Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Patronat:

monitor dyrektora przedszkola       monitor dyrektora szkoly

Działanie placówki niepublicznej w okresie epidemii COVID-19: dotacje, wynagrodzenia, tarcza antykryzysowa, BHP w placówce – spotkanie online z prawnikiem

Specjalistyczne szkolenie z interpretacji i zastosowania w niepublicznych placówkach oświatowych najaktualniejszych przepisów specustawy i kolejnych aktów wykonawczych w związku z kryzysem epidemiologicznym + konsultacje

Od 6 maja 2020 r. część jednostek systemu oświaty mogła wrócić do stacjonarnego funkcjonowania, a kolejne dni przynoszą dalsze decyzje o przywracaniu różnych form realizacji zajęć. Sytuacja prawna jest bardzo dynamiczna, co rodzi mnóstwo pytań związanych z różnymi aspektami działalności niepublicznych jednostek oświatowych.

Wątpliwości budzą szczególnie kwestie związane z:

 • pobieraniem czesnego w czasie zawieszenia funkcjonowania oraz wznowienia działalności w ograniczonym zakresie,
 • wielkością, wydatkowaniem i kontrolowaniem dotacji z budżetu JST podczas epidemii koronawirusa,
 • wysokością wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w zależności od tego, w jaki sposób realizują stosunek pracy,
 • możliwościami skorzystania z rozwiązań pomocowych zaproponowanych przez rząd w ramach tarczy antykryzysowej,
 • organizacją zajęć i konsultacji w zakresie przewidzianym przez MEN w zależności od typu placówki i poziomu nauczania,
 • powrotem do funkcjonowania stacjonarnego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego uczniom i pracownikom.

Dlatego specjalnie dla dyrektorów placówek niepublicznych przygotowaliśmy specjalistyczne szkolenie i konsultacje z ekspertem, rozstrzygające wszystkie wątpliwości związane z funkcjonowaniem placówki niepublicznej w czasie epidemii koronawirusa i podczas kolejnych etapów odmrażania. W jego trakcie w szerokim zakresie poruszone zostaną najbardziej problematyczne zagadnienia z uwzględnieniem najnowszych wytycznych rządowych i zmian prawnych. Ponadto ekspert podczas szkolenia odpowie na wszystkie Państwa pytania i wskaże rozwiązania indywidulanych problematycznych sytuacji.

W obecnej sytuacji epidemicznej przepisy zmieniają się na tyle szybko, że tylko specjalistyczne szkolenie na żywo oraz możliwość konsultacji z prelegentem zapewnią Państwu dostęp do najaktualniejszej wiedzy w zakresie funkcjonowania placówki podczas epidemii COVID -19, bezpieczeństwo i pewność, że działają Państwo zgodnie z prawem.

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:
 • Jakie nowe przepisy należy uwzględnić, aby mieć pewność że placówka działa zgodnie z wytycznymi MZ i GIS?
 • Czy jednostka samorządu terytorialnego wypłaca Państwu dotację w prawidłowej wysokości i jakie wydatki może zakwestionować, a jakich nie ma prawa podważać? Jaki jest tryb dochodzenia niewłaściwie wypłaconej dotacji?
 • W jaki sposób zabezpieczyć się na wypadek trudnych sytuacji z rodzicami uczniów, związanych z kwestionowaniem wysokości czesnego, sposobu realizacji zadań edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczych przez placówkę czy zapewnienia bezpieczeństwa?
 • Jakie rozwiązania w ramach programów pomocowych dla przedsiębiorców obejmują niepubliczne jednostki oświatowe? Jaki jest tryb odwoławczy w przypadku odmowy przyznania pomocy?
 • Na co uważać w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych wznawiając działanie placówki czy też podczas dalszej pracy zdalnej?
 • Jakie procedury i wytyczne należy bezwzględnie wdrożyć w placówce, przywracając w niej działalność w trybie stacjonarnym, zarówno w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I–III SP, jak i konsultacji dla ósmoklasistów, maturzystów i pozostałych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych?
Ważne!

Szanowni Państwo, na bieżąco analizujemy wszystkie opublikowane i procedowane akty prawne oraz projekty. Jeśli do czasu szkolenia pojawią się kolejne regulacje prawne i nowe wytyczne, będziemy je uwzględniać w programie.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • Właściwie udokumentujesz wobec JST wydatkowanie dotacji w okresie czasowego zawieszenia zajęć w placówce.
 • Wyposażysz się w pełną wiedzę na temat przysługujących Ci rozwiązań w ramach tarczy antykryzysowej.
 • Zyskasz pewność co do wysokości wynagrodzeń i świadczeń, jakie przysługują poszczególnym pracownikom Twojej placówki w zależności od sposobu świadczenia przez nich stosunku pracy.
 • Zagwarantujesz swoim pracownikom, uczniom i ich rodzicom pełną ochronę danych osobowych, w tym wrażliwych, zarówno jeśli Twoja placówka kontynuuje pracę i kształcenie zdalne, jak i jeśli powróciła do funkcjonowania stacjonarnego.
 • Zapewnisz uczniom i pracownikom maksimum bezpieczeństwa sanitarnego w związku ze wznowieniem działalności.
 • Wdrożysz najaktualniejsze wytyczne organizacyjne podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I–III SP oraz konsultacji dla ósmoklasistów, maturzystów i pozostałych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Czym wyróżnia się nasze szkolenie?

Szkolenie na żywo

5 godzin szkolenia i konsultacji, podczas których poznasz odpowiedzi na wszystkie palące pytania dotyczące funkcjonowania placówki niepublicznej w czasie epidemii COVID -19

Najlepszy ekspert

Szkolenie poprowadzi specjalista prawa oświaty niepublicznej

Najaktualniejsze przepisy prawa

Uwzględnimy wszystkie opublikowane i procedowane akty prawne oraz projekty

Certyfikat ukończenia szkolenia

Potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności

Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia

Możesz zadać prelegentowi pytania dot. działania placówki niepublicznej w czasie pandemii

Szczegółowy program szkolenia
Blok I.

Zagadnienia finansowe i organizacyjne w placówkach niepublicznych w czasie epidemii COVID-19

 • Jak regulować z rodzicami kwestię płatności czesnego? Jakie przyjąć zasady renegocjowania umów? Zależność między treścią umowy, sposobem realizacji świadczenia a możliwością obniżenia czesnego – najkorzystniejsze rozwiązania zarówno w okresie zamknięcia placówki, jak i jej ponownego otwarcia z uwzględnieniem ograniczeń GIS i MZ.
 • Jakie są zasady naliczania, przekazywania i kontroli wydatkowania dotacji w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli niepublicznych? Jaki przyjąć tryb odwoławczy w przypadku nieprawidłowo wypłaconej lub wstrzymanej dotacji?
 • Problematyka dotacji na kształcenie specjalne oraz zatrudnianie i wynagradzanie nauczycieli i specjalistów – aktualne tendencje i orzecznictwo.
 • Najczęstsze błędy popełniane w zakresie danych osobowych w czasie realizacji kształcenia zdalnego oraz w okresie wznawiania prowadzenia zajęć opiekuńczych i konsultacji? Jakich informacji może wymagać dyrektor w zakresie zdrowia uczniów i pracowników oraz ich rodzin?
 • Wynagrodzenie dyrektora i pracowników w czasie kształcenia zdalnego, w czasie przestoju i w okresie częściowego wznowienia działalności – czy zachowane zostają wszystkie składniki wynagrodzenia?
 • Zasiłek na opiekę nad dzieckiem do lat 8 – czy należy się nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za czas zawieszenia pracy placówki niepublicznej? Czy jeśli placówka wznawia działalność, rodzic zachowuje prawo do zasiłku, nawet jeśli nie zdecydował się na posłanie dziecka na zajęcia?
Blok II .

Tarcza antykryzysowa dla niepublicznych jednostek oświatowych w okresie epidemii COVID-19

 • Czy programy pomocowe dla przedsiębiorców i dofinansowania rządowe obejmują wszystkie niepubliczne jednostki oświatowe, czy tylko te, które mają wpis do rejestru przedsiębiorców?
 • Zwolnienia z ZUS, dofinansowanie starosty czy postojowe – z jakich rozwiązań w ramach tarczy antykryzysowej mogą skorzystać osoby prowadzące niepubliczne jednostki oświatowe?
 • W jaki sposób nie dopuścić w swojej placówce do złamania zasady podwójnego finansowania?
 • Dla których pracowników można zastosować postojowe, mając na uwadze ciągłość pobierania dotacji?
 • Praca zdalna a świadczenie opiekuńcze – czy dopuszczalne jest stosowanie obu tych rozwiązań równolegle?
 • Placówki powracające do funkcjonowania w trybie stacjonarnym – czy zachowują wsparcie antykryzysowe? Czy nadal mają zastosowanie ulgi finansowo-podatkowe ograniczające straty ekonomiczne z powodu epidemii?
Blok III.

Przywrócenie możliwości prowadzenia zajęć i konsultacji w placówkach niepublicznych – odpowiedzi na pytania, analiza norm prawnych, przydatne wzory dokumentów

 • W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom podczas zajęć opiekuńczych i konsultacji? Jakie są obowiązkowe regulacje, a co stanowi jedynie zalecenie? - Wytyczne MZ, GIS, MEN
 • Odroczenie decyzji o otworzeniu placówek oświatowych – czy można podjąć decyzję o nieotwieraniu placówki, uniemożliwiając chętnym rodzicom przyprowadzenie dziecka?
 • Stosowanie równolegle norm o wznowieniu działalności i kształceniu zdalnym – jak kontynuować równolegle kształcenie zdalne dla tych dzieci, których rodzice nie poślą do placówki lub dla których zabraknie miejsc?
 • Czy rodzicom, którzy poślą dziecko do placówki, nadal będzie przysługiwało świadczenie opiekuńcze i jaki to będzie miało wpływ na ich decyzję o posłaniu dziecka?
 • Prawo do dotacji – czy organ prowadzący zachowuje je w sytuacji podjęcia decyzji o nieotwieraniu placówki – jak się zabezpieczyć na wypadek kontroli przeprowadzanej nawet w kolejnych latach?
Szkolenie poprowadzą:
Beata Patoleta

 

Adwokat. Prowadzi kancelarię adwokacką, której specjalizacją jest prawo oświatowe, w szczególności prawo oświaty niepublicznej. Reprezentuje osoby prowadzące placówki niepubliczne (szkoły, przedszkola) na terenie całego kraju w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych związanych z naliczaniem, rozliczaniem i wykorzystaniem dotacji oświatowych. Dotychczas wygrała dla swoich klientów sprawy o wartości znacznie przekraczającej 20 milionów złotych.

Łukasz Łuczak

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Spółek Kapitałowych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych (Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego). Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2015 r. Autor publikacji z zakresu polskiego postępowania karnego. Od 2017 r. współpracownik Kancelarii Adwokackiej Adw. Beaty Patolety, w której zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych dotyczących roszczeń o niedopłaconą kwotę dotacji. Zajmuje się stałym i bieżącym doradztwem na rzecz jednostek systemu oświaty.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 599 zł netto.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

Gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

PRZEDSPRZEDAŻ!

Niższa cena przy zgłoszeniu do 7 czerwca 2020 r.!
Tylko 399 zł netto (zamiast 599 zł netto)!

szkolenie online LIVE

15.06.2020

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy