Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Terapia specjalna      

 

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE  ONLINE LIVE

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy z podopiecznymi z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz współpraca z ich rodzicami

Specjalistyczny kurs dla nauczycieli, pedagogów specjalnych, terapeutów, osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, który wzmocni efektywność budowania relacji, pomoże wykorzystać założenia programu „Dam Radę” w pracy z podopiecznymi i konstruktywnie radzić sobie z trudnymi sytuacjami.
Podczas szkolenia odpowiemy m. in. na pytania:
 • Jak wykorzystywać Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy z podopiecznymi z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzicami?
 • Jak rozpoznać zasoby klienta i wykorzystywać je w określaniu celów terapeutycznych i programu pracy?
 • Jak za pomocą metody „Dam radę” pomóc podopiecznym w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych?
 • Jak pracować z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu za pomocą metody „Dam radę” nie koncentrując się na problemie?
 • Jak profesjonalnie budować współpracę z rodzicami opartą o język życzliwości i komunikację opartą o zasoby i komplementowanie?
 • Jakie są najskuteczniejsze metody i techniki PSR, które są użyteczne w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z rodzicami?
 • Jak kształtować perspektywy użyteczne i odchodzić od perspektyw nieużytecznych, które zaburzają relację i indukują konflikty?

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik PSR oraz metody „Dam radę”, które ułatwią im pracę z osobami z NI i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w oparciu o kształtowanie nowych umiejętności, w zamian za koncentrowanie się wokół zgłaszanego problemu.

Po ukończeniu szkolenia:
 • Będziesz znał podstawowe założenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i wiedział, jak je wykorzystać w codziennej pracy z podopiecznym i jego rodzicem.
 • Dowiesz się, jak rozpoznawać perspektywy użyteczne w pracy z rodzicem dziecka  z NI i zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które pozwalają na tworzenie relacji przyjaznej w rozwiązywaniu problemów.
 • Nauczysz się, jak zastępować tradycyjne podejście do problemu, w kontekście kształtowania nowych umiejętności, zgodnie z głównymi założeniami metody „Dam radę”.
 • Dowiesz się, jak rozpoznawać zasoby dziecka z NI i zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz jak je wykorzystać w określaniu celów terapeutycznych i programie pracy, aby osiągnąć zmierzone efekty.
 • Poznasz zasady, założenia oraz główne narzędzia programu „Dam Radę” w pracy z dzieckiem z NI oraz  ze spektrum autyzmu.
 • Dowiesz się, jak efektywnie współpracować z rodzicami i nauczyć ich wykorzystywać metodę „Dam radę” w uczeniu dzieci przezwyciężania ich problemów.
 • Poznasz umiejętności użyteczne w komunikowaniu się z rodzicem dziecka z NI oraz ze spektrum autyzmu:  komplementowanie, rozmowa poza problemem, zapytania o wyjątki - pozwoli radzić sobie z „roszczeniami” opiekunów.
 • Poznasz technikę skalowania, która pomoże Ci w rozmawianiu z rodzicami o celach, usystematyzuje pracę i pozwoli na dostrzeganie postępów w pracy z dzieckiem z NI oraz spektrum autyzmu.
Zawartość kursu
 • 5 godziny szkolenia online - praca na case studies wskazujących konkretne rozwiązania sprawdzone wcześniej przez innych praktyków.
 • Certyfikat - potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności, dzięki którym wzrośnie Twoja wiarygodność.
 • Najlepsi eksperci - zbiór wskazówek praktyków i ekspertów.
Program szkolenia online
Moduł 1

Zastosowanie Podejścia i narzędzi Skoncentrowanych na Rozwiązaniach w pracy z podopiecznymi z NI oraz z zaburzeniami w spektrum autyzmu – z praktyki terapeuty

 • Założenia PSR – omówienie i zapoznanie ze specyfiką metody: konstruktywizm, relatywizm, użyteczność.
 • Nawiązywanie kontaktu opartego o akceptację klienta – jakie są kluczowe elementy przed rozpoczęciem pracy z podopiecznym.
 • Perspektywy użyteczne i perspektywy nieużyteczne – wskazówki jak je rozpoznawać oraz stosować perspektywy służące rozwiązywaniu konfliktów.
 • Rozpoznawanie zasobów klienta i wykorzystywanie ich w określaniu celów i programu pracy – praktyczne wskazówki.
 • Rozpatrywanie problemu wyuczonej bezradności, bierności, efektywności nauczania w aspekcie stosowania metod aktywnych bazujących na zasobach klienta.
 • Budowanie relacji z klientem prezentującym zachowania „trudne” z zastosowaniem perspektywy dobrych intencji.
Moduł 2

Wykorzystanie metody „Dam radę!” w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu i ich rodzicami/opiekunami.

 • Główne założenia metody „Dam radę”– przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę.
 • Wykorzystanie metody Dam Radę! w pracy z dziećmi z NI oraz ze spektrum autyzmu, w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych.
 • Wykorzystanie metody „Dam radę” do pracy z rodzicami, w kontekście uczenia dzieci przezwyciężać ich problemy – w jaki sposób nauczyć rodziców skupiać się na dziecięcych umiejętnościach, a nie problemach?
Moduł 3

Skuteczne umiejętności i techniki PSR w pracy z rodzicami osób z NI

 • Umiejętności: nazywanie, komplementowanie, rozmowa poza problemem i wykorzystywanie ich w rozmowie z rodzicem.
 • Jak pracować z oczekiwaniami, aby świadomie i profesjonalnie wpływać na kształt oraz przebieg relacji z rodzicem.
 • Anatomia kontraktu – 3 poziomy kontraktu - lista najważniejszych elementów, na które trzeba zwrócić uwagę ustalając warunki współpracy.
 • Technika skalowania – omówienie jej etapów oraz zastosowania w ustalaniu z rodzicami celów, systematyzowaniu pracy i radzeniu sobie z „roszczeniami” opiekunów.
 • Techniki normalizacja i komplementacji – jak ich używać podczas trudnych rozmów z rodzicem?
Moduł 4

Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań w sytuacjach trudnych związanych z różnymi rodzajami zachowań rodzica:

 • Rodzic zaniedbujący – na czym polega interwencja, kto może być (a kto nie) interwentem i jaka jest jego rola, jakie są możliwe środki interwencji?
 • Rodzic wpada, krzyczy – i co wtedy? Jak radzić sobie podczas gwałtownych zachowań rodzica i zadbać o siebie, a jednocześnie nie spowodować eskalacji problemu i skierować sytuację w kierunku konstruktywnych rozwiązań.
 • Rodzic o odmiennym obrazie dziecka, niż ma terapeuta/nauczyciel – jak radzić sobie z różnicami w podejściu i działaniu?
Prowadzący
Małgorzata Gosztyła

Zawodowo pedagog - oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta w nurcie TSR, socjoterapeutka, trener, mediator sądowy. Będąc certyfikowanym terapeutą, pracuję  w nurcie PSR  - Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Pracuję z ludźmi, którzy na pewnym etapie swojego życia potrzebują wsparcia, czy to w kryzysie, czy w procesie samorozwoju. Posiadam długoletnie doświadczenie zawodowe, które wykorzystuję w pracy  terapeutycznej,  w tym z osobami z niepełnosprawnością.  Założycielka Stowarzyszenia DROGA DO CELU, Akademii Rozwoju GOYA – Małgorzata Gosztyła oraz nauczyciel akademicki. „Moja pasja, to moja praca - praca z drugim człowiekiem.”

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • 4-tygodniowy dostęp do kursu online "Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE z wykorzystaniem narzędzi TIK".
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy