Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

Forum Placówek Niepublicznych     

 

Szkolenie online „na żywo” z sesją Q&A

Dokumentacja niezbędna do prawidłowej organizacji pracy i funkcjonowania niepublicznej jednostki oświatowej w 2022 roku – przygotowanie do działalności oświatowej i organizacyjnej niebudzącej zastrzeżeń podczas kontroli

Specjalistyczne szkolenie dla dyrektorów, wicedyrektorów, osób prowadzących i właścicieli niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek z mecenas Beatą Patoletą - specjalistką z zakresu prawa oświaty niesamorządowej

Jeśli:
 • chcą Państwo oszczędzić czas na przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do organizacji pracy placówki i mieć pewność, że zawarte w niej zapisy są zgodne z przepisami prawa,
 • pragną Państwo mieć gwarancję, że środki finansowe pozyskiwane z budżetu JST na prowadzenie niepublicznej jednostki oświatowej są wydatkowane w zgodzie z regulacjami prawnymi,
 •  chcą Państwo uniknąć konieczności zwrotu dotacji z powodu zakwestionowania wydatków dotacyjnych niewłaściwie bądź niedostatecznie udokumentowanych,
 • pragną Państwo czuć się bezpiecznie, znając swoje prawa i obowiązki podczas kontroli bądź audytu, przeprowadzanych w swojej placówce,
 • muszą Państwo podjąć działania odwoławcze po kontroli, której przebieg i ustalenia okazały się niepomyślne dla placówki,

zapraszamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu dla wszystkich prowadzących niepubliczne jednostki oświatowe, podczas którego przeanalizowane zostaną najnowsze przepisy prawa, orzecznictwo, praktyka jednostek samorządu oraz przykłady z innych placówek niepublicznych.

Szkolenie, podzielone na 3 bloki tematyczne, umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z prelegentką mecenas Beatą Patoletą na kształtowanie praktycznych umiejętności.

Podczas szkolenia nasza ekspertka wyjaśni m.in.:

​​​​​​

 • W jaki sposób się zabezpieczyć odpowiednimi zapisami w dokumentacji niepublicznej jednostki oświatowej w zakresie wydatkowania dotacji na jej potrzeby oraz rozliczania tych wydatków, by nie zostały zakwestionowane przez jednostkę samorządu?
 • Jakie są podstawy prawne konkretnych wydatków ponoszonych ze środków gminnych, w jaki sposób je dokumentować i jakie inne dowody warto gromadzić na wypadek kontroli organu dotującego?
 • Na co należy zwracać uwagę, finansując z dotacji zadania z zakresu kształcenia uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, aby organ kontrolujący nie zarzucił Państwu błędu?
 • Co należy wiedzieć, przygotowując się do kontroli, o obowiązujących terminach, wymaganych upoważnieniach, prawach i obowiązkach zarówno osoby kontrolującej, jak i kontrolowanej jednostki oświatowej, by czuć się pewnie podczas czynności sprawdzających?
 • Czym różni się kontrola od audytu izby administracji skarbowej i jakie są dopuszczalne działania izby w zakresie kontroli gospodarowania finansami w niepublicznej jednostce oświatowej?
 • Jakie mają Państwo możliwości ustosunkowania się do zaleceń pokontrolnych i jakie są możliwości odwoławcze z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących terminów i procedur, by zabezpieczyć interesy swojej jednostki oświatowej
PROGRAM SZKOLENIA
Blok 1

Jak prawidłowo formułować zapisy w dokumentacji niezbędnej w organizacji działalności niepublicznej jednostki oświatowej?

 • Jakie zapisy powinny się znaleźć w statucie placówki, by zabezpieczyć jej funkcjonowanie i ułatwić  rozliczanie środków pozyskanych z budżetu?
 • W jaki sposób konstruować umowy z pracownikami, rodzicami i kontrahentami w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji?
 • Umowy z rodzicami o kształcenie, wychowanie i opiekę – od kiedy jest należna dotacja na dziecko zapisane do placówki?
 • Wypłata dotacji a wypowiedzenie przez rodziców umowy – jakimi zapisami zabezpieczyć się na wypadek niedochowania przez rodziców terminu wypowiedzenia?
 • Jak powinny brzmieć zapisy w regulaminach wynagradzania i premiowania w kontekście rozliczania z dotacji wynagrodzenia dyrektora, nauczyciela i pracownika placówki oraz przyznawania nagród, premii i dodatków?
Blok 2

Jak prawidłowo wydatkować, dokumentować i rozliczać dotacje? Najnowsze regulacje prawne i orzecznictwo vs. praktyka jednostek samorządu

 • Procedury przekazania dotacji oświatowej niepublicznej jednostce oświatowej – jakie przepisy to regulują? Czy i kiedy gmina może nie wypłacić dotacji? Na co należy zwrócić uwagę w uchwałach dotacyjnych JST na nowy rok budżetowy?
 • Jak wygląda aktualny katalog wydatków możliwych do sfinansowania z dotacji? Jakie podstawy prawne mogą stanowić uzasadnienie dla wydatków spornych? Które wydatki są najczęściej kwestionowane – przykłady z praktyki
 • Jakie są dopuszczalne formy wydatkowania dotacji oświatowych? Jak postępować, gdy organ dotujący zarzuca nieprawidłowe wydatkowanie dotacji?
 • Jak prawidłowo udokumentować zakupy gotówkowe lub z prywatnego rachunku?
 • Co zaliczać do dowodów księgowych i jakie opisy są na nich obowiązkowe? Czy gmina ma prawo narzucać sposób opisywania faktur i rachunków?
 • Jakie dodatkowe dowody warto gromadzić, aby odpowiednio wykazać poniesione koszty?
 • Dotacje na kształcenie specjalne –jak w praktyce kwalifikować i dokumentować wydatki na uczniów niepełnosprawnych? Co uznaje się za zapewnienie realizacji kształcenia specjalnego i jakie są metody wyliczania wydatków na jego realizację?
 • Finansowanie z dotacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w niepublicznej jednostce oświatowej – jak prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia dyrektora i pracowników placówki? Jak w praktyce stosować ograniczenia i limity?
Blok 3

Jak przygotować niepubliczną jednostkę oświatową do kontroli w zakresie pobrania i wydatkowania dotacji – procedury postępowania przed, w trakcie i po zakończeniu czynności kontrolnych

 • Jakie są uprawnienia i obowiązki zarówno organu kontrolującego, jak i osoby prowadzącej niepubliczną jednostkę oświatową?
 • Jakie dokumenty uprawniają do kontroli – upoważnienie do kontroli, wezwania do okazania dokumentów i wyjaśnień
 • Z jakimi nieprawidłowościami mamy najczęściej do czynienia w procesie przygotowawczym do kontroli? Co robić, a czego nie, by uniknąć sankcji za utrudnianie bądź uniemożliwianie kontroli?
 • Co i kiedy może podlegać kontroli? Jakich danych i informacji może wymagać kontrolujący? Jaki okres można objąć kontrolą – termin przedawnienia, zasady postępowania
 • W jaki sposób i jakie dokumenty przygotować do kontroli? Jakie dokumenty mogą być kontrolowane, a jakich dokumentów kontrola nie obejmuje?
 • Kiedy przebieg kontroli jest niekorzystny dla jednostki oświatowej – jak się bronić za pomocą argumentów prawnych przed zawężaniem wykładni i powoływaniem na orzeczenia niekorzystne dla placówki?
 • Protokół kontroli i zalecenia pokontrolne – jakie możliwości postępowania ma osoba prowadząca niepubliczną jednostkę oświatową, gdy nie zgadza się z wykazanymi nieprawidłowościami i z zaleceniami pokontrolnymi?
 • Jakie obowiązują zasady trybu odwoławczego – terminy i kolejne kroki, które trzeba znać
 • Jak może przebiegać postępowanie kontrolne, pokontrolne i administracyjne o zwrot dotacji? Jakie są uprawnienia do czynnego udziału w postępowaniu, do składania dowodów i korekt?
 • Jak wygląda procedura odwołania od decyzji kontrolujących – jakie obowiązują terminy, jak sformułować uzasadnienie, jakie trzeba ponieść opłaty?
 • Audyt w jednostkach oświatowych ze strony izby administracji skarbowej – kiedy i dlaczego izba może go prowadzić w imieniu gminy? Jakie są dopuszczalne działania izby w zakresie kontroli wydatków dotacyjnych, jak i pozadotacyjnych, a także sposobów gospodarowania w ogólności?
Blok 4

Chat ekspercki z prowadzącą – odpowiedzi na pytania z zakresu tematycznego szkolenia

Co wyróżnia nasze szkolenie:
 • Ponad 4 godziny szkolenia „na żywo” – praktyczna formuła szkolenia umożliwi Państwu zdobycie niezbędnych umiejętności z zakresu wydatkowania, dokumentowania i rozliczania dotacji dla swojej placówki w zgodzie z najnowszymi przepisami prawa.
 • Najaktualniejsza wiedza prawna i praktyka – przygotujemy Państwa do bezpiecznego przejścia czynności kontrolnych lub audytu oraz postępowania pokontrolnego z zachowaniem niezbędnych procedur i terminów.
 • Najlepszy ekspert – szkolenie poprowadzi doświadczona specjalistka i praktyk w zakresie zagadnień, z jakimi mierzą się osoby prowadzące jednostki oświatowe.
 • Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu – poświadczający ukończenie szkolenia i potwierdzający zdobycie nowych kompetencji.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia – pytania dotyczące treści szkolenia można zadawać zarówno w jego trakcie, jak i podczas zaplanowanej na koniec sesji pytań i odpowiedzi (Q&A).
Szkolenie poprowadzi
Beata Patoleta
Beata Patoleta

Adwokat, absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej reprezentuje osoby prowadzące niesamorządowe jednostki oświatowe, specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie oświaty niesamorządowej. Dobra znajomość zagadnień, z jakimi mierzą się osoby prowadzące jednostki oświatowe, wynika z wielu lat doświadczenia w zakresie prawa oświatowego.

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • film szkoleniowy „Prawidłowa organizacja kształcenia specjalnego w placówkach oświatowych – zadania dyrektora”.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy