Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      Charaktery

 

Ogólnopolskie warsztaty online LIVE

Holistyczna diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów, który umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży zmagających się z zaburzeniami odżywiania.

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z coraz to młodszymi dziećmi i młodzieżą, borykającymi się z zaburzeniami odżywiania, takimi jak: anoreksja dziecięca, bulimia, ortoreksja, kompulsywne objadanie się.

Na przykładzie konkretnych studiów przypadków przedstawimy kryteria diagnostyczne oraz charakterystyczne objawy poszczególnych rodzajów zaburzeń odżywiania i wskażemy, jak ustrzec się pułapek diagnostycznych.

Weź udział w warsztacie, jeśli:
 • zauważasz, że coraz młodsze dzieci trafiają do Twojego gabinetu z objawami związanymi z zaburzeniami odżywiania, a Ty chcesz wiedzieć, jak je trafnie identyfikować na tle innych zaburzeń psychicznych,
 • chcesz nauczyć się trafnie rozpoznawać objawy zaburzeń odżywiania oraz dowiedzieć się, jak prowadzić diagnostykę, gdy współwystępują one z innymi zaburzeniami psychicznymi,
 • pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej nowe i sprawdzone przez ekspertów metody pracy i narzędzia terapeutyczne, które będą adekwatne do potrzeb zmieniającego się świata i uwarunkowań funkcjonowania psychospołecznego dzieci i nastolatków.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Anoreksja dziecięca, bulimia, ortoreksja i kompulsywne objadanie się –  jakie zaburzenia odżywiania najczęściej dotykają coraz młodsze dzieci i młodzież? Przełożenie wiedzy teoretycznej na realia pracy w gabinecie.
 • Jakie mechanizmy psychologiczne, czynniki biologiczne oraz społeczne są odpowiedzialne za powstawanie określonych zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży? Jak rozpoznać podłoże rozwijającego się zaburzenia na przykładzie psychosomatycznej reakcji na silne emocje, próby poradzenia sobie z doświadczaną agresją i przemocą oraz mody na bycie szczupłym i wysportowanym?
 • W jaki sposób nowe technologie i aplikacje (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube), środowisko digital oraz współczesne trendy (np. wszechobecny „kult ciała”) sprzyjają powstawaniu zaburzeń odżywiania wśród dzieci i młodzieży?  - praktyczne wskazówki do zastosowania w gabinecie terapeuty.
 • Jak wzorce rodzinne dotyczące odżywiania oraz wagi i wyglądu mogą wpłynąć na pojawienie się u dziecka lub nastolatka anoreksji, bulimii i ortoreksji? Na jakie zachowania rodziców/opiekunów warto być szczególnie uważnym podczas prowadzenia terapii rodzinnej?
 • W jaki sposób zaburzenia odżywiania mogą być manifestacją problemów rodzinnych? Jak rozpoznać, że trudności z jedzeniem to np. próba zwrócenia na siebie uwagi rodziców/opiekunów?
 • Z jakimi objawami maskowanymi można się spotkać w procesie diagnozy poszczególnych zaburzeń odżywiania i jakie to ma znaczenie dla dalszego przebiegu terapii? – najczęstsze kontrowersje i pułapki diagnostyczne.
 • Jakie zaburzenia odżywiania mogą występować wspólnie i w jaki sposób mogą się one łączyć z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju? – konkretne podpowiedzi specjalistów-praktyków.
 • Jak pracować z klientem małoletnim zmagającym się z zaburzeniami odżywiania i jego rodzicami/opiekunami, aby zmaksymalizować efekty leczenia? – praca z oporem oraz terapia rodzinna jako jedne z najskuteczniejszych metod w terapii zaburzeń odżywiania.
Program warsztatów online:
Moduł 1

Mechanizmy powstawania zaburzeń odżywiania

 • Silne emocje, doświadczanie przemocy i aktów agresji oraz długotrwałego stresu jako jedne z najczęstszych przyczyn pojawienia się zaburzeń odżywiania wśród dzieci i młodzieży – rola czynników psychologicznych, biologicznych i społecznych w powstawaniu zaburzeń.
 • Niewłaściwe wzorce rodzinne dotyczące odżywiania oraz ciągła presja i komentarze ze strony najbliższych dotyczące wyglądu jako predyktory wystąpienia anoreksji dziecięcej, bulimii i ortoreksji - jakie mechanizmy warunkują powstawanie określonych zaburzeń odżywiania?
 • Oddziaływanie Internetu, Facebooka, Instagrama, TikToka i YouTube oraz wszechobecnego kultu ciała na pojawienie się problemu zaburzeń odżywiania u coraz młodszych dzieci i młodzieży – jak zmieniająca się rzeczywistość nastolatków wpływa na ich samoocenę i postrzeganie samego siebie?
 • Rozwód rodziców, obciążenie pracą, brak zainteresowania dzieckiem, kłopoty finansowe – w jaki sposób problemy rodzinne mogą wpływać na powstawanie zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży?
 • Jak zidentyfikować współwystępowanie zaburzeń odżywania z zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami nastroju? - przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę psychologiczną i analiza konkretnych sytuacji terapeutycznych.
 • Jak  rozpoznawać mechanizmy obronne zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii z młodą osobą? – praktyczne wskazówki do zastosowania w realiach gabinetu.
Moduł 2

Specyfika diagnozy zaburzeń odżywiania

 • Kryteria diagnostyczne według klasyfikacji ICD-10 i DSM-5 w przełożeniu na praktykę psychologiczną w gabinecie – jakie są najczęstsze pułapki diagnostyczne dotyczące zaburzeń odżywiania?
 • Diagnoza zaburzeń odżywiania – uwzględnienie niewłaściwych i trudnych relacji rodzinnych, nieprawidłowego  funkcjonowania systemu rodzinnego oraz czynników środowiskowych i psychospołecznych.
 • Zaburzenia odżywiania a realia funkcjonowania dziecka i nastolatka we współczesnym świecie – jak moda na bycie „fit” i promowanie „kultu ciała” wpływa na powstawanie anoreksji, bulimii i ortoreksji? Przykłady metod diagnostycznych do wykorzystania od ręki.
 • Jak rozmawiać z rodziną dziecka i nastolatka cierpiącego na zaburzenia odżywiania, jak wspierać bliskich klienta i na co zwrócić ich uwagę w procesie leczenia dziecka? - przykłady metod i technik diagnostycznych możliwych do wykorzystania w terapii rodzin.
 • Związek zaburzeń odżywiania z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami nastroju – na jakich specyficznych zachowaniach i objawach warto szczególnie skupić uwagę podczas procesu diagnostycznego oraz jakich narzędzi użyć w pracy z klientem małoletnim?
 • „Maski” zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży – w jaki sposób rozpoznać nieswoiste objawy anoreksji, bulimii, ortoreksji i kompulsywnego objadania się w gabinecie terapeuty? Analiza niestandardowych manifestacji zaburzeń odżywiania na konkretnych przykładach.
Moduł 3

Terapia zaburzeń odżywiania – metody pracy

 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – jak poprzez zastosowanie Protokołu Christophera G. Fairburna pracować z dziećmi i młodzieżą cierpiącymi na zaburzenia odżywiania?
 • Zaburzenia odżywiania – perspektywa transdiagnostyczna. Jak przezwyciężyć w młodym kliencie obawy przed podjęciem terapii i wzmocnić w nim motywację do leczenia? Praktyczne wskazówki do pracy w realiach gabinetu.
 • Współpraca psychoterapeuty z dietetykiem jako element wsparcia procesu terapeutycznego – rola psychoterapeuty i dietetyka w pracy z zaburzeniami odżywiania.
 • Integracja podejścia poznawczo-behawioralnego z terapią opartą na relacji - jakie korzyści dla zminimalizowania nieprawidłowych nawyków i problemów związanych z zaburzeniami odżywiania niesie ten rodzaj terapii i jak wykorzystać go w praktyce? Wytyczne do maksymalizacji efektów leczenia.
 • Jak stosować terapię opartą na teorii systemów w obszarze współpracy z rodziną  i pracy nad relacjami z poszczególnymi jej członkami  – jak wyzbyć się poczucia winy, odnaleźć sposób na poprawienie komunikacji w rodzinie oraz pomóc odnaleźć stan równowagi po zakończonej terapii? Konkretne ćwiczenia i wskazówki do zastosowania w pracy z rodziną.
 • Terapia oparta na pracy z obrazem własnego ciała - jak wyeliminować spaczone postrzeganie własnego ciała i obniżone poczucie własnej wartości?
 • Psychoedukacja w profilaktyce nawrotów zaburzeń odżywiania –  jak uczyć nowych reakcji behawioralnych po wystąpieniu konkretnych negatywnych bodźców? Nauka obserwacji i akceptacji doświadczeń z uwzględnieniem schematów postępowania na wypadek ponownego wystąpienia objawów.
Moduł 4
Warsztat praktyczny

Case study – Praca nad studium przypadku

 • Omówimy konkretne studia przypadku, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować objawy pojawiające się u dzieci i młodzieży zmagających się z zaburzeniami odżywiania oraz jakie techniki terapii zastosować.
 • Przybliżymy Ci metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z klientem.
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej , które można osiągnąć w przypadku terapii młodych osób z zaburzeniami odżywiania wywołanymi różnymi czynnikami psychologicznymi i społecznymi.

CASE STUDY:

 • Dziewczyna lat 15, anoreksja, perfekcjonizm;
 • Wybiórczość pokarmowa jako element szerszej diagnozy. Chłopiec lat 7, diagnoza zespół Aspergera;
 • Dziewczyna lat 13, zaburzenia odżywiania, ćwiczenia komulsywne;
 • Chłopiec lat 4, pozorna wybiórczość pokarmowa, praca z systemem rodzinnym.
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo,
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + materiały dodatkowe.

      W ramach wersji SUPERPREMIUM uczestnicy otrzymają dodatkowo pakiet artykułów:

 • Diagnoza psychologiczna zaburzeń obrazu ciała w anoreksji i bulimii psychicznej W jaki sposób prawidłowo rozpoznać zniekształcenia obrazu ciała w zaburzeniach odżywiania? Wskazówki diagnostyczne stanowiące istotny element wspierający procesu leczenia od samego początku jego trwania.
 • Zaburzenia odżywiania u współczesnych nastolatków. Przy użyciu jakich metod terapeutycznych pracować z nastolatkiem cierpiącym na zaburzenia odżywiania? Praktyczne wskazówki w oparciu o studium przypadku.
 • Zaburzenia odżywiania wśród dzieci i młodzieży. Jaki odsetek dzieci i młodzieży cierpi obecnie na zaburzenia odżywiania oraz które zaburzenia pojawiają się najczęściej i jak je zidentyfikować? Kryteria diagnostyczna oraz praktyczne wskazówki do wykorzystania w realiach gabinetu.
 • Ortoreksja – zdrowe odżywianie czy nowe wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne? Nadmierne dbanie o zdrową sylwetkę jako jedna z przyczyn wystąpienia ortoreksji. Przełożenie wiedzy teoretycznej na realia pracy gabinetu.
Prowadzący:
Magdalena Lange-Rachwał
Magdalena Lange-Rachwał

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, pracując z dziećmi i ich opiekunami w gabinetach w Poznaniu i Luboniu. Jest współwłaścicielką Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej Mamutek w Poznaniu. Towarzyszy tam mamom w ciąży i po porodzie oraz maluchom 0-2 lata. Jest ekspertem i autorką części poradnikowej dla rodziców w książeczkach z serii Akademia Inteligentnego Malucha (Elementarz Inteligentnego Malucha 1-3, seria Lena) oraz autorką publikacji w prasie ogólnopolskiej i lokalnej oraz na portalach parentingowych. W swojej pracy kieruje się przesłaniem „Świadomy rodzic, lepsze dzieciństwo”.

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

699 zł netto

499 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

849 zł netto

649 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet artykułów dodatkowych w formacie pdf.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy