Uwaga! Sprzedaż szkolenia zakończyła się.

Organizator:

Terapia Specjalna Psychologia w praktyce

 

szkolenie online „na żywo”

Wykorzystanie metod i technik Stosowanej Analizy Zachowania w radzeniu sobie z zachowaniami problemowymi dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju

Specjalistyczny kurs dla pedagogów specjalnych, terapeutów, nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi prezentującymi zachowania problemowe, który pomoże efektywnie radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi

W trakcie szkolenia nasz ekspert udzieli odpowiedzi na poniższe pytania:
 • Czym jest Stosowana Analiza Zachowania (SAZ)?
 • Dlaczego powinniśmy oceniać funkcję zachowania problemowego?
 • Jak przeprowadzić ocenę funkcji zachowania, aby dobrać efektywną interwencję?
 • Jakie funkcje pełnią zachowania niepożądane i dlaczego poznanie funkcji jest kluczowe w pracy z podopiecznym?
 • Jakie elementy powinny zawierać interwencje dotyczące zachowań problemowych w oparciu o SAZ?
 • Co robić, gdy zachowanie problemowe się pojawią u podopiecznych i jak im zapobiegać?
 • Jak uczyć nowych, aprobowanych zachowań, które mogą zastąpić zachowania problemowe? 

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik SAZ, które ułatwią im radzenie sobie  z zachowaniami problemowymi dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju.

Po ukończeniu szkolenia:
 • Będziesz wiedział czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jak ją wykorzystać w eliminowaniu zachowań problemowych.
 • Dowiesz się,  czym jest funkcja zachowania i dlaczego jej określenie jest tak istotne w pracy z osobami z NI.
 • Nauczysz się, jak przeprowadzić ocenę funkcji zachowania, dzięki czemu interwencja będzie skuteczna i dostosowana do potrzeb i możliwości naszych podopiecznych.
 • Poznasz możliwe funkcje zachowań problemowych, dzięki czemu dobierzesz efektywne interwencje, które wyeliminują te zachowania.
 • Poznasz kluczowe elementy, z których powinna składać się każda interwencja skierowana na zachowania problemowe, żeby była maksymalnie efektywna.
 • Dowiesz się, w jaki sposób można zapobiegać zachowaniom problemowym.
 • Poznasz skuteczne sposoby uczenia nowych, aprobowanych zachowań, których celem jest zastąpienie zachowania problemowego.
 • Dowiesz się, w jaki sposób eliminować zachowania problemowe poprzez modyfikowanie konsekwencji tych zachowań.
 • Będziesz mógł samodzielnie planować i konstruować interwencje terapeutyczne skierowane na zachowania problemowe swoich podopiecznych.
Dlaczego warto wziąć udział w naszym szkoleniu?
 • 5 godzin szkolenia online - połączenie wiedzy teoretycznej z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania oraz analizy przypadków wskazujących na zastosowanie interwencji skierowanych na konkretne zachowania problemowe
 • Certyfikat - potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności, dzięki którym wzrośnie Twoja wiarygodność.
 • Najlepsi eksperci zbiór wskazówek praktyków i ekspertów
 • Materiały do pobrania - prezentacja ze szkolenia
Program kursu:
Moduł 1

Stosowana Analiza Zachowania (SAZ) w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju

 • Stosowana Analiza Zachowania i jej zastosowanie – jak wykorzystać SAZ w eliminowaniu zachowań problemowych?
 • „Zachowanie” w ujęciu SAZ - które zachowania określamy jako „niepożądane” czy „problemowe”?
 • Co ma wpływ na zachowanie i dlaczego podopieczni powtarzają niektóre zachowania -  omówienie kluczowych czynników środowiskowych wpływających na zachowanie.
Moduł 2

Ocena funkcji zachowania podstawą interwencji

 • Rozpoznawanie źródeł zachowania – czym jest funkcja zachowania i dlaczego określenie warunków, które wywołują zachowania trudne jest tak istotne w pracy?
 • Planowanie interwencji – od czego należy rozpocząć, aby przyniosła ona zamierzone efekty oraz jak przeprowadzić skuteczną ocenę funkcji zachowania u podopiecznego?
 • Możliwe funkcje zachowań niepożądanych – czyli jakie konsekwencje środowiskowe (wzmocnienia) mogą powodować, że zachowanie niepożądane się utrzymuje?
 • Pośrednia ocena funkcji zachowania, opisowa ocena funkcji zachowania, analiza funkcjonalna – z których metod warto skorzystać, aby trafnie określić czemu służy dane zachowanie problemowe?
Moduł 3

Planowanie i wdrażanie interwencji behawioralnych skierowanych na zachowania problemowe.

Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań w sytuacjach zachowań niepożądanych:

 • Kluczowe elementy interwencji behawioralnych skierowanych na zachowania problemowe: działania proaktywne, uczenie alternatywnych zachowań i modyfikowanie konsekwencji.
 • Zapobieganie zachowaniom problemowym poprzez modyfikowanie bodźców poprzedzających zachowanie.
 • Uczenie nowych, aprobowanych zachowań, których celem jest zastąpienie zachowania problemowego - jak należy dobierać nowe zachowanie zastępcze, jak ich uczyć wykorzystując wzmocnienia.
 • Eliminowanie zachowań problemowych poprzez modyfikowanie konsekwencji tych zachowań – eliminowanie wzmocnień utrzymujących zachowanie problemowe (wygaszanie), czym są kary w ujęciu behawioralnym i kiedy po nie sięgamy.
 • Monitorowanie efektów interwencji behawioralnych.
Wersja PREMIUM

Uwaga! Szkolenie jest dostępne w wersji STANDARD i wersji PREMIUM.

Zamawiając szkolenie w wersji PREMIUM otrzymają Państwo dodatkowo zestaw materiałów merytorycznych do wykorzystania w codziennej pracy:

 • Przykładowe formularze do oceny funkcji zachowania,
 • Lista metod i technik składających się na interwencje dotyczące trudnych zachowań,
 • Lista materiałów źródłowych do poszerzenia wiedzy w tematyce kursu,
 • „Dlaczego tak się zachowujesz?” - jak planować efektywne interwencje w przypadku zachowań niepożądanych u osób ze spektrum autyzmu – artykuł merytoryczny.
Prowadzący
Joanna Mikołajczyk

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunku Wczesna Interwencja i Wychowanie Przedszkolne oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie studiowała Psychologię Rozwojową, Wychowawczą i Rodziny.

Licencjonowany terapeuta behawioralny i superwizor Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego (PLTB), z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (PSTB), a także licencjonowany analityk zachowania oraz superwizor międzynarodowej licencji Board Certified Behavior Analyst (BCBA).

Od 2010 roku związana z Fundacją Scolar w Warszawie, gdzie prowadzi terapię oraz konsultacje dla małych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, opracowuje indywidualne programy terapeutyczne w oparciu o ocenę VB-MAPP oraz jest członkiem zespołu diagnostycznego Centrum Terapii Scolar. Prowadzi także warsztaty i szkolenia dla specjalistów i rodziców oraz superwizje.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

699 zł netto

499 zł netto

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 699 zł.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
KOSZT UCZESTNICTWA

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • zestaw materiałów PREMIUM:
   
  Przykładowe formularze do oceny funkcji zachowania,
  Lista metod i technik składających się na interwencje dotyczące trudnych zachowań,
  Lista materiałów źródłowych do poszerzenia wiedzy w tematyce kursu,
  „Dlaczego tak się zachowujesz?” - jak planować efektywne interwencje w przypadku zachowań niepożądanych u osób ze spektrum autyzmu – artykuł merytoryczny.

   

Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy