Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Matematyka

 

Warsztaty online LIVE

 

Wykorzystanie systemu punktowego oraz metod aktywizujących w kształtowaniu kluczowych umiejętności matematycznych

Specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli matematyki wszystkich szczebli nauczania, nauczycieli nauczania początkowego oraz osób zainteresowanych wykorzystaniem systemu punktowego, gamifikacji oraz arkusza kalkulacyjnego do aktywizacji uczniów, zwiększenia ich motywacji oraz podniesienia wyników nauczania.

W trakcie warsztatów dowiesz się:
 • jak za pomocą systemu punktowego motywować uczniów do pracy na lekcjach matematyki, aby osiągnąć wyższe efekty nauczania,
 • w jaki sposób skonstruować regulamin systemu punktowego, aby był czytelny i atrakcyjny dla wszystkich uczniów,
 • za jakie działania nagradzać uczniów, aby zachęcić uczniów do systematycznego uczenia się,
 • jak dzięki zastosowaniu systemu punktowego zaaktywizować uczniów do pracy w domu i monitorować ich aktywności,
 • jak wykorzystać system punktowy podczas kartkówek i sprawdzianów na lekcji matematyki,
 • jak ponieść wyniki nauczania i zwiększysz aktywność Twoich uczniów na lekcjach matematyki poprzez zastosowanie gamifikacji,
 • jak zastosować programy wspomagające naukę matematyki - na przykładzie Excela,
 • w jaki sposób zaaktywizować uczniów podczas pracy w grupach, wprowadzić kluczowe zasady oraz dokonać podziału na role, aby efektywnie wykorzystać 45 minut na lekcji,
 • jak prowadzić innowacyjne i nietuzinkowe lekcje wspierające rozwój kompetencji kluczowych tj. umiejętność pracy w zespole, dobra dyskusja oraz podejmowanie decyzji.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik aktywizujących, których stosowanie uatrakcyjni lekcje matematyki i zwiększy zaangażowanie uczniów, zarówno podczas zajęć stacjonarnych jak i zdalnych.

Podczas warsztatów:
 • nauczysz się, w jaki sposób wykorzystać pracę w chmurze do motywacji uczniów i realizacji podstawy programowej, zarówno podczas zajęć stacjonarnych jak i online,
 • dowiesz się, jak w praktyce wprowadzić system punktowy na lekcjach matematyki, aby zaaktywizować i zmotywować uczniów do nauki, nie tylko przed sprawdzianem,
 • nauczysz się, jak w kilku prostych krokach stworzyć angażujące zadania do pracy z grupie, które zwiększą zainteresowanie lekcją i pomaga osiągnąć uczniom lepsze wyniki w nauce,
 • wyposażysz się w umiejętności tworzenia scenariuszy lekcji z wykorzystaniem gamifikacji, dzięki czemu w prosty sposób będziesz budować interesujące i zapadające w pamięć lekcje,
 • nauczysz się, w jaki sposób kształtować w uczniach umiejętności widzenia przestrzennego z wykorzystaniem rzutów brył,
 • dowiesz się, jak w praktyce wykorzystać pracę w grupach oraz arkusz kalkulacyjny, aby efektywnie wykorzystać czas na lekcji i przygotować uczniów do egzaminów,
 • zdobędziesz kompletny zestaw elastycznych, skutecznych i adekwatnych do realiów rozwiązań metodycznych, które już następnego dnia po szkoleniu będziesz mógł wprowadzić na swoich zajęciach.
Program warsztatów
Moduł I

System punktowy „LIKE” na lekcjach matematyki – jak motywować uczniów do pracy bez użycia kar?

 • Czym jest system punktowy i dlaczego warto go używać – omówienie kluczowych elementów.
 • Konstruowanie regulamin systemu punktowego – jak go przygotować, aby był czytelny i atrakcyjny dla wszystkich uczniów.
 • Jak w trybie online sprawdzać na bieżąco postępy uczniów w nauce? W jaki sposób umożliwić rodzicom kontrolę nad aktywnością i postępami uczniów bez instalacji zbędnych aplikacji?
 • Jak motywować i zachęcać ucznia do pracy w domu przy nieobowiązkowej pracy domowej z matematyki?
 • Dobre praktyki: zaprezentowanie na konkretnych przykładach sprawdzonych sposobów na wykorzystanie systemu punktowego w codziennej praktyce.
Moduł II

Nietuzinkowe 45 minut – jak zaktywizować uczniów do efektywnej nauki oraz kształtować kompetencje kluczowe?

 • Praca w grupach w podziale na role – omówienie na podstawie autorskiego scenariusza lekcji on-line „Powtórzenie podstawowych własności czworokątów” jak prawidłowo zorganizować pracę w grupach, aby zaangażować wszystkich uczniów, rozwijać umiejętności matematyczne oraz kształtować umiejętności dobrej pracy w zespole.
 • Arkusz kalkulacyjny podczas pracy grupowej – jak zastosować program Excel do tworzenia aktywizujących ćwiczeń na zajęciach oraz kształtować w uczniach umiejętności widzenia przestrzennego z wykorzystaniem rzutów brył - na przykładzie powtórzenia cech podzielności liczb.
 • Gamifikacja, a utrwalanie najważniejszych wiadomości z każdego działu – jak krok po kroku przygotować zgamifikowane lekcje powtórzeniowe, aby maksymalnie zaciekawić uczniów i utrwalić kluczowe wiadomości - na przykładzie liczb naturalnych i całkowitych.
Moduł III

Projektowanie lekcji z użyciem arkusza kalkulacyjnego – ćwiczenia warsztatowe.

 • Przećwiczenie krok po kroku zasad konstruowania zajęć matematycznych z wykorzystaniem Excela – utrwalenie praktycznych umiejętności.
 • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi wykorzystywanymi podczas lekcji.
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + pakiet dodatkowych materiałów: artykuły  merytoryczne, propozycje zajęć

  Zamawiając szkolenie w wersji SUPERPREMIUM uczestnicy otrzymają pakiet materiałów dodatkowych w postaci praktycznych artykułów merytorycznych poszerzających wiedzę zdobytą podczas szkolenia wraz z propozycjami zajęć
  • Różne oblicza pracy w grupie – zaprezentowanie najważniejszych elementów pracy w grupie wraz z propozycjami zabaw do wykorzystania podczas zajęć.
  • Odczarować sprawdziany – jak motywować uczniów do pracy oraz wykorzystać system punktowy LIKE, aby zwiększyć zaangażowanie na lekcji każdego ucznia.
  • Jak grać w gry na matematyce – propozycje kilku gier, które mogą trwać całą godzinę lekcyjną, jak i krótsze, na których przeprowadzenie potrzebujemy mniej niż dwadzieścia minut
  • Gamifikacja na lekcjach matematyki – praktyczne wskazówki jak przeprowadzić zgamifikowane zajęcia
  • Planowanie zgamifikowanych zajęć – omówienie kluczowych elementów o których należy pamiętać, planując zajęcia z gamifikacją
  • Gra: Wyprawa do Pradawnej Smoczej Krainy Numerus Naturalis – przykład zgamifikowanych zajęć z matematyki w klasie 4
  • Gra: familiada – przykład gry do wykorzystania podczas zajęć wraz z instrukcją obsługi dla nauczycieli
  • Gra: Szkolna Giełda Papierów Wartościowych – pomysł na omawianie zastosowania procentów w finansach.
  • TALEBLAZER − pomysł za stosowania gry terenowej na lekcjach matematyki.
Prowadzący
Robert Baca
Robert Baca

Należy do Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, jest nauczycielem mianowanym, laureat IV Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji w kategorii Kreatywny Nauczyciel, pedagog, wychowawca. Pracuje w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 61 Pro Futuro w Warszawie. W swojej pracy ceni sobie nowoczesność i innowacyjność, korzysta z narzędzi TIK na wszystkich swoich lekcjach. Pracuje z tablicą interaktywną, wizualizerem i tabletami. Potrafi motywować i zachęcać swoich uczniów do pracy na lekcji, bardzo dużo pracuje metodą projektu.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet dodatkowych materiałów: artykuły merytoryczne, propozycje zajęć
Wybierz swoją wersję

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy