Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów, który umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat diagnozy oraz terapii dorosłych, dzieci i rodzin, które doświadczają przemocy domowej.

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z osobami dorosłymi i dziećmi będącymi ofiarami i sprawcami przemocy domowej. Na przykładzie konkretnych studiów przypadków zobrazujemy, jak rozpoznać sprawcę oraz osobę dotkniętą przemocą i jaką formę terapii zastosować, aby w maksymalny sposób pomóc każdemu członkowi rodziny.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • Zauważasz wzrost przemocy domowej i chcesz wiedzieć, jakie kroki interwencyjne podjąć i za pomocą jakich metod pracować z ofiarą lub sprawcą przemocy,
 • Chcesz dowiedzieć się, na co warto zwrócić uwagę w procesie diagnozowania oraz na jakie sygnały być szczególnie uważnym w kontakcie z klientem, aby dostosować odpowiednią formę terapii do konkretnej sytuacji,
 • Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób rozpoznawać, że dziecko doświadcza przemocy domowej oraz poznać metody diagnostyczne i terapeutyczne, dzięki którym poczuje się bezpiecznie i przepracuje traumatyczne doświadczenia.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak współczesny styl życia, ciągłe napięcie, długotrwały stres i lęk nasilają zachowania agresywne i przemocowe w rodzinie? – praktyczne wskazówki do pracy z rodziną dysfunkcyjną
 • Jak izolacja społeczna oraz przymusowe zamknięcie w domu wszystkich członków rodziny, sprzyja nasilaniu konfliktów i odreagowywaniu negatywnych emocji na dzieciach lub partnerce/partnerze?
 • Jakie skutki psychiczne dla rozwoju dzieci i młodzieży niesie za sobą doświadczanie przemocy domowej? – sprawdzone metody terapeutyczne pomocne w pracy z klientem małoletnim
 • Jakie mechanizmy psychologiczne, czynniki biologiczne oraz uwarunkowania społeczne mogą nasilać akty przemocowe w rodzinie? – kryteria diagnostyczne oraz przykładowe techniki terapeutyczne
 • Jak podczas procesu terapeutycznego rozpoznać osobę, która jest ofiarą przemocy domowej? – praktyczne wskazówki, na co warto zwrócić uwagę oraz jakie metody i techniki zastosować w pracy z klientem, który nie mówi wprost o doświadczeniu przemocy
 • W jaki sposób przekonać osobę, która jest sprawcą przemocy do podjęcia terapii rodzinnej? – wskazanie konkretnych metod do zastosowania w praktyce terapeutycznej, zobrazowanych na przykładzie studium przypadku
 • Jak doświadczanie przemocy może wpłynąć na wykształcenie się zaburzeń lękowych, depresyjnych czy PTSD? – konkretne podpowiedzi specjalistów-praktyków, jak pozostać uważnym na zachowania klienta podczas terapii
 • Jakie są najczęstsze kontrowersje oraz pułapki diagnostyczne dotyczące rozpoznawania ofiar oraz sprawców przemocy domowej – jak je identyfikować, jak sobie z nimi radzić i jakie scenariusze pracy wykorzystywać w praktyce terapeutycznej?

Program warsztatów:
Moduł 1
Rozwiń program Zwiń program

Mechanizmy odpowiedzialne za pojawienie się aktów przemocowych

 • Jak ciągłe napięcie, długotrwały stres i lęk, w tym lęk związany z pandemią, wpłynęły na zwiększenie się aktów agresji i przemocy w rodzinie – jak nowy dyskurs społeczny zmienia codzienność rodzin?
 • Izolacja społeczna oraz spędzanie większej ilości czasu w domu, ze wszystkimi członkami rodziny, jako predyktory nasilania konfliktów rodzinnych i odreagowywania negatywnych emocji na swoich bliskich – strategie postępowania terapeutycznego
 • Rola czynników psychologicznych, biologicznych i uwarunkowań społecznych a występowanie aktów przemocowych w rodzinie – jakie mechanizmy warunkują nasilanie się agresji, frustracji i złości?
 • Jak rozpoznawać mechanizmy obronne, które maskują objawy świadczące o byciu ofiarą lub sprawcą przemocy domowej oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii? – praktyczne wskazówki
 • Wpływ doświadczania przemocy domowej na życie prywatne, zawodowe i społeczne – jakie negatywne skutki dla codziennego funkcjonowania klienta oraz jego zdrowia może mieć przemoc? – psychoedukacja klienta w gabinecie terapeuty


Moduł 2
Rozwiń program Zwiń program

Specyfika diagnozy ofiar i sprawców przemocy

 • Na jakie objawy i zachowania pozostać uważnym w kontakcie diagnostycznym z osobą, która zgłasza się do gabinetu terapeuty z zupełnie innym problemem niż przemoc domowa? – metody pomocne w rozpoznawaniu ofiar i sprawców na wstępnym etapie pracy z klientem
 • W jaki sposób poprowadzić proces diagnostyczny, aby osoba doświadczająca przemocy ze strony partnera/partnerki zdobyła zaufanie terapeuty i zdecydowała się na dalszą pracę? – strategie postępowania
 • Jakie metody diagnostyczne zastosować podczas pierwszego kontaktu z dzieckiem doświadczającym przemocy domowej, aby poczuło się ono bezpiecznie? – plan diagnozy do wykorzystania w pracy z klientem małoletnim
 • Za pomocą jakich technik przełamać trudności w zainicjowaniu i podtrzymaniu kontaktu między terapeutą a sprawcą przemocy domowej i jego ofiarami? – schemat diagnozy do wykorzystania w realiach pracy gabinetu
 • Przemoc domowa w kontekście zmian funkcjonowania psychospołecznego klientów – przykłady metod diagnostycznych odpowiadających na potrzeby współczesnego świata
 • Jakie kroki diagnostyczne i interwencyjne podjąć, aby osoba doświadczająca przemocy domowej otrzymała należyte wsparcie i pomoc? – system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Związek doświadczania przemocy domowej z zaburzeniami lękowymi, depresją i PTSD – na co warto zwrócić uwagę podczas procesu diagnostycznego i jakich narzędzi użyć w pracy z klientem?

 

Moduł 3
Rozwiń program Zwiń program

Terapia osób dotkniętych przemocą

 • Jak podczas systemowej terapii rodzin ograniczyć i zahamować przemoc wewnątrz rodziny oraz ustalić nowe granice? – praktyczne wskazówki do pracy w realiach gabinetu
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – jakie korzyści dla osoby doświadczającej przemocy niesie za sobą praca metodą przedłużonej ekspozycji? Maksymalizacja efektów leczenia
 • Jak poprzez zastosowanie metody przedłużonej ekspozycji pracować z dzieckiem, które doświadczyło przemocy domowej? – wykorzystanie narzędzia w pracy z klientem małoletnim
 • Psychoedukacja – jak uświadamiać klientów czym jest przemoc oraz jakie kroki mogą podjąć, kiedy doświadczają aktów agresji i przemocy w domu?
 • Niebieska Karta – realna pomoc specjalistów dla ofiar przemocy domowej. Niezbędne informacje i wskazówki dla klientów

 

Moduł 4
Warsztat praktyczny
Rozwiń program Zwiń program

Case study – Praca nad studium przypadku

 • Omówimy konkretne studia przypadku, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować objawy pojawiające się u osób doświadczających przemocy domowej oraz jakie techniki terapii zastosować
 • Przybliżymy Ci metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z klientem
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej, które można osiągnąć w przypadku terapii osób, które są ofiarami lub sprawcami przemocy domowej wywołanymi różnymi czynnikami

 

Prowadzący:
Adam Chojnacki
Adam Chojnacki

Psycholog, terapeuta, certyfikowany specjalista oraz superwizor w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (IPZ PTP). Posiada doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej, pomocy społecznej, psychoterapii i przeciwdziałania przemocy; ukończył liczne szkolenia z zakresu pracy z osobami po doświadczeniach nadużyć, psychoterapii, psychotraumatologii oraz współpracy instytucjonalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy (więcej informacji: arche.org.pl).

 

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

699 zł netto

499 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy