin praktycznej wiedzy i wskazówek do zarządzania dotacjami w placówkach niepublicznych

– będziesz miał kontrolę nad całym procesem wydatkowania i rozliczania dotacji w trybie rocznym

2 bloki wypełnione gotowymi rozwiązaniami

– wyposażymy Cię w wiedzę, dotyczącą pokontrolnych procedur administracyjnych, postępowań dotyczących zwrotu dotacji czy kontroli bieżących, dzięki czemu ustrzeżesz się przed niekorzystnymi dla Ciebie praktykami organów dotujących

1 uznany ekspert-praktyk

omówi wszystkie najistotniejsze aspekty finansowania działalności placówek niepublicznych

Podczas warsztatów Robert Kamionowski, specjalista w zakresie rozliczania dotacji oświatowych, na praktycznych przykładach pokaże m.in.:
 • Jak dokonać kompleksowego rocznego rozliczenia dotacji z uwzględnieniem różnych typów wydatków, aby organ kontrolujący nie zarzucił nam błędu,
 • Jak przygotować się na kontrolę prawidłowości pobrania i wydatkowania dotacji, aby nie zostać zaskoczonym przez kontrolerów,
 • Jak ustrzec się nieprawidłowości, które wynikają z nieprecyzyjności i niespójności przepisów oświatowych,
 • Jak rozwiązać sytuacje problemowe w rozliczaniu dotacji z korzyścią dla placówki,
 • Jak inne placówki radzą sobie z rozliczaniem dotacji i jakie mają doświadczenia pokontrolne,

Dzięki wyjątkowej części praktycznej warsztatów w postaci pracy na case studies przeanalizujecie Państwo przykłady z innych placówek niepublicznych, w których powstają spory dotyczące rozliczania i wydatkowania dotacji w trybie rocznym.

Program warsztatów
BLOK 1

Przygotowanie placówki niepublicznej do rocznego rozliczenia dotacji

 • WAŻNE! Październikowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji najważniejsza w roku – może mieć największe skutki dla wysokości dotacji! Co w sytuacji, gdy w wyniku aktualizacji wysokość dotacji uległa zmianie
 • Czy dozwolone jest liczenie nowej kwoty dotacji „z wyrównaniem” od początku roku
 • Jakie roszczenia przysługują placówce, gdy stwierdzimy, że dotacja po aktualizacji została zaniżona
 • Dozwolone i niedozwolone wydatki finansowane z dotacji oświatowej – przejrzysty katalog wydatków wraz z przykładami i komentarzem
 • Dotacje na uczniów niepełnosprawnych – sprawdzone sposoby dokumentowania poniesionych kosztów finansowanych z dotacji
 • Jakich informacji może żądać organ dotujący w rozliczeniu rocznym – jak się do niego przygotować
 • Jak postępować, gdy organ dotujący zarzuca placówce niepublicznej nieprawidłowe wydatkowanie dotacji w ciągu roku budżetowego
BLOK 2

Kontrole wydatkowania dotacji w niepublicznej placówce oświatowej

 • Uprawnienia organu kontrolującego - na co powinien być przygotowany dyrektor placówki niepublicznej?
 • Jak przebiegać może postępowanie kontrolne, jakich danych i informacji może wymagać kontrolujący oraz jakie dokumenty należy okazać? Omawiamy w kontekście dokumentacji finansowej i organizacyjnej placówki
 • Procedury administracyjne w ramach kontroli – jakie znaczenie prawne mają poszczególne dokumenty wydawane w ramach kontroli? Omawiamy na przykładzie protokołu kontroli i wystąpień pokontrolnych
 • Jak ma postępować organ prowadzący, gdy w wyniku kontroli wykryte zostaną nieprawidłowości, co do których placówka ma zastrzeżenia
 • Postępowanie pokontrolne – z jakich etapów się składa i jakie znaczenie mają one dla placówki niepublicznej
 • Jak można bronić się przed zwrotem dotacji – schemat procedury w przypadku wszczęcia postępowania o zwrot dotacji na podstawie rozliczenia rocznego
PANEL SPECJALNY

Case study – Analiza najnowszego orzecznictwa sądowego w zakresie rozstrzygania sporów na linii prowadzący placówkę niepubliczną – jednostka samorządu terytorialnego

Prowadzący
Robert Kamionowski
Robert Kamionowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny od 1993 r., w Kancelarii Peter Nielsen & Partners od 1992 r. Specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor naczelny bloga PrawoiEdukacja.pl, autor szeregu artykułów i publikacji.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 849 zł netto i obejmuje:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • możliwość konsultacji zawodowych z prelegentem,
 • drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy