Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Forum Położnictwa i Ginekologii

 

Kurs stacjonarny + Interaktywna sesja „Analiza przypadków”

Praktyczny kurs ultrasonografii piersi dla ginekologów i radiologów - podejście interdyscyplinarne

Kierownik naukowy kursu: lek. med. Krzysztof Koziełek

Kurs prowadzony przez:
lek. med. Krzysztof Koziełek
lek. med. Krzysztof Koziełek

Specjalista z zakresu radiologii i mammografii z ponad 15-letnim doświadczeniem, prowadzący kursów z zakresu ultrasonografii i biopsji piersi, od specjalizuje się w diagnostyce gruczołu piersiowego. Aktualnie prowadzi pracownicę mammografii Szpitala im. Jana Pawła II w Poznaniu. Wykładowca wielu konferencji oraz kursów w Polsce i Europie.

prof. dr hab. n. med. Dawid Murawa
prof. dr hab. n. med. Dawid Murawa

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w roku 2001. W latach 2001-2002 staż podyplomowy w Szpitalu im F. Raszei w Poznaniu. W latach 2002-2004 studium doktoranckie w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Akademii Medycznej w Poznaniu. W latach 2003-2004 asystent w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala im F. Raszei w Poznaniu. 

Od 2003 do 2017 asystent w I Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. W latach 2017-2019 kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Od 2019 Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Od 2018 Kierownik Katedry Chirurgii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizacja: chirurgia ogólna 2003-2009, chirurgia onkologiczna 2010-2012. W 2004 roku doktorat z wyróżnieniem pt: Odległa ocena jakości życia chorych po całkowitej resekcji żołądka z powodu raka z uwzględnieniem zmian morfologicznych okolicy zespolenia przełykowo-jelitowego. W 2012 roku rozprawa habilitacyjna pt: Chirurgiczne leczenie oszczędzające w raku gruczołu piersiowego w połączeniu ze śródoperacyjną radioterapią – nowe wyzwanie dla chirurgii. W latach 2005-2006 stypendium Ernsta von Leydena przyznane przez Niemieckie Towarzystwo Onkologiczne na pobyt w Klinice Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Charite w Berlinie. W roku 2011 stypendium przyznane przez European Society of Surgical Oncology na pobyt w Klinice Chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Bremen. Liczne stypendia kongresowe przyznane m.in. przez European Society of Surgical Oncology, European Cancer Organisation. Odznaczony za działalność społeczną medalem młodego pozytywisty przez Towarzystwo im Hipolita Cegielskiego. Recenzent European Journal of Surgical Oncology w zakresie raka żołądka. Koordynator kilku projektów badawczych krajowych i zagranicznych. Członkostwo towarzystw naukowych: PTCHO, TCHP, ESSO. Wieloletni członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. W latach 2020-2022 Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. W latach 2012-2016 członek Zarządu Educational and Training Committee przy Europejskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej. Wieloletni członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich. W latach 2015-2019 JM Rektor Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu. Autor i współautor 328 doniesień zjazdowych oraz publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych (IF 197,314, MNiSW 2800). Główne zainteresowania: nowotwory żołądka, jelita grubego, gruczołu piersiowego, nowe technologie w chirurgii onkologicznej.

dr hab. n. med. Krzysztof Katulski
dr hab. n. med. Krzysztof Katulski

Specjalista ginekologii, położnictwa i endokrynogii ginekologicznej. Adiunkt Klinika Ginekologii Operacyjnej, Katedra Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

lek. med. Mateusz Styszyński
lek. med. Mateusz Styszyński

Specjalista z zakresu radiologii, absolwent UM w Poznaniu. W praktyce zawodowej zajmuje się od wielu lat radiologią onkologiczną. Radiolog konsultujący Oddziału chirurgii onkologicznej oraz kierownik Pracowni Chorób Sutka Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

Do udziału w kursie zapraszamy:
 • ginekologów
 • endokrynologów
 • chirurgów
 • radiologów
Dlaczego ten kurs jest wyjątkowy?

Podczas kursu wykładowcy:

 • omówią miejsce ultrasonografii w diagnostyce gruczołu piersiowego
 • odpowiedzą na pytanie kiedy i jak właściwie wykonać biopsję gruczołu piersiowego
 • scharakteryzują diagnostykę różnicową zmian w gruczole piersiowym
 • zaprezentują zasady przeprowadzania kontroli po biopsji
 • przeprowadzą Interaktywną sesję „Analiza przypadków”


Specjalny panel z Q&A z EKSPERTAMI:

 • lek.  med. Krzysztof Koziełek
 • lek. med. Mateusz Marek Styszyński

Tylko u nas!

Dwa wyjątkowe nagrania GUEST STAR LECTURE
 

dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ.
opowie o największych osiągnięciach i wyzwaniach współczesnej chirurgii raka piersi
dr hab. n. med. Krzysztof Katulski
omówi zmiany fizjologiczne gruczołu piersiowego w cyklu miesiączkowym i na przestrzeni życia kobiety
Szczegółowy program kursu
09:00

Rozpoczęcie kursu

09:00-09:40

Miejsce ultrasonografii w diagnostyce gruczołu piersiowego

Prelegent: lek. med. Krzysztof Koziełek
09:40-10:10

Nagranie GUEST STAR LECTURE Zmiany fizjologiczne gruczołu piersiowego w cyklu miesiączkowym i na przestrzeni życia kobiety

Prelegent: dr hab. n. med. Krzysztof Katulski
10:10-10:50

Leksykon BIRADS – definicje i praktyczne zastosowania

Prelegent: lek. med. Mateusz Styszyński
10:50-11:10

Przerwa kawowa

11:10-11:50

Diagnostyka różnicowa zmian w gruczole piersiowym

Prelegent: lek. med. Krzysztof Koziełek
11:50-12:30

Ultrasonografia regionalnych węzłów chłonnych u chorych na raka piersi i nie tylko

Prelegent: lek. med. Mateusz Styszyński
12:30-13:30

Lunch

13:30-14:10

Biopsja gruczołu piersiowego pod kontrolą USG

Prelegent: lek. med. Krzysztof Koziełek
14.10-14:50

Kontrola po biopsji

Prelegent: lek. med. Mateusz Styszyński
14:50-15:20

Nagranie GUEST STAR LECTURE Największe osiągnięcia i wyzwania współczesnej chirurgii raka piersi

Prelegenci: prof. dr hab. n. med. Dawid Murawa
15:20-15:40

Przerwa kawowa

15:40-16:30

Interaktywna sesja „Analiza przypadków”

Prelegenci: lek. med. Krzysztof Koziełek , lek. med. Mateusz Styszyński
16:30

Zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów

Wybitni polscy specjaliści z zakresu radiologii, ginekologii, chirurgii i onkologii podczas kursu w oparciu o własne doświadczenia dokonają:
 • przeglądu Leksykonu BIRADS
 • charakterystyki zmian fizjologicznych gruczołu piersiowego w cyklu miesiączkowym i na przestrzeni życia kobiety
 • omówiania osiągnięć i wyzwań współczesnej chirurgii raka piersi
 • prezentacji zasad przeprowadzania biopsji gruczołu piersiowego pod kontrolą USG
 • omówienia ultrasonografii regionalnych węzłów chłonnych u chorych na raka piersi
Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy! Szkolimy lekarzy od 12 lat

Nasza działalność przez lata rozwijała się podążając za najnowszą wiedzą medyczną oraz potrzebami klientów.

Wśród naszych czasopism znajdziesz między innymi pozycje takie jak: Forum Położnictwa i Ginekologii, Forum Pediatrii Praktycznej, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, Forum Stomatologii Praktycznej, Ortopedia i Traumatologia.

Unikalne cechy i korzyści z kursu:
 • Tylko u nas! – wybitni polscy radiolodzy, ginekolog, chirurg onkolog przedstawią zagadnienia związane z gruczołem piersiowym – jego fizjologią i diagnostyką zmian patologicznych
 • Podczas kursu uczestnik dowie się jakie wyzwania są stawianie przed lekarzem ginekologiem i radiologiem w czasie prowadzenia badań diagnostyki ultarsonograficznej piersi
 • 100% praktycznych porad - podczas kursu skupiamy się wyłącznie na takich  rozwiązaniach, którą mogą Państwo z powodzeniem wprowadzić od razu do swojego gabinetu
 • Nasi wykładowcy są oceniani przez uczestników - współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny warsztatów, szkoleń i konferencji
 • Imienny certyfikat będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności podpisany przez prelegenta
Miejsce i termin

27 maja 2023 r., godz. 09:00-16:30

Warszawa

Novotel Warszawa Airport,
1 Sierpnia 1,
02-134 Warszawa

Koszt uczestnictwa
Koszt uczestnictwa:

Ta wersja zawiera:

 • Gwarancję uczestnictwa w kursie prowadzonym przez doświadczonycj i cenionych specjalistów,
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie,
 • Lunch i przerwy kawowe.
PRZEDSPRZEDAŻ!

Przy zgłoszeniu do 2 kwietnia 2023 r. - taniej o 300 zł netto!

Warszawa

27.05.2023

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy