Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

FORUM LOGOPEDY      
 

Certyfikowane warsztaty online LIVE

Neurologopedia w praktyce – skuteczna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami afatycznymi

Praktyczne warsztaty oparte o sytuacje terapeutyczne z gabinetu neurologopedy

Te specjalistyczne warsztaty doskonalące zostały stworzone z myślą o neurologopedach, logopedach i terapeutach pracujących z dziećmi i młodzieżą. Szkolenie poszerzy i pogłębi Twoją wiedzę oraz umiejętności stawiania rzetelnej diagnozy, prowadzenia terapii i udzielania wsparcia logopedycznego pacjentom, którzy borykają się z trudnościami w obszarze komunikacji językowej.

Na przykładzie konkretnych studiów przypadków z gabinetu specjalisty przedstawimy sprawdzone rozwiązania terapeutyczne, które zmaksymalizują efekty terapii, opowiemy o metodach diagnostycznych i wyzwaniach w pracy z dziećmi z niejednoznaczną diagnozą zaburzeń afatycznych.

Jeśli chcesz:
 • Nauczyć się rozpoznawać nieoczywiste objawy zaburzeń afatycznych oraz dowiedzieć się, na jakie niuanse diagnostyczne zwracać uwagę, gdy współwystępują one z innymi zaburzeniami psychomotorycznymi i zdrowotnymi,
 • Przeprowadzać skuteczne diagnozy różnicujące i funkcjonalne dla zaburzeń rozwoju mowy o nieuzasadnionej etiologii,
 • Otrzymać propozycje praktycznych rozwiązań logopedycznych i poszerzyć swój profesjonalny warsztat o nowe metody i techniki terapii w kontekście specjalistycznej pomocy,
 • Dowiedzieć się, jak efektywnie zaplanować terapię pacjenta z afazją i pomóc mu komunikować się werbalnie,

Weź udział w certyfikowanych warsztatach dla neurologopedów i logopedów, podczas których nauczysz się, jak w prawidłowy sposób przeprowadzić rzetelną diagnozę różnicową i funkcjonalną dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy o nieuzasadnionej etiologii oraz jak przygotować skuteczny program terapeutyczny i system językowy pacjenta z afazją.

 

UWAGA! Warsztaty LIVE - Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi eksperta.

Warsztaty, podzielone na 2 bloki tematyczne, umożliwiają maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z prelegentem na zdobycie najaktualniejszej wiedzy, kształtowanie praktycznych umiejętności i uzyskanie indywidualnych porad w trakcie trwania szkolenia.

Podczas warsztatów nasz ekspert wyjaśni:
 • Jak w prawidłowy sposób przeprowadzić diagnozę różnicową i funkcjonalną dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy o nieuzasadnionej etiologii?
 • Jak powinna wyglądać procedura diagnostyczna rozpoznania afazji u dziecka i różnicowania innych zaburzeń rozwoju mowy?
 • Na co należy zwrócić uwagę konstruując programy zajęć logopedycznych dla pacjentów z zaburzeniami komunikacji językowej?
 • W jaki sposób prawidłowo analizować dokumentację medyczną, aby jeszcze efektywniej planować terapię logopedyczną?
 • Jak krok po kroku budować skuteczny program terapeutyczny i system językowy dziecka afatycznego?  
 • Jakie narzędzia terapeutyczne oraz materiały warto wykorzystać podczas pracy z dzieckiem, by wspomóc remisję mowy?
Program warsztatów:
BLOK 1

Pacjent z afazją nieoczywistą – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne

 • Fizjologia zaburzeń mowy - omówienie terminologii oraz wskazanie kluczowych różnic w zaburzeniach rozwoju językowego.
 • Efektywna wielospecjalistyczna współpraca w przypadku pacjentów z nieuzasadnionymi trudnościami funkcjonalnymi i niejednoznaczną diagnozą – omówienie kluczowych punktów pracy między neurologopedą, psychologiem, laryngologiem, fizjoterapeutą, które warto uwzględnić w planowaniu terapii usprawniającej komunikację.
 • Jak odczytywać dokumentację medyczną, aby uniknąć błędów przy programowaniu terapii? – praktyczne wskazówki.  
 • W jaki sposób różnicować i diagnozować patologie mowy o podłożu afatycznym? – praktyczne wskazówki na co należy zwrócić uwagę.
 • Jakie są najczęstsze kontrowersje oraz pułapki diagnostyczne dotyczące zaburzeń afatycznych – jak je identyfikować, jak sobie z nimi radzić i jakie scenariusze pracy wykorzystywać w praktyce logopedycznej?
 • Patomechanizm afazji – językowe i poznawcze konsekwencje uszkodzenia mózgu.
 • Jakie kroki należy podjąć, gdy mamy podejrzenie nieprawidłowej diagnozy – zaprezentowanie procedur postępowania.
 • Organizacja procesu usprawniania – zasady doboru materiału językowego, prezentacja ćwiczeń i metod pracy terapeutycznej.

BLOK 2

Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań pracy z pacjentami afatycznymi – praktyczny warsztat

 • Omówimy konkretne studia przypadków dzieci z zaburzeniami afatycznymi o różnej etiopatogenezie.
 • Przybliżymy metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć plan terapii logopedycznej oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z pacjentem.
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej, które można osiągnąć w przypadku pracy z pacjentem z trudnościami w komunikacji językowej o podłożu neurologicznym.
  • Case study 1: Pacjent 4-letni, wpływ czynników pre- i postnatalnych na rozwój psychomotoryczny.
  • Case study 2: Pacjent 7-letni z zaburzeniami komunikacji w wyniku schorzeń neurologicznych.
  • Case study 3: Pacjent 14-letni, przyczyny zaburzeń mowy: działanie czynników zewnętrznych uszkadzających mózg.
  • Case study 4: Pacjentka 17-letnia, rozpad systemu komunikacji językowej w wyniku przebytej choroby infekcyjnej.
Co wyróżnia nasze warsztaty:
 • Aż 5 godzin szkolenia „na żywo” – praktyczna formuła szkolenia umożliwia zdobycie najaktualniejszej wiedzy logopedycznej z zakresu diagnozowania zaburzeń afatycznych różnej etiopatogenezie.
 • Najlepszy ekspert – szkolenie poprowadzi doświadczony neurologopeda-praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem logopedycznym.
 • Najaktualniejsza praktyczna wiedza – poznasz skuteczne metody i techniki, który wykorzystasz w swojej pracy logopedycznej.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia – możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia w jego trakcie.
Warsztaty poprowadzi:
Małgorzata Rucka

Logopeda, zdobywający wiedzę i doświadczenie od ponad dwudziestu lat. Pedagog (absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego), logopeda (absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). Specjalizuje się w zakresie neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną, zdobywanej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w PPP Polskim Towarzystwie Dysklekcji, MDK Fort 49 „Kszesławice”, Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Krakowskiej Szkole Teatralnej i Filmowej, PPP nr 4 w Krakowie, z którą nadal jest związana zawodowo.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:
 

WERSJA STANDARD
Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
   

WERSJA PREMIUM
Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu.
   

WERSJA SUPERPREMIUM
Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu,
 • pakiet materiałów dodatkowych w postaci praktycznych scenariuszy zajęć wraz z kartami pracy zawierające ćwiczenia logopedyczne do pracy przy terapii afazji sensoryczno – motorycznej:
  • Scenariusz 1: Co widzę, co słyszę – doskonalenie wczesnego języka recepcyjnego i ekspresji - ćwiczenia logopedyczne do pracy przy terapii afazji sensoryczno-motorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym
  • Scenariusz 2: Różne przedmioty i zabawki z mojego otoczenia – doskonalenie umiejętności rozumienia - ćwiczenia logopedyczne do pracy przy terapii afazji sensorycznej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
  • Scenariusz 3: Utrwalanie realizacji głosek szeregu szumiącego - ćwiczenia logopedyczne do pracy przy terapii afazji motorycznej dla ucznia klas starszych szkoły podstawowej
  • Scenariusz 4: Pory roku - ćwiczenia logopedyczne do pracy przy terapii afazji sensoryczno-motorycznej dla młodzieży i dorosłych
  • Scenariusz 5: Poznaję świat, uczę się go rozumieć - ćwiczenia logopedyczne do pracy przy terapii afazji sensorycznej dla młodzieży i dorosłych
  • Scenariusz 6: Rozbudowywanie umiejętności komunikacyjnych - ćwiczenia logopedyczne do pracy przy terapii afazji sensoryczno-motorycznej młodzieży i dorosłych
  • Scenariusz 7: Odbudowa rozumienia na początkowym etapie terapii afazji sensorycznej
  • Scenariusz 8: Odbudowa rozumienia i produkcji mowy – afazja mieszana
  • Scenariusz 9: Terapia afazji mieszanej – ćwiczenia słownikowe
  • Scenariusz 10: Kto pyta, nie błądzi – doskonalenie rozumienia pytań oraz umiejętności ich zadawania
  • Scenariusz 11: Praca z tekstem – pacjent z afazją motoryczną
  • Scenariusz 12: Określanie stosunków przestrzennych – ćwiczenia z pacjentem z afazją mieszaną
  • Scenariusz 13: Odbudowa nadawania mowy – pacjent z afazją motoryczną
  • Scenariusz 14: Odbudowa rozumienia mowy – pacjent z afazją sensoryczną
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet materiałów dodatkowych w postaci praktycznych scenariuszy zajęć wraz z kartami pracy zawierające ćwiczenia logopedyczne do pracy przy terapii afazji sensoryczno–motorycznej.
Wybierz swoją wersję

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy