Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Patronat:

psychologia w praktyce       Charakteery

Szkolenie w formule LIVE online

Nowe uzależnienia dzieci i młodzieży

Na co warto zwrócić uwagę w pracy terapeutycznej – szanse i pułapki

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów chcących doskonalić swoje umiejętności prowadzenia terapii nowych uzależnień dzieci i młodzieży wobec zmieniających się warunków cywilizacyjnych.

 

Weź udział w szkoleniu, jeżeli:
 • Coraz częściej zauważasz w swoim gabinecie dzieci i nastolatków uzależnionych od mediów społecznościowych, kontaktów internetowych czy gier opartych na wirtualnej rzeczywistości i musisz wiedzieć, jak trafnie rozpoznać i umiejętnie postawić granicę między destrukcyjnym uzależnieniem a pozytywnym wpływem nowych technologii na rozwój dziecka i przebieg jego socjalizacji,
 • Chcesz dowiedzieć się, jaki wpływ na rozwój nowych uzależnień czynnościowych wśród dzieci i młodzieży ma przeniesienie nauki, zabawy i relacji rówieśniczych do Internetu i jak wiedzę tę przełożyć na realia pracy psychologa i psychoterapeuty,
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej sprawdzone strategie, metody, techniki prewencji i terapii nowych uzależnień dzieci i nastolatków przy jednoczesnej ochronie podopiecznych przed wykluczeniem i zaspokojeniu ich potrzeby przynależności.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jaki wpływ mają współczesne trendy, nowe technologie, środowisko digital oraz aplikacje społecznościowe na występowanie nowych uzależnień u dzieci i młodzieży?
 • Jak rozpoznać nowe uzależnienia specyficzne dla współczesnego funkcjonowania dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie i jak prowadzić ich diagnostykę z uwzględnieniem pułapek diagnostycznych i faktu, że dziecko i nastolatek musi mieć smartfon, być obecnym na Facebooku, Instagramie czy TiKToku, by „nie wypaść z towarzystwa”?
 • W jaki sposób zidentyfikować podłoże uzależnienia, by dotrzeć do realnych potrzeb dziecka i nastolatka rekompensowanych przez czynniki uzależniające?
 • Jak dostosowywać metody i techniki pracy do indywidualnej sytuacji dziecka i nastolatka, uznającego nowe technologie za integralny element życia budujący jego tożsamość - umożliwiający kontakt z rówieśnikami i zaspokajający potrzebę wspólnotowości?
 • Jak pomóc dziecku i jego rodzinie odnaleźć równowagę i nauczyć racjonalnego użytkowania nowych technologii – pozwolić mu na kontakt z rówieśnikami, by zapobiegać wyizolowaniu społecznemu przy jednoczesnym budowaniu zdrowej relacji z technologiami?
 • Za pomocą jakich narzędzi terapeutycznych pracować na miarę potrzeb zmieniającego się świata i uwarunkowań funkcjonowania dziecka i nastolatka  w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym i jak wykorzystać je w realiach pracy terapeutycznej?
 • W jaki sposób komunikować się z dzieckiem i nastolatkiem uzależnionym od nowych technologii, jakich słów-kluczy używać, by zbudować relację terapeutyczną sprzyjającą osiągnięciu efektów w terapii?

Program warsztatów
Moduł I

Współczesne czynniki ryzyka wpływające na dynamikę pracy z dziećmi i nastolatkami zmagającymi się z nowymi uzależnieniami

 • Jakie zależności zachodzą między budowaniem poczucia przynależności poprzez użytkowanie nowych technologii a ryzykiem rozwoju uzależnienia dziecka i nastolatka? – praktyczne wskazówki do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • W jaki sposób zmieniło się postrzeganie wspólnotowości przez dzieci i nastolatków – jakie znaczenie w procesie socjalizacji, nauki zachowań społecznych, budowania relacji interpersonalnych i radzenia sobie z emocjami mają media społecznościowe, zawieranie relacji internetowych czy gry symulacyjne oparte na wirtualnej rzeczywistości
 • Jak współczesny styl życia i funkcjonowania dziecka oraz nastolatka w XXI wieku oddziałuje na rozwój nowych uzależnień – jak na ich występowanie wpływają relacje rówieśnicze, rodzinne, środowisko szkolne i nauka online, społeczna akceptacja zachowań o destrukcyjnym i nałogowym charakterze, wyścig popularności dzieci i nastolatków w dobie social mediów
 • Na jakie sygnały należy być czujnym, by nie przeoczyć u dziecka początku problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii – wskazówki do wykorzystania w realiach gabinetu
Moduł II

Zasady rozpoznawania nowych uzależnień w praktyce terapeutycznej

 • Techniki identyfikacji zachowań ryzykownych, przekraczających granice normy, sygnalizujących rozwój nowych uzależnień – jak sprawdzić, co już jest, a co jeszcze nie jest uzależnieniem? O cienkiej granicy pomiędzy silnym zaangażowaniem w nowe zachowania a ostrzegawczą fazą choroby na przykładzie korzystania z TikToka, tworzenia wirtualnego awatara w cyfrowym świecie i zawierania znajomości w Internecie
 • Na co warto zwrócić uwagę budując z dzieckiem mapę kontaktów sieciowych, ustalając częstotliwość korzystania z mediów społecznościowych czy gier symulujących rzeczywistość, by skutecznie rozpoznać zachowania uzależniające i jednocześnie nie ryzykować wykluczeniem społecznym
 • Psychospołeczne i kliniczne czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia w kontekście przynależności i wykluczenia – analiza i wskazówki do oceny z uwzględnieniem czynników osobowościowych i funkcjonowania dziecka i nastolatka w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym
 • W jaki sposób dokonać rozpoznania problemów i zachowań towarzyszących nałogowemu używaniu technologii, takich jak zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, skrajnie niska samoocena czy niskie kompetencje społeczne – wytyczne do wykorzystania w praktyce
 • Jakie pytania, uwzględniające emocje i myśli związane z określonymi zachowaniami, warto zadać w wywiadzie diagnostycznym, by zweryfikować nałogowe postawy dziecka i nastolatka związane z nowymi uzależnieniami – praktyczne wskazówki w podziale na poszczególne obszary uzależnień, takie jak media społecznościowe, relacje internetowe czy gry oparte na wirtualnej rzeczywistości
 • Jakie narzędzia warto wykorzystać do przeprowadzenia procesu diagnostycznego – przykładowe skale zachowań i kwestionariusze do diagnozy
Moduł III

Terapia nowych uzależnień dziecka i nastolatka – metody pracy

 • W jaki sposób identyfikować podczas terapii błędy poznawcze, które mogą powodować, że dziecko czy nastolatek angażuje się w zachowania uzależniające? – sprawdzone przez specjalistów-praktyków metody pracy
 • Jak ustalić cele i pracować terapeutycznie, gdy nowe uzależnienie współwystępuje z zaburzeniami nastroju lub zaburzeniami lękowymi – przegląd podstawowych zasad i przykładowe formy pracy do wykorzystania w praktyce gabinetu
 • Jak modyfikować dysfunkcjonalne myśli i przekonania dziecka i nastolatka, który postrzega swoją atrakcyjność społeczną wyłącznie poprzez aktywność w sieci, a jego przekonania na własny temat są znacznie zniekształcone
 • Techniki dialogu motywującego zorientowanego na zwiększanie motywacji wewnętrznej do zmiany zachowań nałogowych – praktyczne wskazówki do wykorzystania w praktyce terapeutycznej
 • Jak stosować terapię opartą na teorii systemów w obszarze współpracy z rodziną  i pracy nad relacjami z poszczególnymi jej członkami  - za pomocą jakich metod budować więź i prawidłową komunikację z dzieckiem oraz nastolatkiem
 • W jaki sposób wypracować skuteczne metody radzenia sobie z emocjami czy problemami sprzyjającymi rozwoju uzależnienia – analiza kluczowych momentów terapii i wskazówki, jak pokonać opór w procesie terapeutycznym
 • Programy szkolne, metody komunikacyjne, które można wykorzystać w ramach samopomocy indywidualnej j i grupowej
Moduł IV
Warsztat praktyczny

Case study – Praca nad studium przypadku

 • Uczestnicy warsztatów pod okiem prowadzącego przeprowadzą symulację stawiania diagnozy w gabinecie psychologa
 • Wykorzystując narzędzia diagnostyczne uczestnicy przeanalizują studia przypadków dzieci i młodzieży uzależnionych od wykonywania określonych czynności
 • W trakcie dalszej części warsztatowej uczestnicy dokonają symulacji rozwiązań psychologicznych oraz rozmów koniecznych do zastosowania w trakcie sesji terapeutycznej. Co zastosować – jakie techniki i metody będą efektywne?
Prowadzący
Joanna Flis
Joanna Flis

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji, certyfikowany neuroterapeuta, doktorantka nauk społecznych na Uniwersytecie Szczecińskim.  Od 10 lat pracuje w zawodzie psychoterapeuty, od 3 prowadzi pracownię pomocy psychologicznej. Zajmuje się popularyzowaniem wiedzy na temat zdrowia psychicznego w mediach, książkach oraz na łamach czasopism popularnonaukowych. Publikuje artykuły naukowe oraz występuje na międzynarodowych konferencjach.

Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo,
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + DOSTĘP DO KURSU „Uzależnienie od nowych technologii, hejt w sieci i cyberprzemoc w terapii psychologicznej dziecka” o wartości ponad 400 zł brutto.

               Więcej informacji o kursie na stronie uniqskills.com.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • DOSTĘP DO KURSU „Uzależnienie od nowych technologii, hejt w sieci i cyberprzemoc w terapii psychologicznej dziecka”.
Wybierz swoją wersję
Ostatnie miejsca!

Przy zgłoszeniu do 24 października 2021 r. - taniej o 100 zł netto.

Uwaga! Liczba miejsc na warsztatach jest limitowana.

SZKOLENIE ONLINE

27.10.2021

Udział STANDARD

SZKOLENIE ONLINE

27.10.2021

Premium

SZKOLENIE ONLINE

27.10.2021

Superpremium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy