Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

psychologia w praktyce       Charakteery

Szkolenie „na żywo” w formule online

Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów dziecięcych, pedagogów szkolnych i nauczycieli, który umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat terapii zaburzeń lękowych

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań pedagogicznych i terapeutycznych w pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • zauważasz, że coraz więcej dzieci i nastolatków manifestuje objawy związane z lękiem, nadmiernym stresem i napięciem, a Ty chcesz wiedzieć, jakie są mechanizmy powstawania zaburzeń lękowych i jak zapobiegać ich powstawaniu,
 • chcesz nauczyć się rozpoznawać objawy zaburzeń lękowych i przeprowadzać diagnostykę, gdy współwystępują one z innymi zaburzeniami psychicznymi,
 • pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej nowe metody pracy i narzędzia terapeutyczne, które będą adekwatne do potrzeb zmieniającego się świata i uwarunkowań funkcjonowania dziecka i nastolatka w XXI wieku.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak współczesny styl życia, zmiany w jakości funkcjonowania dzieci i nastolatków, nowe technologie, wzrost napięcia i stresu w życiu dziecka wpływają na specyfikę powstawania zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży?
 • Na co zwracać uwagę w trakcie prowadzenia wywiadu z opiekunem dziecka, by nie przeoczyć żadnego alarmującego zachowania wskazującego na wystąpienie zaburzenia i tym samym osiągnąć lepsze rezultaty dzięki zaangażowaniu rodziców?
 • Jak umiejętnie oddzielić lęk od strachu, by właściwie zidentyfikować objawy zaburzeń lękowych – jakie są najczęstsze kontrowersje oraz pułapki diagnostyczne i jak sobie z nimi radzić w praktyce terapeutycznej?
 • W jaki sposób zidentyfikować podłoże lęku, którego doświadcza dziecko i jak różnicować objawy charakterystyczne dla zaburzeń lękowych i te, które są wynikiem emocjonalności danego okresu rozwojowego?
 • W jaki sposób integrować ze sobą różne metody i techniki terapeutyczne odpowiadające na potrzeby współczesnego świata, aby zmaksymalizować efekt leczenia?
 • Jak pracować w systemie rodzinnym, by zwiększyć skuteczność oddziaływań terapeutycznych w pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi?
Program szkolenia
Moduł 1

Mechanizmy powstawania zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży

 • Wpływ współczesnych uwarunkowań na funkcjonowanie dzieci i młodzieży – jak zmiany cywilizacyjne wpływają na powstawanie zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży?
 • Jak nowe technologie oddziałują  na rozwój dziecięcego i nastoletniego mózgu i jak wpływają na powstawanie zaburzeń lękowych? Przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę psychologiczną.
 • Mechanizmy obronne przed lękiem –  praktyczne wskazówki, jak je rozpoznawać u współczesnych dzieci i młodzieży oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii.
Moduł 2

Specyfika diagnozy zaburzeń lękowych u dzieci

 • Kryteria diagnostyczne i rozpoznanie objawów zaburzeń lękowych na różnych etapach rozwoju u dzieci w różnym wieku – analiza objawów psychopatologicznych, behawioralnych i wegetatywno-somatyzacyjnych wraz ze wskazówkami diagnostycznymi do pracy terapeutycznej.
 • „Maski” zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży – w jakich sytuacjach zachowania opozycyjno-buntownicze, brawura czy nieadekwatna do wieku powaga mogą maskować u dziecka odczuwany przez niego lęk? – możliwe pułapki diagnostyczne.
 • Jakie zaburzenia psychiczne współwystępują razem z zaburzeniami lękowymi – kryteria diagnostyczne oraz omówienie najistotniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas pracy z dzieckiem i nastolatkiem
 • Zaburzenia lękowe a rodzina – dlaczego dla efektywnej terapii istotna jest współpraca z opiekunami klienta – przykłady metod i technik terapeutycznych możliwych do wykorzystania w terapii rodzin.
Moduł 3

Nowoczesne metody i narzędzia w terapii psychologicznej zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży

 • Metoda mentalizacji – jak działa i jak ją stosować, aby zwiększyć emocjonalną odporność u podopiecznych i rozwijać w nich umiejętność przezwyciężania trudnych stanów emocjonalnych?
 • Terapia poznawcza oraz dialog motywacyjny jako jedne z popularniejszych metod leczenia zaburzeń lękowych u dzieci – przykłady technik terapeutycznych do wykorzystania w pracy z klientem w gabinecie.
 • Metody kwestionariuszowe i projekcyjne do diagnozy zaburzeń – analiza wskaźników lęku w najczęściej stosowanych narzędziach diagnostycznych.
Moduł 4

Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań w pracy z dziećmi i młodzieżą zmagającą się z zaburzeniami lękowymi

 • Konkretne studia przypadku, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować objawy dzieci i młodzieży zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi oraz jakie techniki terapii zastosować.
 • Metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z klientem.
 • Możliwe efekty pracy terapeutycznej, które można osiągnąć w przypadku leczenia dziecka/nastolatka z zaburzeniami lękowymi.
Szkolenie poprowadzi:
dr Dagmara Maria Boruc
dr Dagmara Maria Boruc

Psycholog kliniczny, doktor pedagogiki specjalnej. Mediator sądowy i ekspert ds. rodzinnych, gospodarczych, cywilnych i karnych.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w placówkach resocjalizacyjnych, m.in.: w zakładach karnych, zakładach poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych i schroniskach dla nieletnich. Poznała również specyfikę funkcjonowania i pracy w ośrodkach zdrowia psychicznego: w szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach dziennych, fundacjach pomagających osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 699 zł netto.

PRZEDSPRZEDAŻ!

Niższa cena przy zgłoszeniu do 15 czerwca 2020 r.!
Tylko 499 zł netto (zamiast 699 zł netto)!

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy