Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Monitor Dyrektora Szkoły      Nadzór Pedagogiczny
 

Certyfikowane szkolenie online

Nadzór pedagogiczny w placówce oświatowej - zakończenie roku szkolnego 2022/2023 ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych obowiązujących w szkołach od 1 września 2023 r.

Szkolenie poprowadzi Izabela Suckiel

Specjalistyczne szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dzięki któremu udoskonalisz swoje kompetencje w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Zapewniamy pakiet niezbędnych narzędzi, gotowe wytyczne i aktualne procedury dla dyrektorów placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych obowiązujących w szkołach od 1 września 2023 r. dotyczących zmienionej ścieżki awansu zawodowego nauczycieli i utworzenia stanowiska pedagoga specjalnego.

Opracowanie i przeprowadzenie nadzoru pedagogicznego to jeden z głównych obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola. Zadaniem dyrektora placówki oświatowej jest podsumowanie bieżącego roku szkolnego. Wnioski z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego posłużą jako podstawa w przygotowaniu jednostki, którą kieruje, do pracy w nowym roku szkolnym. By zrobić to prawidłowo, dyrektor musi znać aktualnie obowiązujące przepisy prawa i wytyczne MEiN, znać najnowsze kierunki interpretacyjne i wiedzieć, jak w praktyce stosować to, o czym przepisy mówią w sposób nieprecyzyjny.  Zadania nie ułatwia dynamicznie zmieniająca się sytuacja w kraju. By nie narazić się na zarzut niedopełnienia obowiązków bądź nieprawidłowego opracowania dokumentacji konieczna jest wiedza na temat praktycznych rozwiązań związanych ze zmianą przepisów odnośnie awansu zawodowego nauczycieli.

W związku z tym, specjalnie dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą być na bieżąco z aktualnymi regulacjami prawa, znać najnowsze kierunki interpretacyjne i wiedzieć, jak w praktyce stosować nie zawsze precyzyjne przepisy przygotowaliśmy 4-godzinne intensywne szkolenie, gwarantujące poznanie aspektów prawnych i praktycznych podsumowania działalności placówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedstawiamy rekomendacje eksperta w zakresie przygotowania się do pracy w nowym roku szkolnym 2023/2024. Szkolenie, podzielone na 3 bloki tematyczne, umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z ekspertem w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego, na kształtowanie praktycznych umiejętności oraz na bezpośrednie konsultacje.

Podczas szkolenia nasz ekspert wyjaśni m.in.:
 • Jakie są najczęstsze problemy przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej?
 • Jak we właściwy sposób nadzorować proces sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów – jak uniknąć odwołań i skarg?
 • Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych czy sprawdzianów?
 • Jakie są zadania dyrektora w zakresie awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ścieżce awansu zawodowego i likwidacji stopnia nauczyciela kontraktowego?
 • Jak prawidłowo tworzyć dokumentację w zakresie sprawowanego nadzoru oraz postępowania awansowego w placówce?
 • Jak przygotować wnioski ze sprawowanego nadzoru zgodnie z art. 69 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe i § 24 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego?
 • Jakie są zasady wypełniania dokumentacji szkolnej związanej z zakończeniem roku szkolnego?
 • Jak przygotować się do pracy w kolejnym roku szkolnym przy szczególnym uwzględnieniu najnowszych zmian prawnych?

WAŻNE!

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają przykładowe wzory:

 

opisu wyników i formułowania wniosków z nadzoru pedagogicznego;

uchwały rady pedagogicznej dotyczącej wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego;

dokumentów związanych z procedurą awansu zawodowego;

instrukcji wypełniania świadectw i arkuszy ocen.

Unikalne korzyści wynikające z udziału w naszym szkoleniu:
 • Szkolenie na żywo. 4 godziny szkolenia, podczas których poznasz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące podsumowania nadzoru pedagogicznego!
 • Realizacja samodoskonalenia i rozwijania kompetencji dyrektorów w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 • Przykładowe wzory dokumentacji z zakresu nadzoru pedagogicznego.
 • Najlepszy ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru. Szkolenie poprowadzi wyjątkowy specjalista w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego oraz praktyk z wieloletnim doświadczeniem.
 • Najbardziej aktualne przepisy prawa. Uwzględniamy wszystkie aktualnie obowiązujące regulacje prawa oświatowego, między innymi rozporządzenia dotyczące oceniania nauczycieli zgodnie z najnowszymi zmianami w Karcie Nauczyciela i rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 • Imienny certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu. Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia. Możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
PANEL I

Podsumowanie pracy przedszkola i szkoły w roku szkolnym 2022/2023

 • Funkcjonowanie pedagogów specjalnych w szkołach i przedszkolach – wnioski do planu na kolejny rok.
 • Podsumowanie nadzoru pedagogicznego – wnioski ze sprawowanego nadzoru zgodnie z art. 69 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe i § 24 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Konkretne przykłady  formułowania wniosków dotyczących prowadzonych kontroli  i wspomagania.
 • Wnioski z  realizacji kierunków polityki oświatowej państwa.
PANEL II

Zadania dyrektora przedszkola i szkoły w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.

 • Awans zawodowy wg przepisów sprzed 1 września 2022 roku. Procedury postępowania dyrektora w zakresie awansu zawodowego i ocena dorobku zawodowego. Przykładowe wzory dokumentów.
 • Awans zawodowy wg nowych przepisów. Obserwacja zajęć nauczyciela początkującego. Ocena pracy nauczyciela początkującego i nauczyciela mianowanego. Przykładowe dokumenty.
PANEL III

Klasyfikacją roczna i końcowa – przepisy i dobre praktyki

 • Nadzór nad procesem sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów
 • Ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej – jakie są najczęstsze problemy?
 • Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy, sprawdzian wiadomości i umiejętności –  jakie procedury i najczęstsze błędy?
 • Uchwały rady pedagogicznej związane z ocenianiem i klasyfikacją – jakich sytuacji mogą dotyczyć? Jakie są podstawy prawne podejmowanych uchwał?
 • Jakie są zasady wypełniania dokumentacji szkolnej związanej z zakończeniem roku szkolnego? – arkusze, świadectwa – przypomnienie obowiązujących przepisów.
PANEL IV

Sesja Q&A

Szkolenie poprowadzi:
Izabela Suckiel
Izabela Suckiel

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego

Od 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych; nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Edukator w programach ogólnopolskich, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, autorka ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu.

 

WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu,
 • pakiet dokumentów do podsumowania nadzoru w placówkach – wzory sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023.
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet dokumentów do podsumowania nadzoru w placówkach – wzory sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023.
Wybierz swoją wersję
PRZEDSPRZEDAŻ!

Niższa cena przy zgłoszeniu do 21 czerwca 2020 r.!
Tylko 399 zł netto (zamiast 599 zł netto)!

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy