Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

głos pedagogiczny    życie szkoły     monitor dyrektora szkoły

 

szkolenie online „na żywo”

Jak wykorzystać osiągnięcia neurodydaktyki w szkole, aby wspomóc u uczniów naturalne mechanizmy działania uczącego się mózgu?

Specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych z wykorzystania najnowszych badań z zakresu neuronauki

Jeżeli chcesz:
 • zwiększyć skuteczność nauczania, wykorzystując potwierdzone wyniki badań dotyczących mózgu dziecka oraz najnowsze narzędzia neurodydaktyki,
 • dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywać naturalne mechanizmy działania mózgu, by poprawić efektywność pracy uczniów w szkole,
 • nauczyć się projektować kształcenie zgodne z możliwościami i potrzebami mózgu dzieci i młodzieży, by wspierać u nich biologiczne mechanizmy przyswajania wiedzy,

Weź udział w specjalistycznym szkoleniu dokształcającym dla wszystkich nauczycieli chcących zwiększyć efektywność kształcenia z wykorzystaniem najnowszych badań na temat naturalnego potencjału mózgu i sprawdzonych narzędzi i technik neurodydaktycznych.

Szkolenie, podzielone na 3 bloki tematyczne, umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z ekspertem na kształtowanie praktycznych umiejętności.

Podczas szkolenia nasz ekspert wyjaśni:
 • Jak przełożyć najnowszą wiedzę z zakresu neurodydaktyki na praktykę szkolną i wykorzystać ją do wzmacniania u uczniów naturalnych procesów zapamiętywania i tworzenia skojarzeń?
 • W jaki sposób wspierać u uczniów ciekawość poznawczą i wykorzystywać neurologiczne mechanizmy procesów uczenia się, tworząc odpowiednie środowisko edukacyjne?
 • Jakie są najbardziej przydatne strategie i techniki uczenia się w oparciu o znajomość mechanizmów pracy mózgu?
 • Jak angażować u uczniów uwagę, emocje, motywację i wyobraźnię, by osiągnąć sukces edukacyjny?
 • Których teorii neurodydaktycznych należy unikać, a które mają potwierdzenie w badaniach i są skuteczne?
Po ukończeniu szkolenia:
 • wyposażysz się w wiedzę o tym, jak w praktyce szkolnej wykorzystywać znajomość naturalnych mechanizmów działania uczącego się mózgu,
 • nauczysz się aktywizować ciekawość poznawczą dzieci i młodzieży oraz formować ich pamięć w przestrzeni szkolnej,
 • zyskasz gwarancję, że w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami neuronauki tak zorganizujesz działania dydaktyczne, by w pełni zaangażować w trakcie lekcji uwagę, emocje, motywację i wyobraźnię uczniów,
 • będziesz mieć pewność, że wspierasz proces uczenia, wykorzystując biologiczne podłoże mechanizmów działania mózgu i uwzględniając indywidulane możliwości uczniów.
Szczegółowy program
Część I

Jak samodzielnie i skutecznie korzystać z osiągnięć neuronauki w pracy z uczniem?

 • Jak wykorzystać wiedzę o neuronalnym podłożu uczenia się do projektowania sytuacji edukacyjnych proponowanych uczniom – praktyczne wskazówki.
 • Sposoby wykorzystania mocnych stron neurodydaktyki: podważanie utartych przekonań, podkreślanie neurologicznych mechanizmów procesów uczenia się, argumentowanie na rzecz zmiany nauczania, wspieranie ciekawości poznawczej, aktywizacja środowiska pedagogicznego.
 • Jak przełożyć dane neurologiczne na sytuację w klasie szkolnej i jak znaleźć potencjał współpracy między neuronauką a nauką o edukacji?
Część II

W jaki sposób wspierać proces uczenia, wykorzystując biologiczne podłoże mechanizmów działania uczącego się mózgu?

 • Dlaczego mózg ucznia nieustannie się zmienia i jak wykorzystać neuroplastyczność w procesie uczenia się?
 • Jak pomóc uczniom tworzyć skojarzenia i wspomnienia? Jak formować ich pamięć na co dzień w szkole – jakie struktury mózgu są odpowiedzialne za tworzenie połączeń pomiędzy bodźcami zmysłowymi, pojęciami i stanami emocjonalnymi, które wcześniej nie miały ze sobą związku?
 • Dlaczego konieczne jest uwzględnianie indywidulanych możliwości uczniów w procesie uczenia się, czyli jak umiejętnie konstruować nauczanie, wykorzystując podstawowe cechy mózgu: przewidywanie, pamięć, inteligencję i kreatywność.
 • Uwaga, emocje, motywacja, wyobraźnia – jak zaangażować 4 kluczowe czynniki mające wpływ na uczenie się w trakcie lekcji?
Część III

Zastosowanie wybranych mechanizmów uczenia się i nauczania w praktyce

 • Jak projektować i realizować proces uczenia się i nauczania z wykorzystaniem osiągnięć neurodydaktycznych? Praktyczne wykorzystanie wiedzy na temat umysłu i uczenia się do budowania procesu dydaktycznego.
 • Jakie mechanizmy uczenia się mózgu umożliwiają taką zmianę roli ucznia i nauczyciela w procesie kształcenia, by zwiększać jego skuteczność?
 • Nauczanie jako metoda uczenia się; uczenie się w grupie; zabawa wyobrażeniowa; potrafię!; sen – praktyczne zastosowanie wybranych strategii, technik i mechanizmów uczenia się w oparciu o znajomość pracy mózgu.
 • Nie daj się na to nabrać, czyli obalamy najpopularniejsze neuromity (wielozadaniowość, specjalizacja półkul i używanie 10% mózgu, teoria stylów uczenia się, teoria inteligencji wielorakich) i popularyzujemy neurofakty (mózg jest plastyczny przez całe życie człowieka i uczy się powoli, mózg filtruje informacje, neurony lustrzane).
Co wyróżnia nasze szkolenie
 • 4 godziny szkolenia „na żywo” – praktyczna formuła szkolenia pomoże zdobyć wiedzę na temat naturalnych mechanizmów działania uczącego się mózgu i wykorzystać ją w pracy z uczniem.
 • Najlepszy ekspert – szkolenie poprowadzi doświadczony szkoleniowiec i wyjątkowy specjalista w zakresie neurodydaktyki, pedagogiki i edukacji zdrowia.
 • Najaktualniejsza wiedza z zakresu neuronauk – poznasz mocne strony neurodydaktyki oraz strategie i techniki nauczania o potwierdzonej skuteczności.
Korzyści udziału w szkoleniu w formie online:
 • łatwy dostęp - do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu,
 • wygoda - w szkoleniu można uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu,
 • nowoczesność - szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online na żywo,
 • oszczędność czasu i pieniędzy – szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie ma konieczności ponoszenia kosztów delegacji,
 • szkolenie na żywo - szkolenie jest przeprowadzane przez prelegenta w czasie rzeczywistym, uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały,
 • kontakt z prelegentem - uczestnicy mogą komunikować się z prelegentem i zadawać pytania na czacie,
 • dostęp po szkoleniu - uczestnicy otrzymają 30-dniowy dostęp do nagrania szkolenia, dzięki czemu będzie mogli w dowolnym momencie do niego powrócić,
 • certyfikat - gwarantujemy certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez jedną z najlepszych firm szkoleniowych w kraju.
Prowadzący
Robert Bielecki

Pedagog, dydaktyk; nauczyciel oraz wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie; właściciel firmy szkoleniowej NEURODYDAKTYCZNE HORYZONTY; autor artykułów z zakresu neurodydaktyki, pedagogiki i edukacji zdrowia; członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego; organizator cyklicznej konferencji „NEURODYDAKTYKA. Bliżej ucznia – Bliżej mózgu – Bliżej sukcesu”; interesuje się rolą mechanizmów pracy mózgu w procesie edukacji, propaguje włączanie osiągnięć neuronauk w projektowanie procesu uczenia się i nauczania.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online wynosi 699 zł netto i zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy