Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Forum Położnictwa i Ginekologii   Forum Media Polska

 

kurs online

Certyfikowany ogólnopolski kurs USG dla ginekologów i położników

Nowości w diagnostyce ultrasonograficznej wg Rekomendacji Sekcji USG PTGiP

Uwaga!

 

Uczestnicy otrzymają 20 punktów do Certyfikatu Sekcji USG PTGiP w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w Położnictwie i Ginekologii!

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert przedstawi algorytm postepowania w przypadku ciąży o nieznanej i  nietypowej lokalizacji,
 • dr hab. n. med. Dariusz Borowski pokaże, jak prowadzić diagnostykę ultrasonograficzną i kliniczną układu moczowego płodu oraz zastosowanie USG w diagnostyce infekcji płodu,
 • dr n. med. Rafał Iciek omówi m.in. zasady obliczeń ryzyka aberracji chromosomowych u płodu oraz predykcji powikłań położniczych w I trymestrze ciąży.
Szczegółowy program kursu online
Część I
9.00-11.00

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert

9.00-10.00
Diagnostyka ciąży o nieznanej i nietypowej lokalizacji – algorytm postepowania klinicznego

10.00-11.00
Diagnostyka nieprawidłowości jajnika zgodnie z zasadami IOTA – algorytmy badania i modele predykcyjne we wspomaganiu decyzji klinicznych

11.00-11.20
Przerwa techniczna

Część II
11.20-13.20

Prowadzący: Dr hab. n. med. Dariusz Borowski - Profesor UMK

11.20-12.00
Ocena przydatków w ciąży. Co jest normą a co nie?

12.00-12.40
Wady układu moczowego w badaniu prenatalnym

12.40-13:20
Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce infekcji u płodu

13.20-13:40
Przerwa techniczna

 

Część III
13.40-15.40

Prowadzący: Dr n. med. Rafał Iciek

13.40-14.20
Zasady obliczeń ryzyka aberracji chromosomowych u płodu oraz predykcji powikłań położniczych w I trymestrze ciąży

14.20-15.00
Aspekty techniczne i protokół wykonywania badań dopplerowskich w Położnictwie – zasady, protokoły, bezpieczeństwo wykonywania badań

15.00-15.40
Wady układu moczowego u płodu – rokowanie, postępowanie kliniczne w okresie okołoporodowym, pokazy filmowe

15.40
Zakończenie kursu

Ważne!

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dostęp do wszystkich nagrań z kursu, który będzie aktywny aż do 6 marca 2021 r.

Kurs poprowadzą:
Dr hab. n. med. Dariusz Borowski - Profesor UMK

Zajmuje się wykonywaniem badań ultrasonograficznych dla kobiet w ciąży: USG I, II i III trymestru ciąży, USG ciąży wczesnej, USG wzrastania płodu oraz USG echokardiograficzne płodu (Echo serca). Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1993 – 2007 pracował w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W 1998 roku uzyskał specjalizację I stopnia z Położnictwa i Ginekologii, a w 2002 specjalizację II stopnia z Położnictwa i Ginekologii. W 1999 obronił pracę doktorską, a w 2007 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.

Od 2007 roku pracuje w I Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie. Wykładowca Winter School of Perinatal Medicine (Polskie Towarzystwo Perinatologiczne), Polsko-Niemieckiej Szkoły Ultrasonografii w Ginekologii i Położnictwie (Akademia Medyczna w Poznaniu i Wielkopolskie Towarzystwo Ginekologiczne). Nagrody i odznaczenia: Nagroda Dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Nagroda Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Brązowy Krzyż Zasługi (2012).

Prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert

Ukończył Wydział Lekarski I Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku 1977 roku i został zatrudniony w Instytucie Ginekologii i Położnictwa w Poznaniu. Tytuł specjalisty II stopnia w Położnictwie i Ginekologii uzyskał w 1983 roku. W swej pracy naukowej i zawodowej przeszedł wszystkie szczeble począwszy od doktora nauk medycznych (1984), doktora habilitowanego (1995), profesora (2002), profesora nadzwyczajnego (2003) oraz profesora zwyczajnego (2010). Jego zainteresowania naukowe i zawodowe skupiają się wokół ultrasonografii w położnictwie i ginekologii, problemach towarzyszących ciąży powikłanej cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, hipotrofią płodu oraz ginekologii operacyjnej.

Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (od 1979), Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (od 1990), Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (od 1995), Międzynarodowego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej (od 2002).

Jest pionierem nowoczesnych metod nadzoru nad płodem w ciąży wysokiego ryzyka – ultrasonografii i ultrasonografii dopplerowskiej; w latach 2002-2010 był Przewodniczącym Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Od 2002 roku jest Kierownikiem Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych UM w Poznaniu – referencyjnego ośrodka w zakresie diagnostyki i leczenia cukrzycy w ciąży oraz diagnostyki ultrasonograficznej wad płodu.

Posiada wiele certyfikatów z zakresu ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii, w tym:

 • certyfikat Sekcji Ultrasonografii PTG w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w Położnictwie i Ginekologii;
 • certyfikat The Fetal Medicine Foundation w zakresie badań prenatalnych w 11 – 13+6 tygodniu ciąży – przezierność karku u płodu (NT).

Autor licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, doniesień zjazdowych i rozdziałów w podręcznikach z zakresu położnictwa i ginekologii. Wykłada na kursach, warsztatach i konferencjach ginekologiczno-polożniczych. Znany jest też jako promotor przewodów doktorskich, habilitacyjnych i opiekun specjalizacji lekarskich.

Dr n. med. Rafał Iciek

Ukończył Wydział Lekarski I Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny) w 2004 roku, otrzymując list gratulacyjny od ówczesnego Rektora Uczelni – profesora Grzegorza H. Bręborowicza. Od 2005 roku jest asystentem w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie odbywał szkolenie specjalizacyjne z zakresu Położnictwa i Ginekologii pod kierunkiem prof. Jacka Brązerta. Tytuł specjalisty w Położnictwie i Ginekologii uzyskał w 2013 roku. W 2010 roku pod kierunkiem prof. Ewy Wender-Ożegowskiej obronił pracę doktorską z zakresu molekularnej diabetologii położniczej i został zatrudniony w Uniwersytecie Medycznym na stanowisku naukowo-dydaktycznym – asystenta (od 2010 roku) a następnie adiunkta (od 2012 roku). W 2015 roku rozpoczął 2-letnie szkolenie specjalizacyjne w nowym modułowym systemie w zakresie Perinatologii. Jego zainteresowania zawodowe obejmują diagnostykę ultrasonograficzną, nieinwazyjną i inwazyjną płodu, problemy ciąży wysokiego ryzyka oraz techniki endoskopowe w Ginekologii.

Od 2006 roku jest członkiem Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – w 2010 roku został Sekretarzem tej organizacji a w 2013 roku – członkiem Zarządu (www.usgptg.pl). Jest współautorem ogólnopolskich Rekomendacji w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym oraz Ginekologii, a także aktualizacji tych Rekomendacji w 2015 roku. Od 2008 roku jest wykładowcą na kursach oraz instruktorem na warsztatach z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej płodu, pod auspicjami Sekcji USG PTG. Brał udział w licznych kursach krajowych i zagranicznych z zakresu ultrasonografii. W 2008 odbył miesięczny staż z zakresu ultrasonografii prenatalnej FMF w Christan Albrechts University, Kilonia, Niemcy pod kierunkiem prof. Constantina von Kaisenberga. Jest posiadaczem certyfikatów z zakresu ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii, w tym:

 • certyfikatu Sekcji Ultrasonografii PTG w zakresie wykonywania badań prenatalnych, dopplerowskich i echokardiograficznych w Położnictwie;
 • certyfikatu The Fetal Medicine Foundation w zakresie badań prenatalnych w 11–13+6 tygodniu ciąży -przezierność karku u płodu (NT); kość nosowa u płodu (NB); przepływ w przewodzie żylnym u płodu (DV); przepływ na zastawce trójdzielnej (TR) oraz przepływ tętnicy macicznej (www.fetalmedicine.com)
 • certyfikatu The Fetal Medicine Foundation w zakresie badań dopplerowskich w ciąży.

Jest autorem publikacji, rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień zjazdowych z zakresu Położnictwa i Ginekologii (www.bg.am.poznan.pl).

Korzyści udziału w szkoleniu w formie online:
 • łatwy dostęp - do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu,
 • bezpieczeństwo – w obecnych trudnych czasach dajemy możliwość udziału w pełnowartosciowym szkoleniu bez konieczności ryzyka zakażenia, 
 • wygoda - w szkoleniu można uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu,
 • nowoczesność - szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online,
 • oszczędność czasu i pieniędzy – szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie ma konieczności ponoszenia kosztów delegacji,
 • dostęp po szkoleniu - uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania szkolenia, dzięki czemu będzie mogli w dowolnym momencie do niego powrócić,
 • certyfikat - gwarantujemy certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez jedną z najlepszych firm szkoleniowych w kraju.
Koszt uczestnictwa:
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1399 zł netto i obejmuje:

 • dostęp do nagrania z kursu do 6 marca 2021 r.,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie online.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy