Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Monitor dyrektora szkoły      Forum Placówek Niepublicznych     

 

Certyfikowane szkolenie online LIVE

Nadzór pedagogiczny w kontekście zakończenia roku szkolnego 2020/2021 ze szczególnym uwzględnieniem wniosków z nauki i pracy zdalnej

Niezbędne narzędzia doskonalące kompetencje dyrektorów w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego w czasie nauki i pracy zdalnej

Na dyrektorach szkół, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, spoczywa obowiązek podsumowania bieżącego roku szkolnego, który upłynął w warunkach pandemicznych. Wnioski z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego posłużą jako podstawa w przygotowaniu jednostki, którą kierują, do pracy w nowym roku szkolnym. By zrobić to prawidłowo, dyrektor musi znać aktualnie obowiązujące przepisy prawa i wytyczne MEN, które musi wziąć pod uwagę. Zadania nie ułatwia przedłużająca się epidemia COVID-19 i niepewność dotycząca sposobu funkcjonowaniu jednostek oświatowych w kolejnym roku szkolnym. By nie narazić się na zarzut niedopełnienia obowiązków bądź nieprawidłowego opracowania dokumentacji, trzeba być na bieżąco z wszystkimi regulacjami prawa, znać najnowsze kierunki interpretacyjne i wiedzieć, jak w praktyce stosować to, o czym przepisy mówią w sposób nieprecyzyjny.

Dlatego specjalnie dla wszystkich dyrektorów szkół, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, przygotowaliśmy aż 3,5-godzinne intensywne szkolenie, gwarantujące pozyskanie najaktualniejszej wiedzy prawnej i konkretnych wytycznych do właściwego podsumowania roku szkolnego 2020/2021. Szkolenie, podzielone na 3 bloki tematyczne, umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z ekspertem w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego na kształtowanie praktycznych umiejętności oraz bezpośrednie konsultacje.

Podczas szkolenia nasz ekspert wyjaśni m.in.:
 • Jak we właściwy sposób nadzorować proces sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów – jak uniknąć odwołań i skarg?
 • Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych czy sprawdzianów?
 • Jakie są zadania dyrektora w zakresie awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem realizacji stażu w okresie pandemii?
 • Jak efektywnie podsumować prowadzony nadzór pedagogiczny?
 • Jak przygotować wnioski ze sprawowanego nadzoru zgodnie  z art. 69 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe i § 24 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego?
 • Jak prawidłowo tworzyć dokumentację w zakresie sprawowanego nadzoru oraz postępowania awansowego w placówce?

WAŻNE!

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają przykładowe wzory:

 • opisu wyników i formułowania wniosków z nadzoru pedagogicznego;
 • uchwały rady pedagogicznej dotyczące wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego;
 • dokumentów związanych z procedurą awansu zawodowego;
 • instrukcji wypełniania świadectw i arkuszy ocen;
 • warunków i sposobów oceniania w sytuacji nauczania zdalnego.


Unikalne korzyści wynikające z udziału w naszym szkoleniu:
 • Szkolenie na żywo - 3,5 godziny szkolenia, podczas których poznasz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące podsumowania nadzoru pedagogicznego
 • Najlepszy ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru - Szkolenie poprowadzi wyjątkowy specjalista w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego oraz praktyk z wieloletnim doświadczeniem
 • Najbardziej aktualne przepisy prawa - Uwzględniamy wszystkie aktualnie obowiązujące regulacje prawa oświatowego, ustawy o COVID-19, przepisów wykonawczych i zmieniających
 • Imienny certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu - Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia - Możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia

Szczegółowy program
Panel I

Klasyfikacja roczna i końcowa w sytuacji nauki zdalnej

 • Nadzór nad procesem sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów – jak uniknąć odwołań i skarg?
 • Ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej -  jakie są najczęstsze problemy?
 • Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy, sprawdzian wiadomości i umiejętności –  jakie procedury i najczęstsze błędy?
 • Uchwały rady pedagogicznej związane z ocenianiem i klasyfikacją – jakich sytuacji mogą dotyczyć? Jakie są podstawy prawne podejmowanych uchwał?
 • Jakie są zasady wypełniania dokumentacji szkolnej związanej z zakończeniem roku szkolnego? – arkusze, świadectwa – przypomnienie obowiązujących przepisów.
Panel II

Zadania dyrektora w zakresie awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem realizacji stażu w okresie pandemii.

 • Procedury postępowania dyrektora w zakresie awansu zawodowego i ocena dorobku zawodowego. Przykładowe wzory dokumentów. Wskazówki do prawidłowego uzasadniania oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Uwzględnienie specyfiki realizacji stażu w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, a przypadku szkół niepublicznych również postępowania egzaminacyjnego na  stopień nauczyciela mianowanego. Wzory dokumentów. Przykładowe pytania komisji. 
Panel III

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego prowadzonego głównie w formie zdalnej

 • Jak efektywnie podsumować prowadzony nadzór pedagogiczny? Jak przygotować wnioski ze sprawowanego nadzoru zgodnie  z art. 69 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe i § 24 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Konkretne przykłady  formułowania wniosków dotyczących prowadzonych ewaluacji, kontroli, monitorowania i wspomagania.
 • Wnioski z  realizacji kierunków polityki oświatowej państwa .
 • Ważna kompetencja stanowiąca rady pedagogicznej - ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. Jak zrobić najlepiej? Konkretne i praktyczne przykłady: wniosek – sposób wykorzystania.
Prowadzący:
Izabela Suckiel

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego

Od 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych; nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Edukator w programach ogólnopolskich, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, autorka ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych.

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

699 zł netto

499 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
PRZEDSPRZEDAŻ!

Przy zgłoszeniu do 18 kwietnia 2021 r. koszt uczestnictwa niższy o 200 zł netto!

szkolenie online LIVE

31.05.2021

Udział STANDARD

szkolenie online LIVE

31.05.2021

Premium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy