Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Głos pedagogiczny     Małe Charaktery
 

Certyfikowane szkolenie online „na żywo”

WSPARCIE DZIECKA Z DOŚWIADCZENIEM LĘKU I TRAUMY

Program pomocy psychologicznej „krok po kroku”, narzędzia do pracy indywidualnej i w grupie

Obowiązkowe certyfikowane szkolenie dla wychowawców, opiekunów, pracowników socjalnych i pedagogów szkolnych

Praca z dziećmi i młodzieżą należy do szczególnie odpowiedzialnych, wymagających i trudnych – zwłaszcza w kontekście zatrważających wyników ostatnich ogólnopolskich raportów nt. zaburzeń lękowych u dzieci oraz wydarzeń związanych z sytuacją pandemii i wojny. Niejednokrotnie pracownicy szkół i placówek pomocowych bywają jedynymi albo pierwszymi osobami widzącymi cierpienie i krzywdę dzieci.

Ważne, aby wychowawcy mieli świadomość roli, jaką pełnią, ale też, żeby wspierać ich poczucie kompetencji w tym obszarze, żeby mieli poczucie, że mają wystarczające zasoby, środki, możliwości, umiejętności, aby takiej pomocy udzielać.” – komentarz dr Karoliny Appelt nt. „Raportu o stanie psychicznych dzieci i młodzieży.
 

Raport o stanie psychicznym dzieci i młodzieży *

W latach 2020-2021 67% badanych Zaufanie do wychowawcy

stan psychiczny dzieci i młodzieży uległ znacznemu pogorszeniu
 
uważa, że doświadczenie czasu pandemii ma silny związek ze wzrostem liczby przypadków depresji wśród dzieci i młodzieży, uzależnień od technologii i wzrostem zaburzeń lękowych. i jego umiejętności związane z wykorzystywaniem właściwych form pomocy są kluczowe w niesieniu pomocy.

* „Raport dotyczący stanu psychicznego dzieci i młodzieży po dwóch latach pandemii” 2022 – pod redakcją magazynu Małe Charaktery ze wsparciem naukowców z Wydziału Psychologii i Kognitywistki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Należy wiedzieć, jakie sygnały mogą świadczyć o stresie pourazowym (PTSD)/zaburzeniach posttraumatycznych (kryteria diagnostyczne) oraz jakie są możliwości pomocy i wsparcia na terenie szkoły.

Weź udział w szkoleniu, jeśli:
 • w Twoim otoczeniu pojawiło się dziecko z ostrymi i nasilającymi się objawami traumy oraz współwystępującymi zaburzeniami stresowymi, a Ty chcesz wiedzieć, jak mu pomóc
 • chcesz poznać specyfikę i złożony charakter problemów o podłożu stresowym oraz wyposażyć się w szereg wskazówek możliwych do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi i traumą
 • chcesz uniknąć najczęstszych pułapek i błędów diagnostycznych dzięki licznym case studies przytaczanym przez prelegenta
 • czujesz, że musisz odpowiednio zatroszczysz się o własne emocje i uczucia związane z wątpliwościami co do reagowania na trudne sytuacje swoich podopiecznych, obawy o ich bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne
Program szkolenia
Moduł 1

Krytyczne wydarzenia życiowe i ich potencjalne następstwa dla funkcjonowania dziecka.

 • PTSD a zaburzenia postraumatyczne – rozróżnienie.
 • Czynniki wyzwalające PTSD/stresory – to nie tylko wojna, bombardowanie, strata i żałoba, o których myślimy w kontekście wojny w Ukrainie; tak naprawdę nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkół cały czas mają z tym do czynienia.
 • Objawy stresu pourazowego u dzieci i młodzieży oraz ich możliwe następstwa.
 • Dlaczego PTSD nie zawsze musi przerodzić się w zaburzenia posttraumatyczne?
Moduł 2

Dostępne formy interwencji i pierwszej pomocy psychologicznej na terenie szkoły – względem dzieci ukraińskich oraz innych, które doświadczyły wydarzeń stresowych/traumatycznych.

 • Co może zrobić nauczyciel? Rozpoznawanie oznak dystresu ucznia, reagowanie na komentarze ze strony klasy, stawanie „po stronie” dziecka.
 • Co może zrobić psycholog/pedagog? Budowanie bezpiecznej relacji, „wentylowanie” emocji, sugerowanie terapii indywidualnej poza szkołą (rozdzielanie odpowiedzialności).
 • Jak przygotować klasę na właściwe „przyjęcie ucznia” z Ukrainy?
 • Możliwości udzielenia wsparcia dzieciom przybywającym do Polski z Ukrainy na terenie szkoły.
Moduł 3

PRACA Z RODZICAMI.

 • Możliwości wsparcia rodziców dzieci straumatyzowanych (którzy sami również są w traumie) na terenie szkoły. Tylko „zaopiekowany” rodzic będzie mógł odpowiednio pomóc własnym dzieciom.
 • Wskazówki dla rodziców odnośnie wspierania ich dzieci w powrocie do równowagi.
Moduł 4

WSPIERAJĄCY MUSI ZADBAĆ RÓWNIEŻ O SIEBIE.

 • Rozpoznawanie objawów nadmiernego stresu u samego siebie?
 • Jak zadbać o własne, trudne emocje?
 • Formy samopomocy.
Moduł 5

Toolkit „Apteczka Pierwszej Pomocy Psychologicznej”

 • Analiza przypadków – samobójcza śmierć kolegi z klasy/rodzeństwa; uczeń po pobycie w szpitalu psychiatrycznym; uczeń doświadczający permanentnego stresu – przemoc w domu, rodzic z zaburzeniami psychicznymi.
 • Narzędzia terapeutyczne możliwe do zastosowania na terenie szkoły, wspierające ucznia w radzeniu sobie z traumą.
 • Jakich błędów unikać w pracy indywidualnej i z klasą?

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma dodatkowo wyjątkowy e-Poradnik „Terapia traumy u dzieci i młodzieży”.

Z poradnika dowiesz się, jak diagnozować i rozpoznawać pierwsze oznaki zaburzeń tak, aby móc wprowadzić skuteczne metody zaradcze.

Szkolenie poprowadzi
Agnieszka Ludorowska

Jestem psycholożką, absolwentką UAM w Poznaniu. Od ponad 10 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i ich opiekunami. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalu psychiatrycznym, prowadzę także prywatną praktykę. Publikuję Piszę do czasopism „Głos Pedagogiczny” i „Wychowanie w Przedszkolu”. Ukończyłam Kurs Podstawowy Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu oraz inne liczne szkolenia z zakresu wspierania dziecka i rodziny (m.in. dotyczące problematyki autyzmu, przemocy wobec dziecka, rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci, teorii przywiązania). W swojej pracy opieram się przede wszystkim (choć nie wyłącznie) na podejściu systemowym. Regularnie korzystam z superwizji, z pokorą akceptując fakt, że nie wiem wszystkiego. Aktualnie pracuję w Instytucie Psychoedukacji IPSIS w Swarzędzu. Staram się rozumieć, nie oceniając, nieustannie zdumiona faktem, jak bardzo ciekawa i inspirująca jest moja praca.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 • STANDARD
  • udział w szkoleniu na żywo
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
  • e-poradnik „Terapia traumy u dzieci i młodzieży
 • PREMIUM
  • udział w szkoleniu na żywo
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
  • e-poradnik „Terapia traumy u dzieci i młodzieży
  • 14-dniowy dostęp do nagrania szkolenia po jego zakończeniu
Dlaczego warto wybrać szkolenie online:
 • 4 godziny szkolenia „na żywo” – podczas którego poznasz narzędzia psychologiczne do diagnozy, metody doboru ścieżek wsparcia i sprawdzone rozwiązania pomocowe.
 • 5 bloków tematycznych
 • Ekspert i praktyk w zakresie pomocy psychologicznej – szkolenie poprowadzi specjalista z wieloletnim doświadczeniem w udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzinom.
 • Wiedza sprawdzona w praktyce – poznasz dobre praktyki do natychmiastowego zastosowania w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i ich rodzicami oraz nauczycielami.
 • Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu – poświadczający ukończenie szkolenia i potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia – możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • e-poradnik „Terapia traumy u dzieci i młodzieży”.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • e-poradnik „Terapia traumy u dzieci i młodzieży”.
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy