Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

CENTRUM KOMPETENCJI

 

szkolenie online + sesje Q&A

USG szyi w codziennej praktyce klinicznej – tarczyca, przytarczyce, węzły chłonne

Praktyczne szkolenie pod kierunkiem
prof. dr hab. n. med. Eweliny Szczepanek-Parulskiej i prof. dr hab. n. med. Marka Ruchały

Szkolenie prowadzą:
prof. dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska
prof. dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2010r. uzyskała stopień doktora, w 2015r. - doktora habilitowanego, a w 2019r. - tytuł profesora nauk medycznych. Pracuje w Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych. Specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii. Jej działalność kliniczna jak i naukowa obejmuje głównie choroby tarczycy, w szczególności wady rozwojowe, chorobę guzkową i zapalenia tarczycy oraz nowoczesne techniki obrazowania gruczołu tarczowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie ultrasonografii tarczycy i biopsji, jest wykładowcą na kursach i warsztatach dla lekarzy z tego zakresu.

Jest współautorką dwóch atlasów ultrasonografii tarczycy, cieszących się dużym zainteresowaniem czytelników (Termedia 2012, Medycyna Praktyczna 2020). Autorka ponad 260 artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Członek komitetu redakcyjnego czasopism (Journal of Ultrasonography, Endokrynologia Polska, BMC Endocrine Disorders). Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana. Otrzymała m. in. trzykrotnie nagrodę Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (PTE), trzykrotnie nagrodą naukową oraz nagrodę dydaktyczną Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Poznania, nagrodę dydaktyczną Ministra Zdrowia. W 2020r. została laureatką ogólnopolskiego konkursu Supertalenty w Medycynie oraz lauretką nagrody zespołowej Polskiej Akademii Umiejętności im. Mikołaja Kopernika w dziedzinie medycyny. Jest aktywnym członkiem towarzystw naukowych. W kadencji 2012-2016 przewodnicząca Sekcji Młodych Endokrynologów (Klubu 30) PTE oraz sekretarz Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Od 2016r. członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego oraz przewodnicząca Sekcji Diagnostyki Obrazowej PTE.

prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog

Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Nieprzerwanie pracuje w Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (UMP), którą kieruje od 2011r. Specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii i medycyny nuklearnej. W macierzystej jednostce uzyskał stopień doktora nauk medycznych, doktora habilitowanego i tytuł profesora. Jego działalność kliniczna jak i naukowa obejmuje głównie choroby tarczycy, w szczególności wady rozwojowe, chorobę guzkową i zapalenia tarczycy, nowoczesne techniki obrazowania gruczołu tarczowego oraz rolę neuropeptydów w regulacji hormonalnej. 

Autor ponad 850 artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Członek komitetu redakcyjnego wielu czasopism (Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Endokrynologia Polska, Oncoreview, Thyroid Research, Nuclear Medicine Review). W kadencji 2016-2021r. prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i delegat European Society of Endocrinology Council of Affiliated Societies (ECAS). Od 2017r. sekretarz Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Od 2015r. przewodniczący Komisji Nauk Medycznych O/PAN w Poznaniu. W 2016r. powołany na Pełnomocnika Rektora UMP ds. Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu. Członek z wyboru Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych na lata 2017-2020. W 2019r. wybrany na stanowisko Kanclerza ds. Nauki UMP (przewodniczący Kolegium Nauk Medycznych). Wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora i Ministra Zdrowia za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. W 2014r. wyróżniony Nagrodą I Stopnia im. Władysława Biegańskiego za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w UMP. W 2020r. został laureatem nagrody zespołowej Polskiej Akademii Umiejętności im. Mikołaja Kopernika w dziedzinie medycyny. Redaktor naczelny i pomysłodawca dwóch atlasów ultrasonografii tarczycy, cieszących się dużym zainteresowaniem czytelników (Termedia 2012, Medycyna Praktyczna 2020). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie ultrasonografii tarczycy i biopsji, jest wykładowcą na kursach i warsztatach dla lekarzy z tego zakresu.

Dlaczego szkolenie jest wyjątkowe?
 • Poznasz zasady prowadzenia badania usg tarczycy pod okiem prof. Eweliny Szczepanek-Parulskiej - w oparciu o jej własną praktykę i analizę przypadków z własnego gabinetu,
 • Dowiesz się od prof. Marka Ruchały,  jakie są najnowsze wytyczne do wykonania biopsji cienkoigłowej,
 • Nauczysz się prawidłowo interpretować wyniki badania usg tarczycy, przytarczyc i węzłów chłonnych,  
 • Dowiesz się, w jaki sposób właściwie diagnozować zapalenie tarczycy na podstawie badania ultrasonograficznego,
 • Poznasz pułapki diagnostyczne zmian ogniskowych w tarczycy,
 • Prowadzący przedstawią nie tylko zasady wykonywania usg szyi, ale położą też duży nacisk na aspekt praktyczny wykonywanych badań oraz przykładowe sytuacje kliniczne.
Podczas szkolenia:
 • prof. dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska – przedstawi podstawy badania ultrasonograficznego tarczycy, jak powinien wyglądać prawidłowy obraz tarczycy i warianty rozwojowe gruczołu tarczowego, omówi diagnostykę ultrasonograficzną zmian ogniskowych w tarczycy oraz wskaże, jak dokonać właściwej oceny ultrasonograficznej przytarczyc i węzłów chłonnych.
 • prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała – skupi się na diagnostyce ultrasonograficznej zapaleń tarczycy i wskazaniach do biopsji cienkoigłowej.
Program szkolenia „USG szyi w codziennej praktyce klinicznej – tarczyca, przytarczyce, węzły chłonne”
09:00

Rozpoczęcie szkolenia

09:00-09:50

Podstawy badania ultrasonograficznego tarczycy, prawidłowy obraz tarczycy i warianty rozwojowe gruczołu tarczowego

Prelegent: prof. dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska
 • Zalety badania ultrasonograficznego
 • Ograniczenia badania ultrasonograficznego
 • Wskazania do wykonania USG tarczycy
 • Płaszczyzny obrazowania tarczycy
 • Podstawowe kryteria jakie powinno spełniać badanie USG tarczycy
 • Obraz prawidłowej tarczycy
 • Poprawny pomiar tarczycy
 • Powiększenie tarczycy na przykładzie pacjenta z wolem prostym
 • Zaburzenia rozwojowe tarczycy: agenezja, hemiagenezja, hypoplazja tarczycy, wole językowe, tarczyca dodatkowa, torbiel przewodu tarczowo-językowego oraz płat piramidowy – charakterystyka, wykrywanie, obraz usg
 • Ocena echostruktury i ukrwienia tarczycy – obraz prawidłowej i obniżonej echogeniczności: pasma hyperechogenne jako wykładnik procesu włóknienia, zwapnienia, Hashimoto, autoimmunologiczna choroba tarczycy, przewlekłe zapalenie tarczycy
 • Pułapki w USG – różnicowanie zmian bezechowych metodą Dopplera
09:50-10:00

Sesja Q&A

10:05-10:55

Diagnostyka ultrasonograficzna zmian ogniskowych w tarczycy

Prelegent: prof. dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska
 • Choroba guzkowa tarczycy
 • Zmiany ogniskowe – podział: pojedyncze, wieloogniskowe, płynowe, mieszane, lite – omówienie, case sudies
10:55-11:05

Sesja Q&A

11:10-12:00

Diagnostyka ultrasonograficzna zapaleń tarczycy

Prelegent: prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała
 • Rodzaje zapaleń tarczycy:
  • przewlekłe zapalenie tarczycy
  • autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, choroba Hashimoto - naturalny przebieg, objawy, diagnostyka:, obrazowanie (US, Doppler, Scyntygrafia), echogeniczność tarczycy (obniżona, prawidłowa)
 • Niedoczynność tarczycy – objawy, czynniki zależne, postać subkliniczna – leczenie/leczenie substytucyjne, monitorowanie
  • ostre zapalenie tarczycy – badania hormonalne i laboratoryjne, leczenie
  • podostre zapalenie tarczycy
  • zapalenie typu de Quervaina – etiologia, objawy przedmiotowe i podmiotowe, przebieg, obrazowanie, leczenie
12:00-12:10

Sesja Q&A

12:15-13:05

Ocena ultrasonograficzna przytarczyc i węzłów chłonnych

Prelegent: prof. dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska
 • Anatomia i obraz sonograficzny prawidłowych przytarczyc
 • Patologie przytarczyc – charakterystyka:
  • gruczolak przytarczycy
  • torbiele przytarczyc
 • Sonoelastografia w diagnostyce przytarczyc
 • Scyntygrafia Tc99m MIBI
 • Badanie USG vs scyntygrafia – porównanie technik w badaniu gruczolaka przytarczyc
 • Oznaczanie parathormonu z popłuczyn biopsyjnych
 • Ultrasonograficzna ocena węzłów chłonnych – różnicowanie węzłów reaktywnych i „podejrzanych” o zmiany przerzutowe
13:05-13:15

Sesja Q&A

13:20-14:10

Wskazania do biopsji cienkoigłowej

Prelegent: prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała
 • Ocena ryzyka złośliwości zmiany ogniskowej w  tarczycy
 • Zmiany wieloogniskowe
 • Wskazania do biopsji aspiracyjnej celowanej cienkoigłowej (BAAC) po wykryciu ogniska w innych badaniach obrazowych – kiedy?
 • Wykonywanie BAAC przy braku zmian ogniskowych
 • Czym jest biopsja aspiracyjna celowana cienkoigłowa?
 • Technika wykonywania BAAC
 • Przeciwskazania do biopsji
 • Zalecenia dotyczące modyfikacji leczenia przeciwkrzepliwego przed planowaną biopsją
 • Opracowanie materiału BAAC
 • Raki tarczycy – charakterystyka
 • Odczytywanie wyników biopsji – kategorie Bethesda
 • Wiarygodność diagnostyczna i ograniczenia BAAC
 • BAAC węzłów chłonnych
14:10-14:20

Sesja Q&A

14:20

Zakończenie szkolenia

Unikalne cechy i korzyści ze szkolenia:
 • Tylko u nas! – bogaty materiał zdjęciowy zmian ogniskowych w tarczycy, zapaleń tarczycy, przytarczyc i węzłów chłonnych 
 • 100% praktycznych porad - podczas kursu skupiamy się wyłącznie na takich  rozwiązaniach, którą mogą Państwo z powodzeniem wprowadzić od razu do swojego gabinetu
 • Pomoc w rozwiązaniu indywidualnych problemów – nasi wykładowcy wspierają uczestników, udzielając wskazówek i odpowiedzi podczas sesji Q&A
 • Nasi wykładowcy są oceniani przez uczestników - współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny warsztatów i szkoleń
 • Imienny certyfikat będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności podpisany przez wykładowców
Koszt uczestnictwa w szkoleniu
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję

online

24.06.2023

Udział STANDARD

online

24.06.2023

Premium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy