Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Monitor Dyrektora Szkoły       Forum Placówek Niepublicznych       Monitor Dyrektora Przedszkola      Nadzór Pedagogiczny
 

Szkolenie specjalistyczne dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Planowanie nadzoru pedagogicznego w placówce w roku szkolnym 2022/2023 z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa oświatowego

Wytyczne i procedury postępowania wobec znowelizowanej UoSO, zmian w KN, zmiany w dokumentacji, egzaminach, awansie i zatrudnianiu nauczycieli

Znowelizowana UoSO, zmiany w KN, nowe wytyczne MEN na rok 2022/2023 stawiają przed dyrektorem szereg wyzwań związanych z dostosowaniem dokumentacji i procedur do obowiązujących wymagań.

Prawidłowe przygotowanie placówki oświatowej do nowego roku szkolnego zależy od znajomości przez dyrektora aktualnych przepisów prawa oświatowego oraz umiejętności krytycznej oceny dotychczasowego jej funkcjonowania. Tylko skrupulatna analiza efektów przyjmowanych w placówce rozwiązań organizacyjnych i edukacyjnych pozwala ocenić, które z nich warto kontynuować w kolejnym roku szkolnym, a co się nie sprawdziło. W obliczu efektów kryzysu uchodźczego wywołanego wojną w Ukrainie, powoli dogasającą pandemią COVID-19 i niepewności dotyczącej sposobu funkcjonowania jednostek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 dyrektor musi być gotowy na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków pracy. Dzięki temu uniknie zarzutów niedopełnienia obowiązków bądź popełnienia błędów w dokumentacji.

W związku z tym, specjalnie dla wszystkich dyrektorów, którzy chcą być na bieżąco z aktualnymi regulacjami prawa, znać najnowsze kierunki interpretacyjne i wiedzieć, jak w praktyce stosować nie zawsze precyzyjne przepisy, przygotowaliśmy aż 4-godzinne intensywne szkolenie, gwarantujące pozyskanie najnowszej wiedzy prawnej i konkretnych wytycznych do pracy z uwzględnieniem funkcjonowania zarówno w trybie zdalnym, jak i stacjonarnym.

Szkolenie, podzielone na 2 bloki tematyczne, umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z ekspertem na kształtowanie praktycznych umiejętności i bezpośrednie konsultacje.

WAŻNE! W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z:
 • przykładowym planem nadzoru z planem kontroli,
 • uchwałami rad pedagogicznych dotyczącymi wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego,
 • procedurami i przykładami.
Dodatkowo: Komplet wzorcowych dokumentów otrzymają Państwo od razu po szkoleniu!
Podczas szkolenia nasz ekspert wyjaśni:
 • Co się zmienia w przepisach prawa oświatowego (z uwzględnieniem m.in. UoSO, KN) i jakie w związku z tym przygotować rozwiązania dostosowujące organizację pracy i dokumentację placówki?
 • Jak wykorzystać wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2021/2022 do planowania pracy placówki w roku 2022/2023, z uwzględnieniem realizacji kierunków polityki oświatowej i wymagań wobec placówek?
 • W jaki sposób zaplanować i przeprowadzić kontrolę i monitoring czynności nauczycieli zarówno w sytuacji pracy stacjonarnej, jak i zdalnej?
 • Jak się przygotować do ewentualnej kontroli zewnętrznej w roku szkolnym 2022/2023?
 • Jak wspierać uczniów i nauczycieli w nowym roku szkolnym, uwzględniając w działaniach wytyczne MEiN?
Po ukończeniu szkolenia:
 • zyskasz gwarancję, że Twoja placówka jest w pełni przygotowana do pracy w nowym roku szkolnym,
 • zaktualizujesz swoją wiedzę na temat zmian w prawie, wytycznych do realizacji kierunków polityki oświatowej państwa i wymagań wobec placówek, obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023,
 • będziesz mieć pewność, że przygotowywana przez Ciebie dokumentacja z zakresu kontroli jest poprawna, a dodatkowo otrzymasz przykładowe wzory dokumentów,
 • bezpiecznie przejdziesz ewentualną kontrolę w ramach nadzoru zewnętrznego w roku szkolnym 2022/2023.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
Blok I

Analiza najważniejszych zmian w przepisach prawa – podpisanych i zapowiadanych

Będziemy pracować na aktualnych rozporządzeniach w ujęciu: przepis – komentarz do zmiany prawnej – co to oznacza dla dyrektora w zakresie procedur i dokumentacji

 • Zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.
 • Zmiany w ustawie Prawo oświatowe, miedzy innymi dotyczące standardów zatrudniania specjalistów w przedszkolu i w szkole. Nowe stanowisko pedagoga specjalnego – zakres zadań w nowym rozporządzeniu.
 • Ustawowe możliwości zawieszania zajęć na czas określony w przedszkolu, szkole i placówce. Zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – nowe przepisy w ustawie Prawo oświatowe.
 • Zmiany w ustawie  Karta Nauczyciele dotyczące awansu zawodowego.
 • Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – między innymi dotyczące organizacji nauczania uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2022/2023 np. nowe zasady przydzielania nadgodzin polonistom.
 • Jak dostosować organizację pracy szkół i przedszkoli do obowiązujących przepisów? Zadania dyrektora.
Blok II

Planowanie nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego

 • Jak wykorzystać wnioski z nadzoru pedagogicznego prowadzonego w roku szkolnym 2021/2022? Kompetencje rady pedagogicznej w tym zakresie. Przykłady uchwał i konkretnych propozycji zadań ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia uczniów z Ukrainy.
 • Nadzór zewnętrzny w roku szkolnym 2022/2023. Jak skutecznie przygotować się do ewentualnej kontroli zewnętrznej?
 • Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa. Jak uwzględnić je w nadzorze wewnętrznym?
 • Planowanie kontroli wewnętrznej – zakres i narzędzia. Praktyczne przykłady.
Co wyróżnia nasze szkolenie
 • 4 godziny szkolenia „na żywo” – podczas którego poznasz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące planowania nadzoru pedagogicznego w nowym roku szkolnym w sytuacji zarówno edukacji zdalnej, jak i stacjonarnej.
 • Najlepszy ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru – szkolenie poprowadzi wyjątkowy specjalista w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego oraz praktyk z wieloletnim doświadczeniem.
 • Najaktualniejsze przepisy prawa – uwzględniamy wszystkie aktualnie obowiązujące regulacje prawa oświatowego oraz przepisów wykonawczych i zmieniających.
 • Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu – poświadczający ukończenie szkolenia i potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia – możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.
Szkolenie poprowadzi:
Izabela Suckiel
Izabela Suckiel

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego

Od 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych; nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Edukator w programach ogólnopolskich, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, autorka ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych.

Uwaga!

W zależności od Twoich potrzeb i preferencji możesz wybrać jedną z poniższych wersji szkolenia:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo,
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
PRZEDSPRZEDAŻ!

Przy zgłoszeniu do 10 lipca 2022 r. - taniej o 200 zł netto!

Szkolenie Online Live

30.08.2022

Udział STANDARD

Szkolenie Online Live

30.08.2022

Premium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy