Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

psychologia w praktyce       Charakteery

Szkolenie „na żywo” w formule online

Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów dziecięcych, pedagogów szkolnych i nauczycieli, który umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat terapii zaburzeń lękowych

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań pedagogicznych i terapeutycznych w pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • zauważasz, że coraz więcej dzieci i nastolatków manifestuje objawy związane z lękiem, nadmiernym stresem i napięciem, a Ty chcesz wiedzieć, jakie są mechanizmy powstawania zaburzeń lękowych i jak zapobiegać ich powstawaniu,
 • chcesz nauczyć się rozpoznawać objawy zaburzeń lękowych i przeprowadzać diagnostykę, gdy współwystępują one z innymi zaburzeniami psychicznymi,
 • pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej nowe metody pracy i narzędzia terapeutyczne, które będą adekwatne do potrzeb zmieniającego się świata i uwarunkowań funkcjonowania dziecka i nastolatka w XXI wieku.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak współczesny styl życia, zmiany w jakości funkcjonowania dzieci i nastolatków, nowe technologie, wzrost napięcia i stresu w życiu dziecka wpływają na specyfikę powstawania zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży?
 • Na co zwracać uwagę w trakcie prowadzenia wywiadu z opiekunem dziecka, by nie przeoczyć żadnego alarmującego zachowania wskazującego na wystąpienie zaburzenia i tym samym osiągnąć lepsze rezultaty dzięki zaangażowaniu rodziców?
 • Jak umiejętnie oddzielić lęk od strachu, by właściwie zidentyfikować objawy zaburzeń lękowych – jakie są najczęstsze kontrowersje oraz pułapki diagnostyczne i jak sobie z nimi radzić w praktyce terapeutycznej?
 • W jaki sposób zidentyfikować podłoże lęku, którego doświadcza dziecko i jak różnicować objawy charakterystyczne dla zaburzeń lękowych i te, które są wynikiem emocjonalności danego okresu rozwojowego?
 • W jaki sposób integrować ze sobą różne metody i techniki terapeutyczne odpowiadające na potrzeby współczesnego świata, aby zmaksymalizować efekt leczenia?
 • Jak pracować w systemie rodzinnym, by zwiększyć skuteczność oddziaływań terapeutycznych w pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi?
Program szkolenia
Moduł 1

Mechanizmy powstawania zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży

 • Wpływ współczesnych uwarunkowań na funkcjonowanie dzieci i młodzieży – jak zmiany cywilizacyjne wpływają na powstawanie zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży?
 • Jak nowe technologie oddziałują  na rozwój dziecięcego i nastoletniego mózgu i jak wpływają na powstawanie zaburzeń lękowych? Przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę psychologiczną.
 • Mechanizmy obronne przed lękiem –  praktyczne wskazówki, jak je rozpoznawać u współczesnych dzieci i młodzieży oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii.
Moduł 2

Specyfika diagnozy zaburzeń lękowych u dzieci

 • Kryteria diagnostyczne i rozpoznanie objawów zaburzeń lękowych na różnych etapach rozwoju u dzieci w różnym wieku – analiza objawów psychopatologicznych, behawioralnych i wegetatywno-somatyzacyjnych wraz ze wskazówkami diagnostycznymi do pracy terapeutycznej.
 • „Maski” zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży – w jakich sytuacjach zachowania opozycyjno-buntownicze, brawura czy nieadekwatna do wieku powaga mogą maskować u dziecka odczuwany przez niego lęk? – możliwe pułapki diagnostyczne.
 • Jakie zaburzenia psychiczne współwystępują razem z zaburzeniami lękowymi – kryteria diagnostyczne oraz omówienie najistotniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas pracy z dzieckiem i nastolatkiem
 • Zaburzenia lękowe a rodzina – dlaczego dla efektywnej terapii istotna jest współpraca z opiekunami klienta – przykłady metod i technik terapeutycznych możliwych do wykorzystania w terapii rodzin.
Moduł 3

Nowoczesne metody i narzędzia w terapii psychologicznej zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży

 • Metoda mentalizacji – jak działa i jak ją stosować, aby zwiększyć emocjonalną odporność u podopiecznych i rozwijać w nich umiejętność przezwyciężania trudnych stanów emocjonalnych?
 • Terapia poznawcza oraz dialog motywacyjny jako jedne z popularniejszych metod leczenia zaburzeń lękowych u dzieci – przykłady technik terapeutycznych do wykorzystania w pracy z klientem w gabinecie.
 • Metody kwestionariuszowe i projekcyjne do diagnozy zaburzeń – analiza wskaźników lęku w najczęściej stosowanych narzędziach diagnostycznych.
Moduł 4

Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań w pracy z dziećmi i młodzieżą zmagającą się z zaburzeniami lękowymi

 • Konkretne studia przypadku, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować objawy dzieci i młodzieży zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi oraz jakie techniki terapii zastosować.
 • Metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z klientem.
 • Możliwe efekty pracy terapeutycznej, które można osiągnąć w przypadku leczenia dziecka/nastolatka z zaburzeniami lękowymi.
Szkolenie poprowadzi:
dr Dagmara Maria Boruc
dr Dagmara Maria Boruc

Psycholog kliniczny, doktor pedagogiki specjalnej. Mediator sądowy i ekspert ds. rodzinnych, gospodarczych, cywilnych i karnych.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w placówkach resocjalizacyjnych, m.in.: w zakładach karnych, zakładach poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych i schroniskach dla nieletnich. Poznała również specyfikę funkcjonowania i pracy w ośrodkach zdrowia psychicznego: w szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach dziennych, fundacjach pomagających osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 699 zł netto.

Ostatnie dni przedsprzedaży!

Niższa cena przy zgłoszeniu do 17 lipca 2020 r.!
Tylko 499 zł netto (zamiast 699zł netto)!

szkolenie online

29.07.2020

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy