Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

Forum Logopedy     

 

Szkolenie online LIVE

Logorytmika w profilaktyce i terapii dzieci z zaburzeniami mowy

Kompleksowe warsztaty doszkalające dla logopedów, terapeutów, chcących podnieść swój warsztat w zakresie prawidłowego stosowania ćwiczeń logorytmicznych.

Jeśli chcesz:
 • Zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie przeprowadzania zajęć logorytmicznych oraz samodzielnego ich przygotowania.
 • Dowiedzieć się, jak prawidłowo prowadzić zajęcia logopedyczne z zastosowaniem logorytmiki w profilaktyce językowej usprawniając słuch, ruch oraz mowę.
 • Poznać przykłady ćwiczeń logorytmicznych niezbędnych w przygotowaniu dziecka do sprawnego posługiwania się językiem mówionym i pisanym. 
 • Zniwelować zaburzenia rozwoju mowy (np. afazję, ORM, rozwojową niepłynność mowy) oraz zaburzenia artykulacyjne (dyslalię o różnej etiologii) wykorzystując logorytmikę w terapii logopedycznej.
 • Zwiększyć motywację dziecka do pracy podczas zajęć wprowadzając atrakcyjne ćwiczenia m.in. słowno-ruchowe, słuchowe, ruchowe.
 • Dowiedzieć się, jakie są najbardziej skuteczne pomoce i ćwiczenia logorytmiczne oraz jak konstruować efektywne zajęcia logorytmiczne.

To weź udział w certyfikowanym szkoleniu dla logopedów, podczas którego nauczysz się wykorzystywać skuteczne ćwiczenia logorytmiczne w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy oraz artykulacji.

Szkolenie, podzielone na 3 bloki tematyczne, umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z prelegentem na zdobycie najaktualniejszej wiedzy, kształtowanie praktycznych umiejętności i uzyskanie indywidualnych porad w trakcie trwania szkolenia.

Podczas szkolenia nasz ekspert wyjaśni:
 • Jak dokonać obserwacji dziecka i jak w sposób praktyczny wykorzystać ćwiczenia słuchowe, ruchowe i słowno-ruchowe w stymulacji rozwoju mowy?
 • Jakie są kluczowe elementy, na które należy zwrócić uwagę konstruując program zajęć logopedycznych z zastosowaniem logorytmiki?
 • Jakie ćwiczenia logorytmiczne wybrać w przypadku kształtowania i korekty mowy, aby osiągnąć zamierzone efekty terapeutyczne?
 • W jaki sposób przygotować się i przeprowadzić zajęcia z logorytmiki?
 • Z jakich pomocy dydaktycznych skorzystać podczas ćwiczeniach logorytmicznych, aby uatrakcyjnić zajęcia?
 • Jak efektywnie wykorzystać logorytmikę  w terapii afazji oraz ORM?
 • Za pomocą jakich ćwiczeń i zabaw kształtować koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową podopiecznych wspierającą rozwój mowy?
Program kursu
Moduł I

Zastosowanie logorytmiki w profilaktyce językowej – usprawnianie mowy poprzez ćwiczenia

 • Zasady organizacji zajęć – w jaki sposób określić potrzeby podopiecznych, zbudować scenariusz i wybrać właściwe piosenki oraz wierszyki do zajęć logorytmicznych.
 • Jak prawidłowo dobrać ćwiczenia do indywidualnych potrzeb podopiecznego – wskazówki do pracy z dziećmi mającymi trudności m.in. w sprawnym poruszaniu się, nadruchliwymi oraz z zaburzeniami koncentracji uwagi.
 • Omówienie i zaprezentowanie ćwiczeń logorytmicznych wykorzystywanych w działaniach profilaktycznych – jak w praktyczny sposób wykorzystać m.in. ćwiczenia słuchowe, ruchowe i słowno-ruchowe w stymulacji rozwoju mowy.
Moduł II

Logorytmika w terapii wybranych zaburzeń rozwoju mowy (ORM oraz rozwojowa niepłynność mowy)

 • Postępowanie terapeutyczne z podopiecznym - w jaki sposób planować skuteczną terapię logorytmiczną, aby osiągnąć zmierzone cele w terapii logopedycznej.
 • Jak dobrać i organizować ćwiczenia logorytmiczne w zależności od zaburzeń podopiecznych – omówienie na konkretnych przykładach.
 • Przykłady ćwiczeń m.in. usprawniających motorykę (ruchy lokomocyjne, napinanie i rozluźnianie mięśni, poruszanie się w przestrzeni, koordynację ruchową), usprawniających słuch (fizjologiczny, fonemowy i fonetyczny), ćwiczeń hamująco-pobudzających i słowno-ruchowych.
Moduł III

Zastosowanie logorytmiki w terapii afazji i dyslalii

 • Cele oraz ogólne zasady terapii logorytmicznej dzieci ze złożonymi deficytami.
 • Omówienie kluczowych elementów, które należy uwzględnić planując terapię logorytmiczną z pacjentem z afazją oraz dyslalią.
 • Dobór ćwiczeń do terapii zaburzeń mowy w zależności od możliwości podopiecznego – zaprezentowanie najefektywniejszych technik i ćwiczeń do wykorzystania zarówno podczas terapii indywidualnej jak i grupowej.  
 • Case study: Praca z dzieckiem z dyslalią – zaprezentowanie krok po kroku przebiegu terapii logorytmicznej prowadzonej przez eksperta.
 • Przykłady ćwiczeń słowno-ruchowych na piosence i wierszu.
 • Z jakich pomocy dydaktycznych skorzystać podczas ćwiczeniach logorytmicznych, aby uatrakcyjnić zajęcia?
Co wyróżnia nasze szkolenie?
 • Aż 5 godzin szkolenia „na żywo” – praktyczna formuła szkolenia umożliwia zdobycie najaktualniejszej wiedzy logopedycznej z zakresu wykorzystania ćwiczeń logorytmicznych podczas terapii.
 • Najlepszy ekspert – szkolenie poprowadzi doświadczony logopeda-praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem logopedycznym.
 • Najaktualniejsza praktyczna wiedza – poznasz skuteczne techniki i ćwiczenia logorytmiczne, który wykorzystasz w swojej pracy logopedycznej.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia – możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia w jego trakcie.
 • Dostęp do nagranego szkolenia przez 14  dni po szkoleniu – dzięki temu w każdej chwili będziesz mógł wrócić do materiału szkoleniowego.
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + dostęp materiałów dodatkowych w postaci scenariuszy i ćwiczeń do pracy z dziećmi

Zamawiając szkolenie w wersji SUPERPREMIUM uczestnicy otrzymają dodatkowo dostęp do dodatkowych materiałów w postaci scenariuszy i ćwiczeń do pracy z dziećmi:

 • Logorytmika w terapii czytania i pisania – artykuł merytoryczny,
 • Scenariusz zajęć grupowych dla dzieci w wieku 3–4 lat – profilaktyka logopedyczna lub opóźniony rozwój mowy na etapie prostych wokalizacji,
 • Scenariusz zajęć grupowych dla dzieci w wieku 5 lat jako profilaktyka logopedyczna lub dla dzieci po 5 roku życia w terapii parasygmatyzmu,
 • Scenariusz zajęć grupowych dla dzieci w wieku 5–6 lat – profilaktyka logopedyczna,
 • Scenariusz zajęć grupowych dla dzieci w wieku 5–6 lat z niepłynnością mowy lub profilaktyka niepłynności,
 • Ćwiczenia słowno-ruchowe – cele, przykłady_ artykuł merytoryczny,
 • Ćwiczenia słuchowe z zakresu logorytmiki – cele i przykłady_ artykuł merytoryczny.
Prowadzący
Anna Walencik-Topiłko

Doktor nauk humanistycznych, uniwersytecki pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt, kierownik Podyplomowego Studium Emisji i Higieny Głosu Uniwersytetu Gdańskiego. Z wykształcenia językoznawca, logopeda (naurologopeda, logorytmik, specjalista w zakresie emisji głosu). Od ponad dwudziestu lat zajmuje się logopedią zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Jest autorką licznych publikacji naukowych, a także współautorką podręczników akademickich z logopedii i neurologopedii. Opracowała programy multimedialne dla dzieci Czytam i piszę oraz Logorytmikę Pro. Opiekun merytoryczny pakietu programów multimedialnych Logopedia Pro. Twórca piosenek, wierszyków i opowiadań logopedycznych. Współpracuje jako autor i recenzent z wieloma wydawnictwami (m.in. z Forum Logopedy, od początku jego istnienia). Trener i szkoleniowiec – współpracuje z ośrodkami prowadzącymi kursy dla różnych środowisk zawodowych, również w formie webinarów i szkoleń multimedianych. Prowadzi gabinet logopedyczny, w którym na diagnozę i terapię przyjmuje pacjentów dorosłych oraz dzieci. Szczegółowe informacje: Anna Walencik-Topiłko – publikacje (Fb). Autorski cykl PogadANKA LOGOpedyczna na kanale YouTube.

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet dodatkowych materiałów w postaci scenariuszy i ćwiczeń do pracy z dziećmi.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy