Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Głos pedagogiczny      Życie Szkoły      Wychowanie w przedszkolu      
 

Certyfikowane szkolenie online live

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – aktualne wytyczne

Regulacje prawne, zadania zespołu, teczka dokumentów

Szkolenia poprowadzi Małgorzata Łoskot – Redaktor Prowadzący czasopisma Głos Pedagogiczny

Specjalistyczne szkolenie dla:
 • Dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w których już funkcjonują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz tych, które przymierzają się do organizacji WWR w najbliższej przyszłości — chcących poznać proceduralne, organizacyjne i merytoryczne warunki realizacji WWR,
 • Specjalistów z placówek już realizujących zajęcia WWR oraz dopiero rozpoczynających pracę w tym zakresie — pragnących poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę na temat podstawowych założeń organizacyjnych oraz idei wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W trakcie szkolenia dowiesz się:
 • Jaka jest podstawa prawna organizacji zajęć WWR w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych?
 • Jakie są standardy organizowania oraz zasady finansowania WWR?
 • Co, komu i na jakiej podstawie prawnej oferuje WWR?
 • Jakimi kwalifikacjami musi legitymować się kadra prowadząca WWR?
 • Jacy specjaliści bez przygotowania pedagogicznego mogą wchodzić w skład zespołu WWR?
 • Jakie są obligatoryjne zadania dyrektora placówki oraz zespołu WWR?
 • Jaka jest obowiązkowa dokumentacja WWR? Co się na nią składa i jakiego typu zapisy stosować przy wypełnianiu dokumentacji?
 • Jak powinna wyglądać współpraca z rodzicami?
 • Z kim można współpracować w środowisku lokalnym w ramach tzw. porozumienia zawartego pomiędzy podmiotami prowadzącymi zajęcia WWR z dzieckiem?

UWAGA!

Szkolenie LIVE - Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi eksperta!

Szkolenie, podzielone na bloki tematyczne, umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z prelegentem na zdobycie najaktualniejszej wiedzy, kształtowanie praktycznych umiejętności i uzyskanie indywidualnych porad w trakcie trwania szkolenia.

Czym wyróżnia się nasze szkolenie:
 • 5 godzin szkolenia online „na żywo” - praktyczna formuła szkolenia i równoległa praca z prelegentem pomoże zdobyć praktyczne umiejętności efektywnego stosowania metod aktywizujących.
 • Najlepszy ekspert - szkolenie poprowadzi Małgorzata Łoskot - Redaktor Prowadząca czasopisma "Głos Pedagogiczny", pedagog specjalny, socjoterapeuta, która na przykładach z własnej praktyki omówi prezentowane zagadnienia.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia - możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA
Część 1

Regulacje prawne dotyczące zasad organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 • Analiza merytoryczna art.  127. Ustawy Prawo oświatowe oraz zapisów rozporządzenia MEN w sprawie organizacji WWR
 • Standardy wymagań bazowo-kadrowych
 • Zasady finansowania WWR i najczęstsze wątpliwości zespołów
 • Zadania i uprawnienia dyrektora placówki oświatowej
Część 2

Zadania Zespołu WWR i sposób ich realizacji

 • Powołanie Zespołu/zespołów WWR – najczęstsze wątpliwości formalno-organizacyjne
 • Skład Zespołu – wykaz specjalistów z przygotowaniem pedagogicznych oraz sytuacje, w jakich członkiem zespołu może być specjalista bez przygotowania pedagogicznego
 • Koordynowanie pracą zespołu WWR – praktyczne rozwiązania
 • Charakterystyka obowiązkowych zadań zespołu WWRD, w tym opis zadań poszczególnych specjalistów
 • Zasady konstruowania programów WWR krok po kroku
 • Etapy i strategie współpracy Zespołu WWR z rodzicami
 • Współpraca zespołu WWR  ze środowiskiem lokalnym
Część 3

Dokumentacja dotycząca organizacji i realizacji WWR – propozycje wzorów dokumentów

 • Analiza dokumentacji dotyczącej dziecka, z uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych
 • Wykaz dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną – wymogi prawne oraz dobre praktyki
 • Dokumentacja zespołu WWR – wykaz niezbędnych dokumentów wraz z przykładami ich wypełniania
 • Dokumentacja dyrektora w obszarze WWR wynikająca z pełnionego nadzoru pedagogicznego
Część 4

 • Praktyczne wskazówki i rozwiązania z praktyki pedagoga
 • Odpowiedzi na pytania uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
 • Będą potrafili zdobytą wiedzę i umiejętności przenieść do rzeczywistości swoich placówek
 • Poznają proceduralne, organizacyjne i merytoryczne warunki realizacji WWR, co pozwoli dyrektorom oraz koordynatorom pracy Zespołu WWR zarządzać tą formą sprawnie oraz w sposób zgodny z wymaganiami prawnymi
 • Dowiedzą się, jak inicjować kontakty z rodzicami, na czym polega praca z rodziną w ramach WWR
 • Nauczą się, jak prawidłowo sporządzać wymaganą dokumentację
 • Poznają możliwości rzeczywistej współpracy ze środowiskiem lokalnym w ramach WWR
 • Będą umieli znaleźć odpowiednie rozwiązania w sytuacjach trudnych i kryzysowych z udziałem rodziców dzieci zakwalifikowanych do WWR
Prelegent
Małgorzata Łoskot
Małgorzata Łoskot

Pedagog specjalny, socjoterapeuta i terapeuta pedagogiczny z 25-letnim stażem pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • możliwość skonsultowania swoich wątpliwości dotyczących tematów szkoleniowych bezpośrednio z prelegentką w ciągu 14 dni po szkoleniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy