Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Monitor Dyrektora Szkoły       Forum Placówek Niepublicznych       Monitor Dyrektora Przedszkola      Nadzór Pedagogiczny
 

Szkolenie online LIVE

Nadzór pedagogiczny w kontekście zakończenia roku szkolnego 2021/2022 ze szczególnym uwzględnieniem wniosków z organizacji kształcenia cudzoziemców

Specjalistyczne szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dzięki któremu udoskonalisz swoje kompetencje w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Na szkolenie zaprasza Izabela Suckiel
- ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego.
Uwaga!
Zapewniamy pakiet niezbędnych narzędzi, gotowe wytyczne i aktualne procedury dla dyrektorów placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji kształcenia dzieci i młodzieży przybywających z Ukrainy.

 

Opracowanie i przeprowadzenie nadzoru pedagogicznego to jeden z głównych obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola. Zadaniem dyrektora placówki oświatowej jest podsumowanie bieżącego roku szkolnego. Wnioski z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego posłużą jako podstawa w przygotowaniu jednostki, którą kieruje, do pracy w nowym roku szkolnym.

By zrobić to prawidłowo, dyrektor musi znać aktualnie obowiązujące przepisy prawa i wytyczne MEN, znać najnowsze kierunki interpretacyjne i wiedzieć, jak w praktyce stosować to, o czym przepisy mówią w sposób nieprecyzyjny.  Zadania nie ułatwia dynamicznie zmieniająca się sytuacja w kraju. By nie narazić się na zarzut niedopełnienia obowiązków bądź nieprawidłowego opracowania dokumentacji, konieczna jest znajomość rozwiązań i regulacji zawartych w ustawie o kształceniu uczniów z Ukrainy.

W mijającym roku szkolnym poszczególne zadania z nadzoru pedagogicznego realizowane były w różnych warunkach. Część roku objęła nauka zdalna, drugie półrocze stoi pod znakiem pomocy obywatelom Ukrainy.

Do szkół i przedszkoli trafia coraz więcej dzieci i młodzieży z Ukrainy. W sobotę, 12 marca 2022 r., Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która ma pomóc uregulować pobyt setek tysięcy uchodźców szukających schronienia przed wojną. Znalazły się w niej również rozwiązania dotyczące organizacji nauki szkolnej i przedszkolnej dla dzieci ukraińskich.

Wprowadzone przepisy mają odpowiadać na problemy placówek oświatowych związane z napływem migrantów. W związku z wprowadzoną specustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, zarówno publicznych i niepublicznych stoją przed trudnym zadaniem organizacji kształcenia z uwzględnieniem potrzeb cudzoziemców.

Dlatego  specjalnie dla wszystkich dyrektorów placówek oświatowych, przygotowaliśmy aż 4-godzinne intensywne szkolenie, gwarantujące poznanie aspektów prawnych i praktycznych podsumowania działalności placówki w roku szkolnym 2021/2022 i zawierające rekomendacje eksperta w zakresie przygotowania się do pracy w nowym roku szkolnym. Szkolenie, podzielone na 4 bloki tematyczne, umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z ekspertem w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego, na kształtowanie praktycznych umiejętności oraz na bezpośrednie konsultacje.

PODCZAS SZKOLENIA NASZ EKSPERT WYJAŚNI M.IN.:
 • Jakie są najczęstsze problemy przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej?
 • Jak we właściwy sposób nadzorować proces sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów – jak uniknąć odwołań i skarg?
 • Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych czy sprawdzianów?
 • Jakie są zadania dyrektora w zakresie awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem realizacji stażu w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół oraz wykonywania zadań przedszkola i szkoły w zakresie organizacji kształcenia i wychowania uczniów z Ukrainy?
 • Jak prawidłowo tworzyć dokumentację w zakresie sprawowanego nadzoru oraz postępowania awansowego w placówce?
 • Jak przygotować wnioski ze sprawowanego nadzoru zgodnie  z art. 69 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe i § 24 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego?
 • Jakie są zasady wypełniania dokumentacji szkolnej związanej z zakończeniem roku szkolnego?
 • Jak przygotować się do pracy w kolejnym roku szkolnym przy szczególnym uwzględnieniu napływu dzieci i młodzieży cudzoziemskich?
 • Jak oceniać, klasyfikować i dokumentować proces nauczania dzieci i młodzieży z Ukrainy?
 • Jak organizować oddziały szkolne i przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy? Jak uniknąć problemów organizacyjnych?

WAŻNE!

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają przykładowe wzory:

 

opisu wyników i formułowania wniosków z nadzoru pedagogicznego;

uchwały rady pedagogicznej dotyczącej wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego;

dokumentów związanych z procedurą awansu zawodowego;

instrukcji wypełniania świadectw i arkuszy ocen.

UNIKALNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W NASZYM SZKOLENIU:
 • Szkolenie na żywo - 4 godziny szkolenia, podczas których poznasz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące podsumowania nadzoru pedagogicznego!
 • Realizacja samodoskonalenia i rozwijania kompetencji dyrektorów w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 • Przykładowe wzory dokumentacji z zakresu nadzoru pedagogicznego.
 • Najlepszy ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru - szkolenie poprowadzi wyjątkowy specjalista w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego oraz praktyk z wieloletnim doświadczeniem.
 • Najbardziej aktualne przepisy prawa - uwzględniamy wszystkie aktualnie obowiązujące regulacje prawa oświatowego,  między innymi specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Dowiesz się jak organizować i dokumentować naukę dzieci z Ukrainy oraz poznasz rekomendacje eksperta na nowy rok szkolny.
 • Imienny certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu - certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia - możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
PANEL I

Podsumowanie pracy przedszkola i szkoły w roku szkolnym 2021/2022

 • Podsumowanie nadzoru pedagogicznego. Jak przygotować wnioski ze sprawowanego nadzoru zgodnie  z art. 69 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe i § 24 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Konkretne przykłady  formułowania wniosków dotyczących prowadzonych kontroli  i wspomagania.
 • Wnioski z  realizacji kierunków polityki oświatowej państwa.
PANEL II

Zadania dyrektora przedszkola i szkoły w zakresie awansu zawodowego nauczycieli

 • Procedury postępowania dyrektora w zakresie awansu zawodowego i ocena dorobku zawodowego. Przykładowe wzory dokumentów. Wskazówki do prawidłowego uzasadniania oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Uwzględnienie specyfiki realizacji stażu w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół oraz zadań przedszkola i szkoły w zakresie organizacji kształcenia i opieki dzieci i uczniów z Ukrainy.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, a przypadku szkół niepublicznych również postępowania egzaminacyjnego na  stopień nauczyciela mianowanego. Wzory dokumentów. Przykładowe pytania komisji. 
PANEL III

Klasyfikacją roczna i końcowa – jak uniknąć odwołań i skarg?

 • Nadzór nad procesem sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów.
 • Ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej – jakie są najczęstsze problemy?
 • Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy, sprawdzian wiadomości i umiejętności –  jakie są procedury i najczęstsze błędy?
 • Uchwały rady pedagogicznej związane z ocenianiem i klasyfikacją – jakich sytuacji mogą dotyczyć? Jakie są podstawy prawne podejmowanych uchwał?
 • Jakie są zasady wypełniania dokumentacji szkolnej związanej z zakończeniem roku szkolnego? – arkusze, świadectwa – przypomnienie obowiązujących przepisów.
 • Ocenianie i klasyfikowanie i dokumentowanie procesu nauczania uczniów z Ukrainy uczęszczających do poszczególnych oddziałów szkolnych.
 • Ocenianie, klasyfikowanie i dokumentowanie procesu nauczania  uczniów z Ukrainy w oddziałach przygotowawczych.
PANEL SPECJALNY

Organizacja kształcenia, wychowania i opieki uczniów z zagranicy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Ukrainy – najważniejsze wnioski i rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym.

 • Informacje i wnioski z organizacji i funkcjonowania oddziałów przygotowawczych.
 • Kształcenie uczniowie z Ukrainy w oddziałach szkolnych – wnioski na kolejny rok.
 • Najczęstsze problemy organizacyjne w przedszkolach i szkołach oraz sposoby ich rozwiązywania. 
KORZYŚCI ZE SZKOLEŃ W FORMULE ONLINE
 • SPOTKANIA NA ŻYWO
  Gwarantujemy, że wszystkie nasze spotkania są prowadzone w czasie rzeczywistym. Uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały.
   
 • ŁATWY DOSTĘP
  Do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu.
   
 • WYGODA
  W szkoleniu możesz uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu.
   
 • NOWOCZESNOŚĆ
  Szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online na żywo.
   
 • OSZCZĘDNOŚĆ
  Szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie trzeba ponosić kosztów delegacji.
   
 • KONTAKT Z PRELEGENTEM
  W trakcie szkolenia zapewniamy stały kontakt z prowadzącym, dzięki czemu skonsultujesz swoje wątpliwości z ekspertem.
   
 • DOSTĘP DO NAGRAŃ
  Wybierając wersję PREMIUM zyskasz dostęp do nagrania szkolenia (na 14 dni), dzięki czemu ponownie przeanalizujesz cały przebieg szkolenia.
PROWADZĄCY
Izabela Suckiel
Izabela Suckiel

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego

Od 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych; nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Edukator w programach ogólnopolskich, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, autorka ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 1. STANDARD
  • udział w szkoleniu na żywo
    
 2. PREMIUM
  • udział w szkoleniu na żywo
  • 14-dniowy dostęp do nagrania szkolenia po jego zakończeniu
    
 3. SUPERPREMIUM
  • udział w szkoleniu na żywo
  • 14-dniowy dostęp do nagrania szkolenia po jego zakończeniu
  • pakiet dokumentów do podsumowania nadzoru w placówkach – wzory sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet dokumentów do podsumowania nadzoru w placówkach – wzory sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022.
Wybierz swoją wersję
PRZEDSPRZEDAŻ!

Niższa cena przy zgłoszeniu do 21 czerwca 2020 r.!
Tylko 399 zł netto (zamiast 599 zł netto)!

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy