Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Monitor Dyrektora Szkoły      Nadzór Pedagogiczny
 

Certyfikowane szkolenie online

Nadzór pedagogiczny w placówce oświatowej - zakończenie roku szkolnego 2022/2023 ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych obowiązujących w szkołach od 1 września 2023 r.

Szkolenie poprowadzi Izabela Suckiel

Specjalistyczne szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dzięki któremu udoskonalisz swoje kompetencje w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Zapewniamy pakiet niezbędnych narzędzi, gotowe wytyczne i aktualne procedury dla dyrektorów placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych obowiązujących w szkołach od 1 września 2023 r. dotyczących zmienionej ścieżki awansu zawodowego nauczycieli i utworzenia stanowiska pedagoga specjalnego.

Opracowanie i przeprowadzenie nadzoru pedagogicznego to jeden z głównych obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola. Zadaniem dyrektora placówki oświatowej jest podsumowanie bieżącego roku szkolnego. Wnioski z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego posłużą jako podstawa w przygotowaniu jednostki, którą kieruje, do pracy w nowym roku szkolnym. By zrobić to prawidłowo, dyrektor musi znać aktualnie obowiązujące przepisy prawa i wytyczne MEiN, znać najnowsze kierunki interpretacyjne i wiedzieć, jak w praktyce stosować to, o czym przepisy mówią w sposób nieprecyzyjny.  Zadania nie ułatwia dynamicznie zmieniająca się sytuacja w kraju. By nie narazić się na zarzut niedopełnienia obowiązków bądź nieprawidłowego opracowania dokumentacji konieczna jest wiedza na temat praktycznych rozwiązań związanych ze zmianą przepisów odnośnie awansu zawodowego nauczycieli.

W związku z tym, specjalnie dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą być na bieżąco z aktualnymi regulacjami prawa, znać najnowsze kierunki interpretacyjne i wiedzieć, jak w praktyce stosować nie zawsze precyzyjne przepisy przygotowaliśmy 4-godzinne intensywne szkolenie, gwarantujące poznanie aspektów prawnych i praktycznych podsumowania działalności placówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedstawiamy rekomendacje eksperta w zakresie przygotowania się do pracy w nowym roku szkolnym 2023/2024. Szkolenie, podzielone na 3 bloki tematyczne, umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z ekspertem w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego, na kształtowanie praktycznych umiejętności oraz na bezpośrednie konsultacje.

Podczas szkolenia nasz ekspert wyjaśni m.in.:
 • Jakie są najczęstsze problemy przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej?
 • Jak we właściwy sposób nadzorować proces sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów – jak uniknąć odwołań i skarg?
 • Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych czy sprawdzianów?
 • Jakie są zadania dyrektora w zakresie awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ścieżce awansu zawodowego i likwidacji stopnia nauczyciela kontraktowego?
 • Jak prawidłowo tworzyć dokumentację w zakresie sprawowanego nadzoru oraz postępowania awansowego w placówce?
 • Jak przygotować wnioski ze sprawowanego nadzoru zgodnie z art. 69 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe i § 24 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego?
 • Jakie są zasady wypełniania dokumentacji szkolnej związanej z zakończeniem roku szkolnego?
 • Jak przygotować się do pracy w kolejnym roku szkolnym przy szczególnym uwzględnieniu najnowszych zmian prawnych?

WAŻNE!

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają przykładowe wzory:

 

opisu wyników i formułowania wniosków z nadzoru pedagogicznego;

uchwały rady pedagogicznej dotyczącej wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego;

dokumentów związanych z procedurą awansu zawodowego;

instrukcji wypełniania świadectw i arkuszy ocen.

Unikalne korzyści wynikające z udziału w naszym szkoleniu:
 • Szkolenie na żywo. 4 godziny szkolenia, podczas których poznasz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące podsumowania nadzoru pedagogicznego!
 • Realizacja samodoskonalenia i rozwijania kompetencji dyrektorów w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 • Przykładowe wzory dokumentacji z zakresu nadzoru pedagogicznego.
 • Najlepszy ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru. Szkolenie poprowadzi wyjątkowy specjalista w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego oraz praktyk z wieloletnim doświadczeniem.
 • Najbardziej aktualne przepisy prawa. Uwzględniamy wszystkie aktualnie obowiązujące regulacje prawa oświatowego, między innymi rozporządzenia dotyczące oceniania nauczycieli zgodnie z najnowszymi zmianami w Karcie Nauczyciela i rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 • Imienny certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu. Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia. Możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
PANEL I

Podsumowanie pracy przedszkola i szkoły w roku szkolnym 2022/2023

 • Funkcjonowanie pedagogów specjalnych w szkołach i przedszkolach – wnioski do planu na kolejny rok.
 • Podsumowanie nadzoru pedagogicznego – wnioski ze sprawowanego nadzoru zgodnie z art. 69 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe i § 24 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Konkretne przykłady  formułowania wniosków dotyczących prowadzonych kontroli  i wspomagania.
 • Wnioski z  realizacji kierunków polityki oświatowej państwa.
PANEL II

Zadania dyrektora przedszkola i szkoły w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.

 • Awans zawodowy wg przepisów sprzed 1 września 2022 roku. Procedury postępowania dyrektora w zakresie awansu zawodowego i ocena dorobku zawodowego. Przykładowe wzory dokumentów.
 • Awans zawodowy wg nowych przepisów. Obserwacja zajęć nauczyciela początkującego. Ocena pracy nauczyciela początkującego i nauczyciela mianowanego. Przykładowe dokumenty.
PANEL III

Klasyfikacją roczna i końcowa – przepisy i dobre praktyki

 • Nadzór nad procesem sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów
 • Ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej – jakie są najczęstsze problemy?
 • Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy, sprawdzian wiadomości i umiejętności –  jakie procedury i najczęstsze błędy?
 • Uchwały rady pedagogicznej związane z ocenianiem i klasyfikacją – jakich sytuacji mogą dotyczyć? Jakie są podstawy prawne podejmowanych uchwał?
 • Jakie są zasady wypełniania dokumentacji szkolnej związanej z zakończeniem roku szkolnego? – arkusze, świadectwa – przypomnienie obowiązujących przepisów.
PANEL IV

Sesja Q&A

Szkolenie poprowadzi:
Izabela Suckiel
Izabela Suckiel

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego

Od 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych; nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Edukator w programach ogólnopolskich, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, autorka ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu.

 

WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu,
 • pakiet dokumentów do podsumowania nadzoru w placówkach – wzory sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023.
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet dokumentów do podsumowania nadzoru w placówkach – wzory sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023.
Wybierz swoją wersję
PRZEDSPRZEDAŻ!

Niższa cena przy zgłoszeniu do 21 czerwca 2020 r.!
Tylko 399 zł netto (zamiast 599 zł netto)!

online

30.05.2023

Udział STANDARD

online

30.05.2023

Premium

online

30.05.2023

Superpremium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy