Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Patronat:

Monitor Dyrektora Przedszkola

szkolenie online w formule transmisji LIVE

Organizacja działania przedszkoli i żłobków po 6 maja 2020 - zasady, aspekty prawne

Specjalistyczne szkolenie z interpretacji i zastosowania w przedszkolach regulacji prawnych po 06.05.2020, wzory dokumentów, wskazówki organizacyjne dla dyrektorów i nauczycieli

Rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej zmieniono rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 między innymi w ten sposób, że z zakresu nim objętego wyłączono przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Jednakże, o ile organ prowadzący nie może zapewnić bezpieczeństwa stosownie do treści wytycznych, GIS może podjąć decyzję o pozostawieniu jego jednostki w kształceniu zdalnym.

Dlatego specjalnie dla dyrektorów żłobków oraz przedszkoli przygotowaliśmy specjalistyczne szkolenie i konsultacje z ekspertem, podczas których uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania o organizację pracy placówki w czasie pandemii koronawirusa po 6 maja 2020 r. W ramach szkolenia i konsultacji w trakcie jego trwania w szerokim zakresie poruszone zostaną najbardziej problematyczne zagadnienia, z uwzględnieniem najnowszych wytycznych rządowych i zmian norm prawnych.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej przepisy zmieniają się tak szybko, że tylko specjalistyczne szkolenie na żywo oraz możliwość konsultacji z prelegentem zapewnią Państwu dostęp do najaktualniejszej wiedzy w zakresie funkcjonowania placówki w dobie pandemii, a także zagwarantują bezpieczeństwo i pewność, że działają Państwo zgodnie z prawem.

Ważne!

Szanowni Państwo, na bieżąco analizujemy wszystkie opublikowane i procedowane akty prawne oraz projekty. Jeśli do czasu szkolenia pojawią się kolejne regulacje prawne, będziemy je uwzględniać w programie.

W trakcie szkolenia nasi eksperci odpowiedzą na pytania:
 • Na jakich zasadach i z uwzględnieniem jakich procedur należy otworzyć placówkę przedszkolną po 6 maja?
 • Kto podejmuje decyzję o uruchomieniu edukacji stacjonarnej?
 • W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w placówkach oświatowych?
 • Jakich procedur należy obecnie przestrzegać w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego?
 • W jaki sposób zmieniła się sytuacja w zakresie udzielania dotacji i regulacji czesnego po 6 maja?
Dlaczego warto wziąć udział właśnie w naszym szkoleniu online?
 • Szkolenie w formule transmisji LIVE – czyli aż 3 godziny szkolenia na żywo i konsultacji, podczas których poznasz odpowiedzi na wszystkie palące pytania dotyczące funkcjonowania żłobków i przedszkoli po 6 maja 2020 r.
 • Najlepsi eksperci - szkolenie poprowadzą specjaliści prawa oświaty niepublicznej
 • Najbardziej aktualne przepisy prawa - uwzględnimy wszystkie opublikowane i procedowane akty prawne oraz projekty
 • Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności
 • Masz możliwość konsultacji z prowadzącym podczas szkolenia
 • Możesz zadać prelegentowi pytania dot. działania placówki niepublicznej w czasie pandemii
Szczegółowy program szkolenia
Blok 1

Zasady otwierania placówek po 6 maja 2020 r.

 • Kto podejmuje decyzję o otwarciu placówki i na podstawie jakich norm prawnych może podjąć decyzję, by zrobić to w innej dacie?
 • Czy można podjąć decyzję o nieotwieraniu placówki, uniemożliwiając chętnym rodzicom przyprowadzenie dziecka, kiedy nie stosuje się już norm o kształceniu na odległość?
 • Zasady obowiązujące w przypadku nie wznawiania edukacji stacjonarnej, a tym samym przedłużeniu zajęć w trybie zdalnym.
Blok 2

Zasady bezpieczeństwa w sytuacji rozpoczęcia zajęć stacjonarnych

 • Przełożenie norm i wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny na praktykę placówek przedszkolnych i żłobków – w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom?
 • Omówienie najczęstszych wątpliwości, związanych z działalnością placówek na nowych zasadach.
Blok 3

Finanse po 6 maja 2020 r.

 • Prawo do dotacji – czy zachowujemy je w sytuacji podjęcia decyzji o nieotwieraniu placówki? Jak się zabezpieczyć na wypadek kontroli przeprowadzanej nawet w kolejnych latach?
 • W jaki sposób regulować kwestie czesnego w sytuacji, gdy rodzice wstrzymują się z posłaniem dziecka do placówki, pomimo jej otwarcia?
 • W jaki sposób regulować kwestie czesnego w sytuacji, gdy z uwagi na konieczność sprostania wytycznym GIS, jednostka nie może zapewnić miejsc dla wszystkich zapisanych uczniów/wychowanków?
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza.
Szkolenie online poprowadzą:
Beata Patoleta

 

Adwokat. Prowadzi kancelarię adwokacką, której specjalizacją jest prawo oświatowe, w szczególności prawo oświaty niepublicznej. Reprezentuje osoby prowadzące placówki niepubliczne (szkoły, przedszkola) na terenie całego kraju w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych związanych z naliczaniem, rozliczaniem i wykorzystaniem dotacji oświatowych. Dotychczas wygrała dla swoich klientów sprawy o wartości znacznie przekraczającej 20 milionów złotych.

Łukasz Łuczak

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Spółek Kapitałowych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych (Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego). Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2015 r. Autor publikacji z zakresu polskiego postępowania karnego. Od 2017 r. współpracownik Kancelarii Adwokackiej Adw. Beaty Patolety, w której zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych dotyczących roszczeń o niedopłaconą kwotę dotacji. Zajmuje się stałym i bieżącym doradztwem na rzecz jednostek systemu oświaty.

Miejsce i termin

szkolenie online LIVE, 27.05.2020 r.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 499 zł netto.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

Gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy