Patronat medialny:

Monitor Dyrektora Szkoły Forum Placówek Niepublicznych Monitor Dyrektora Przedszkola

szkolenie online

Planowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021

z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa i wytycznych do ewentualnej pracy zdalnej w razie przedłużającej się epidemii COVID-19

Niezbędne narzędzia i wzory dokumentów, gotowe wytyczne i aktualne procedury dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli

Na dyrektorach szkół i przedszkoli spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie jednostki do pracy w nowym roku szkolnym. By zrobić to prawidłowo, dyrektor musi znać aktualne przepisy prawa i podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa, a także właściwie ocenić, jakie rozwiązania sprawdzają się w jego placówce. Zadania nie ułatwia przedłużająca się epidemia COVID-19 i niepewność dotycząca sposobu funkcjonowaniu jednostek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.


 • Czy od 1 września placówki oświatowe powrócą do pracy stacjonarnej, czy raczej będą realizować swoje zadania zdalnie?
 • A może trzeba będzie przyjąć model pracy łączący oba te tryby?
 • W jaki sposób w tej sytuacji zaplanować czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, oceniania czy realizacji podstawy programowej, by pozostawać w zgodzie ze zmieniającymi się przepisami?
 • Jakie dokumenty i procedury będą obowiązywać w nowym roku szkolnym?
 • Czy dotychczasowe ścieżki postępowania pozostaną aktualne?

By nie narazić się na zarzut niedopełnienia obowiązków bądź błędów w dokumentacji, trzeba być na bieżąco z wszystkimi regulacjami prawa, znać najnowsze kierunki interpretacyjne i wiedzieć, jak w praktyce stosować to, o czym przepisy mówią w sposób nieprecyzyjny.

Dlatego specjalnie dla wszystkich dyrektorów przygotowaliśmy aż 3,5-godzinne intensywne szkolenie, gwarantujące pozyskanie najaktualniejszej wiedzy prawnej i konkretnych wytycznych do pracy, z uwzględnieniem wszystkich możliwych scenariuszy funkcjonowania: zdalnego, stacjonarnego i łączącego oba te tryby.

Szkolenie, podzielone na 2 bloki tematyczne, umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z ekspertem na kształtowanie praktycznych umiejętności oraz bezpośrednie konsultacje.

Podczas szkolenia nasz ekspert wyjaśni:

Jak wykorzystać wnioski z nadzoru pedagogicznego

prowadzonego w ubiegłym roku szkolnym do planowania pracy placówki na kolejny rok, z uwzględnieniem rozwiązań, które sprawdziły się podczas zdalnej realizacji zadań?

 

 

W jaki sposób w roku szkolnym 2020/2021 planować i przeprowadzać ewaluację,

kontrolę i monitoring czynności nauczycieli zarówno w sytuacji funkcjonowania stacjonarnego, jak i zdalnego placówki oraz jaką dokumentację przygotować?

Jak prawidłowo dostosować programy nauczania

do edukacji równolegle w formie stacjonarnej i zdalnej, by zagwarantować pełną realizację podstawy programowej w nowym roku szkolnym?

 

Jak krok po kroku zdiagnozować wiedzę uczniów,

a następnie zaplanować działania zmierzające do wyrównania różnic w umiejętnościach powstałych w okresie zdalnego nauczania z powodu epidemii COVID-19?

 

Jakie przygotować rozwiązania

organizacyjne i dokumentacyjne na możliwość oceniania zdalnego?

WAŻNE!

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają przykładowe wzory:

uchwały rady pedagogicznej dotyczące wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego;

planów ewaluacji wewnętrznej;

planów obserwacji zajęć;

warunków i sposobów oceniania w sytuacji nauczania zdalnego.

Po ukończeniu szkolenia:

zyskasz gwarancję, że Twoja placówka jest w pełni przygotowana do pracy w nowym roku szkolnym zarówno w modelu stacjonarnym, jaki i zdalnym,

 

wyposażysz się w wiedzę na temat aktualnie obowiązujących wytycznych do realizacji kierunków polityki oświatowej państwa,

 

zaktualizujesz swoją wiedzę na temat najnowszych zmian prawnych obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 i ich wpływu na pracę jednostki oświatowej, którą kierujesz,

 

będziesz mieć pewność, że przygotowywana przez Ciebie dokumentacja z zakresu nadzoru, ewaluacji, oceniania i realizacji podstawy programowej, jest poprawna, a dodatkowo otrzymasz przykładowe wzory dokumentów.

 

Szczegółowy program
Blok

Planowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 z uwzględnieniem zarówno możliwości powrotu do pracy stacjonarnej, jak i w kontekście ewentualnej pracy zdalnej.

 • W jaki sposób zaplanować realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w nowym roku szkolnym?
 • Jak efektywnie i z korzyścią dla placówki wykorzystać wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2019/2020? Praktyczne wskazówki dla dyrektora oraz przykładowe uchwały rady pedagogicznej dotyczące wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego.
 •  Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację wewnętrzną w sytuacji pracy zdalnej? – postępowanie dyrektora „krok po kroku” oraz przykładowe wzory planów ewaluacji wewnętrznej.
 • Co i jak kontrolować i monitorować? Jak bez problemów przejść z formy pracy stacjonarnej na zdalną i odwrotnie – na co przede wszystkim należy położyć nacisk?
 • Jak planować obserwacje zajęć i czynności podejmowanych przez nauczycieli? Wytyczne dla dyrektora z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej oraz przykładowe plany obserwacji zajęć.
Blok

Przygotowanie przedszkola i szkoły na dwa scenariusze możliwe do realizacji w nowym roku szkolnym, zależne od sytuacji epidemicznej: nauczanie stacjonarne i nauczanie zdalne.

 • Dokumentowanie pracy nauczyciela – praktyczne wskazówki, które rozwiązania najlepiej sprawdzają się odpowiednio w pracy zdalnej i stacjonarnej, a które wymagają zmiany.
 • Sprawdzone praktyki do zastosowania w przypadku ewentualnego oceniania zdalnego – jakie rozwiązania przygotować i jak je opisać w dokumentacji szkolnej? Przykładowe wzory warunków i sposobów oceniania w sytuacji nauczania zdalnego.
 • Efektywne dostosowywanie programów nauczania do nauczania równolegle w formie stacjonarnej i zdalnej – na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę w realizacji podstawy programowej?
 • Skuteczna diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów – w jaki sposób zaplanować pracę dydaktyczną, aby wyrównać różnice między uczniami spowodowane nauczaniem zdalnym w okresie epidemii COVID-19?

Szkolenie jest dostępne w wersji STANDARD i wersji PREMIUM.

 

Zamawiając szkolenie w wersji PREMIUM, uczestnik otrzyma dodatkowo pakiet aż 15 wzorów dokumentów niezbędnych na dobry początek nowego roku szkolnego.

 

Dokumenty zostały sprawdzone przez eksperta prawa oświatowego pod względem zgodności z aktualnymi regulacjami. 
Wyposaż się we wzorcową dokumentację i zyskaj pewność, że w Twojej placówce obowiązują tylko zgodne z przepisami regulaminy i procedury!

 

Pakiet 15 dokumentów na dobry start nowego roku szkolnego:

 

1. Statut przedszkola/szkoły podstawowej/szkoły ponadpodstawowej/zespołu placówek oświatowych
2. Regulamin BHP w placówce z uwzględnieniem reżimu sanitarnego
3. Wzór protokołu kontroli stanu BHP w placówce
4. Regulamin pracy
5. Regulamin wynagradzania
6. Regulamin rady pedagogicznej
7. Wzór uchwały rady pedagogicznej
8. Regulamin dyżurów
9. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
10. Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych
11. Regulamin przechowywania i ochrony danych osobowych w placówce
12. Zgoda na publikację wizerunku dziecka
13. Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych
14. Procedura postępowania z uczniem w trakcie ataku epilepsji
15. Procedura postępowania z uczniem chorym na cukrzycę typu I

Co wyróżnia nasze szkolenie
 • 3,5 godziny szkolenia „na żywo” - poznasz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące planowania nadzoru pedagogicznego w nowym roku szkolnym w sytuacji zarówno edukacji zdalnej, jak i stacjonarnej,
 • Najlepszy ekspert - szkolenie poprowadzi wyjątkowy specjalista w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego oraz praktyk z wieloletnim doświadczeniem,
 • Najaktualniejsze przepisy prawa - uwzględniamy wszystkie aktualnie obowiązujące regulacje prawa oświatowego, ustawy o COVID-19, przepisów wykonawczych i zmieniających,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności,
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia - możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia,
 • Dostęp do nagranego szkolenia przez 30 dni po szkoleniu - dzięki temu w każdej chwili będziesz mógł wrócić do materiału szkoleniowego.
Szkolenie poprowadzi:
Izabela Suckiel

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego

Od 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych; nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Edukator w programach ogólnopolskich, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, autorka ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

599 zł netto

399 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

699 zł netto

499 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
 • Pakiet 15 dokumentów na dobry start nowego roku szkolnego.
Wybierz swoją wersję
PRZEDSPRZEDAŻ!

Przy zgłoszeniu do 19 lipca 2020 r. koszt uczestnictwa niższy o 200 zł netto!

szkolenie online

26.08.2020

Udział STANDARD

szkolenie online

26.08.2020

Udział PREMIUM

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy