Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Patronat:

Głos pedagogiczny      
 

Szkolenie specjalistyczne dla osób sprawujących funkcję pedagoga specjalnego

Podsumowanie pracy pedagoga specjalnego za rok szkolny 2022/2023

Pierwsze sprawozdanie roczne i plan pracy na rok szkolny 2023/2024

Od 1 września 2022 obowiązuje rewolucyjna zmiana w systemie edukacji. W każdej szkole obowiązkowo pojawiło się stanowisko pedagoga specjalnego. Osoby pełniące tę funkcję muszą poradzić sobie z przygotowaniem obszernej, obowiązkowej dokumentacji, opracowaniem i wyznaczeniem konkretnych działań, realizacji planów pracy, a już niebawem podsumowaniem pierwszego roku pracy na tym stanowisku.

W związku z tym, przygotowaliśmy aż 5-godzinne intensywne szkolenie, które przeprowadzi Państwa przez podsumowanie roku szkolnego z przygotowaniem wniosków do pracy na rok szkolny 2023/2024.

WAŻNE!
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z metodyką podsumowania całorocznej pracy pedagoga specjalnego.
Po ukończeniu szkolenia:
 • dostaniesz jasne wytyczne, od czego zacząć pracę nad przygotowaniem rocznego sprawozdania z pracy pedagoga specjalnego,
 • wskażemy Ci, jakie aktywności powinieneś wymienić w sprawozdaniu oraz jak długie powinno być takie sprawozdanie,
 • będziesz wiedział, jakie dane liczbowe powinno zawierać sprawozdanie, by zostało pozytywnie zaopiniowane,
 • przygotujesz wzorcowe, zgodne z wytycznymi ministerialnymi, roczne sprawozdanie z nowej funkcji w placówce,
 • zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEiN opracujesz wnioski i rekomendacje do pracy w  następnym roku szkolnym.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
BLOK 1

Końcoworoczne podsumowanie pracy pedagoga specjalnego krok po kroku

 • W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej dokonuje się  takiego podsumowania?
 • Czym jest podsumowanie, ewaluacją czy auoanalizą? Czy wszystkie obowiązki należą do pedagoga specjalnego? Jak się do tego przygotować?
 • Skąd wiadomo, które aspekty pracy trzeba poddać analizie? Co jest określone w przepisach, a co warto zrobić „dla siebie”?
 • Z jakich źródeł pozyskać dane do podsumowania?
 • Jaką przyjąć strategię postępowania, by sprawnie dokonać wszystkich czynności podsumowujących?
 • Jak rzetelnie rozliczyć sie z obowiązkowo prowadzonej dokumentacji? Co się na nią składa?
BLOK 2

Praktyczne wskazówki dotyczące pisemnego opracowania sprawozdania z pracy za rok szkolny 2022/23

 • Czym jest i komu służy pisemne sprawozdanie pedagoga specjalnego z całorocznej pracy?
 • Jaką formę i strukturę sprawozdania warto przyjąć?
 • Jakie informacje ilościowe i jakościowe należy zamieścić w sprawozdaniu?
 • Czym różnią się wnioski zawarte w sprawozdaniu od rekomendacji?
 • Jakich błędów warto w sprawozdaniu unikać?
 • Jaką rolę pełni sprawozdanie w planowaniu pracy na następny rok szkolny?
 • Prezentacja przykładowego wzoru sprawozdania wraz z komentarzem dokonywanych w nim zapisów.
BLOK 3

Odpowiedzi na najczęstsze problemy zgłaszane przez pedagogów szkolnych w pierwszym roku pracy

 • PROBLEM 1: KWALIFIKACJE – wyjaśnimy kwestie kwalifikacji terminowych i bezterminowych wraz z podaniem przykładów kierunków studiów oraz terminów ujętych w przepisach.
 • PROBLEM 2: DIAGNOZA – na przykładach omówimy w jaki sposób realizować działalność badawczo-diagnostyczną.
 • PROBLEM 3: DOKUEMNTACJA – wskażemy co składa się na dokumentację pedagoga specjalnego wraz z podaniem przykładowych zapisów.
 • PROBLEM 4: WSPÓŁPRACA – Pokażemy dobre praktyki podziału obowiązków i efektywnej współpracy między szkolnymi specjalistami, w tym w szczególności z pedagogiem i psychologiem szkolnym
BLOK 4

Sesja Q&A

Uczestnicy zadają  pytania związane z podsumowaniem całorocznej pracy, dzielą się swoim doświadczeniem w pełnieniu funkcji pedagoga specjalnego, wątpliwościami natury prawnej, organizacyjnej, kompetencyjnej.

Co wyróżnia nasze szkolenie
 • 5 godzin szkolenia „na żywo” – podczas którego poznasz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące nowego stanowiska w nowym roku szkolnym
 • Najlepszy ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru – szkolenie poprowadzi wyjątkowy specjalista-pedagog specjalny oraz praktyk z wieloletnim doświadczeniem.
 • Najaktualniejsze przepisy prawa – uwzględniamy wszystkie aktualnie obowiązujące regulacje prawa oświatowego oraz przepisów wykonawczych i zmieniających.
 • Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu – poświadczający ukończenie szkolenia i potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia – możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.
Adresaci szkolenia

Pedagodzy specjalni, dyrektorzy szkół oraz inni specjaliści szkolni pragnący uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę na temat prawidłowego funkcjonowania w placówce nowego szkolnego specjalisty.

Szkolenie poprowadzi
Małgorzata Łoskot
Małgorzata Łoskot

Pedagog specjalny, socjoterapeuta i terapeuta pedagogiczny z 25-letnim stażem pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

Wybierz swoją wersję
Ostatnie miejsca w przedsprzedaży!

Przy zgłoszeniu do 2 kwietnia 2023 r. - taniej o 200 zł netto!

online

26.04.2023

Udział STANDARD

online

26.04.2023

Premium

online

26.04.2023

Superpremium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy